Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 46
1. oldal

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség Védelméért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc ut 2.
képviselő: Holes Imre
A Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. ... >>

Alasztics-Szegedi Alapítvány a Harcművészetekért

(sport,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Váci Mihály u. 9.
képviselő: Csikány Norbert, Csikány Norbert
A diáksport, főként a diák harcművészeti sport körülményeinek és lehetőségeinek javitása, valamint ebben a sportágban a hátrányos helyzetü fiatalok részvételének segitése. ... >>

ArtBázis Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 32/3.
képviselő: Telek Balázs
Az ipar-, képző-, zene-, és mozgásművészet népszerűsítése, hagyományainak ápolása. Ennek érdekében előadások, tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg már működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. ... >>

Az IFI-s Gyermekekért Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Ifjuság ut 2.
képviselő: Szabad Györgyné ... >>

B.B.G.Diákkórus Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut l3.
képviselő: Mátyás Levente ... >>

Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért Közalapitvány / közhasznu /

(kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
képviselő: Ádám György
Balassagyarmat és környékét érintő területfejlesztési törekvések összehangolása, az ezzel összefüggő feladatok kidolgozásának és megvalósításának segítése, különös tekintettel a társadalom és közösségfejlesztési, az infrastruktúra és környezetfejlesztési, illetve gazdaságfejlesztési célkitűzésekre. Az alapítvány a fentiekben megjelölt célok érdekében, azok sérelme nélkül ismeretterjesztési és kulturális feladatokat is felvállal. ... >>

Balassagyarmat Kistérségi Cigány Szervezet

(szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi Fejedelem utca 18.
képviselő: Jónás Gábor
A cigányság felemelkedésének elősegítése, általános társadalmi követelmények közvetítése a cigányság felé. A cigányság etnikumi érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak képviselete. Azoknak az értékeknek a felkutatása és gondozása, amelyeket a cigányság önmagában hordoz. A cigány hagyományok őrzése, kulturájának ápolása, a hátrányos helyzetű családok támogatása. ... >>

Balassagyarmati Fegyház és Börtön Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Madách utca 2.
képviselő: Vankó Attila
Tagjai társadalmi, gazdasági, szociális, jogi és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó ? hatékony védelme, érvényesítése és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori jogszabályok, különösen az Alkotmány, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 27. § (2) bekezdésében foglaltak és a szolgálati szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, így különösen a tagok szociális- és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan felméri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz. ... >>

"BARANYI /REKETT/ DEZSŐ" ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 20/c. II.em.6.
képviselő: Majdán Béla
A több száz éves múltra visszatekintő, egykor országos hírű balassagyarmati cigányzenészek, illetve cigány zenekarok hagyományainak ápolása, valamint a helyi, Baranyi Gábor által vezetett cigán népi zenekar, illetve jogutódja támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybe vétele ... >>

Biztosabb Jövőért Kistérségi Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Zichy út 11.
képviselő: Rácz Dezső
Az egyesület a hátrányos helyzetű emberek, családok (elsősorban a roma származású állampolgárok) támogatását, képzését, felemelkedését, életkörülményeinek javítását, kultúrájuk és hagyományaik ápolását tekinti céljának. ... >>

Cigány Fiatalok Életmód és Kulturális Szervezete

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 35.
képviselő: Dombiné Chikán Kornélia ... >>

Cserhát Természeti és Kultúrális Értékeiért

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Tompa Mihály utca 19.
képviselő: Frenyó Gábor
Balassagyarmat kistérség természeti területein az ökológiai egyensúly fenntartását szolgáló szellemi és kiemelkedő gyakorlati tevékenység ösztönzése. A biodiverzitás fenntartása és a kistérség természeti képe szempontjából fontos és veszélyeztetett területek megóvása. Egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, szükség esetén a kipusztult fajok visszatelepítése. Élőhelyvédelmi programok finanszírozása és megvalósítása. Egyéb természetvédelmi programok támogatása és megvalósítása. ... >>

