Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja sport civil szervezetek


Találatok száma: 125
2. oldal

Charta Lovasklub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Tanya V. kerület 67.
képviselő: Kapotsné Papp Csenge Csilla elnök, Kovács Edit titkár, Papp József elnökhelyettes
Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A sportolás szervezett keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése. Gazdasági, vállalkozási tevékenység végzése e célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából. Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés. Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése és karbantartása. Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés. Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel. Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, illetve azok megszervezésére. Hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése. A sportegyesület tagjainak sportszakmai képzése és a rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Háromnyúl u. 14.
képviselő: Werner József
Közművelődés, sport, hitoktatás, ifjúságnevelés, cserkészet és egészséges életmódra nevelés területén támogatja a résztvevők szakmai munkáját és felkészülését, valamint segít előteremteni a szükséges eszközfeltételeket, az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Csodák Titkai Orientál Táncsport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Platánfa utca 25.
képviselő: Csapi Andrea alelnök, Pusztai Bianka titkár, Vedelek Zita elnök
A fiatalok és az idősebb korosztály testi és lelki egészségének, - egyensúlyának a megteremtése, fenntartása az orientál tánc, mint sport és szabadidő-tevékenység keretében, a fejlődő szervezeteben a táncelemek, koreográfiák megtanulása során a fiatalok egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésének elősegítése, ennek kapcsán a figyelemfejlesztés, állóképesség-növelés, egészséges önbizalom fejlesztés, erőnlét-növelés fejlesztése, a csoportmunka, a közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson és bemutatókon való részvétellel, továbbá más egyesületekkel való kapcsolattartással, az orientál tánc nagyközönség előtti bemutatása ezzel a kulturált szórakoztatás biztosítása oly módon, hogy a nagyközönségnek esztétikai élményt nyújtson; ... >>

DÉMÁSZ-REZÉT Sport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Deák F.u.3.
képviselő: Franczva László elnök ... >>

Ebtenyésztők és Munkakutyások Dél-Magyarországi Egyesülete

(közbiztonság,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Tanya IV. kerület 12/B.
képviselő: Jerkovics József elnök
Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. Fajtatiszta kutyák tenyésztése és képzése, vizsgák, versenyek rendezése. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése. Az FCI szabályait elismerő szervezetekkel és külföldi klubokkal való együttműködés kialakítása. Állatvédő szervezetek támogatása. Kutyák küllemének, munka és sportteljesítményének elbírálását szolgáló rendezvények tartása, előadások szervezése. Kiképzés vezetők és segédek oktatása és vizsgáztatása. Közbiztonság stabilitásának elősegítése, rendőrséggel, polgárőrséggel való kapcsolattartás. ... >>

EDF. Démász Bajai Spartacus Sport Club

(sport)

6500 Baja, Bartók B. u. 4.
képviselő: Hiezl József elnök, Kelemen István elnökhelyettes ... >>

Együtt a Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Malom
képviselő: Szojkóné Kiss Ágnes kuratóriumi elnök
Jó teljesítményű tanulmányi, kulturális és sporteredményt lért tanulók ösztönzése, jutalmazása, utazási támogatás biztosítása. Az idegen nyelvek tanításához a feltételek javítása; Az oktatástechnikai eszközök bővítése, javítása; Korszerű szemléletű eszköztár kiépítése, könyvtár fejlesztése; A sportot, játékokat szolgáló eszközök beszerzése; Hozzájárulás a nevelő, oktató munka feltételeinek javításához, korszerűsítéséhez;A gyermekek támogatása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás területén; Jutalmazás szociális, kulturális területeken és tanórákon kívül, szabadidős tevékenységekben elért kiemelkedő eredményekért. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Fehérló u. 15.
képviselő: Vigné Szlanka Hajnalka kuratóriumi elnök
Baja Város Önkormányzata Baja, Szentistváni Általános Művelődési Központ /ÁMK/ Fehértó utcai óvodásainak: - iskolai felkészítése magasabb színvonalának biztosítása, - óvodai képzés magasabb színvonalon történő ellátása, - óvodások készség és ügyesség fejlesztésének biztosítása, az óvodai élet adta lehetőségek mellett az Alapítvány támogtja az olyan jellegű szabadidős sport rendezvényeket, amelyek lehetőséget adnak a sokirányú testmozgás, a gyermeki mozgásigény kielégítésére. ... >>

Együtt az Idősekért Alapítvány

(sport,kulturális,szociális)

