Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balassagyarmat egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

A Cserhát Takarék a Szakemberekért és a Kulturális Örökség Védelméért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc ut 2.
képviselő: Holes Imre
A Cserhát Védéke Körzeti Takarékszövetkezet Magyarnándor működési területén - 28 község, valamint Balassagyarmat város - tevékenykedő művelődési, egészségügyi dolgozók, vállalkozók, középiskolás, egyetemi és főiskolás, egyházi személyiségek, rendőrségi alkalmazottak közül évenként egy alkalommal a felsorolt ágazatok között egy-egy személy részére adományozott: "Az év orvosa", "Az év pedagógusa", "Az év vállalkozója", "Az év egyházi tisztségviselője", "Az év rendőre" kitüntetések adományozása. ... >>

Az Egészségesebb Nemzedékekért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

2660 Balassagyarmat, Batthyány utca 33.
képviselő: Zolnyánszki Zsolt
Az Egészségesebb Nemzedékekért című program az egészségre legveszélyesebb három szenvedélybetegség a dohányzás, alkoholfogyasztás és a drogfüggőség kialakulásának megelőzését célozza. ... >>

Csíkcsicsói PIRICSKE Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Fáy utca 3.
képviselő: Pál Sándor
A nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben történő segítségnyújtás, a csíkcsicsói katolikus plébánia közösségéhez tartozó fiatalok számára anyagi segítség nyújtása, a tanulmányaik elvégzéséhez, segítségnyújtás a továbbtanulás minőségi feltételeinek megteremtéséhez. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani az alapítvány az iskolai tanulmányok befejezéséhez, továbbá támogatja a fiatalok továbbtanulását, továbbképzését, mindezek mellett segítséget nyújt a külföldön folytatott tanulmányok elvégzéséhez is. Szociális tevékenység keretében célja a rászorulók, betegségben szenvedők támogatása, gyógykezelésük elősegítése. ... >>

Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet Müszerfejlesztéséért Alapitvány /Közhasznu /

(intézményi,egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 126.
képviselő: Dr. Lőricz Péter
A Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház- és Rendelőintézet orvosi műszerparkjának és technikai háttérbázisának fejlesztése. ... >>

Egészségvédők Egyesülete Balassagyarmat

(egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Bartal Gábor
Összefogja az egészségvédelemben önkéntes munkát vállalókat, megteremti a munkájukhoz szükséges működő feltételeket. Rendszeres összejöveteleket, egészségvédő programokat szervez, ahol a lakosság egészséges életmódra nevelését végzi. Felvilágosító előadásokkal egészséges táplálkozást elősegítő árubemutatókkal. Ételkóstolókkal, vetélkedőkkel, mozgás és egyéniség fejlesztő gyakorlatokkal. ... >>

Horizont-FÉK Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
képviselő: Danisovszky Tiborné
Az egyesület a hátrányos helyzetű emberek, családok, munkanélküliek és hátrányos helyzetűek gyermekeinek felemelkedését, életkörülményeik javításának támogatását, képzését tekinti céljának. Az ezen réteghez tartozó tartós munkanélküli családok megélhetési, létfenntartási problémáin munkahelytereméssel, átképzéssel is próbál segíteni. Emellett az egyesület az egészségre legveszélyesebb három szenvedélybetegség ? a dohányzás, alkoholfogyasztás és drogfüggőség ? kialakulásának megelőzését célozza azzal, hogy átfogó program keretében igyekszik a veszélyeztetett csoportok, személyek számára támogatást nyújtani. További célja az egyesületnek a családon belüli erőszak áldozatainak segítése, közreműködés a családok átmeneti otthonának kialakításában a balassagyarmati és környékbeli önkormányzatokkal összefogva. ... >>

INTENZÍVEN A BETEGEKÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Medve László
A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben folyó aneszteziológiai és intenzív betegellátás műszaki-technikai felszereltségének korszerűsítése és javítása, valamint az aneszteziológia és intenzív osztály dolgozói továbbképzésének, rendezvényeinek támogatása. ... >>

Két bors ökröcske Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Hajós A. u. 7.
képviselő: Dr. Czudar Sándor
A Kenessey Albert Kórház Gyermekosztályának gépekkel, műszerekkel történő ellátása, lehetőségeihez képest történő felszerelése, valamint a kultúrált és otthonos környezet kialakítása, ... >>

Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért Közalapitvány / közhasznu /

(intézményi,egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.
képviselő: Dr. Szilágyi Róbert
A Balassagyarmat Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben lévő a megyei elmeellátást szolgáló elmepavilon megfelelő színvolú berendezéseének elősegítése, műszaki, techniaki felszereltségének javítása. ... >>

