Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja szociális civil szervezetek


Találatok száma: 39
1. oldal

A Végzett Türrös Tanulók Alapítványa

(oktatási,szociális)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Feketéné Nagy Ibolya Mária kuratóriumi tag
Tanévenként a kimagasló eredményt elért 4 legjobb végzős tanuló egyszeri jutalmazása (elsősorban a továbbtanulni szándékozó és legrosszabb anyagi helyzetben lévő tanulókat kell figyelembe venni), továbbá a szociálisan hátrányos helyzetű diákok tanulásához támogatást nyújt. ... >>

Agapenta Keresztény Szellemiségű Kulturális Közhasznú Alapítvány

(szociális,kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 119.
képviselő: Hambalkó Tamás kuratóriumi titkár, Héjja Emese kuratóriumi elnök
Az alapítvány céljának tekinti a régióban ifjúság-, gyermek- és magzatvédelmi rendezvények megszervezését, támogatását. Az előadások, rendezvények célja, hogy megfelelő felvilágosítást adjon a fiatalok és a gyermekek számára kábítószer fogyasztás, alkoholfogyasztás, dohányzás és a művi terhesség megszakítás (abortuszt) veszélyeiről és káros következményeiről, valamint az egészséges táplálkozás, testápolás, testmozgás, stb. előnyeiről. Időskorúak részére ruha- és élelmiszercsomagok összeállítása, eljuttatása. Rászorulók részére szociális jellegű segélyek biztosítása. A családsegítés keretében a gyermekneveléssel, családtervezéssel, családszervezéssel kapcsolatos felvilágosító rendezvények szervezése és támogatása. Többek között a történelmi, irodalmi és zenei értékek ápolása keretében elsősorban amatőr művészek támogatása. e./ Előadások, fellépések, koncertek megszervezése, mindezekkel a keresztény egyházak támogatása. d./ Az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek segélyezése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel szembeni előítéletek feloldása érdekében propaganda tevékenység kifejtése és támogatása. A támogatandó célok között szerepel gazdasági-morális szempontból perifériára szorultak (alkohol ? és drogfüggőségben élő, átmeneti létproblémákkal küzdő családok és nyugdíjasok, stb. /rehabilitációja/. Konduktori tevékenység elősegítése, támogatása (pld. a központi idegrendszer sérülése miatt mozgássérült gyermekek pedagógiai jellegű rehabilitációja) Ilyen tevékenységet végző szervezetek támogatása. A leírt tevékenységek megfelelő színvonalú ellátásához szükséges intézményrendszer létrehozása, üzemeltetése és továbbfejlesztése (ingatlanszerzés, építés stb.). ... >>

Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképzésének Támogatásáért

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, József Attila utca 25.
képviselő: Pappné Jánics Ildikó elnök
Testileg, szellemileg fogyatékos, illetve szociálisan hátrányos, nehéz helyzetben lévő fiatalok szakképzésének elősegítése, ennek érdekében ilyen fiatalokkal is foglalkozó szakképző iskola alapítása és fenntartása. Az előzőekben megjelölt szakképző iskolai tanulók tnulmányainak támogatása. Az oktatási színvonal növelése érdekében továbbképzések, versenyek, tanulmányutak finanszírozása, az elméleti és gyakorlati szakkézési oktatás támogatása. ... >>

Alkoholellenes Klubok Tagjainak Egyesülete

(szociális)

6500 Baja, Pokornyai u. 6.
képviselő: Dr. Palásti Magdolna ... >>

Az Idős Gondozattakért Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
képviselő: Eleky István
A szociális otthonokban élő idős emberek életfeltételeinek ... >>

Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Petőfi sziget 5.
képviselő: Fercsák Róbert kuratóriumi elnök, Fidler Antal kuratóriumi titkár
Segítse elő a Bács-Kiskun megyében élő önálló jövedelemmel nem rendelkező gyermekek és fiatalok egészséges életmódját, szervezett, kultúrált táboroztatását és üdültetését. Közreműköüdik a fiatal korosztályok szabadidő eltöltéséhez szükséges jobb feltételek megteremtésében, ösztönzi a kedvezményes ifjúsági turizmust az Alapító Okirat 3./pontja szerint. ... >>

