Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja sport civil szervezetek


Találatok száma: 125
3. oldal

Sugó Kosársuli Ifjúsági és Tömegsport Alapítvány

(sport,oktatási)

6500 Baja, Bánki Donát u.2.
képviselő: Likár László
Baja város és vonzáskörzetébe tartozó települések tehetséges utánpótláskorú kosárlabdázó fiataljainak, és a tömegsportnak támogatása, ezzel a kosárlabda utánpótlás biztosításának elősegítése. A korszerű edzésmódszerek, programok meghonosítása, kialakítása. A sportágban kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményeket elérő sportolók és a velük foglalkozó szakemberek támogatása az Alapító Okirat III.pontja szerint. ... >>

Sugo Sárkányhajó Club

(sport,oktatási)

6500 Baja, Kodály Z. utca 15. II/9.
képviselő: Ódor Tibor elnök
Sárkányhajózás, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Sugovica Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

6500 Baja, Bácska tér 9.
képviselő: Vadász Imre
A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>

Sugovica Riders Kerékpáros Sportegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 42.
képviselő: Dr. Kiss Gergely elnök
A szabadidős kerékpározás, valamint a kerékpáros sport, mint tömegsport népszerűsítése, melynek keretében szabadidős kerékpározási, túrázási, továbbá, mind a terep, mind az országúti kerékpározás tekintetében amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőséget kíván biztosítani tagjainak. A kerékpáros sportesemények népszerűsítése, szervezése, megrendezése, valamint a más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kerékpárosok érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet ?mint a kerékpározás színterének- védelme. Kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Sugovica Sportiskola DSE

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szent Antal u. 60.
képviselő: Kovács Péter elnök
Tagjainak rendszeres helyi intézményen belüli, intézmények közötti játék, turisztikai versengés és más sportverseny szervezése. A rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Sporttanfolyamok, edzések szervezése. A fenti tevékenységekhez szükséges eszközök anyagi forrásainak biztosítása. Sportrendezvények szervezése, lebonyolítása tagjai és külső résztvevők körében. Elősegíteni a legújabb tudományos eredmények népszerűsítését, az egészséges életmódra nevelést, segíteni a rendszeres testedzés meg szerettetését. Segítséget nyújtani a megfelelő fizikai kondicionális állapot megszerzéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez. Szoros kapcsolatot építeni ki az elmélet és a gyakorlat, a diákok és a szakemberek között, hazai és nemzetközi szinten; kapcsolatot keresni hasonló szakmai egyesületekkel. ... >>

Sugovica Strandröplabda- és Strandfoci Egyesület

(sport)

6500 Baja, Oltványi u. 7. IV/15.
képviselő: Kovács Péter ... >>

Sugovica Vízilabda Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Nagy I. utca 13/2.
képviselő: Ikotity István elnök
Nemzetközi téren a vízilabda-sport népszerűsítése és művelése, a vízilabdasport feltételének megteremtése. A tagok számára az egyesület a vízilabda sport megismerése és űzése céljából rendszeres testedzési, edzőtáborozási lehetőséget biztosít. Az egyesület célja továbbá, hogy Baja város korábbi sikeres vízilabda sportjának hagyományához híven az egyesület tevékenysége folytán sikeres vízilabda sportegyesület jöhessen létre. Az egyesület tevékenysége során lehetőséget nyújt tagjainak egy olyan alternatív kikapcsolódásban részt venni, mely hozzájárul ahhoz, hogy Baja hagyomáányos "Vizek városa" hírnevét tobább öregbítse. Az egyesület tevékenységét a fentieken túlmenően annak érdekében is kifejteni, hogy az ifjuság erkölcsi-fizikai nevelését a társadalom által elfogadott irányba elősegítse, egészséges és szélsőségektől mentes személyiségformáló hatást váltson ki bennük, valamint hagyományosan jó magyar vízilabda-sport számára utánpótlást neveljen ki. A fő cél megvalósítása érdekében az egyesületnek arra kell törekednie, hogy támogassa és tevékenyen előmozdítsa az ifjuság körében a tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet, valamint támogassa és előmozdítsa a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést a társadalom, különösen az ifjuság körében.Baja város területén szabadidő sportrendezvények szervezése, felölelve a családok sporthoz kapcsolódó elfoglaltságait., Hátrányos helyzetűek, valamint a mozgáskorlátozottak szabadidősportjának megszervezése, esélyegyenlőség megteremtése., Természetjárások, családi programok szervezése, Magyarország, különösen a Gemenci Természetvédelmi Terület természeti kincseinek megismertetésével környezetvédelemre nevelés., Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák szervezése, a sporttal és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos és szakmai ismeretek terjesztése., Más civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés, együttműködés kezdeményezése a civil szféra megerősítése érdekében. Belföldi és külföldi együttműködési kapcsolatok kiépítése., Delegálás, helyi, megyei, regionális, országos és külföldi rendezvényekre. ... >>

