Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A Balassagyarmati Petőfi Sándor Általános Iskola Diákjaiért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Petőfi Sándor ut
képviselő: Békési Jánosné, Dr. Oravecz Lajosné, Fenyőházi M-né, Szeghalmi Gyula ... >>

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség Védelméért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc ut 2.
képviselő: Holes Imre
A Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. ... >>

AHAVA Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Felsőmalom út 53.
képviselő: Juhász Judit
Az oktatási tevékenység végzése nappali, levelező, illetve esti tagozatos rendszerben, valamint felnőttképzés és kisegítő iskolai jellegű foglalkozások szervezése hivatalos iskolai képzés keretében. Ehhez kapcsolódóan előadások, tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy felnőttképzési intézmény létrehozása, valamint bölcsőde, óvoda és gyermekmegőrző üzemeltetése. Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. ... >>

ArtBázis Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál utca 32/3.
képviselő: Telek Balázs
Az ipar-, képző-, zene-, és mozgásművészet népszerűsítése, hagyományainak ápolása. Ennek érdekében előadások, tanfolyamok, szakmai képzések szervezése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg már működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. Célja továbbá az alapítványnak, hogy segítséget nyújtson a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. ... >>

Balassagyarmati Madách Kollégium Diákjaiért Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Régi malom ut 2.
képviselő: Babcsa József
A kollégiumba felvételt nyert , középiskolában tanuló hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása, elsősorban a kollégiumi térítési díj fizetése, indokolt esetben fontosabb anyagi szükségleteik kielégítése. A kollégium tárgyi feltételeinek javítása. A hátrányos helyzetben lévő tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése. ... >>

Cseperedő Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Kóvári út 1
képviselő: Sztancsikné Sebes Katalin ... >>

Csíkcsicsói PIRICSKE Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Fáy utca 3.
képviselő: Pál Sándor
A nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben történő segítségnyújtás, a csíkcsicsói katolikus plébánia közösségéhez tartozó fiatalok számára anyagi segítség nyújtása, a tanulmányaik elvégzéséhez, segítségnyújtás a továbbtanulás minőségi feltételeinek megteremtéséhez. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani az alapítvány az iskolai tanulmányok befejezéséhez, továbbá támogatja a fiatalok továbbtanulását, továbbképzését, mindezek mellett segítséget nyújt a külföldön folytatott tanulmányok elvégzéséhez is. Szociális tevékenység keretében célja a rászorulók, betegségben szenvedők támogatása, gyógykezelésük elősegítése. ... >>

Dózsa György Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Dózsa Gy. út 17.
képviselő: Tálos Judit
A nevelő-oktató munka színvonalának, hatékonyságának növelése, tehetséggondozás, oktatástechnika fejlesztése. Ezen belül: az idegen nyelvek - német és angol nyelv tanítása. Drámapedagógiai képzés. Az egészséges életmódra nevelés segítése (sportiskolai képzés, mindennapos testnevelés bevezetése a nem tagozatos osztályokban az úszásoktatás megvalósításának segítése. A kiemelkedő munkát végző tanulók és pedagógusok anyagi segítése. Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatásának elősegítése. Az alapítvány távlati céljai között szerepel az - állam által finanszírozandó - tanuszodai programban való részvétel. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet tevékenységeket kívánja végezni. ... >>

Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet Müszerfejlesztéséért Alapitvány /Közhasznu /

(intézményi,egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 126.
képviselő: Dr. Lőricz Péter
A Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház- és Rendelőintézet orvosi műszerparkjának és technikai háttérbázisának fejlesztése. ... >>

III. számu Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.
képviselő: Vargáné Csikász Csilla
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, játékszer, oktatási eszközök felszerelési tárgyak vásárlása, kirándulások finanszírozása. ... >>

INTENZÍVEN A BETEGEKÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Medve László
A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben folyó aneszteziológiai és intenzív betegellátás műszaki-technikai felszereltségének korszerűsítése és javítása, valamint az aneszteziológia és intenzív osztály dolgozói továbbképzésének, rendezvényeinek támogatása. ... >>

Ipoly Menti Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Patvarci út 2.
képviselő: Diósi László ... >>

Keresztény Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Jókai ut 2.
képviselő: Mészáros Istvánné ... >>

Két bors ökröcske Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Hajós A. u. 7.
képviselő: Dr. Czudar Sándor
A Kenessey Albert Kórház Gyermekosztályának gépekkel, műszerekkel történő ellátása, lehetőségeihez képest történő felszerelése, valamint a kultúrált és otthonos környezet kialakítása, ... >>

Lajtorja Alapitvány / közhasznu /

(intézményi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 9.
képviselő: Lotharidesz Tiborné
A néptánc hagyományok ápolása, ennek érdekében a néptánc együttes működtetése, biztosítva az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány távlati célja egy művészeti iskola létrehozása, illetőleg egy működő művészeti iskolához való csatlakozás lehetőségének megteremtése. ... >>

LEARNEO ALAPÍTVÁNY A TANULÁSI KÉSZSÉG-, SZEMÉLYSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSÉRT

(intézményi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Ady Endre út 39/e.
képviselő: Randrianantoandro Jean Nirina
A köz- és felsőoktatásban, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben résztvevő tanulók tanulási készségfejlesztése, a tanulási készségfejlesztéssel kapcsolatos kutatások támogatása. Az együttműködő, önszabályozó nevelést, tanulást és oktatást a tanrendjükbe iktató közoktatási intézmények támogatása és fenntartása. Az iskolarendszeren belüli és kívüli üzleti oktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése, az üzleti szférában. Az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elősegítése, katalizálása. Ezzel kapcsolatosan könyvek, kiadványok előállítása, terjesztése, az aktuális kérdéseket megvitató konferenciák, továbbképzések, szemináriumok szervezése és lebonyolítása. A környezettudatos személyiség, szervezeti kultúra, valamint vezetői magatartás fejlesztése, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, rendezvények, valamint kutatások, fejlesztések támogatása. ... >>

Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért Közalapitvány / közhasznu /

(intézményi,egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.
képviselő: Dr. Szilágyi Róbert
A Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben lévő a megyei elmeellátást szolgáló elmepavilon megfelelő színvolú berendezéseének elősegítése, műszaki, techniaki felszereltségének javítása. ... >>

Nógrád Megyei Takarékszövetkezet és Vállalkozók a Sebészeti Betegekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Szrenka János
A balassagyarmati "Kenessey Albert" Kórház-Rendelőintézet sebészeti osztálya szakmi színvonalának emelése az osztályon folyó minőségi, gyógyító munka feltételeinek elősegítése. Ennek érdekében az alapítvány támogatja a sebészeti osztály műszerparkjának fejlesztését, a sebészeti osztály dolgozóinak szakmai továbbképzését és a fekvőbeteg részleg komfortfokozatának javítását.
Az alapítvány célja továbbá a szakmai konferenciák és továbbképzések, oktatások, hazai és határon túli szervezése és lebonyolítása. ... >>

Nógrád Megyei Varietas Pódium Szinház Egyesület

(intézményi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi ut 44.III/l2.
képviselő: Csábi István ... >>

Szent-Györgyi Albert Gimnázium Diák és Versenysport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Szádvári Szabolcs
Sportegyesület célja összefogni, szervezni, fejleszteni a sportéletet, alapvetően az ifjúságra, diákokra támaszkodva, létrehozva a diáksport bázisát, tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok szervezése, az iskolai sportlétesítmények fejlesztése, stb. ... >>

Szondy Uti Óvodáért Alapitvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Szondy út 14.
képviselő: Kelemen Tiborné
A Balassagyarmati 2. sz. napköziotthonos óvoda (Szondy út 14.) álló- és fogyóeszköz állományának bővítése, korszerűsítése. Élményujító kirándulások, kultúrális rendezvények, mozilátogatások szervezése az óvoda gyermeke részére. Az óvónők szakmai színvonala emelésének elősegítése, szakmai anyagok biztosítása, továbbképzések megszervezésének elősegítése. A gyermekek részére játékok, fejlesztő eszközök bővítése. A gyermekek egészséges életmódjának elősegítése, sporttevékenységek szervezése. szabadidős tevékenységhez kapcsolható udvari lehetőségek fejlesztése, természet szeretetére, védelmére nevelés elősegítése, esztétikus környezet megteremtésére való nevelés, hátrányos helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatása, tehetsége gyermekek fejlesztése, iskolai életre való sikeres felkészítés elősegítése, az anyanyelv fejlesztését szolgáló feltételek megteremtése, nevelés minőségét elősegítő továbbképzések szervezése. Helyi Óvodai Programunk kitűzött céljának segítése. Néphagyomány ápolása, megismertetése. ... >>

Ujj-Miklósi Közhasznu Alapitvány az Idősekért

(intézményi)

2660 Balassagyarmat, Markusovszky út 1.
képviselő: Pleváné Ethei Tünde
Az idősek otthonában élő gondozottak életkörülményeinek javitása, az otthon által nyujtott szolgáltatás szinvonalának emelése, gép és müszervásárlással segiteni az ápolás és gondozás fejlesztését és magasabb szintü ellátását. ... >>
1. oldal