Bácska Kereskedelem Fejlesztési Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Április 4. tér 10.
képviselő: Suhajda Józsefné elnök
A BÁCSKA Kereskedelmi Vállalat volt, jelenlegi és leendő dolgozói, és hozzátartozóik szociális támogatása és részükre foglalkoztatási lehetőségek megteremtése. ... >>

Bácskai- és Dunamelléki Üdültetési Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.
képviselő: Czibere Vilmosné dr.
A mezőgazdasági és kiegészítő ágazatokban aktív munkát végző, az e munkában megbetegedett személyek üdültetési, gyógyüdültetési, regenerálódási és szociális célú támogatása. - Az alacsony jövedelmű és létminimum alatt élő, közte a nyugdíjasok, fiatal házasok, pályakezdők és mások üdültetésének támogatása. - A tagok és alkalmazottak gyermekei üdültetésének szociális célú támogatása. - Minden egyéb, az Alapítvány célját szolgáló szociális indokú kérelem egyedi támogatása. ... >>

Baja Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Hajdú Miklós, Welchner Antal kuratóriumi elnök
A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.tv.85-96.paragrafusában rögzített kötelező,ill.az önkormányzat által felvállalt feladatok teljesítésének a segítése, különösen a - tehetségkutatással,tehetséggondozással kapcsolatos feladatellátás feltételeinek biztosítása - a szociális hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának a támogatása - a szaktárgyi,művészeti területen,ill.a sportban elért kiemelkedő eredmények elérést célzó felkészülés támogatása - a város hosszabb távú fejlődését szolgálva tehetséges,kvalifikált szakember utánpótlás biztosításának támogatása, a fiatalok szülővárosukhoz való kötődésének erősítése - tanulmányi ösztöndíj nyújtásával, képzési költségekhez való hozzájárulással, tandíjfizetés átvállalásával, kiemelkedő eredmények erkölcsi és anyagi elismerésével. ... >>

Bajai Családsegítő Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Arad u. 6.
képviselő: Vékony Tamás elnök
Családsegítés. A hátrányos helyzetű családok szociális és mentálhigiénés ellátása. ... >>

Bajai Fiatalokért Egyesület

(szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. utca 173.
képviselő: Fodor István elnök
A bajai fiatalok kultúrális életének fellendítése,rendszeres turisztikai, versenyzési lehetőségek tervezése, szervezése, hátrányos helyzetű fiatalokkal való kapcsolattartás, fiatalok bevonása a környzetvédelem hatékonysága érdekében, a Baján tanuló nem bajai diákok segítése, kapcsolattartás a Baja környéki falvak ifjúságával, egészséges életmód, a kábítószerek elleni védekezés propagálása az Alapszabály 1.2.pontja szerint. ... >>

Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Madarász Andor Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 18.
képviselő: Huzsvai György kuratóriumi elnök
Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretén belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ? ám tehetséges ? tanulók anyagi támogatása. ... >>

Baráti Kéz-Egymásért

(oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Kádár u.5.
képviselő: Bondor János elnök
A bajai baptista gyülekezet működésének és keresztyén missziós programjának támogatása: -Oktatás támogatás -Karitatív tevékenység -Szabadidős programok szervezése -Média tevékenység -Fiatalok, gyermekek hitoktatása, erkölcsi nevelése -Közösségi ház fenntartása -Baptista gyülekezet támogatása -Kultúrális és zenei programok támogatása -Konferenciák szervezése. ... >>

BLÉVISZ Nyugdíjas Tagjaiért Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Nagy I. u. 35.
képviselő: Windisch János
Alapítványt hoz létre a BLÉVISZ nehéz anyagi helyzetben lévő nyugdíjas tagjainak támogatására. ... >>

Chris Modells Szabadidő és Tánc Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szegedi u. 30.
képviselő: Kanizsai Krisztián elnök
Az oktatási intézmények tanulóifjusága körében a mozgásművészet népszerűsítése, oktatása, fejlesztése, kulturális tevékenység, nevelés, oktatás, tánctáborok szervezése, veersenyeken való részvétel elősegytése, támogatása, karitatív rendezvények szervezése, támogatása az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Egyesült Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Barátság tér 18.
képviselő: Obert Béláné
Az értelmileg sérült gyermekek megsegítése és támogatása, másság elfogadtatása. Az Alapítvány segítse az értelmileg enyhe és középfokban sérült gyermekek óvodai és iskolai nevelését, pedagógiai eszközök beszerzését, pedagógiai célú továbbképzések finanszírozását, gyermekek életkörülményinek javítását és a gyermekek lehetőség szerinti egyszeri segélyezését, az alaptőke növelését. ... >>

