Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
képviselő: Kovács Gábor
Természet- környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, szabadidős programok szervezése. Rendszeres testedzés, valamint verseny- és szabadidősport lehetőségeinek biztosítása tagjai és az érdeklődők, különösen a gyermekek és az ifjúság számára különböző, jellemzően természetben űzhető sportágakban, például: tájfutás, kerékpározás, túrázás, síelés. Verseny- és szabadidősport események rendezése, illetve ezek támogatása. Szabadidő hasznos eltöltése, a feltételek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében. Versenyzői utánpótlás nevelése. ... >>

Csalogató Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Liszt Ferenc utca 27.
képviselő: Tóthné Kecskeméti Lilla Emília
Az egyesület célja, hogy klasszikus és kortárs költők megzenésített verseivel minden korosztály számára lehetőséget biztosítson a kulturált értékeket közvetítő szórakozásra. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a kapcsolatteremtést, a gyermekek, a versek és a zene között, hogy időről időre olyan élményben részesülnek, amely felkelti érdeklődésüket az irodalmi alkotások, a dalok és hangszerek iránt. Cél továbbá a gyermekek zenehallgatási szokásainak természetes, akusztikus hangzással történő formálása. ... >>

Csege Gyermek és Ifjusági Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 23.
képviselő: Mészáros Gábor
Nógrád megyei illetékességi körbe tartozó állami gondozott gyermekek és a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet dolgozói üdülésének, szabadidő, kuturális programjainak szervezése, az ország műemléki, természeti értékeinek megismertetése. ... >>

Cserhát Természeti és Kultúrális Értékeiért

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Tompa Mihály utca 19.
képviselő: Frenyó Gábor
Balassagyarmat kistérség természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A biodiverzitás fenntartása és a kistérség természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megóvása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. Élőhelyvédelmi programok finanszírozása és megvalósítása. Egyéb természetvédelmi programok támogatása és megvalósítása. ... >>

Liszkói Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi utca 23/b.
képviselő: Dovicsiny Ottó
Az egyesület célja a vadállomány védelme, kezelése, hasznosítása, természetvédelmi érdekek maradéktalan érvényesítése. Az egyesületi élet gíakorlása: gyakorlati vadgazdálkodás folytatása, bővítése. Egy adott terü let vadászati jogának megszerzése, vadászati jog és a vadgazdálkodás irányelveinek tartalmas gyakorlása az ide vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett. ... >>

Nógrád Megyei Kinológiai Egyesület

(természetvédelem)

2660 Balassagyarmat, Teleki u. 7.
képviselő: Csaba Tamás
Az egyesület tagjainak érdekképviselete, az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környzeet és természet védelmének aktív segitése, különös tekintettel az állatvédelmi törvényben foglaltakra. A kulturált kutyatartás szabályainak széles körben való elterjesztése. ... >>

NYÍRJES TERMÉSZETVÉDELMI, OKTATÁSI, KÖZJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
képviselő: Bernáth István
Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A fenti célokat az alapítvány Nyírjes és környéke természeti értékének védelme, fejlesztése érdekében, az erdőgazdálkodó Ipoly Erdő Zrt-vel együttműködve, a környéken lakó és kiránduló személyek, tanulók érdekében kívánja gyakorolni. ... >>

Palócország Fővárosáért 99 / közhasznu /

(természetvédelem,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut l2.
képviselő: Deák Sándor Pál
Balassagyarmat a Palóc főváros hagyományainak ápolása és a város arculatának szépitése. A város emléképületeinek eredeti állapotának visszaállitása a település természeti és gazdasági helyzetéből fakadó lehetőségek feltárása és ezek a város fejlesztése céljából történő hasznositása a város arculatának szépitése, egységes városkép ... >>

Szivárvány Sport Alapitvány /közhasznú/

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 2/B
képviselő: Koplányi Jánosné
Nógrád megye területén élő és müködő sportolók, sportegyesületek, sportrendezvények, oktatási és nevelési intézmények, művelődési otthonok, szociális problémákkal küszködő egyének és családok egészségügyi intézmények, egyházak eseti, illetve rendszeres támogatása, különböző összegekkel. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társdalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szondy Uti Óvodáért Alapitvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szondy út 14.
képviselő: Kelemen Tiborné
A Balassagyarmati 2. sz. napköziotthonos óvoda (Szondy út 14.) álló- és fogyóeszköz állományának bővítése, korszerűsítése. Élményujító kirándulások, kultúrális rendezvények, mozilátogatások szervezése az óvoda gyermeke részére. Az óvónők szakmai színvonala emelésének elősegítése, szakmai anyagok biztosítása, továbbképzések megszervezésének elősegítése. A gyermekek részére játékok, fejlesztő eszközök bővítése. A gyermekek egészséges életmódjának elősegítése, sporttevékenységek szervezése. szabadidős tevékenységhez kapcsolható udvari lehetőségek fejlesztése, természet szeretetére, védelmére nevelés elősegítése, esztétikus környezet megteremtésére való nevelés, hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, tehetsége gyermekek fejlesztése, iskolai életre való sikeres felkészítés elősegítése, az anyanyelv fejlesztését szolgáló feltételek megteremtése, nevelés minőségét elősegítő továbbképzések szervezése. Helyi Óvodai Programunk kitűzött céljának segítése. Néphagyomány ápolása, megismertetése. ... >>

Vándor Világjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

2660 Balassagyarmat, Hunyadi u.2/b. III.em.9.
képviselő: Erdélyi Ottó
A természet értékeinek és szépségeinek megismerése, megismertetése, a természet- és környezetvédelemre való nevelés és az ezzel kapcsolatos életfilozófia fejlesztése, valamint hazánk és más országok, népek kulturájának ismertetése és ápolása. Ezenk kívül az egyesület célja népszerűsíteni a magyar túra- és hegymászó sportot. ... >>
1. oldal