Szent László Pártfogoltjai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Katona J. utca 3.
képviselő: Pintér Zsolt kuratóriumi elnök
Az Alapítvány az alábbi célok megvalsítása érdekében fejti ki tevékenységét, segítve a Szent László Általános Művelődési Központ oktatási, nevelési tevékenységét: A nevelés és oktatás, valamint készségfejlesztés., Az ismeretterjesztő és tantárgyi-tudományos feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek., Kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók támogatása., kulturális események és rendezvények szervezése, kiadványok (újság, évkönyv) megjelentetése., Egyházi és nemzeti megemlékezések szervezése, lebonyolítása., Az iskola hagyomány-rendszerének megóvása, fejlesztése., Az iskoláskorúak védelme, képviselete., A hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének elősegítése., A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás., Az iskoláskorúak nemzetközi kapcsolatainak segítése., Az iskoláskorúak szociális és családsegítő támogatása., Az iskola nevelőtestületének kulturális, szociális rendezvényeinek támogatása., Az iskolához kötődő időskorú (nyugdíjas) pedagógusok rendezvényeinek támogatása., Az iskolai sporttevékenység, turisztikai, tanulmányi és osztálykirándulások támogatása. ... >>

Szentistváni Diáksport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 131-133.
képviselő: Gugán Antal elnök
A rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását és szervezni a városrész felnőtt lakosságának sportrendezvényeit az alapszabály 1.2. pontja szerint. ... >>

Táncsics Utcai Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Táncsics u. 8.
képviselő: Rácz Edit
A Bajai Táncsics Utcai Óvoda óvodásainak hatékonyabb óvodai és óvodán kívüli foglalkozásának ösztönzése, az óvoda szempontjából fontos tevékenységeik, fejlődésük, anyagi támogatása, az óvodások kultúrális, oktatási, szociális, és tömegsport céljainak megvalósítása. ... >>

Tíz Tó Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Tanya IV. kerület 26.
képviselő: Kajtár Márton elnök
A halgazdálkodásra, halászatra és az egyesületekre vonatkozó jogszabályi keretek között a környezet- és természetvédelem érdekeit figyelembe véve. Tagok részére kedvezményes horgászlehetőség biztosítása. Környezetvédelem népszerűsítése. Közösségépítő tevékenység a horgászsport területén. Korszerű halgazdálkodás K+F tevékenységének támogatása. Sporthorgászat népszerűsítése versenyek szervezésével. Sporthorgász utánpótlás nevelése. Élőkörnyezet védelme. Szakszerű, és tervszerű halgazdálkodással a halállomány folyamatos fenntartása. A szabadidő kulturált eltöltésére, pihenésre való lehetőség biztosítása. Ismeretterjesztő előadások, továbbképzések szervezése. ... >>

