Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat sport civil szervezetek


Találatok száma: 52
1. oldal

Alasztics-Szegedi Alapítvány a Harcművészetekért

(sport,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Váci Mihály u. 9.
képviselő: Csikány Norbert, Csikány Norbert
A diáksport, főként a diák harcművészeti sport körülményeinek és lehetőségeinek javitása, valamint ebben a sportágban a hátrányos helyzetü fiatalok részvételének segitése. ... >>

Attila Moto-Cross Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 40.
képviselő: Németh Attila
A sportegyesület célja az enduro és moto-cross sportot kedvelő egyesületi tagok számára rendszeres sportolás versenyzés, testedzés lehetőségeinek és szervezet kereteinek biztosítása a sportági, tömegsport mozgalom népszerűsítése, egészséges életmódra való nevelés. ... >>

Babcsán Müvek Sport Club

(sport)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 37.
képviselő: Ocskó Ildikó
Célja a rendszeres sportolás, versenyzés és testedzés lehetőségeinek és szervezeti kereteinek biztosítása a klub tagjai számára. Tömegsport mozgalom népszerűsítése, egészséges életmódra nevelése. ... >>

Balassagyarmat és Környéke Sport Egyesület "felszámolás alatt"

(sport)

2660 Balassagyarmat, Ady E. ut 27.
képviselő: Vodila József felszámolóbiztos ... >>

Balassagyarmat Sportegyesület Nógrád Volán SE.

(sport)

2660 Balassagyarmat, Ady E. ut 27.
képviselő: Dr. Rózsa György, Kelemen Attila ... >>

Balassagyarmat Uszásoktatásért Alapitvány

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 12.
képviselő: Juhász Péter ... >>

Balassagyarmati Bástyák Jégkorongozók Egyesülete

(sport)

2660 Balassagyarmat, Thököly ut 17.
képviselő: Völgyi Péter ... >>

Balassagyarmati Justitia Sportegyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Hunyadi út 4. I./5.
képviselő: Kenyeres Róbert
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek és szervezeti kereteinek biztosítása, elsősorban az egyesület tagjai részére. A versenysport tevékenység biztosítása, utánpótlás nevelése a kosárlabda sport iránti édeklődő fiatalok köréből. A tömegsport mozgalom népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

Balassagyarmati Kábel Sportegyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Nyugati Ipartelep 10.
képviselő: László Sándor
A rendszeres sportolás, versenyzés, a testedzés lehetőségeinek és szervezeti kereteinek biztosítása az egyesület tagjai részére, elsősorban versenysport tevékenység. A tömegsport mozgalom népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés. Működési területén elősegíteni az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balassagyarmati Kábelgyár Horgász Egyesület

(sport)

képviselő: Császár Ferenc
horgászsport ... >>

Balassagyarmati Karate Sportegyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Ifjúsági út 7.
képviselő: Takács Csaba
A gyermek, serdülő, ifjúsági és juniur korosztályok részére a szabadidő, illetve tömegsport tevékenység keretein belül a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása, a sport és a shotokan karate iránti szeretet megerősítése. ... >>

Balassagyarmati Modellező Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Jókai út 33.
képviselő: Mihály Pál
A modellező tevékenység gyakorlása, a modellezés iránt érdeklődők egy szervezetbe tömörítése. Az egyesület biztosítja a modellező tevékenység keretfeltételeit, szakmai irányítást és gyakorlati segítséget ad. Biztosítja továbbá a modellező versenysportban való részvételt. ... >>

Balassagyarmati Tengó Klub

(sport)

2660 Balassagyarmat, Damjanich ut 10.
képviselő: Gaál Endre ... >>

Balassagyarmati Tenisz Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 7.
képviselő: dr. Bódis Pál elnök, Tományi György titkár ... >>

Balassagyarmati Városi Sportegyesület- Nógrád Volán

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Ady E. út 27
képviselő: Bodonyi Béla
sportegyesület, célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségének és szervezett kereteinek biztosítása az egyesület tagjai számára az egészséges életmódra való nevelés stb.
Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
képviselő: Kovács Gábor
Természet- környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, szabadidős programok szervezése. Rendszeres testedzés, valamint verseny- és szabadidősport lehetőségeinek biztosítása tagjai és az érdeklődők, különösen a gyermekek és az ifjúság számára különböző, jellemzően természetben űzhető sportágakban, például: tájfutás, kerékpározás, túrázás, síelés. Verseny- és szabadidősport események rendezése, illetve ezek támogatása. Szabadidő hasznos eltöltése, a feltételek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében. Versenyzői utánpótlás nevelése. ... >>