Csíkcsicsói PIRICSKE Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Fáy utca 3.
képviselő: Pál Sándor
A nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben történő segítségnyújtás, a csíkcsicsói katolikus plébánia közösségéhez tartozó fiatalok számára anyagi segítség nyújtása, a tanulmányaik elvégzéséhez, segítségnyújtás a továbbtanulás minőségi feltételeinek megteremtéséhez. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani az alapítvány az iskolai tanulmányok befejezéséhez, továbbá támogatja a fiatalok továbbtanulását, továbbképzését, mindezek mellett segítséget nyújt a külföldön folytatott tanulmányok elvégzéséhez is. Szociális tevékenység keretében célja a rászorulók, betegségben szenvedők támogatása, gyógykezelésük elősegítése. ... >>

Dózsa György Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: Tálos Judit
A nevelő-oktató munka színvonalának, hatékonyságának növelése, tehetséggondozás, oktatástechnika fejlesztése. Ezen belül: az idegen nyelvek - német és angol nyelv tanítása. Drámapedagógiai képzés. Az egészséges életmódra nevelés segítése (sportiskolai képzés, mindennapos testnevelés bevezetése a nem tagozatos osztályokban az úszásoktatás megvalósításának segítése. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok anyagi segítése. Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatásának elősegítése. Az alapítvány távlati céljai között szerepel az - állam által finanszírozandó - tanuszodai programban való részvétel. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet tevékenységeket kívánja végezni. ... >>

Függetlenek Szövetsége Polgári Egyesület Balassagyarmatért

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2660 Balassagyarmat, Hunyadi u. 2/B.fsz.2.
képviselő: Zagyvai Sándor
A város polgári hagyományainak ápolása, a helyi társadalom önszerveződésének támogatása, a helyi közélet és nyilvánosság szervezése, fejlesztése. A város gazdasági és szociális helyzetének elemzése. Hozzájárulás a városi szellemi, kulturális, közoktatási állapotok javításához. A városi önkormányzati rendszer és a képviselő testület működésének figyelemmel kisérése. Kapcsolattartás más települések hasonló társdalmi egyesületeivel, különösen a Nógrád megyei és a határmenti magyar-szlovák szervezetekkel kialakítandó együttműködés fejlesztése. Az egyesület szervezeti önállóságának szellemi, politikai függetlenségének megőrzése. ... >>

Gyarmati Vitézi Rendért Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Vörösmarty ut 19.
képviselő: Honti Péter
A kulturális örökség megóvása, a vitézi rend történetével kapcsolatos tárgyi emlékek gyüjtése, küllönös tekintettel a Nógrád Megyei emlékekre.Katonasirok felkutatása, hősök emléknapja ünneplésének megszervezése. ... >>

Gyermekeinkért Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Móricz Zs. ut 2-4.
képviselő: Frecska Zoltánné ... >>

"GYÖNYÖRŰ BALASSAGYARMATÉRT" KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. út 1.
képviselő: Bozányné Nemes Rita elnök, Dr. Feketéné Benkó Kata, Honti Hajnalka, Kaszás Attila, Nagy László
Balassagyarmat környezetvédelme javításának segítése. Balassagyarmat fásításának segítése. Balassagyarmaton lévő épületek, kertek és közterületek szépítésének elősegítése pályázatok kiírásával. A tömegsport és kulturális rendezvények támogatása az egészséges és kulturált életmód javítása céljából, ezek szervezése a lehetőségekhez képest. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. ... >>

Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.
képviselő: Dr. Czudar Sándor
A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek hatékony kihasználása érdekében a vállalkozások sikeres üzletviteléhez, gazdálkodásához szükséges, professzionális szakmai háttér, szolgáltató intézményrendszer megteremtése, fejlesztése, információkhoz való hozzájutás elősegítése. A határon átnyúló programok, projektek, valamint a regionális együttműködés elősegítése és támogatása, vidékfejlesztési koncepciók kidolgozása. A határon túli magyarság lehetőségeinek és vállalkozási esélyeinek javítása, turizmus hagyományőrzés, területfejlesztés elősegítése. Kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Horváth Endre Kiadványi Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 107.
képviselő: Vas Ágnes ... >>

III. számu Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.
képviselő: Vargáné Csikász Csilla
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszer, oktatási eszközök felszerelési tárgyak vásárlása, kirándulások finanszírozása. ... >>