Törődés Vagyonkezelő Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Béke tér 1.
képviselő: Schwarcz Iván elnök
Labdarúgó gyermektehetségek felkutatása. Baja- és környéke, valamint a Szövetség, tag- egyesületei gyermekeinek bentlakásos, tehetséggondozó jellegű szociális és szakszerű támogatása idényjelleggel. ... >>

Triatlonért Baján Alapítvány

(sport)

6500 Baja, Dr.Aszalós u.1/a.
képviselő: Lenti Zsolt
A triatlon sportág népszerűsítése, támogatás biztosítása, a versenyzők, az edzők és a szakvezetők részére. A támogatás magában foglalja a versenyeztetés költségeihez történő hozzájárulást, tárgyi eszközök vásárlását, a kiemelkedő eredményeket elért sportolók és szakvezetők jutalmazását, edzőtáborok szervezését, a sportággal kapcsolatos reklámtevékenység folytatását és az utánpótlás hasznosítását. ... >>

Türr István Diáksport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Barátság tér 18.
képviselő: Kiss József
Sport az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Türr István Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,szociális)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Nercz Ferenc elnök
Az iskola minőségi oktató munkájának elősegítését szolgáló támogatás. A középiskolai tanulók közötti tanulmányi, kulturális és sportversenyek támogatása. ... >>

Türrös Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Szabó Zoltán elnök
Az Egyesület elsődleges célja a Türr István Gazdasági Szakközépiskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és a szakszövetségek által kiírt, játék turisztikai ?versengési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása; a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére való nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefüggő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Változás és Megújulás Bajáért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6500 Baja, Szarvas G. utca 3.
képviselő: Kernyáné Patarcsity Barbara elnökh., Tárnok János elnökhelyettes, Várhalmi Antal Miklós elnök
Az Egyesülési jog alapján olyan magyar és külföldi állampolgárok szövetségét, összefogását tekinti célnak, akik meghatározóan, a komplex Baja városi környezetben változásokat és megújulást akarnak a szebb, jobb és élhetőbb Bajáért annak jövőjéért. E cél érdekében vállalja, hogy segít tagjainak egymásra találásában, véleménycseréjében, összefogásában, érdekérvényesítésében, szabadidő szervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, sportrendezvényekben, tanácsadásban, foglalkoztatásban, előadások szervezésében, információk, hírek, kiadványok megjelentetésében, kiemelten azért és abban, hogy a komplex bajai környezet folyamatos megújulása mindenkor meghatározó irányzat maradjon Baja város szebb és jobb jövője érdekében. A bajaiak és Baja város érdekei érvényesülésének támogatása. Baján az esélyegyenlőség és a leszakadás megelőzése érdekében a hátrányos helyzetűek, csökkent munkaképességűek, gyermekek, fiatalok, nyugdíjasok, munkanélküliek támogatása, segítése. ... >>

Velocity Alapítvány

(sport)

6500 Baja, Vajda J. u. 16.
... >>

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Keszei Jánosné elnök, Sirok Istvánné főtitkár
Bács-Kiskun Megyében szállodát, motelt, panziót, campinget, falusi-tanyasi turizmusban üzemelő szálláshelyet, utazási irodát, éttermet, szórakoztató, vendéglátó egységet üzemeltető, személyszállító, kulturális sport, szabadidő, turistaszolgáltatást és egyéb, a szabadidő eltöltéséhez bármilyen szolgáltatást nyújtó magánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társaságok, profitorientált és nonprofit szervezetek, kézművesek, (a továbbiakban: egyesületi tagok) érdekképviselete, a tagokat érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi kérdésekben való állásfoglalás kialakítása és annak érvényesítése. Az egyesületi tagok között információs rendszer kidolgozása és működtetése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az 1./ pontban részletesen leírt profilú szervezetekkel külföldön is. A tagok tevékenységének hatékonyabbá tétele a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználásának elősegítése. A tagok reklám, propaganda és marketing munkájának összehangolása. A tagok tevékenységi és üzletkörét érintő szakközépiskolák diákjai évközi és nyári szakmai gyakorlatának elősegítése. A tömeg, ifjusági, minőségi és falusi-tanyasi turizmus szakmai támogatása, aktív és ökoturizmus kialakítása és fejlesztése. Alapítvány létrehozása. A térség természet adta lehetőségei jobb kihasználásának elősegítése, a természetvédelmi hatóságokkal együttműködve természetjáró útvonalak és programok kialakítása. Tehetséges fiatal idegenforgalmi szakemberek szakmai és nyelvi továbbképzések elősegítése. Az egyesület tagjainak szakmai és jogi integrációs felkészítése Magyarországnak az Európai Unióba történő belépésével kapcsolatosan. A határon túli magyarok a térségbe történő beutazásának támogatása és elősegítése, kapcsolattartás a határainkon túli magyarok idegenforgalmi és turisztikai ... >>