Barátság Postagalamb Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Jószív út 6.
képviselő: Gálik László ... >>

BSE Palóc Farkasok Utánpótlás Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Ipolyjáró út 4/B. II./2.
képviselő: Gál Balázs, Mohácsi László elnök, Schuchman Attila elnökhelyettes, Szalai István elnökhelyettes
A labdajátékok, különösen a labdarúgás és egyéb tömegsportok fiatalok körében történő népszerűsítése, széleskörű terjesztése, támogatása és sportrendezvények szervezése Balassagyarmaton, környékén és az ország egyéb területein. Az egyesület az utánpótlás korú gyermekek részére rendszeres foglalkozásokat szervez és gondoskodik a versenyeztetésükről is. Az egyesület szervezi az egyesületi tagok, pártoló tagok, szabadidő- és sporttevékenységét, működési területén elősegíti és támogatja az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság széles körének testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Csege Gyermek és Ifjusági Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 23.
képviselő: Mészáros Gábor
Nógrád megyei illetékességi körbe tartozó állami gondozott gyermekek és a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet dolgozói üdülésének, szabadidő, kuturális programjainak szervezése, az ország műemléki, természeti értékeinek megismertetése. ... >>

Cserháti Vadásztársaság

(sport)

2660 Balassagyarmat, Kóvári út 6/a.
képviselő: Gál László ... >>

Delfin Könnyübuvár Klub

(sport)

2660 Balassagyarmat, Teleki ut 17.
képviselő: Hernádi Attila ... >>

Dózsa Diáksport Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. ut 17.
képviselő: Tillman Rezső ... >>

Dózsa György Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: Tálos Judit
A nevelő-oktató munka színvonalának, hatékonyságának növelése, tehetséggondozás, oktatástechnika fejlesztése. Ezen belül: az idegen nyelvek - német és angol nyelv tanítása. Drámapedagógiai képzés. Az egészséges életmódra nevelés segítése (sportiskolai képzés, mindennapos testnevelés bevezetése a nem tagozatos osztályokban az úszásoktatás megvalósításának segítése. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok anyagi segítése. Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatásának elősegítése. Az alapítvány távlati céljai között szerepel az - állam által finanszírozandó - tanuszodai programban való részvétel. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet tevékenységeket kívánja végezni. ... >>

"GYÖNYÖRŰ BALASSAGYARMATÉRT" KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. út 1.
képviselő: Bozányné Nemes Rita elnök, Dr. Feketéné Benkó Kata, Honti Hajnalka, Kaszás Attila, Nagy László
Balassagyarmat környezetvédelme javításának segítése. Balassagyarmat fásításának segítése. Balassagyarmaton lévő épületek, kertek és közterületek szépítésének elősegítése pályázatok kiírásával. A tömegsport és kulturális rendezvények támogatása az egészséges és kulturált életmód javítása céljából, ezek szervezése a lehetőségekhez képest. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Ipoly Walking Club Egészségvédő és Szabadidős Sportegyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Jópalócok út 13.
képviselő: Fábri Gábor
Az atlétikai sportág és szabadidős sport városi és városkörnyéki feladatainak ellátására, versenyeinek szervezésére - kiemelten az Ipoly Gyalogló Gálagyaloglók felkészítésére, versenyeztetésére, utánpótlás nevelésére létrahozott szervezet. ... >>

Ipolyszögi Sportegyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Fő út 49.
képviselő: Wágner Richárd ... >>

Kábel SE.Baráti Kör Egyesület

(sport)

képviselő: Kovács József
sport ... >>

Kék Delfin Gyermekegyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. ut 17. Ált. Iskola
képviselő: Taskó András ... >>

Kiss Árpád Verseny és Diáksport Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. út 7
képviselő: Kovács József
Az egyesület célja a tanuló ifjúság egészséges életmódra nevelésésének elősegítése érdekében a rendszeres sportolás, versenyzés, a testedzés lehetőségeinek és szervezett kereteinek biztosítása, az egyesület tagjai számára. A tömegsportmozgalom népszerűsítése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése. ... >>