Együtt az Idősekért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
képviselő: Szrakity Mátyásné
Az Időskorúek Szociális Otthonában lakó idősek elhelyezési körülményeinek javítása. A lakók részére kulturális és sport rendezvények szervezése, üdültetési lehetőség biztosítása. ... >>

Esélyt-Egyenlőséget Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Madách I. utca 58.
képviselő: Dr. Varga Éva kuratóriumi elnök, Szalontai István kuratóriumi elnökhelyettes
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása elsősorban a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése terén, foglalkoztatásuk elősegítése céljából és kapcsolódó szolgáltatások közhassznú tevékenységének szakképzettséget biztosító oktatás szervezése, lebonyolítása, mellyel a munkanélküliek elhelyezkedésének esélyei növelhetők, illetve átképzés biztosítása, továbbá megváltozott munkaképességűek oktatásának, szakképzésének ellátása iskola rendszeren kívüli, vagy a későbbiekben esetlegesen iskolai renszerű szevezeti kereteken belüli felnőtt oktatás. Vállalkozóvá képzés, szakmunkás képzés, illetve szakképzés terén kifejthető tevékenység formájában az 1997. évi CLVI. tv. A Közhasznú szervezetek-ről szóló tv. 26. szakasz c./ pontja alapján. Pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fogom a Kezed Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Meggyfa u. 8/C.
képviselő: Hornyák Ferencné
Bajai származású tragikus balesetben elhunytak árváinak neveltetése, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátása, iskoláztatása, mindennapi életük támogatása. ... >>

Francovilla Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Tóth K. tér 5.
képviselő: Dr. Szigeti István elnök, Ikotity Zoltán alelnök, Tajti Andrea alelnök
hogy a középiskolás korú gyermekektől a felnőtt korúig bezárólag elősegítse a társa-dalom e korú tagjainak ? a többség által elfogadott ? helyes irányú testi, erkölcsi, értelmi fejlődését, a társadalom által támasztott követelményeknek minél hatéko-nyabb megfelelését, támogatást nyújtson az e korú személyeknek a felmerülő lelki és fizikai problémák megoldásában, szakemberek megkeresésében. E tevékenység során az egyesület az e korú személyek részére kulturális programokat szervez, te-vékenységével elősegíti a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, a népek és nemzetek közötti kulturális sokszínűség társadalmi elfogadását. Céljának tekinti to-vábbá az egyesület, hogy kulturális programok szervezésével támogassa a környe-zetvédelem és természetvédelem alapvető célkitűzéseit, az egészséges életmód szemléletének elterjedését, a drog-prevenciót. Kiemelt figyelmet fordít a helyi kulturá-lis örökség, épített örökség megóvására, az ifjúság természetes védelmére. ... >>

"FuTeam " Futó Sport Egyesület

(sport,szociális)

6500 Baja, Bernhart Sándor utca 8.
képviselő: Kuritár Zoltán elnök
A futósport, mint szabadidősport és versenysportként való űzésének feltételei megteremtése és elősegítése. Az amatőr és hobbifutás népszerűsítése széles körben. Stresszel teli rohanó világunkban tartalmas és egészséges szabadidő eltöltési lehetőség megteremtése. Mozgásszegény életmód elleni küzdelem példamutatással a fiatalok számára. Az egészséges életmód promótálása. A dohányzás és a drog elleni alternatíva nyújtása a sport keretében. Az amatőr és versenyfutók segítése, közösségépítés. Amatőr, utcai futóversenyek szervezése. Nemzeteken átívelő Európai Uniós közösség erősítése. Az esélyegyenlőtlenség jegyében testi és lelki fogyatékkal élők számára lehetőséget teremtünk, hogy közös sportolás alkalmával lehetőségünk legyen a futás szépségét átélni. ... >>