6500 Baja, Móra F. u. 1-3.
képviselő: Szrakity Mátyásné
Az Időskorúek Szociális Otthonában lakó idősek elhelyezési körülményeinek javítása. A lakók részére kulturális és sport rendezvények szervezése, üdültetési lehetőség biztosítása. ... >>

Eötvös József Főiskola Bajai Kézilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Deszkás utca 2.
képviselő: Thiesz Tamás elnök
A kézilabda sport, mint tömegsport népszerűsítése, terjesztése, az általános és középiskolás diákok körében. Szabadidős, amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőségeket kíván biztosítani tagjainak. A kézilabda sportesemények szervezése, megrendezése, valamint a más sportesemények által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kézilabdások érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet mint a kézilabdázás színterének védelme. Célja, hogy kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Eötvös József Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szegedi u. 2.
képviselő: Manzné dr. Jäger Mónika kuratóriumi elnök
A főiskola tevékenységi körébe tartozó oktatási, képzési, tudományos, művészeti, sport és egyéb tevékenység támogatása. A kiemelkedő hallgatók díjazása pályázat útján. ... >>

Felsővárosi Ökölvívó Sportegyesület Baja

(sport,oktatási)

6500 Baja, Csillag utca 7.
képviselő: Gálos Tamás elnök
Az ökölvívás, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, ezen irányú érdeklődés felkeltése, tagjainak nevelése; tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása; tagjai közös érdekeinek védelme; társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Formel Racing Motorsport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Wesselényi utca 11.
képviselő: Gúnya István elnök
Tagjainak rendszeres sportversenyek szervezése, és ehhez a tevékenységhez szükséges eszközök és anyagi források biztosítása., Az egyesület működésének célja az is, hogy a versenyek szervezésén keresztül megismertesse az Európai Unió országaival a bácskai régiót. ... >>

"FuTeam " Futó Sport Egyesület

(sport,szociális)

6500 Baja, Bernhart Sándor utca 8.
képviselő: Kuritár Zoltán elnök
A futósport, mint szabadidősport és versenysportként való űzésének feltételei megteremtése és elősegítése. Az amatőr és hobbifutás népszerűsítése széles körben. Stresszel teli rohanó világunkban tartalmas és egészséges szabadidő eltöltési lehetőség megteremtése. Mozgásszegény életmód elleni küzdelem példamutatással a fiatalok számára. Az egészséges életmód promótálása. A dohányzás és a drog elleni alternatíva nyújtása a sport keretében. Az amatőr és versenyfutók segítése, közösségépítés. Amatőr, utcai futóversenyek szervezése. Nemzeteken átívelő Európai Uniós közösség erősítése. Az esélyegyenlőtlenség jegyében testi és lelki fogyatékkal élők számára lehetőséget teremtünk, hogy közös sportolás alkalmával lehetőségünk legyen a futás szépségét átélni. ... >>

GEMENC Kishalász Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6500 Baja, Dózsa Gy. u. 214
képviselő: Konyár Zoltán elnök, Papp Zoltán titkár
Az egyesületekre és a halászatra vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat megtartva és megtartatva, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezeti és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sporthalászati lehetőséget biztosítson, és ezáltal a környezet védelmét is elősegítse. ... >>

Global Fitness Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Rákóczi út 1-3.
képviselő: ifj. Szöllősi Oszkár Zsolt szakmai alelnök, Szöllősi Oszkár Zsolt elnök, Szöllősi Oszkár Zsoltné alelnök
A diák-, felnőtt-, szabadidő sportot űzők érdekeinek képviselete és védelme. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és fitness programok szervezése, lebonyolítása. Az egyesület sporttevékenységet folytat, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörít, akik érdeklődnek a testedzés bármely formája iránt. Az egyesület népszerűsíti és ismerteti a testedzés iránt érdeklődők körében a súlyzós edzés, aerob edzés, valamint a helyes táplálkozás ismereteit. Rendezvényeket szervez, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vehetnek. ... >>

Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bezerédi u. 15.
képviselő: Dr. Szabó Győző kuratóriumi elnök, Hegedűs Istvánné titkár
Eötvös József Tanítóképző Főiskola Bezerédy utcai Gyakorlós Általános iskolájába járó gyermekek kulturális, oktatási, szociális diák- és tömegsport céljának megvalósítása. ... >>

GYAXI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi utca 15.
képviselő: Balatoni Zsolt elnökhelyettes, Gelleyné Halas Éva elnök
az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és szakszövetségek által kiírt, játék, turisztikai - versenyzési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása, a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefügő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Hentx Póker Club Egyesület

