Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonalmádi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Alapitvány a Tiszta látásért Balatonalmádi

(egészségügyi,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Mogyoró u. 5.
képviselő: Kiss Lászlóné
A látás,-mint szervi funkció-javitására elsősorban különösen hátrányos helyze- tű személyek segélyezésére, a szemészet kimagasló alakjainak kitűntetésére, fiatal orvosok továbbképzésére, illetve továbbképzésének támogatására jött létre. Az alapitvány az alapitó által és a csatlakozók által befizetett vagyonából és annak hozadékaiból hozzájárul fogya- tékos és egészségkárosodott személyek rehabilitációjának elősegitéséhez, életfeltéltételbeli hátrányaik enyhité- séhez a normán életvitel megteremtésé- hez szülséges többlet-kiadásokhoz, a gyógykezelés költségeihez, a normál életvitel feltételeinek javitásához. ... >>

Almádi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. undefined 60.
képviselő: dr. Andok Mónika elnök, képviselő
Balatonalmádi város zenei kulturális életének fejlesztése; az ifjúság zenei nevelésének előmozdítása, fiatal zenei tehetségek támogatása; a zeneiskola rendezvényeinek támogatása, tárgyi eszközeinek bővítése. ... >>

Balatolmádi Peregrinus Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.
képviselő: Czuczor Sándor
anyagi támogatást biztositani arra, hogy a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnazium minden diákja középiskolai évei alatt legalább egy alkalommal tanulmányi célból kijuthasson egy angol nyelvű országba,legyen az bármely kontinensen. ... >>

Balatonalmádi Focisuli Alapitvány

(sport,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 11. II/2.
képviselő: Ács Attila képviselő, elnök
Balatonalmádiban és a vonzáskörzetéhez tartozó településeken élö fiatalok labdarúgás oktatásának elősegítése. A szabadidö sportolással való eltöltésének támogatása. Az egészséges életmódra való nevelés feltételeinek javitása. Szünidő hasznos eltöltésének segitése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Balatonalmádi Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium Sportjáért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 39.
képviselő: Várkuti Attila képviselő
A Balatonalmádi Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium szabadidős sporttevékenységének támogatása és fejlesztése. Ezen belül különösen:-kiváló sportolók és csapatok támogatása; - a sporttáborok támogatása /sítábor, vizitábor, turisztikai tábor,stb./,- iskolán belüli bajnokságok támogatása; - sport tanulmányi utak, kirándulások támogatása. ... >>

Balatonparti Egyetemisták Alapitványa közhasznú szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8223 Balatonalmádi, Iskola u. 8.
képviselő: Dely Balázs
Az alapitvány cél szerinti tevékenysé- gei: Nevelés és oktatói képességfejlesz-tés, ismeretterjesztés; Kultúrális tevé-kenység; Kultúrális tevékenység; Kultú- rális örökség megóvása; Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdeképviselet; Hátrányos helyzetű cso- portok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése. Ezen belül: - a rászoruló diák támogatása, - oktatáshoz kötödő rendezvények, programok támogatása, - a veszprémi, keszthelyi, nagykanizsai és siófoki Hallgatói Önkormányzatok működési körülményeinek, technikai fel- szereltségének javitása. ... >>

DLSB Alapitvány a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnaziumért közhasznú szervezet

(oktatási)

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.
képviselő: Keczer Zoltán elnök, képviselő, Szedlák Attila elnök, képviselő
a gimnaziumi oktatási és nevelés tevékenységének támogatása. ... >>

DODOLAND Magyar Mauritiusi Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Rozmaring u. 81.
képviselő: Dupré Nicholas alelnök, Dupré-Gecs Mónika elnök, képviselő, Gecsné Jancsó Erika titkár
Mauritius és magyarország közötti kulturális, tudományos együttműködés kezdeményezése és koordinálása.
Kulturális, oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység ... >>

Éles Kézilabda Iskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Kesberényi út 63.
képviselő: Éles József elnök
A kézilabda sportágban az iskolai és utánpótlás, illetve esetlegesen felnőtt korosztályú sportolási, képzési, edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. Ezen keresztül az egészséges életmódra történő nevezés elősegítése és ösztönzése. ... >>

Györgyi Dénes Iskoláért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 30.
képviselő: Silyéné Dr.Walter Rózsa
A balatonalmádi közigazgatási területén működő, Györgyi Dénes Álatalános Iskola- mely 1998.-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját - épületének és szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel.
Kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók pénzbeli támogatási /ösztöndíj, jutalom,stb./
Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultúra és a sport terén hozzájárulnak a tanulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez. ... >>

Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért

(sport,oktatási,kulturális)

8222 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 53.
képviselő: Mucsy Petra elnök, képviselő
A lovassport és lovas kultúra népszerűsítése a lakosság körében; a lovas sportolási lehetőség biztosítása minden korosztály számára; a lovassporthoz szükséges felszerlések, eszközök beszerzésének támogatása; lovassport utánpótlásának nevelése, támogatása,képességfejlesztés és tehetséggondozás; egészségmegőrzés; az állatok helyes gondozására, nevelésére, tartására és tenyésztésére való nevelés; lovak tartásához, a lovas sportokhoz kötődő hagyományok megőrzés és terjesztése; lovas sportversenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása; Balatonalmádi és környéki fogytékkal élő gyermekek rehabilitációja (lovasterápia)-ehhez megfelelő terep kialakítása, fedett lovarda létrehozása, eszközök vásálása; egészséges és fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása-táborhely, szálláshely kilakítása; állatvédelemre, állatszeretetre, környezetvédelemre, környezetszeretetre nevelés, ... >>

Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságáért

(oktatási)

8220 Balatonalmádi, József A. u. 101/D/1.
képviselő: Szántó Árpád képviselő
Oktatás-nevelés támogatása. ... >>

Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zsillinszky u. 31.
képviselő: Kiss Renáta képviselő
Az óvodáskorú és óvodáskor előtt álló gyermekek érdekében történő tevékenységek kezdeményezése és támogatása erkölcsileg, szakmailag és anyagilag; egészségvédelmi, egészségnevelési feladatok, élvetvezetési tanácsadás a szülők számára; környezeti értékeink megismertetése és védelme, környezettudatos gondolkodásmód alapjainak elhintése, és eljuttatása a családokhoz; zenei és kulturális értékrend formálása, népi hagyományainak megismertetése és terjesztése; a gyermekek biztonságának növelése; érdekvédelem és érdekképviselet helyi, regionális és országos szinen is. ... >>

Magyar Solymász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8220 Balatonalmádi, Kert u. 19.
képviselő: Tóth János
a solymászat korszerű, nemzetközi szintű gyakorlása ősi hagyományainak ápolása;
- tagjainak solymászati lehetőség biztosítása és érdekvédelme;
- természetvédelmi, ragadozó madár-ismereti, solymászati elméleti és gyakorlati továbbképzés, solymászvizsgára való előkészítés, a témával kapcsolatos nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- a környezet védelme, természetvédelem, állatvédelem, különös tekintettel a ragadozó madarak, valamint ezek élőhelyei védelmére;
- ragadozó madarak tenyésztése;
- a solymászat történetének minél alaposabb megismerése, a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, publikálása, minél szélesebb körben való terjesztése;
- a solymászat helyzetével kapcsolatos javaslatok kidolgozása, és az illetékes szervekhez való eljuttatása, döntéshozatalban való részvétel;
- együttműködés az állami, önkormányzati és természetvédelmi szervezetekkel;
- tudományos tevékenység, kutatás, a solymászati kutatások magas szinten való művelése;
- kapcsolatok létesítése és fenntartása hazai és külföldi társszervekkel, nemzetközi szervezetekben való részvétel;
- solymászatra, ragadozó madarak tartásra és tenyésztésre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése, ezzel kapcsolatos szakértői állásfoglalások, javaslatok, vélemények készítése;
- a solymászatért végzett kiemelkedő munka elismeréseként kitüntetések, díjak adományozása. ... >>

Magyarországi SANKI Egészségmegőrző Tudományos Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Szent Imre herceg utca 12.
képviselő: Oroszi Mihály, Silló Piroska
A természetes gyógyítással kapcsolatos oktatási, tájékoztatási, felvilágosítási tevékenységek, valamint a természetes gyógyítással kapcsolatos eszközök és termékek kutatásának segítése. A nehezen gyógyítható, ill. államilag nem finanszírozható betegségek kezelésének támogatása. A vizsgázott természetgyógyászok érdekképviseletének biztosítása, továbbképzésük és konferenciák, felelősségbiztosításuk, elhelyezkedésük támogatása. Új természetgyógyászati módszerek a betegek és más érdeklődők által történő elfogadásának támogatása, bemutatása (oktatás, konferencia, folyóiratok). Az egészség megőrzésével, a betegségek megelőzésével, valamint az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos természetes módszerek kutatásának, oktatásának, tájékoztatásának támogatása, minden korosztály számára. ... >>

SoSe Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8220 Balatonalmádi, Szabadság undefined 6.
képviselő: Vaczkóné Kovács Orsolya képviselő
A rendelkezésre álló eszközeivel - elsősorban tárgyi jellegű - támogatást nyújtson hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak, elsősorban rászoruló vagy beteg gyermekeknek, szülőknek, családoknak, az őket ellátó egészségügyi és más jellegű intézményeknek, felhívja a figyelmet az ilyen csoportokra, elősegítse anyagi helyzetük, egészségügyi kezelésük, rehabilitációjuk körülményei javulását, ellátásukat, fejlesztésüket, oktatásukat. ... >>

Sport a Szobrászatban Alapitvány Balatonalmádi

(sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Deák Bárdos András
az alapitvány által Balatonalmádiban müködtetendö szobrász müvésztelepre vonzza minden évben azokat a tehetséges szobrászokat, akik elkötelezték magukat a sporttal, hisznek a sport ember és művészformáló erejében, a test, a mozgás a ritmus a sport és a művészet harmoniáját akarják felvállalni és hirdetni azzal, hogy a világ szeme láttára elkészitik szobraikat, melyek a munka végeztével a müvésztelepen, illetve Balatonalmádiban maradnak, gyönyörködtetve az odalátogató embereket. ... >>

Tramontana Vitorlás Alapitvány közhasznú szervezet Balatonalmádi

(sport,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Pinkóczi u. 12.
képviselő: Sándor Ferenc
Támogatni a Balaton legeredményesebb és az egyik legrégebbi fából készült hajójának a TRAMONTANA nevü 1904-ben épitett vitorláshajójának a felújitását a túravitorlázás oktatását és a vitorlás szabadidősportot. ... >>

Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, József A. u. 101/A/3.
képviselő: Faa Judit képviselő
A Veszprémi Szemle elnevezésű negyedéves sajtókiadvány fenntartása. Veszprémi és egyéb helyismereti események szervezése. Ösztönözni Veszprém Város történetének tudományos-ismeretterjesztő célú feltárását, bemutatását. ... >>

VIDRA Szabadidő és Sport Egyesület

(sport,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Felsőörsi út 39.
képviselő: Kenyeres Tibor elnök
Úszásoktatás, küzdősportok oktatása, túrák szervezése. ... >>

Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8220 Balatonalmádi, Thököly u.1.
képviselő: Balogh Csaba kuratórium elnöke, képviselője
Az alapítvány alapító tagjai támogatni kívánják a balatonalmádi székhelyű Vörösberényi Általános Iskola tanulói nevelését, oktatását, képességeinek fejlesztését és ismeretterjesztését. ... >>
1. oldal