Mikszáth Kálmán Horgász Egyesület

(sport)

2660 Balassagyarmat, Ipolypart út 10.
képviselő: Deák László
sport-horgászat ... >>

Mozgás az Életért és Egészségért Mozgás és Harcmüvészeti Egyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Blázsik K. ut 2. II/3.
képviselő: Vári Tamás
Sportegyesület célja tagjai számára a rendszeres sportolás, testedzés lehetőségeinek és szervezet kereteinek biztosítása. A tömegsport mozgalom mépszerűsítése az egészséges életmódra nevelés. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá lakosság testnevelési és sport tevékenységét. ... >>

Nyugat Nógrádi Rádiósok Egyesülete

(sport)

2660 Balassagyarmat, Viola utca 9.
képviselő: Molnár János ... >>

PALÓC PUMÁK Kézilabda Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos út 4-6.
képviselő: Gáspár Csaba
Minden kézilabdázás iránt érdeklődő gyermek rendszeres testedzésének és sportolásának biztosítása. Versenyeztetés, mind lány, mind fiú kézilabda csapatok részvételével a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezet Adidas utánpótlás bajnokságban. Versenyeztetés, mind lány, mind fiú kézilabda csapatok részvételével a Magyar Kézilabda Szövetség által szervezet OVB Strandkézilabda utánpótlás kupában. Versenyeztetés, mind lány, mind fiú kézilabda csapatok részvételével hazai utánpótlás és saját rendezésű tornákon. Megteremteni azokat a technikai és személyi feltételeket, amelyek biztosítják mind a lány, mind a fiú kézilabda csapat több korosztályra kiterjedő versenyeztetését és edzési lehetőségét az egyesület színeiben. Elősegíteni a tehetséges fiatal kézilabdázók felkutatását és fejlődését a sportegyesületi csapatok utánpótlásának biztosítása érdekében. Előteremteni mindazon anyagi eszközöket, melyek a sportegyesület működéséhez és a kézilabda csapatok versenyeztetéséhez szükségesek. Támogatni az egyesület tagjainak minden olyan kezdeményezését, amelyet Balassagyarmat város utánpótlás kézilabdázásának fejlődését segíti. Törekedni a sportegyesület támogatók körének kialakítására. Hazai sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Palóc Sportlövő Egylet

(sport)

2660 Balassagyarmat, Jósziv ut 45.
képviselő: Babcsa József ... >>

Palóc triatlon - váltó - Révész László Emlékalapítvány

(sport)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 37.
képviselő: Frecska József kuratórium elnökh., Ifj. Révész László kuratórium elnök
Sportrendezvények (kiemelve:triatlon) szervezése és támogatása, a Balassa- gyarmati Palóc Triatlon sportverseny évenkénti megrendezése, tömegsport rendezvények szervezése, támogatása. Sportoló fiatalok anyagi támogatása. ... >>

"Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 49.
képviselő: Sztancsik József
Az alapítvány célja, hogy Balassagyarmat Város és a balassagyarmati kistérség egészségügyi szolgáltatásai bővüljenek, az egészségnevelés oktatótevékenységeit segítse, egészségmegőrző preventív programokat szervezzen, beleértve a sportrendezvényeket is. Tájékoztassa a különböző krónikus és akut betegségben szervező betegeket a terápiás- és az életminőségüket javítani képes módszerekről, lehetőségekről. Ennek kapcsán klubokat, előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat, versenyeket, kiállításokat és vásárokat szervezzen, azok szervezésében közreműködjön, szóbeli és írásbeli, s minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközt alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám, marketing, népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt. Az alapítvány további célja, hogy Balassagyarmat város és a balassagyarmati kistérség mikro, kis-, közepes- és nagyvállalkozásai számára információkat biztosítson a térség beruházási, befektetési, jövedelem- és munkahelyteremtő lehetőségeiről, illetve a vállalkozások meglévő kapacitásainak, hatékonyságának növeléséről. Tájékoztatást kíván adni a lehetőségek kiaknázását segítő eszközökről, a kellő anyagi erőforrások előteremtésének módjairól, pályázati lehetőségekről. E cél elérésére klubokat, előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat, kiállításokat és vásárokat szervezzen, szóbeli, írásbeli és minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközöket alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám-, marketing, népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt. Az alapítvány további célja, hogy Balassagyarmat város és a balassagyarmati kistérség lakosságának oktatását elősegítse. Tájékoztatást kíván adni az oktatási lehetőségek kiaknázását segítő eszközökről, a kellő anyagi erőforrások előteremtésének módjairól, pályázati lehetőségekről. E cél elérésére klubokat, előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat, kiállításokat és vásárokat szervezzen, szóbeli, írásbeli, s minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközöket alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám, marketing népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt.Feladata klubhelyiségek, konferenciahelyisége, orvosi rendelők létesítése és működtetése. ... >>

