Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat szociális civil szervezetek


Találatok száma: 18
1. oldal

Az Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2660 Balassagyarmat, Batthyány utca 33.
képviselő: Zolnyánszki Zsolt
Az Egészségesebb Nemzedékekért című program az egészségre legveszélyesebb három szenvedélybetegség a dohányzás, alkoholfogyasztás és a drogfüggőség kialakulásának megelőzését célozza. ... >>

Balassagyarmat Kistérségi Cigány Szervezet

(szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem utca 18.
képviselő: Jónás Gábor
A cigányság felemelkedésének elősegítése, általános társadalmi követelmények közvetítése a cigányság felé. A cigányság etnikumi érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak képviselete. Azoknak az értékeknek a felkutatása és gondozása, amelyeket a cigányság önmagában hordoz. A cigány hagyományok őrzése, kulturájának ápolása, a hátrányos helyzetű családok támogatása. ... >>

Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Zichy út 11.
képviselő: Rácz Dezső
Az egyesület a hátrányos helyzetű emberek, családok (elsősorban a roma származású állampolgárok) támogatását, képzését, felemelkedését, életkörülményeinek javítását, kultúrájuk és hagyományaik ápolását tekinti céljának. ... >>

Civilek a Vidékért 2007. Egyesület

(szociális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Trikál J. út 8.
képviselő: Dr. Feketéné Benkó Kata
A tagság szerepvállalása a megye és a régió fejlesztésének előmozdításában, a kistérségek felzárkóztatásában. Az összefogások támogatása, szoros együttműködés fenntartása a területfejlesztés területén az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, megyei regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Fejlesztési feladatok ellátása, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása. A fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzalap létrehozása. A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság-csoportok integrációjának elősegítése, életkörülményeinek, életminőségének javítása, az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi támogatásával. A területfejlesztés, térségfejlesztés, mint szakma ápolása, előadások, bemutatók, rendezvények megvalósításával. ... >>

Dózsa György Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: Tálos Judit
A nevelő-oktató munka színvonalának, hatékonyságának növelése, tehetséggondozás, oktatástechnika fejlesztése. Ezen belül: az idegen nyelvek - német és angol nyelv tanítása. Drámapedagógiai képzés. Az egészséges életmódra nevelés segítése (sportiskolai képzés, mindennapos testnevelés bevezetése a nem tagozatos osztályokban az úszásoktatás megvalósításának segítése. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok anyagi segítése. Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatásának elősegítése. Az alapítvány távlati céljai között szerepel az - állam által finanszírozandó - tanuszodai programban való részvétel. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet tevékenységeket kívánja végezni. ... >>

Gondoskodás Közhasznú Egyesület

(szociális)

2660 Balassagyarmat, Kossuth út 1. fsz./2.
képviselő: Herczeg Hajnalka
Jószolgálati tevékenység keretében segítséget nyújtani a gyermeket nevelő családok - különös tekintettel a gyermekét egyedül nevelő szülőre - a gyermekneveléssel összefüggő problémáik megoldásához, továbbá konkrét támogatást nyújtani az idős embereknek - különös tekintettel az egyedül élőkre - napi életviteli tevékenységük során számukra problémát jelentő ügyekben. ... >>

Horizont-FÉK Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Danisovszky Tiborné
Az egyesület a hátrányos helyzetű emberek, családok, munkanélküliek és hátrányos helyzetűek gyermekeinek felemelkedését, életkörülményeik javításának támogatását, képzését tekinti céljának. Az ezen réteghez tartozó tartós munkanélküli családok megélhetési, létfenntartási problémáin munkahelytereméssel, átképzéssel is próbál segíteni. Emellett az egyesület az egészségre legveszélyesebb három szenvedélybetegség ? a dohányzás, alkoholfogyasztás és drogfüggőség ? kialakulásának megelőzését célozza azzal, hogy átfogó program keretében igyekszik a veszélyeztetett csoportok, személyek számára támogatást nyújtani. További célja az egyesületnek a családon belüli erőszak áldozatainak segítése, közreműködés a családok átmeneti otthonának kialakításában a balassagyarmati és környékbeli önkormányzatokkal összefogva. ... >>