Ipoly Eurorégió Határon Átnyuló Együttmüködés

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem ut l2.
képviselő: Medvácz Lajos, Németh Péter Mikola
Európai integrációs folyamatokra való felkészítés érdekében Magyarországnak Szlovákiával az Ipoly folyó vízgyűjtő területe térségébe tartozó tágabb értelemben vett határmenti területein, a társadalmi-gazdasági környezet kulturális szempontból összehangolt fejlődés biztosítása. ... >>

Ipoly Hagyományőrző Egylet

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Jószív utca 30.
képviselő: Schmiedt Károly
Az egyesület célja a fiatalok hazafias nevelése, a történelmi hagyományok ápolása és az ehhez kapcsolódó kulturális értékeink megismertetése, annak elsajátítása (az adott kultúra ruházata, fegyverzete, életmódja). Ennek keretében tagjai lövőkészségének elméleti és gyakorlati úton történő szintentartása, növelése, a fiatalok felkészítése az íj, számszeríj kezelésére, lőkészségük fejlesztése, versenyzési céllal. ... >>

Jó Palócok Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Csokonai ut 12.
képviselő: Telek Zoltán
Különböző tájegységek, kiemelten a palócvidék településein élő polgárok és családjaik hagyományőrzésének segitése, a polgári érdekrend és identitástudat fejlesztése. A tájegységekrer, településekra jellemző kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, valamint a családok szociális biztonságának fejlesztése, a polgárok munkához jutásának segitése. ... >>

Jó Palócok Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 20.
képviselő: Hlavay Richárd
Balassagyarmat székhellyel helyi rádió működési feltételeinek megteremtése és az engedélyek beszerzése után közösségi rádió működtetése. ... >>

KÉVIG Közalapitvány

(oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Hétvezér ut 26.
képviselő: Bacsó Péter, Tamás József
A vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi és pénzügyi alkalmazottak és vállalkozók középfoku szakmai képzése elméleti és gyakorlati területen. a tanulók esélyegyenlőségének javitása, a tanulók gyakorlati mühelyeinek korszerüsitése ... >>

Kicsi Vagyok Én Alapítvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Jakus Julianna
Segitse a gyermek, ifjusági korosztály nevelését, művelődését, hogy hozzájáruljon az élethelyzetükből, életkorukból adódó hátrányaik kiküszöböléséhez, tartalmas szabadidő eltöltéséhez, érdekeik megjelenítéséhez és érvényesítéséhez. ... >>

Közép-európai Kulturális Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 8.
képviselő: Nagy József László
A Civitas Fortissima Múzeum működésének támogatása. A Disputa című kulturális és közéleti folyóirat megjelenésének támogatása. ... >>

Lajtorja Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 9.
képviselő: Lotharidesz Tiborné
A néptánc hagyományok ápolása, ennek érdekében a néptánc együttes működtetése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg egy működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. ... >>

NYÍRJES TERMÉSZETVÉDELMI, OKTATÁSI, KÖZJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky út 10.
képviselő: Bernáth István
Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. A fenti célokat az alapítvány Nyírjes és környéke természeti értékének védelme, fejlesztése érdekében, az erdőgazdálkodó Ipoly Erdő Zrt-vel együttműködve, a környéken lakó és kiránduló személyek, tanulók érdekében kívánja gyakorolni. ... >>

Orgona-és Egyházzenei Alapítvány - Balassagyarmat

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Jókai út 9
képviselő: Demeter Mihályné
A balassagyarmati római katolikus Szentháromság Templom egyházzenei életének fejlesztése. A kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység folytatása, műemlékvédelem, a határon túli magyarsággal való kulturális kapcsolattartás. ... >>

Összefogás Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Honti út 27
képviselő: Tyekvicska Árpád
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akakró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Palóc Regionális Népmüvészeti Egyesület

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 5o.
képviselő: Simon György
Palóc népművészeti hagyományok gyűjtése, ápolása, továbbfejlesztése, kulturális ifjúságnevelési, ismeretterjesztési, művészeti, művelődési tevékenység végzése. Célja átfogni a Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, valamint a htáron túli Gömör, Hont megyékben fellelhető népművészettel foglalkozó egyének, szakkörök, társulások, szervezetek működését. ... >>