Szent Imre Diáksport Egyesület

(sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Szabó L. út 1.
képviselő: Csábi Szilárd
Az egyesület célja a labdajátékok és egyéb tömegsportok népszerűsítése, támogatása és sportrendezvények szervezése Balassagyarmaton, környékén és az ország egyéb területein. Elősegíti és támogatja az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság széles körének testnevelési és sport tevékenységét. ... >>

Szent-Györgyi Albert Gimnázium Diák és Versenysport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Szádvári Szabolcs
Sportegyesület célja összefogni, szervezni, fejleszteni a sportéletet, alapvetően az ifjúságra, diákokra támaszkodva, létrehozva a diáksport bázisát, tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok szervezése, az iskolai sportlétesítmények fejlesztése, stb. ... >>

Szivárvány Sport Alapitvány /közhasznú/

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 2/B
képviselő: Koplányi Jánosné
Nógrád megye területén élő és müködő sportolók, sportegyesületek, sportrendezvények, oktatási és nevelési intézmények, művelődési otthonok, szociális problémákkal küszködő egyének és családok egészségügyi intézmények, egyházak eseti, illetve rendszeres támogatása, különböző összegekkel. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társdalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szondy Uti Óvodáért Alapitvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szondy út 14.
képviselő: Kelemen Tiborné
A Balassagyarmati 2. sz. napköziotthonos óvoda (Szondy út 14.) álló- és fogyóeszköz állományának bővítése, korszerűsítése. Élményujító kirándulások, kultúrális rendezvények, mozilátogatások szervezése az óvoda gyermeke részére. Az óvónők szakmai színvonala emelésének elősegítése, szakmai anyagok biztosítása, továbbképzések megszervezésének elősegítése. A gyermekek részére játékok, fejlesztő eszközök bővítése. A gyermekek egészséges életmódjának elősegítése, sporttevékenységek szervezése. szabadidős tevékenységhez kapcsolható udvari lehetőségek fejlesztése, természet szeretetére, védelmére nevelés elősegítése, esztétikus környezet megteremtésére való nevelés, hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, tehetsége gyermekek fejlesztése, iskolai életre való sikeres felkészítés elősegítése, az anyanyelv fejlesztését szolgáló feltételek megteremtése, nevelés minőségét elősegítő továbbképzések szervezése. Helyi Óvodai Programunk kitűzött céljának segítése. Néphagyomány ápolása, megismertetése. ... >>

TRIATLONÉRT Alapitvány

(sport)

képviselő: Hart Tamás ... >>

"Uszodát Balassagyarmatnak"

(sport)

2660 Balassagyarmat, Tátra u. 6.
képviselő: Faragó Attila
A Balassagyarmat város új sport és szabadidő létesítménnyel- fedett uszodával gazdagodjon. Az alapítvány céljának elérése érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatának ifjúsági és sportpolitikai elképzeléseinek figyelembe vételével, fejlesztési célját a település önkormányzata képviselőtestületének gazdasági programjával, a város településrendezési tervével összhangban kívánja elérni. ... >>

Vándor Világjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

2660 Balassagyarmat, Hunyadi u.2/b. III.em.9.
képviselő: Erdélyi Ottó
A természet értékeinek és szépségeinek megismerése, megismertetése, a természet- és környezetvédelemre való nevelés és az ezzel kapcsolatos életfilozófia fejlesztése, valamint hazánk és más országok, népek kulturájának ismertetése és ápolása. Ezenk kívül az egyesület célja népszerűsíteni a magyar túra- és hegymászó sportot. ... >>
1. oldal 2. oldal