Nógrád Megyei Takarékszövetkezet és Vállalkozók a Sebészeti Betegekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Szrenka János
A balassagyarmati "Kenessey Albert" Kórház-Rendelőintézet sebészeti osztálya szakmi színvonalának emelése az osztályon folyó minőségi, gyógyító munka feltételeinek elősegítése. Ennek érdekében az alapítvány támogatja a sebészeti osztály műszerparkjának fejlesztését, a sebészeti osztály dolgozóinak szakmai továbbképzését és a fekvőbeteg részleg komfortfokozatának javítását.
Az alapítvány célja továbbá a szakmai konferenciák és továbbképzések, oktatások, hazai és határon túli szervezése és lebonyolítása. ... >>

PALÓC SZÍVEKÉRT Belgyógyászati Alapítvány

(egészségügyi)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127.
képviselő: Dr. Vankó Éva
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának 1. pontja alatt körülírt egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, mint közhasznú tevékenység ellátása, a társadalom és az egyén közös érdekeinek ilyen formájú kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek folytatása. ... >>

"Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 49.
képviselő: Sztancsik József
Az alapítvány célja, hogy Balassagyarmat Város és a balassagyarmati kistérség egészségügyi szolgáltatásai bővüljenek, az egészségnevelés oktatótevékenységeit segítse, egészségmegőrző preventív programokat szervezzen, beleértve a sportrendezvényeket is. Tájékoztassa a különböző krónikus és akut betegségben szervező betegeket a terápiás- és az életminőségüket javítani képes módszerekről, lehetőségekről. Ennek kapcsán klubokat, előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat, versenyeket, kiállításokat és vásárokat szervezzen, azok szervezésében közreműködjön, szóbeli és írásbeli, s minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközt alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám, marketing, népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt. Az alapítvány további célja, hogy Balassagyarmat város és a balassagyarmati kistérség mikro, kis-, közepes- és nagyvállalkozásai számára információkat biztosítson a térség beruházási, befektetési, jövedelem- és munkahelyteremtő lehetőségeiről, illetve a vállalkozások meglévő kapacitásainak, hatékonyságának növeléséről. Tájékoztatást kíván adni a lehetőségek kiaknázását segítő eszközökről, a kellő anyagi erőforrások előteremtésének módjairól, pályázati lehetőségekről. E cél elérésére klubokat, előadásokat, tanfolyamokat, konferenciákat, kiállításokat és vásárokat szervezzen, szóbeli, írásbeli és minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközöket alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám-, marketing, népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt. Az alapítvány további célja, hogy Balassagyarmat város és a balassagyarmati kistérség lakosságának oktatását elősegítse. Tájékoztatást kíván adni az oktatási lehetőségek kiaknázását segítő eszközökről, a kellő anyagi erőforrások előteremtésének módjairól, pályázati lehetőségekről. E cél elérésére klubokat, előadásokat, konferenciákat, tanfolyamokat, kiállításokat és vásárokat szervezzen, szóbeli, írásbeli, s minden médiában megjelentethető kommunikációs eszközöket alkalmazzon. Az alapítvány feladata a cél megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Feladata továbbá a cél elérését segítő reklám, marketing népszerűsítő tevékenység kifejtése. Feladata mindazon eszközök és berendezések, gépek, műszerek beszerzése, melyek e céljában támogatják, segítik őt.Feladata klubhelyiségek, konferenciahelyisége, orvosi rendelők létesítése és működtetése. ... >>

Prana Magyarország Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2660 Balassagyarmat, Irányi Dániel utca 34.
képviselő: Diósi Szilárd
Master Choa Kok Sui nevével fémjelzett energetikai módszerek oktatása, a módszer gyakorlása révén az egészség megőrzés, betegség megelőzés segítése, ennek elterjesztése Magyarországon. Kapcsolattartás a módszer központjával (Institute of Inner Studies, Manila), illetve egyéb európai és Európán kívüli központokkal Általános ismeretterjesztés a módszerrel kapcsolatosan. ... >>

Szivárvány Sport Alapitvány /közhasznú/

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 2/B
képviselő: Koplányi Jánosné
Nógrád megye területén élő és müködő sportolók, sportegyesületek, sportrendezvények, oktatási és nevelési intézmények, művelődési otthonok, szociális problémákkal küszködő egyének és családok egészségügyi intézmények, egyházak eseti, illetve rendszeres támogatása, különböző összegekkel. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társdalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>
1. oldal