(sport)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 42.
képviselő: Gregus Pál elnök, Szabó István alelnök
Az egyesület önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. A Hent?x Póker Club Egyesület célja a póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése, és elfogadtatása. A kártyajáték erősíti a közösségi összetartozást, az emberi kapcsolatokat, kulturált kikapcsolódást nyújt, miközben kielégíti a játékban résztvevők versengési szándékát. Az egyesület alaptevékenysége sporttevékenység szervezése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Az egyesület rendszeres kártya összejöveteleket és versenyeket szervez, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva és betartatva, csakis a játék, a társaság élményéért. Az egyesület működése keretében a sporttevékenységet folytató versenyző számára köteles biztosítani a sportág jellege szerint a biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

IKO Kyokushinkaikan Magyarországi Szervezete Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szabadság utca 71.
képviselő: Kern Róbert elnök
Széleskörű, sokoldalú és színvonalas testedzési lehetőség biztosítása a Kyokushin Karatét gyakorolni vágyók részére. Az Egyesület tagjainak nevelése, erkölcsi és sportszakmai képzésének elősegítése. A munkában, tanulásban történő helytállásra, hűségre, tiszteletre, családszeretetre, fegyelemre, a Kyokushin színeiben való eredményes szereplésre nevelés. Versenyek, edzőtáborok rendezése. A versenysport színvonalának folyamatos fejlesztése. Olyan iskolarendszer felállítása, amely által hivatalos elkötelezett karate oktatók képezhetők. Olyan belső, mindenre kiterjedő elismerési rendszer alkalmazása, mely segítségével bárki megtalálhatja számítását az Egyesületen belül. ... >>

Jelky András Diáksport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Tumó György ... >>

Junior Sport Alapítvány az Egészséges Ifjúságért

(sport)

6500 Baja, Duna u.33.
képviselő: Dr.Éber Ágnes
Baja város fiataljai egészséges életvezetése kialakításának támogatása a sport eszközeinek segítségével. Lehetőség nyíléik a fiatalok számára az aktív és rendszeres sportolásra, végső célként a versenyszerű sportot, az utánpótlás nevelést is megjelölve. ... >>

Kalákában Erdéllyel Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Petőfi-sziget 11.
képviselő: Kajtár József elnök
A testvérvárosi kapcsolatok ápolása Baja és erdélyi városok (Marosvásárhely és Erdőszentgyörgy) önkormányzatai között megkötött testvérvárosi szerződések tartalmának megfelelően, továbbá Baja város intézményei és civil szervezetei által erdélyi önkormányzatokkal, intézményekkel és civil szervezetekkel kialakított és ápolt kulturális, oktatási, sport és egyéb együttműködések segítése, valamint a települések lakói közötti kapcsolatok minden téren való előmozdítása. Mindezen kapcsolati formák támogatása annak érdekében történik, hogy a kölcsönös megismerésen keresztül fejlődjön az egymás megértése, a tolerancia, szélesedjen az európai értékek elfogadása, terjedjenek az Európai Unióval kapcsolatos tapasztalatok és információk, ezáltal is segítve az európai egység elérését és megvalósítását. ... >>

Kick-Boxing Sportegyesület Baja

(sport,oktatási)

6500 Baja, Vám utca 43/D.
képviselő: ifj. Mezőfi András elnök
A kick-box, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékkal élő sportolók képzésében és versenyeztetésében. Ennek keretében a sportegyesület elsődleges célja; Tagjai részére a rendszeres testedzés, a csapatépítés, a sportolás, a tömegsport rendezvények és a versenyzés lehetőségeinek biztosítása. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

KinderBall Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Batthyány utca 15.
képviselő: Amadou Bailo alelnök, Kovács József elnök
Az egyesület pedagógiai, egészségnevelési és sportszakmai eszközökkel elősegíti az egészségmegőrzés társadalmi célkitűzéseit a 4-18 éves korú gyermekek ? elsődlegesen az 5-12 éves korosztály ? valamint szüleik körében., A nevelési, oktatási intézményeken belüli és intézmények közötti rendszeres foglalkoztatás, játék és mérkőzési lehetőség biztosítása., A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás., A nevelési, oktatási intézményekben megvalósuló mindennapos testedzési program helyi felaldatai megvalósításának elősegítése., A gyermekek széles körének bevonásával óvodai és iskolai bázison vonzó foglalkoztatási formában labdarúgó sportcsoportok szervezése., Az egészséges életmódra nevelés elemeinek érvényre juttatása az iskolai és a szabadidős sporton keresztül. ... >>