VIMAX Közhasznú Lovassport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, V. Ker. 44.
képviselő: Molnárné Straub Mária
A lovaglásnak mint tömegsportnak a népszerűsítése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A terápiás lovaglás, mint egészségjavító, betegség megelőző, illetőleg mint rehabilitációs tevékenység végzése. A lótenyésztés, a lovakkal való foglalkozás népszerűsítése az ifjúság és a felnőttek körében. Lovasoktatás biztosítása, mind a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt korosztályok részére és a lovas versenyeken való részvétel feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi, dologi feltételek biztosítása. ... >>

Virgonc Bajai Ifjúsági Szabadidős Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Lőkert sor 68.
képviselő: Martonosi Attila elnök
Az Egyesület célja kulturális, sport, szabadidős és hobbi jellegű, valamint egy olyan ifjúsági szervezet létrehozása, ami aktív segítséget nyújt a bajai és Baja környéki fiatalság szabadidejének hasznos egészséges eltöltéséhez. Vállalja az egyesület az aktív és a szabadidő sport szervezése mellett az ifjúság kulturális színvonalának emelését, minőségi kultúr- programok biztosításával. Az egyesület feladatát képezi a megjelölt célok megvalósítása érdekében szabadidős programok, kirándulások összejövetelek szervezése a családtagok bevonásával is. Feladatot képez az egészséges életmód hirdetése. Kapcsolat teremtés a hasonló célú hazai és külföldi egyesületekkel együttműködés és közös programok érdekében. Az egyesület céljai és feladatai megvalósítása során nemcsak a tagjainak, hanem azok családtagjainak, barátainak és ismerőseinek is lehetőséget nyújt a programokban való részvételre. ... >>

Vízen az Egészségért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

6500 Baja, Bartók B.u.4.
képviselő: Csátaljay Zoltán elnök
a nagy múltra visszatekintő bajai víziélet hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése, - a rendszeres és szervezett víziturizmus lehetőségeinek, feltételeinek megteremtése, - a fiatalok vízhez kötődésének megteremtése az egészséges életmódra nevelés egyik eszközeként, - a helyes és biztonságos vízi magatartási formák elsajátítása érdekében rendszeres úszó-, természetismereti-, és vízi közlekedési foglalkozások szervezése, - a bajai vízisportok és rendezvények támogatása, - a vízi balesetek megelőzése érdekében bekapcsolódva az Országos Vízi Mentőszolgálat tevékenységébe, a helyi mentőszolgálat megszervezése, - természetes környezetünk, vizeink tisztaságának védelme. ... >>

Vízenjárók Csapata Sport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Bezerédj u.15.
képviselő: Szűcs András ... >>

Vízügyi Lövészklub Baja

(sport)

6500 Baja, Széchenyi u.2/c.
képviselő: Karsay Jolán ügyvezető elnök, Rab Ferenc elnök
A lövész sport propagálása, a szervezett sportolási lehetőség megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának kialakítása a tömegsport versenyeken való részvétellel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal