Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonalmádi kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Almádi Konzervativ Kör Balatonaládi

(kulturális)

8220 Balatonalmádi, Dugonics u. 3.
képviselő: Bálint Sándor ... >>

Almádi Zeneiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. undefined 60.
képviselő: dr. Andok Mónika elnök, képviselő
Balatonalmádi város zenei kulturális életének fejlesztése; az ifjúság zenei nevelésének előmozdítása, fiatal zenei tehetségek támogatása; a zeneiskola rendezvényeinek támogatása, tárgyi eszközeinek bővítése. ... >>

Almádiért Közalapitvány

(kulturális)

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
képviselő: Molnárné Perus Zsuzsanna elnök
Az Új Almádi Újság kiadása, anyagi támogatása, kulturális rendezvények szervezése, finanszírozása.
A közalapítvány célja továbbá a település ifrastruktúrájának fejlesztése, a környezeti ártalmakból fakadó problémák megoldásának elősegítése, a környezetvédelem támogatása. ... >>

Balatolmádi Peregrinus Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 39.
képviselő: Czuczor Sándor
anyagi támogatást biztositani arra, hogy a Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnazium minden diákja középiskolai évei alatt legalább egy alkalommal tanulmányi célból kijuthasson egy angol nyelvű országba,legyen az bármely kontinensen. ... >>

Balatoni Művészeti Egylet Alapitvány közhasznú szervezet

(kulturális)

8220 Balatonalmádi, Kisberényi u. 23.
képviselő: Dr. Tarján Lászlóné titkár, Dr.Czoma László elnök
A Balaton mellett élő, a Tóhoz kötödő szellemiségében hasonló gondolkodású művészek tevékenységének összefogása, bemutatása a Balaton régió kultúrkin- csének gazdagitása érdekében. Az alapitvány fő feladatának tekinti a múlt és a jelen kultúrális értékeinek felkutatását, rendszerezését, a Balaton kultúrkörnyezetének védelmét, a kortárs művészeti tevékenységek reprezentálását. ... >>

Balatonparti Egyetemisták Alapitványa közhasznú szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8223 Balatonalmádi, Iskola u. 8.
képviselő: Dely Balázs
Az alapitvány cél szerinti tevékenysé- gei: Nevelés és oktatói képességfejlesz-tés, ismeretterjesztés; Kultúrális tevé-kenység; Kultúrális tevékenység; Kultú- rális örökség megóvása; Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdeképviselet; Hátrányos helyzetű cso- portok társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése. Ezen belül: - a rászoruló diák támogatása, - oktatáshoz kötödő rendezvények, programok támogatása, - a veszprémi, keszthelyi, nagykanizsai és siófoki Hallgatói Önkormányzatok működési körülményeinek, technikai fel- szereltségének javitása. ... >>

"Columbus" Kulturális Egyesület

(kulturális)

8220 Balatonalmádi, Zrínyi utca 11.
képviselő: Búzás Csaba elnök
A népzenei kultúrák ápolása, művelése, népszerűsítése Magyarország határain belül és kívül. Az általános és zenei műveltség és zenei szaktudás bővítése, továbbfejlesztése, a tagok és kívülállók e célú tanulása és taníttatása. Zeneműkiadás, valamint egyéb kulturális cikkek terjesztése, kiadása a Közép- és dél-amerikai és más zenei, népzenei kultúrák népszerűsítése érdekében. Rendezvények, kiállítások szervezése itthon és külföldön. ... >>

DODOLAND Magyar Mauritiusi Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Rozmaring u. 81.
képviselő: Dupré Nicholas alelnök, Dupré-Gecs Mónika elnök, képviselő, Gecsné Jancsó Erika titkár
Mauritius és magyarország közötti kulturális, tudományos együttműködés kezdeményezése és koordinálása.
Kulturális, oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység ... >>

Györgyi Dénes Iskoláért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 30.
képviselő: Silyéné Dr.Walter Rózsa
A balatonalmádi közigazgatási területén működő, Györgyi Dénes Álatalános Iskola- mely 1998.-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját - épületének és szemléltető eszközeinek felújítása a kor kultúrális és művelődési igényeinek megfelelő színvonalára az alapítvány eszközeivel.
Kiváló tanulmányi és közösségi eredményeket elérő tanulók pénzbeli támogatási /ösztöndíj, jutalom,stb./
Kimagasló eredményeket elérő pedagógusok elismerése, pályázatok kiírása, amelyek az oktatás a kultúra és a sport terén hozzájárulnak a tanulóifjúság szellemi, fizikai szociális fejlődéséhez. ... >>

Hajnalvilág Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

8220 Balatonalmádi, Vessző utca 8.
képviselő: Andor György képviselő
Korunk embere egyéni és társadalmi szinten egyaránt súlyos problémákkal küzd. Az alapítvány célja ezen problémák okainak feltárása, megoldások keresése, illetve mindazon személyek és szervezetek támogatása, melyek az alapítvány alapelveivel rokon módon valamely probléma megoldásán dolgoznak: például egészségügyi, prevenciós és rehabilitációs szervezetek és intézmények; a helyi erőforrások hatékonyabb felhasználására, természeti és mesterséges környezet védelmére, hagyományok megőrzésére irányuló kezdeményezések. ... >>

Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért

(sport,oktatási,kulturális)

8222 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 53.
képviselő: Mucsy Petra elnök, képviselő
A lovassport és lovas kultúra népszerűsítése a lakosság körében; a lovas sportolási lehetőség biztosítása minden korosztály számára; a lovassporthoz szükséges felszerlések, eszközök beszerzésének támogatása; lovassport utánpótlásának nevelése, támogatása,képességfejlesztés és tehetséggondozás; egészségmegőrzés; az állatok helyes gondozására, nevelésére, tartására és tenyésztésére való nevelés; lovak tartásához, a lovas sportokhoz kötődő hagyományok megőrzés és terjesztése; lovas sportversenyek, rendezvények szervezése, lebonyolítása; Balatonalmádi és környéki fogytékkal élő gyermekek rehabilitációja (lovasterápia)-ehhez megfelelő terep kialakítása, fedett lovarda létrehozása, eszközök vásálása; egészséges és fogyatékkal élő gyermekek táboroztatása-táborhely, szálláshely kilakítása; állatvédelemre, állatszeretetre, környezetvédelemre, környezetszeretetre nevelés, ... >>

Magocskák Közhasznú Alapítvány Almádi Óvodáiért

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zsillinszky u. 31.
képviselő: Kiss Renáta képviselő
Az óvodáskorú és óvodáskor előtt álló gyermekek érdekében történő tevékenységek kezdeményezése és támogatása erkölcsileg, szakmailag és anyagilag; egészségvédelmi, egészségnevelési feladatok, élvetvezetési tanácsadás a szülők számára; környezeti értékeink megismertetése és védelme, környezettudatos gondolkodásmód alapjainak elhintése, és eljuttatása a családokhoz; zenei és kulturális értékrend formálása, népi hagyományainak megismertetése és terjesztése; a gyermekek biztonságának növelése; érdekvédelem és érdekképviselet helyi, regionális és országos szinen is. ... >>