Kiscsávolyi Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

6500 Baja, Malom u. 15.
képviselő: Siket Éva elnök
A tagok szuverenitása, önrendelkezése és önálló képviselete, a többségi vélemény érvényesülése a kisebbségi jogok és érdekek sérelme nélkül, a demokratikus működés, anyagi önállóság. A lakosság, de kiemelten a diákok testkultúrájának, művelődésének magasabb színvonalra történő emelése, a szabadidősport, diáksport, kulturálódási igények érdekképviselete, egészségmegőrzése. ... >>

Kiscsávolyi Szabadidősport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Malom u. 15.
képviselő: Farkas Judit elnök
A lakosság testkultúrájának fejlesztése, szabadidősport keretében az alapszabály 1-3.pontja szerint. ... >>

Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6500 Baja, Kocsis Pál utca 1/D.
képviselő: Nagy György kuratóriumi elnök
Baja és vonzáskörzetébe tartozó települések tehetséges utánpótláskorú labdarúgó fiataljainak támogatása. A labdarúgás népszerűsítése. ... >>

M és M Túra és Sport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Kálmán kir. u.29.
képviselő: Mojzes Sándorné ... >>

M-CS Amatőr Kispályás Labdarúgó és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport)

6500 Baja, Vasvári P.u.14.
képviselő: Márton László
Sport, az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Magyar Szánhúzókutya Sportegyesület

(sport,egyéb)

6500 Baja, Czirfusz F. u. 26/b.
képviselő: Buzetzky Győző ... >>

Magyar Technikai és Tömegsportklubok Baja Városi Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Bajcsy-Zs. utca 29.
képviselő: Hantos László ügyvezető elnök
A Szövetség Baja Város Területén és vonzáskörzetében közreműködik a Bács-Kiskun Megyei Technikai és Tömegsportklubok Szövetségének alapszabályában meghatározott, illetve hatáskörébe tartozó önkormányzati és az MTTSZ lövészsport feladatok ellátásban. Képviseli a lövészsportágának és tagjainak érdekeit. A szövetség célja továbbá a sportlövő kultúra ápolása, fejlesztése, terjesztése és népszerűsítése. ... >>

Magyarok Ügye Nemzeti Egylet Baja

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

6500 Baja, Attila utca 16.
képviselő: Farkas János alelnök, Tapodi István Róbert elnök
A különböző korosztályba tartozó emberek számára hagyományőrző, nemzetiségi kultúra ápolására, kulturális örökség megőrzésére szolgáló programok szervezése. Baja és vonzáskörzetében a helyi sportélet és mozgáskultúra támogatása és fejlesztése. Az egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulási programok lebonyolítása, előadások megtartása. A szenvedélybetegségek kialakulását megelőzendő tájékoztatás és ismeretterjesztés, a kialakult függőségről való leszokás segítése szükség szerint szakemberek bevonásával. A rászorult idősek, egészség károsultak támogatása, védelme, családi programok szervezése. Környezetünk (természetes és épített) növény- és állatvilágunk védelme, tisztán tartása, fejlesztése, megőrzése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. Az őshonos és veszélyeztetett állat- é s növényfajok védelmének támogatása, esetleges szaporítása, ismeretterjesztés védelmük érdekében. Helyi természeti katasztrófák során az egyesület segítséget nyújt. Az Egyesület célja ismeretterjesztése céljából tanulmányi kirándulások és előadások szervezése. ... >>

Magyarországi IKO Karate Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6500 Baja, Kenderes utca 7/a.
képviselő: Kern Róbert elnök
Közreműködik a 2004. évi I. törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásban; A Szövetség koordinálja és segíti az IKO Kyokushinkaikan Karate sportágban folyó tevékenységet; Képviseli a Szövetség egyesületeinek és tagjainak érdekeit; Részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében, s ezen feladatok ellátása útján az IKO Kyokushinkaikan Karate sportág népszerűsítésére, fejlesztésére törekszik. ... >>

Magyarországi Németek Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Duna utca 33.
képviselő: Kovács Lajos elnök, Pálmai Zoltán alelnök, Vörös Józsefné alelnök
Tagjai, valamint az iskola sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Makrinizsu Kézilabda Club Baja

(sport)

6500 Baja, Szent László utca 106.
képviselő: Farkas Zoltán szakmai alelnök, Nincsics Zoltán alelnök, Straub János elnök, Tóth Istvánné altalános alelnök
A diák-, felnőtt-, szabadidő sportot űzők érdekeinek képviselete és védelme, a kézilabdázás elterjesztése, a kézilabda sport irányítása és felügyelete egyesületi szinten. ... >>

