Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Balassa Bünmegelőzési Egyesület

(egyéb)

2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. ut 6.
képviselő: Szondy György ... >>

Balassagyarmat Mohácsi József Alapitvány

(egyéb)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12.
képviselő: Vas Ágnes ... >>

Balassi Bálint Környezetvédő és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
képviselő: Kovács Gábor
Természet- környezetvédelmi tevékenység, ismeretterjesztés, szabadidős programok szervezése. Rendszeres testedzés, valamint verseny- és szabadidősport lehetőségeinek biztosítása tagjai és az érdeklődők, különösen a gyermekek és az ifjúság számára különböző, jellemzően természetben űzhető sportágakban, például: tájfutás, kerékpározás, túrázás, síelés. Verseny- és szabadidősport események rendezése, illetve ezek támogatása. Szabadidő hasznos eltöltése, a feltételek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében. Versenyzői utánpótlás nevelése. ... >>

Civilek a Vidékért 2007. Egyesület

(szociális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Trikál J. út 8.
képviselő: Dr. Feketéné Benkó Kata
A tagság szerepvállalása a megye és a régió fejlesztésének előmozdításában, a kistérségek felzárkóztatásában. Az összefogások támogatása, szoros együttműködés fenntartása a területfejlesztés területén az önkormányzatokkal, polgármesteri hivatalokkal, megyei regionális, országos és nemzetközi szervezetekkel. Fejlesztési feladatok ellátása, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása. A fejlesztések megvalósítását szolgáló pénzalap létrehozása. A hátrányos, a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság-csoportok integrációjának elősegítése, életkörülményeinek, életminőségének javítása, az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges, erkölcsi támogatásával. A területfejlesztés, térségfejlesztés, mint szakma ápolása, előadások, bemutatók, rendezvények megvalósításával. ... >>

Csalogató Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Liszt Ferenc utca 27.
képviselő: Tóthné Kecskeméti Lilla Emília
Az egyesület célja, hogy klasszikus és kortárs költők megzenésített verseivel minden korosztály számára lehetőséget biztosítson a kulturált értékeket közvetítő szórakozásra. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a kapcsolatteremtést, a gyermekek, a versek és a zene között, hogy időről időre olyan élményben részesülnek, amely felkelti érdeklődésüket az irodalmi alkotások, a dalok és hangszerek iránt. Cél továbbá a gyermekek zenehallgatási szokásainak természetes, akusztikus hangzással történő formálása. ... >>

Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.
képviselő: Dr. Czudar Sándor
A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése, valamint az egységes európai piac lehetőségeinek hatékony kihasználása érdekében a vállalkozások sikeres üzletviteléhez, gazdálkodásához szükséges, professzionális szakmai háttér, szolgáltató intézményrendszer megteremtése, fejlesztése, információkhoz való hozzájutás elősegítése. A határon átnyúló programok, projektek, valamint a regionális együttműködés elősegítése és támogatása, vidékfejlesztési koncepciók kidolgozása. A határon túli magyarság lehetőségeinek és vállalkozási esélyeinek javítása, turizmus hagyományőrzés, területfejlesztés elősegítése. Kulturális és egyéb programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Jó Palócok Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 20.
képviselő: Hlavay Richárd
Balassagyarmat székhellyel helyi rádió működési feltételeinek megteremtése és az engedélyek beszerzése után közösségi rádió működtetése. ... >>

Kistérségi Önkormányzatok és Polgárőr Egyesületek Társulása Bűnmegelőzési Oktatási Központ Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Deák F. utca 23.
képviselő: Vass Miklós
A kistérséget alkotó önkormányzatok területén a bűnüldöző szervekkel és a cél érdekében együttműködő társadalmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel együtt a bűnözés megelőzése, visszaszorítása. Célja az oktatási intézmények bevonásával a tanulók tájékoztatása, a közbiztonságot veszélyeztető személyekről, helyekről, az általános bűnmegelőzést szolgáló eseményekről. A célok eléréséhez az önkormányzatoknak, rendevédelmi szerveknek, oktatási intézményeknek és más civil szervezeteknek való segítségnyújtás. Önkéntes tűzoltóság létrehozása és működtetése, az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítása, valamint térség és területfejlsztés, környezetvédelem, oktatási és kutatási tevékenység. ... >>

MEMENTO MORI Temetői Alapítvány / közhasznu /

(egyéb)

2660 Balassagyarmat, Temető út 1.
képviselő: Horthy István
A balassagyarmati kötemető állagvédelme, a keritések,kapuk, kutak megépitése, felújitása, fenntartása,a ravatalozó épületének felújitása, fenntartása, a temetőben található müemléki jellegü régi siremlékek megóvása,a hozzátartozó nélküli régi siremlékek megóvása, a hozzátatozó nélküli régi siremlékek kőtárban való elhelyezése, fenntartása, megtartása. ... >>

Összefogás Polgári Egyesület

(kulturális,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Honti út 27
képviselő: Tyekvicska Árpád
A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akakró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, a nemzeti és európai értékrend képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében. ... >>

Prana Magyarország Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Irányi Dániel utca 34.
képviselő: Diósi Szilárd
Master Choa Kok Sui nevével fémjelzett energetikai módszerek oktatása, a módszer gyakorlása révén az egészség megőrzés, betegség megelőzés segítése, ennek elterjesztése Magyarországon. Kapcsolattartás a módszer központjával (Institute of Inner Studies, Manila), illetve egyéb európai és Európán kívüli központokkal Általános ismeretterjesztés a módszerrel kapcsolatosan. ... >>

"Rejtett Értékek Alapítvány"

(oktatási,szociális,egyéb)

2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjes puszta 5.
képviselő: Balog Éva
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány fenntartásában működő Balassagyarmat nyírjesi tagintézmény mindenirányú fejlesztése. Az esélyegyenlőség jegyében az oktatási intézmény működésének minőségi javítása. A gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézmény diákjai készségei és képességei kibontakoztatásához szükséges környezet megteremtése. A fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok helyzetének javítása, szükséglet-érzékeny infrastruktúra megteremtésével. Kirekesztettség, szegregáció csökkentése, felszámolása. Oktatási intézmények személyzetének felkészítése az integrációra, a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű tanulók oktatására módszertani kultúra fejlesztése. ... >>
1. oldal