Ipolyvidéki Erdészek Egymásért

(szociális)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. ut lo.
képviselő: Vajda Pál
Szociális tevékenység, családsegités, hátrányos helyzetü hozzátartozók társadalmi esélyegyenlőségének elősegitése, idősek gondozása, amely különösen az elhunyt, vagy sulyos egészségkárosodást szenvedett erdészeknek és a társaság egyéb dolgozóinak, gyermekeinek pártfogásában, esélyegyenlőség megteremtésében, anyagi helyzetük javitásában való részvételt jelent. ... >>

Oltalmazó, Segítő és Támogató Közhasznú Egyesület

(szociális)

2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. lakótelep 8. fsz./1.
képviselő: Baranyi Gábor
A hátrányos helyzetű emberek, családok felderítése, rászorultságuk felmérése, segítése mindennapi tevékenységük során, az elesettek támogatása, ezen célból adományok, támogatások elfogadása és a rászoruló emberek, családok részére történő továbbítása. ... >>

Pap Tamás Emlékére Alapitvány / Közhasznu /

(oktatási,szociális)

2660 Balassagyarmat, Arany János ut 3. I/2.
képviselő: Dr.Szakos Pál
Balassagyarmat és Rétság város vonzáskörzetében élő és tanuló, tehetséges, de hátrányos helyzetü fiatalok közép és felsőfokú továbbtanulásának elősegitése. ... >>

"Rejtett Értékek Alapítvány"

(oktatási,szociális,egyéb)

2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjes puszta 5.
képviselő: Balog Éva
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány fenntartásában működő Balassagyarmat nyírjesi tagintézmény mindenirányú fejlesztése. Az esélyegyenlőség jegyében az oktatási intézmény működésének minőségi javítása. A gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézmény diákjai készségei és képességei kibontakoztatásához szükséges környezet megteremtése. A fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok helyzetének javítása, szükséglet-érzékeny infrastruktúra megteremtésével. Kirekesztettség, szegregáció csökkentése, felszámolása. Oktatási intézmények személyzetének felkészítése az integrációra, a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű tanulók oktatására módszertani kultúra fejlesztése. ... >>

"SOS-hátrányból kikerülve" Egyesület

(szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár utca 23.
képviselő: Bernáth Gyuláné
A hátrányos helyzetű romák és nem romák szociális és kulturális életvitelének segítése, tanulmányaikban való támogatása. ... >>

Szivárvány Sport Alapitvány /közhasznú/

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 2/B
képviselő: Koplányi Jánosné
Nógrád megye területén élő és müködő sportolók, sportegyesületek, sportrendezvények, oktatási és nevelési intézmények, művelődési otthonok, szociális problémákkal küszködő egyének és családok egészségügyi intézmények, egyházak eseti, illetve rendszeres támogatása, különböző összegekkel. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társdalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Társadalmi Visszailleszkedést Segitő Egyesület

(szociális)

2660 Balassagyarmat, Madách utca 2.
képviselő: Fábián Péter
A szabadságvesztés büntetésre ítélt személyek társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítése. A szabadságvesztés büntetésüket töltők, illetve a büntetésből szabadulók részére olyan társadalmi kapcsolatok rendszerének kiépítése, melyek támogatják az egyént problémáik megoldásában és segítik a társadalmi reintegrációban. ... >>

ÚJRA JÁRNI Alapítvány

(szociális)

2660 Balassagyarmat, Irányi Dániel utca 4.
képviselő: Fricska Gábor
Sáfrány Anita 2006. augusztus 20. napján rendezett ünnepi tűzijáték alatt kitört viharban szenvedett maradandó gerincsérülést. Deréktól lefelé teljesen megbénult, tolószékhez kötött. Ahhoz, hogy bármiféle javulást lehessen elérni állapotában, illetve szinten lehessen tartani azt, költséges kezeléseket kell igénybe venni. Külföldi gyógykezelésen kell részt vennie (pl. őssejt kezelés). Az ÚJRA JÁRNI Alapítvány elsődleges célja Sáfrány Anita támogatása. Segítségnyújtás az egészségkárosultságával járó nehézségek leküzdéséhez, a gyógykezelések, terápiás eszközök igénybevételéhez szükséges anyagi kiadások megkönnyítése. ... >>
1. oldal