Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

A Balatonboglári Általános és Zeneiskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 5.
képviselő: Major Piroska Sarolta
A Balatonboglári Árpád u.5.sz. Általános Iskola oktató-nevelő munkájának segítése, fejlesztése. ... >>

"Adultus" a Felnőttképzést és Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 93/B.
képviselő: elnök Laskai Hajnalka, társelnök dr.Horváth Lívia
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú felnőttképzés és szakképzés támogatása, fejlesztése, és annak művelésének támogatása. Az alapítvány célja továbbá Akkreditált Felnőttképző Intézményekhez jelentkező hátrányos helyzetű résztvevők támogatása. Ezen belül is új munkakörök szakképzési hátterének biztosítása, új pályaválasztási irányok megteremtése, az iskolai és iskolán kívüli képzésben a csökkent munkaképességű munkavállalók illetve munkanélküliek szakképzési és átképzési lehetőségeinek szélesítése. Akkreditált képzése támogatása abban az esetben, ha az egyén a munkakörülményeit és jövedelmét csakis átképzés útján tarthatja meg. A fenti célon belül az Alapítvány egyik konkrét célja az ügyfélszolgálati szakma felmenő szakképzési rendszerének támogatása többféle képzési forma párhuzamos végzésével. Az Alapítvány céljának tekinti továbbá a nemzetközi szakképzési kapcsolatok ápolását, a nemzetközi szakképzési tapasztalatok adaptációját, a folyamatos információcsere biztosítását, valamint az Európai Unióban leggyakoribb nyelvek oktatásának támogatását. ... >>

Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Árpád utca 17.
képviselő: elnök Várnai László
A Balatonboglári Lengyel-Magyar Barátság Egyesület - mint önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, tevékenysége során mindenek előtt a hagyományos lengyel-magyar barátságot kívánja magas fokon ápolni. Ennek fontos eleme a II. világháborús események következtében menekülésre kényszerült lengyelek Magyarországon történt befogadásának, elhelyezésének, életkörülményeinek minél alaposabb feltárása, megismerése. Különös jelentőségű ama tény az európai kontinens területén Balatonbogláron működött (1940-1944 közötti években) az egyetlen lengyel nyelvű középiskola. Ezt a tényt évtizedeken keresztül mesterségesen elhallgatták mind a hazai, mind a külföldi közvélemény előtt. Így csorbítva hazánk nemzetközi tekintélyét. Ennek tudatosítása, jelentőségének súlya, annak ismerete egyik fontos eleme, programja az egyesületi munkának. Eszközei: élő kapcsolat-tartás az egykori menekültekkel - amíg ők élnek - és azok leszármazottaival valamint ezen ápolásra érdemes tradiciók áthagyományozása a helybeli valamint vonzáskörzetében élők, fiatalok részére. ... >>

"Boglári Kollégium" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 12.
képviselő: Luki Csilla
A Balatonboglári Középiskolai Kollégium tehetséges, de anyagi okok miatt rászoruló tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása és hozzájárulás a kultúra értékeinek megismeréséhez. ... >>

"GYERMEKBIRODALOM" Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 5.
képviselő: Tormáné Burics Ágnes
A Balatonboglári Napköziotthonos Óvoda gyermekei részére kultúrált, egészséges, a természet szeretetére, az egészséges életmódra nevelő környezet, korszerű készségfejlesztési eszközök biztosítása. ... >>

"GYERMEKKERT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8630 Balatonboglár, Kodály Z. utca 33/C.
képviselő: Nunkovics Tamás
Elősegíteni a mai kor támasztotta követelményeknek megfelelő, az ösztönös gyermeki érdeklődésen és tanulnivágyáson alapuló olyan óvodai oktatási program kialakítását, amely gyermekközpontúsága folytán a leghatékonyabban szolgálja az iskolára és a mindennapi életre való felkészítésüket. A fenti céloknak megfelelő óvoda létrehozása és fenntartása az alapítvány anyagi eszközeinek felhasználásával. ... >>

MATHIÁSZ JÁNOS Alapítvány Balatonboglár

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Szabadság u.41.
képviselő: Halász Sándor
elősegíteni az iskolai oktatás feltéte- leinek javítását, külföldi tanulmányút- jainak szervezését, hozzájárulni a kiemelkedő képességű ta- nulók külföldi tanulmányútjainak szer- vezéséhez, iskolai tehetséggondozásához,elősegíteni a hátrányos helyzetű,tehet- séges gyermekek oktatását, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és ta- nulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. ... >>
1. oldal