Garai Ház Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Ősz u. 15.
képviselő: Dr. Orha Istvánné kuratóriumi elnök
Gara község Református Egyházközössége tulajdonában levő parochia és imaterem céljára használt kastély jellegű ingatlan közcélú hasznosítása. Hátrányos helyzetű, illetve lelki nehézségek között élő, első sorban fiatalok, gyermekek és más korosztályok számára is gyógyító heteket szervezünk, lelki megerősödésük céljából. Ezt mi Jézus Krisztus szeretetének közelhozásával szeretnénk elérni. Egyének és csoportok is jöhetnek maximum egy hónapos időtartamra lelki megerősödés, belső elcsendesedés céljából az alapító okirat 3.-as pontja szerint. ... >>

Hajlék és Szeretet Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Árpád u.1.fszt.14.
képviselő: Ács Zsolt kuratóriumi elnök
A megváltozott munkaerőhelyzetben, ill. a társadalmi értékrend átalakulása folytán bekövetkezett vagyoni és jövedelmi differenciálódás, valamint ennek következtében a társadalom egyes rétegeiben előállott létbizonytalanság és családok létét veszélyezteti. A szociális háló nem elégséges, h.valamennyi szociálisan rászorult személy részére anyagi és pszichikai támaszt nyújtson, ezért szükségét érezzük,h.mind anyagi, mind pszichikai vonatkozásban erőnkhöz mérten, korlátozott mértékben segítsaéget nyújtsunk a pályázati feltételeknek megfelelés esetén jelen alapítvány kuratóriumi döntése alapján az alapítványhoz forduló személyeknek, családoknak. ... >>

Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6500 Baja, Bem József utca 39/3.
képviselő: Szathmári Zsolt elnök
Közhasznú tevékenység formájában segítséget nyújtson az árvízvédekezés és vízi elhárításnál, illetve egyéb katasztrófa helyzeteknél, vízi baleseteknél. Továbbá a fiatal korosztály oktatása a vízi balesetek elkerülésére, önmentésre, és társmentés végrehajtására. Közreműködjön a természet-és környezetvédelmi ismeretek oktatásában, azok szervezésében, terjesztésében, a természet és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzésében, a természet és környezet minőségének hatékony javítása, a természet értékeinek megőrzése, az élet-és egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása érdekében; A természetes vizekben és vízpartok mentén való aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások elvégzésével segítse a vízi környezet javítását, fenntartását, megóvását, valamint természeti értékeinek kutatását, feltárását, megőrzését, védelmét, az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének igénybevételével; A vízben való rehabilitációs tevékenység végzése folytán segítséget nyújtson és elősegítse a mozgássérültek, valamint a baleset következtében vagy egyéb okból mozgásában korlátozottá vált személyek mozgásszervi rehabilitációját. ... >>

Karapancsai Árvácska

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6500 Baja, Károly Róbert tér 3/a
képviselő: Sokacz Mátyásné
A hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, szabadidős programok szervezésével, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés segítségével annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek mentális és fizikai fejlődését előmozdítsa, továbbá a szociálisan rászorult gyermekek részére segítségnyújtás természetbeni ellátás formájában. ... >>

Lépésről-Lépésre Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Csónak utca 14. II/7.
képviselő: Kálmánczhelyiné Szöllősi Ildikó elnökhelyettes, Novák Ferencné titkár, Varga János elnök
Elsősorban a hátrányos helyzetű és szakiskolás gyermekek támogatása szociális, kultúrális jelleggel, segít a gyermekek óvodai, iskolai, napközbeni étkeztetésében, a szabadidő megszervezésében, oktatási és kultúrális programok szervezésében, arra rászoruló családok részére tanácsadás nyújtása, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Magyarok Ügye Nemzeti Egylet Baja

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

6500 Baja, Attila utca 16.
képviselő: Farkas János alelnök, Tapodi István Róbert elnök
A különböző korosztályba tartozó emberek számára hagyományőrző, nemzetiségi kultúra ápolására, kulturális örökség megőrzésére szolgáló programok szervezése. Baja és vonzáskörzetében a helyi sportélet és mozgáskultúra támogatása és fejlesztése. Az egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulási programok lebonyolítása, előadások megtartása. A szenvedélybetegségek kialakulását megelőzendő tájékoztatás és ismeretterjesztés, a kialakult függőségről való leszokás segítése szükség szerint szakemberek bevonásával. A rászorult idősek, egészség károsultak támogatása, védelme, családi programok szervezése. Környezetünk (természetes és épített) növény- és állatvilágunk védelme, tisztán tartása, fejlesztése, megőrzése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. Az őshonos és veszélyeztetett állat- é s növényfajok védelmének támogatása, esetleges szaporítása, ismeretterjesztés védelmük érdekében. Helyi természeti katasztrófák során az egyesület segítséget nyújt. Az Egyesület célja ismeretterjesztése céljából tanulmányi kirándulások és előadások szervezése. ... >>

Mozgáskorlátozottak Dél Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

(szociális)

6500 Baja, Szabadság u. 38.
képviselő: Szakáll István
A mozgáskorlátozott emberek állampolgári jogainak képviselete, érvényesítése, védelme. A fogyatékos emberek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása, az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Munkanélküliek Karitatív Egyesülete

(szociális,egyéb)

6500 Baja, Árpád tér 4.
képviselő: Jánosik Tamás ... >>

Művesház Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Nagy I. u. 6/a.
képviselő: Bolla Ildikó, Dr. Bálint Lajos, Jászberényi Matild
Az alapítvány kiemelt célja alapfokú művészetoktatás a képző- és iparművészeti ágban. Ennek keretében 2004.09.01-től jogutódként átveszi a Moholy-Nagy László Képző- és Iparművészeti Alapiskola fenntartói feladatait és a továbbiakban működteti a művészetoktatási intézményt. Tevékenységével elősegíti a művészetoktatás feltételeinek javítását. Kiállításokat szervez, amelyekkel hatékonyabbá, színvonalasabbá teszi a művészetoktatást. Jutalmazza a kiemelkedő tehetségű és szorgalmú tanulókat. Segíti a hátrányos helyzetű tanulókat. Nyári alkotótáborokat szervez. Továbbképzésekkel fejleszti a művésztanárok szakmai tudását. Bekapcsolódik az érintett települések művészeti tevékenységébe, együttműködik a művészeti, kulturális, oktatási intézményekkel. Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn a művészetek területén. ... >>

Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, Baja

(érdekképviselet,szociális)

6500 Baja, Árpád tér 1.
képviselő: Marton Imre elnök
A nyugdíjasok érdekvédelmének képviselete, a nyugdíjra jogosult időskorúak életfeltételeinek megkönnyítése, valamint képviselete. ... >>

Rehabilitációs és Akadálymentesítési Programok Alapítvány

(oktatási,szociális)

6500 Baja, Petőfi u. 73.
képviselő: Felföldi Zoltán tag, Laki Tamás kuratóriumi tag, Pénzes Péter elnök
Határon túli magyarok problémáinak enyhítése. Oktatás és ismeretterjesztő tevékenység. ... >>

Rotary Club Baja

(szociális)

6500 Baja, Rövid utca 3.
képviselő: Balog Gábor elnök, Tinusz Tamás alelnök ... >>

SOZO Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Petőfi sziget 5312/13.hrsz.
képviselő: Milánovics Dániel elnök, Tambra Dean Walker kuratóriumi elnökhelyettes
Alapító, az ifjúság bibliai tanításokon alapuló oktatása és nevelése, közösségi beilleszkedésének biztosítása, valamint a Magyarországon élő hátrányos helyzetű személyek támogatása céljából közérdekű célt szolgáló alapítványt hoz létre, mely célokat zenei,művészeti és kultúrális csereprogramok,angol táborok, szemináriumok megszervezésén és lebonyolításán keresztül kíván elérni. Oktatási központok létrehozása, ahol különböző hátterű emberek kaphatnak bibliai keresztény nevelést az oktatás különböző területein. ... >>

Sugovica Vízilabda Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Nagy I. utca 13/2.
képviselő: Ikotity István elnök
Nemzetközi téren a vízilabda-sport népszerűsítése és művelése, a vízilabdasport feltételének megteremtése. A tagok számára az egyesület a vízilabda sport megismerése és űzése céljából rendszeres testedzési, edzőtáborozási lehetőséget biztosít. Az egyesület célja továbbá, hogy Baja város korábbi sikeres vízilabda sportjának hagyományához híven az egyesület tevékenysége folytán sikeres vízilabda sportegyesület jöhessen létre. Az egyesület tevékenysége során lehetőséget nyújt tagjainak egy olyan alternatív kikapcsolódásban részt venni, mely hozzájárul ahhoz, hogy Baja hagyomáányos "Vizek városa" hírnevét tobább öregbítse. Az egyesület tevékenységét a fentieken túlmenően annak érdekében is kifejteni, hogy az ifjuság erkölcsi-fizikai nevelését a társadalom által elfogadott irányba elősegítse, egészséges és szélsőségektől mentes személyiségformáló hatást váltson ki bennük, valamint hagyományosan jó magyar vízilabda-sport számára utánpótlást neveljen ki. A fő cél megvalósítása érdekében az egyesületnek arra kell törekednie, hogy támogassa és tevékenyen előmozdítsa az ifjuság körében a tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet, valamint támogassa és előmozdítsa a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést a társadalom, különösen az ifjuság körében.Baja város területén szabadidő sportrendezvények szervezése, felölelve a családok sporthoz kapcsolódó elfoglaltságait., Hátrányos helyzetűek, valamint a mozgáskorlátozottak szabadidősportjának megszervezése, esélyegyenlőség megteremtése., Természetjárások, családi programok szervezése, Magyarország, különösen a Gemenci Természetvédelmi Terület természeti kincseinek megismertetésével környezetvédelemre nevelés., Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák szervezése, a sporttal és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos és szakmai ismeretek terjesztése., Más civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés, együttműködés kezdeményezése a civil szféra megerősítése érdekében. Belföldi és külföldi együttműködési kapcsolatok kiépítése., Delegálás, helyi, megyei, regionális, országos és külföldi rendezvényekre. ... >>

Támaszpont Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Bereczki M. u. 19/E.
képviselő: Bíró Anikó elnök
Európa és Magyarország területén, kiemelten az alapítvány székhelyénak, illetve telephelyének régiójában élő szociális szférában dolgozó vagy egyéb területen segítő tevékenységet folytató személyek, szervezetek, illetve hátrányos helyzetű családok, csoportok rekreációja, oktatása, továbbképzése, támogatása (dologi, jogi, anyagi, egészségügyi), érdekképviselete, későbbiekben egy rekreációs központ létrehozása és fenntartása a keresztyén hit alapján, Jézus Krisztus szeretetében. ... >>

Türr István Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Nercz Ferenc elnök
Az iskola minőségi oktató munkájának elősegítését szolgáló támogatás. A középiskolai tanulók közötti tanulmányi, kulturális és sportversenyek támogatása. ... >>

UTITÁRS Alapítvány

(szociális)

6500 Baja, Pázmány P. u. 16.
képviselő: Hetényi Lajos
Veszélyeztetett, lelkisérült, kábítószeres fiatalok, családuktól elszakadt emberek felkarolása, reszocializálása. A fiatalokban olyan életszemlélet kialakítása, amely számukra a józan és alkotó emberi élet lelki és erkölcsi alapját jelenti. Bentlakásos rendszer, állandó felügyelettel. ... >>

Változás és Megújulás Bajáért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szarvas G. utca 3.
képviselő: Kernyáné Patarcsity Barbara elnökh., Tárnok János elnökhelyettes, Várhalmi Antal Miklós elnök
Az Egyesülési jog alapján olyan magyar és külföldi állampolgárok szövetségét, összefogását tekinti célnak, akik meghatározóan, a komplex Baja városi környezetben változásokat és megújulást akarnak a szebb, jobb és élhetőbb Bajáért annak jövőjéért. E cél érdekében vállalja, hogy segít tagjainak egymásra találásában, véleménycseréjében, összefogásában, érdekérvényesítésében, szabadidő szervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, sportrendezvényekben, tanácsadásban, foglalkoztatásban, előadások szervezésében, információk, hírek, kiadványok megjelentetésében, kiemelten azért és abban, hogy a komplex bajai környezet folyamatos megújulása mindenkor meghatározó irányzat maradjon Baja város szebb és jobb jövője érdekében. A bajaiak és Baja város érdekei érvényesülésének támogatása. Baján az esélyegyenlőség és a leszakadás megelőzése érdekében a hátrányos helyzetűek, csökkent munkaképességűek, gyermekek, fiatalok, nyugdíjasok, munkanélküliek támogatása, segítése. ... >>
1. oldal