Palóc Sajtó Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 18.
képviselő: Pénzes Géza ... >>

Palócország Fővárosáért 99 / közhasznu /

(természetvédelem,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut l2.
képviselő: Deák Sándor Pál
Balassagyarmat a Palóc főváros hagyományainak ápolása és a város arculatának szépitése. A város emléképületeinek eredeti állapotának visszaállitása a település természeti és gazdasági helyzetéből fakadó lehetőségek feltárása és ezek a város fejlesztése céljából történő hasznositása a város arculatának szépitése, egységes városkép ... >>

Palócország Fővárosáért Közalapitvány / közhasznu /

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi F. ut l2.
képviselő: Tőzsér Zsolt
Balassagyarmat, a paslóc főváros hagyományainak ápolása és a város arculatának szépitése, a város emléképületeinek eredeti állapotának visszaállitása, egységes városkép kialakitása. ... >>

Pro Musica Balassagyarmat Alapitvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, űváros tér 11.
képviselő: Ember Csaba ... >>

"SOS-hátrányból kikerülve" Egyesület

(szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Mészáros Lázár utca 23.
képviselő: Bernáth Gyuláné
A hátrányos helyzetű romák és nem romák szociális és kulturális életvitelének segítése, tanulmányaikban való támogatása. ... >>

Szent Anna Kép Restaurálására Alapítvány

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák F. út 13.
képviselő: Horthy István
A balassagyarmati Szentháromság Plébánia Templomban található Maulbertsch-féle Szent Anna kép restaurálásának biztosítása. ... >>

Szivárvány Sport Alapitvány /közhasznú/

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 2/B
képviselő: Koplányi Jánosné
Nógrád megye területén élő és müködő sportolók, sportegyesületek, sportrendezvények, oktatási és nevelési intézmények, művelődési otthonok, szociális problémákkal küszködő egyének és családok egészségügyi intézmények, egyházak eseti, illetve rendszeres támogatása, különböző összegekkel. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társdalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szondy Uti Óvodáért Alapitvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szondy út 14.
képviselő: Kelemen Tiborné
A Balassagyarmati 2. sz. napköziotthonos óvoda (Szondy út 14.) álló- és fogyóeszköz állományának bővítése, korszerűsítése. Élményujító kirándulások, kultúrális rendezvények, mozilátogatások szervezése az óvoda gyermeke részére. Az óvónők szakmai színvonala emelésének elősegítése, szakmai anyagok biztosítása, továbbképzések megszervezésének elősegítése. A gyermekek részére játékok, fejlesztő eszközök bővítése. A gyermekek egészséges életmódjának elősegítése, sporttevékenységek szervezése. szabadidős tevékenységhez kapcsolható udvari lehetőségek fejlesztése, természet szeretetére, védelmére nevelés elősegítése, esztétikus környezet megteremtésére való nevelés, hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, tehetsége gyermekek fejlesztése, iskolai életre való sikeres felkészítés elősegítése, az anyanyelv fejlesztését szolgáló feltételek megteremtése, nevelés minőségét elősegítő továbbképzések szervezése. Helyi Óvodai Programunk kitűzött céljának segítése. Néphagyomány ápolása, megismertetése. ... >>

Zobonka Néptánc Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2660 Balassagyarmat, Honti utca 6.
képviselő: Kovalcsik István Tamás
A népművészeti tevékenységek, ezen belül a magyar tájegységek néptánc hagyományainak ápolása, népszerűsítése. A fiatalok megismertetése a magyar és magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek népi hagyományaival, táncaival. A hagyományőrző tevékenységet folytatók összefogása. A magyarság és a vele földrajzi kapcsolatban álló népcsoportok eltűnő és még élő népi hagyományainak, szokásainak összegyűjtése, megőrzése, közzététele, terjesztése. Közösségi szintér biztosítása a népművészetekkel foglalkozókkal. Egyedi és rendszeresen ismétlődő, hagyományt teremtő közösségi programok helyi és országos rendezvények szervezése, és részvétel a mások által szervezett programokon. ... >>
1. oldal