Magyar Solymász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8220 Balatonalmádi, Kert u. 19.
képviselő: Tóth János
a solymászat korszerű, nemzetközi szintű gyakorlása ősi hagyományainak ápolása;
- tagjainak solymászati lehetőség biztosítása és érdekvédelme;
- természetvédelmi, ragadozó madár-ismereti, solymászati elméleti és gyakorlati továbbképzés, solymászvizsgára való előkészítés, a témával kapcsolatos nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- a környezet védelme, természetvédelem, állatvédelem, különös tekintettel a ragadozó madarak, valamint ezek élőhelyei védelmére;
- ragadozó madarak tenyésztése;
- a solymászat történetének minél alaposabb megismerése, a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, publikálása, minél szélesebb körben való terjesztése;
- a solymászat helyzetével kapcsolatos javaslatok kidolgozása, és az illetékes szervekhez való eljuttatása, döntéshozatalban való részvétel;
- együttműködés az állami, önkormányzati és természetvédelmi szervezetekkel;
- tudományos tevékenység, kutatás, a solymászati kutatások magas szinten való művelése;
- kapcsolatok létesítése és fenntartása hazai és külföldi társszervekkel, nemzetközi szervezetekben való részvétel;
- solymászatra, ragadozó madarak tartásra és tenyésztésre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése, ezzel kapcsolatos szakértői állásfoglalások, javaslatok, vélemények készítése;
- a solymászatért végzett kiemelkedő munka elismeréseként kitüntetések, díjak adományozása. ... >>

Második Esély Alapitvány A Társadalom Perifériájára Szorult Emberek Beilleszke- désének Elősegitésére Ajka

(szociális,kulturális)

8220 Balatonalmádi, Jedlik Á.u.10.
képviselő: Barna László
segitséget nyújtson anyagi tárgyi eszközökkel és tanácsadással a nem szabályos életpályát bejáró emberek és különböző okokból hátrányos helyzetben élők /különösen a munkanélküliek, mozgássérültek, állami gondozásban fel- nőtt fiatalok stb./ reszocializációjá- hoz. Az alapitvány segitséget kiván nyújtani ahhoz, hogy - kezdeti támoga- tása nyomán - ne a társadalom hasznos, aktiv tagjai lehessenek a veszélybe sodródott emberek. Az alapítvány célja az egyéni, családi és csoportközi konfliktusok kezelése a meditáció mint közvetítő technika alkalmazásával.
Az alapítvány különös figyelmet kíván szentelni a kisebbségek társadalmi problémáinak megoldására meditációs technika segítségével.
Az alapítvány célja, hogy a mozgásművészet eszközeivel gyermekeknek és felnőtteknek segítséget nyújtson a rejtett agresszivitás feldolgozásához, a teljes életminőség eléréshez.
Az alapítvány célja a kommunikációs problémák leküzdése szükség esetén beszélgetésekkel, meditációkkal, csoportfoglalkozásokkal, a spiritualitás, mint másképp látás felismertetésével, amely felfedi a problémát, és ezáltal lelki megnyugvást hoz. ... >>

Sport a Szobrászatban Alapitvány Balatonalmádi

(sport,oktatási,kulturális)

képviselő: Deák Bárdos András
az alapitvány által Balatonalmádiban müködtetendö szobrász müvésztelepre vonzza minden évben azokat a tehetséges szobrászokat, akik elkötelezték magukat a sporttal, hisznek a sport ember és művészformáló erejében, a test, a mozgás a ritmus a sport és a művészet harmoniáját akarják felvállalni és hirdetni azzal, hogy a világ szeme láttára elkészitik szobraikat, melyek a munka végeztével a müvésztelepen, illetve Balatonalmádiban maradnak, gyönyörködtetve az odalátogató embereket. ... >>

Srí Lankai-Magyar Baráti Egyesület

(kulturális)

8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 37.
képviselő: Kósa Béla elnök ... >>

Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8220 Balatonalmádi, József A. u. 101/A/3.
képviselő: Faa Judit képviselő
A Veszprémi Szemle elnevezésű negyedéves sajtókiadvány fenntartása. Veszprémi és egyéb helyismereti események szervezése. Ösztönözni Veszprém Város történetének tudományos-ismeretterjesztő célú feltárását, bemutatását. ... >>

Vörösberényi Polgári Olvasó Kör

(kulturális)

8220 Balatonalmádi, Gábor Á. u. 6.
képviselő: Dr.Vollain Mária elnök ... >>
1. oldal