Marosvásárhely-Baja Baráti Társaság Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Szent Imre tér 1. I/2
képviselő: Bánné Kiss Erzsébet elnök
Marosvásárhely és Baja városok lakossága, illetőleg különböző szervezeteik kapcsolatainak létrehozása, erősítése, a két város között 2002. július 13. napja óta hivatalosan fennálló testvérvárosi kapcsolat civil szférára történő kiszélesítése, a két város önkormányzata között fennálló testvérvárosi kapcsolat valódi, kölcsönös előnyökkel járó tartalommal való kitöltése. Együttműködés előmozdítása a városok lakói és szervezetei között gazdasági, társadalmi, egyházi, kulturális, idegenforgalmi, oktatási, sport és egyéb más területeken. Marosvásárhely és Baja lakói közötti civil együttműködés erősítése, súlyt helyezve a családok közötti baráti kapcsolatok kialakítására, egymás kölcsönös meghívására ?a Baja-Marosvásárhely Társasággal szoros együttműködésben. Olyan rendezvények anyagi és erkölcsi támogatása, amelyeken a két városból egyaránt kerülnek ki résztvevők. Segítségnyújtás a marosvásárhelyiek részére a Baja városi rendezvényeken történő részvételhez. Közös rendezvények szervezése. A két város (testvérvárosok) kulturális életének, kulturális örökségének egymásnak történő bemutatása, különös tekintettel közös és külön történelmünk egyes részleteinek feltárására. Az erdélyi magyar történelem minél szélesebb körű megismertetése a bajaiakkal. Ki- és beutazások támogatása, amelynek során szervezett keretek között marosvásárhelyiek utaznak Bajára, illetőleg bajaiak Marosvásárhelyre. Marosvásárhely városa és lakói részére segítségnyújtás az Európai Uniós tagságra való felkészüléshez. Minél szélesebb körű lehetőség megteremtése arra, hogy a két város fiataljai egymással barátkozzanak és közös programokon vehessenek részt, hogy az egyesület által meghatározott célok jövője is biztosított legyen. ... >>

Mikulás Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Kölcsey F.u.85.
képviselő: Kelemen István elnök ... >>

Mogyi Sportegyesület Baja

(sport)

6500 Baja, Völgy u.1.I/4.
képviselő: Kenyeres Zoltán ... >>

MTTSZ Baja Városi Sportlövész Klub

(sport)

6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 29.
képviselő: Bartalis László Emil ... >>

Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Intézet Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 14.
képviselő: Szirmai József ... >>

N-02. Postagalambsport Egyesület Baja

(sport)

6500 Baja, Remete u. 34.
képviselő: Juhász Imre ... >>

Nyárfás Horgászklub Sportegyesület

(sport)

6500 Baja, Szt.László u.118.
képviselő: Varga György ... >>

PONGÓ-FARM Lovas Sport Egyesület

(sport)

6500 Baja, Szent László u. 78.
képviselő: Dr. Pongó Tivadar ... >>

Ponty-Poronty Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Oltvány u. 14.
képviselő: Váradi Lajosné kuratóriumi elnök
Az Újvárosi Ált. Művelődési Központ, Baja város és vonzáskörzete 6-10 éves gyermekeinek támogatása abból a célból, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kötelező általános iskolai úszás-oktatásban úszni megtanult gyermekek részére. ... >>

Sikeres Bajáért Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szabadság út 53/b.
képviselő: Pálinkás Annamária elnök
Baja városa és nemzetünk gazdasági és társadalmi felemelkedése érdekében az egyesület: Közreműködik városunk gazdasági, szellemi és természeti értékeinek megóvásában, erőforrásainak kialakításában, és ezek mind szélesebb körű megismertetésében. Segíti a város önszerveződő közösségeit, támogatja városunk sportéletét és ifjúsági kezdeményezéseit. Kihasználva a Sugovica és a Duna közelségét segíti az erre épülő turizmus fejlesztését. Segíti a Baja városért tenni akaró magyar és nemzetiségi elkötelezettségű szervezetek és személyek összefogását és támogatja Baja többnemzetiségű arculatának megőrzését. A város polgárainak széleskörű tájékoztatása érdekében kommunikációs csatornákat alakít ki. Erősíti a város polgárainak és közösségeinek érdekképviseleti, segíti a Bajai Többcélú Kistérség településeinek fejlődését, felzárkózását. ... >>

Sportkutyás Egyesület

(sport)

6500 Baja, Nagy I.u.17.
képviselő: Debelyácskó Tibor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal