Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

Asztmás Betegek Bajai Egyesülete

(egészségügyi)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Papp Ferenc lnök ... >>

Az Egészséges Emberért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Beloiannisz út 10.
képviselő: Dr.Bohner József
Az országosan meghirdetett egészségmegőrző program célkitűzéseinek a bajai Kórház vonzásterületén történő megvalósítása. ... >>

Az Életért Alapítvány

(egészségügyi)

6500 Baja, Rókus u.10.
képviselő: Újvári Sándor elnök ... >>

Bácska a Cukorbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Nyiráti Gábor
Betegek számára továbbképző tanfolyamok szervezése. A bajai kórházban nyilvántartott betegek közül a rászorulók étrend támogatása. Modern kézieszközök beszerzése a betegek használatára. ... >>

Bácskai Orvosok Továbbképzéséért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Kovács Zsolt
Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása rendszeres formában. Tudományos munkát elősegítő dokumentációs rendszer kialakítása. Oktatáshoz, tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Tudományos rendezvények támogatása, valamint közreműködés azok lebonyolításában, az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása, korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel-és külföldi továbbképzésében, kongresszusokon való részvétel támogatása, orvosi szakirodalom beszerzésének finanszírozása, egyéni és csoportos formában is, idegen nyelvtudás megszerzésének, fejlesztésének támogatása, a lakosság számára szűrés megszervezése, valamint az ehhez szükséges műszerek, vizsgálóeszközök beszerzése, egyéb humán egészségügyi oktatás, tanácsadás. Tudományos, népszerűsítő és felvilágosító előadások megszervezése és tartása a lakosságot érintő orvosszakmai témakörökben. Kiemelkedő tudományos munka, valamint az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzett tevékenység honorálása az Alapító Okirat I.4.pontja szerint. ... >>

Bácskai- és Dunamelléki Üdültetési Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6500 Baja, Tóth Kálmán tér 8.
képviselő: Czibere Vilmosné dr.
A mezőgazdasági és kiegészítő ágazatokban aktív munkát végző, az e munkában megbetegedett személyek üdültetési, gyógyüdültetési, regenerálódási és szociális célú támogatása. - Az alacsony jövedelmű és létminimum alatt élő, közte a nyugdíjasok, fiatal házasok, pályakezdők és mások üdültetésének támogatása. - A tagok és alkalmazottak gyermekei üdültetésének szociális célú támogatása. - Minden egyéb, az Alapítvány célját szolgáló szociális indokú kérelem egyedi támogatása. ... >>

Bácskaiak Egymásért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Antal utca 24/a.
képviselő: Albert Iván titkár, Dankó Miklós elnök
Az Egyesület alapvető céljai közé tartozik, az Egyesület keretén belül működő egészségügyi, valamint a későbbiekben belépő egyéb jellegű klubok (kulturális, oktatási, pedagógiai, gyógypedagógiai, média, környezetvédelmi, honismereti-helytörténeti, stb.) mindennemű támogatása és segítése. Alapelveinkkel összefüggésben ifjúsági klubot is kívánunk fenntartani, működtetni. Az Egyesület alapvető céljai között szerepel a kulturális, oktatási, kutatási, szociális, nemzetközi, környezetvédelmi és szabadidős tevékenység. A magyarországi és határainkon túli magyarok népszokásainak és hagyományainak megismerése, megőrzése, ápolása, továbbadása, egyéb hagyományőrző csoportokkal közösen. Más népek hagyományainak megismerése. Az ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése. A fiatalok környezetvédelmére való nevelése, valamint a tradicionális népi épített környezet megőrzése, megóvása. Kapcsolattartás a határainkon túli magyar közösségekkel, fesztiválok, továbbképzések szervezése. Helyi hagyományaink felkutatása, előadások, kiállítások keretein belül való prezentálása. Az Egyesület tenni kíván az egészségükben fogyatkozottak életének és közérzetének javítása érdekében. Segíti és támogatja lelki és testi egészségük vonatkozásában az egyes klubok szerint szerveződő körök munkáját, segíti az Egyesület tagjait és mindazon személyeket, akik az Egyesület segítő szolgáltatását igénybe kívánják venni a betegségekkel, fogyatékossággal való együttélés megkönnyítésében. Tájékoztatókat, előadásokat, képzéseket szervez az egyes betegségben, fogyatékosságban szenvedők, valamint az egyéb jellegű klubok részére. Igyekszik segítséget nyújtani megváltozott életkörülményeik javításában, valamint a nehéz körülmények között élő társadalmi csoportok mindennapi életének javításában. Az Egyesület céljai között szerepel továbbá, a tagok érdekeinek képviselete a hivatalos szervek, hatóságok és más szervek előtt. ... >>

Baja és Vidéke Ilco Egyesület

(egészségügyi)

6500 Baja, Telcs Ede utca 8.
képviselő: Varga Jánosné elnök
A Bács-Kiskun Megyében és hozzá forduló, más megyében élő ?stómás? emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, betegek látogatása. A fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése., A betegek megelőzési, illetve a korai felismerési lehetőségének propagálása. ... >>

Baja Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Róka u. 10.
képviselő: Sárközi Istvánné elnök
A Baja Város Kórház Sebészeti Osztálya müködési feltételeinek javítása, dolgozók képzése. ... >>

Bajai Baleseti Sebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr.Kochné Dr. Márkus Mária kuratóriumi elnök
Korszerű betegellátáshoz szükséges műszerezettség megteremtése. A szakdolgozók képzéséhez anyagi támogatás nyújtása. ... >>

Bajai Gyermekosztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Rajkai Irén kuratóriumi elnök
A Bajai Kórház Gyermekosztálya számára orvosi műszerek vásárlása, személyzet továbbképzésének támogatása. ... >>

Bajai Ifjúsági és Kulturális Egyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

6500 Baja, Szent A. utca 7.
képviselő: Béres Gergely alelnök, Hunyadi László elnök
A bajai és Baja környéki ifjúság szórakozási- kikapcsolódási lehetőségeinek bővítése. Ifjúsági rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása. Részvétel az ifjúsági közéletben, közéleti előadások szervezése, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása,kulturális események szervezése, lebonyolítása. A városi kerékpározás iránti igény felkeltése, mind az egészségesebb élethez hozzájáruló közlekedési, mind pedig sportolás jelentőségének előmozdítása. Az extrém sportok kedvelőinek ? a biztonság jegyében történő ? sportoláshoz kapcsolódó tevékenységek elősegítése. A bajai és Baja környéki fiatalok egészséges életmódhoz való viszonyának fejlesztése. A szórakozó helyeken megjelenő szerhasználat ártalmainak csökkentése, a szerhasználó magatartáshoz kapcsolódó egészségügyi és szociális ártalmak csökkentése. A pozitív ifjúsági kezdeményezések előmozdítása érdekében az önkéntes munka propagálása. A meglévő ifjúsági intézményi hálózat erősítése, az ifjúsági közösségi terek újrateremtésében, a meglévők fejlesztésében való közreműködés. A fiatalokhoz kapcsolódó szociológiai és társadalomtudományi kutatások, fejlesztések elősegítése. ... >>

Bajai Kórház Független Demokratikus Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Huszár Zoltán elnök
A bajai Kórházban dolgozó, önkéntes alapon a szakszervezetbe belépő munkavállalók érdekképviselete. A munkáltató tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos törvények, szabályok betartásának figyelemmel kísérése. Minden, ami a munkavállalókat érintő változtatás ? bér,- egyéb juttatás, javaslat, jobb pozíció elérése tárgyalás útján. A törvény által biztosított jogosítványok teljes körű gyakorlása. Együttműködés társ szakszervezetekkel a dolgozókat együttesen érintő kérdésekben. ... >>

Bajai Neurológiáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Dr. Bak Zsuzsanna kuratóriumi elnök, Dr. Tímár Gyula kuratótiumi titkár
Az Alapító nemes elképzelése alapján a Bajai Kórház Neurológiai Osztályán dolgozók továbbképzésének támogatása, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk és tapasztalataik elején járó szakemberek, valamint az osztályt érintő tudományos rendezvények finanszírozása. ... >>

Bajai Radiológiáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Borsós Ilona kuratóriumi elnök, Dr. Fraknói Rita kuratóriumi tag
Betegek gyors és magas szintű ellátását biztosító röntgen berendezések megvásárlásának segítése. Elsősorban az amortizálódott ultrahang cseréjéhez biztosítani anyagi segítséget. Bajai Kórház vonzáskörzetében szűrés megszervezése. A röntgen osztály személyzete továbbképzésének támogatása, melynek során előnyt élveznek a fiatal pályájuk és tapasztalataik elején járó szakemberek. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos rendezvények támogatása, közreműködés azok lebonyolításábban, az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása. Korszerű műszerek, gépek beszerzése, tárgyi feltételek biztosítása a hatékonyabb betegellátás érdekében. ... >>

Bajai Szemészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Bognár Judit, Dr. Vass Péter elnök
A Bajai Kórház Szemészeti Osztályának minél hatékonyabb működése érdekében a betegek gyors és magas szintű ellátását bizhtosító a betegellátáshoz szükséges korszerű orvosi műszerezettség megteremtése az orvosok és szakdolgozók képzéséhez anyagi támogatás nyújtása, szemész szakorvosok által létrehozott tudományos szakdolgozatok díjazása. Korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel- és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek és szakirodalom beszerzésének finanszírozása. Nyelvtudás fejlesztésének elősegítése. ... >>

Bajai Szülészetért és Újszülöttekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Küttel Péter kuratóriumi elnök
A Bajai Kórház Szülészete számára orvosi műszerek vásárlásával biztosítani a minél magasabb szintű ellátást, melyhez szorosan kapcsolódik az osztály személyzete továbbképzésének támogatása, melyek során előnyt élveznek a fiatal pályájuk és tapasztalataik elején járó szülészek, valamint az osztályt érintő tudományos rendezvények finanszírozása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Bernhardt Sándor utcai Óvodás Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 94.
képviselő: Kovácsné Szabó Edit elnök
A Bernhardt Sándor utcai Óvodába járó gyermekek és nevelő testület kulturális-. szociális-, nevelési-, egészségügyi-, sport- és nyelvtanulási céljainak támogatása. A nevelő testület által kitűzött szakmai célok megvalósulásának elősegítése. A gyermekek önismeretének, önálló kezdeményezésének továbbfejlesztése. A gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. ... >>

Életben Maradni Közhasznú Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

6500 Baja, Pokorny u. 8.
képviselő: Reményi László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Fül- Orr- Gégészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Türr I. u. 7.
képviselő: Dr. Beke Zsolt elnök
A Bajai Kórház területén működő fül- orr- gégészeti osztály orvosi műszerezettségének javítása. ... >>

Koronária Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Dr. Kovács Zsolt kuratóriumi elnök, Menczer György kuratóriumi titkár
A Bajai Kórház koronária örzőjének fejlesztése, anyagi hozzájárulás technikai színvonalának emeléséhez, egy betegörző monitor megszerzéséhez az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Korszerű Urológiai Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Hajóssy Tibor
Korszerű urológiai módszerek, eljárások adaptálás. Korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel- és külföldi továbbképzések, köngresszusi részvételek és azkirodalom beszerzésének finanszirozása. ... >>

Lelki Egészségünkért Alapítvány

(egészségügyi)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Hal Viktor elnök, Dr. Kovács Ágnes titkár
A leromlott állatpotú épület helyrehozatala, - a betegellátás színvonalának emelése, - a gyógyítás minőségének növelése, - a fentiekhez esetlegesen szükséges műszerek, segédeszközök beszerzése. ... >>

Magyarok Ügye Nemzeti Egylet Baja

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

6500 Baja, Attila utca 16.
képviselő: Farkas János alelnök, Tapodi István Róbert elnök
A különböző korosztályba tartozó emberek számára hagyományőrző, nemzetiségi kultúra ápolására, kulturális örökség megőrzésére szolgáló programok szervezése. Baja és vonzáskörzetében a helyi sportélet és mozgáskultúra támogatása és fejlesztése. Az egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulási programok lebonyolítása, előadások megtartása. A szenvedélybetegségek kialakulását megelőzendő tájékoztatás és ismeretterjesztés, a kialakult függőségről való leszokás segítése szükség szerint szakemberek bevonásával. A rászorult idősek, egészség károsultak támogatása, védelme, családi programok szervezése. Környezetünk (természetes és épített) növény- és állatvilágunk védelme, tisztán tartása, fejlesztése, megőrzése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. Az őshonos és veszélyeztetett állat- é s növényfajok védelmének támogatása, esetleges szaporítása, ismeretterjesztés védelmük érdekében. Helyi természeti katasztrófák során az egyesület segítséget nyújt. Az Egyesület célja ismeretterjesztése céljából tanulmányi kirándulások és előadások szervezése. ... >>

MENTOR Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

6500 Baja, Szent László u. 92.
képviselő: Koller János elnök
Foglalkozásaival hozzásegíti az embereket az egészségesebb életvitelhez, a betegségek megelőzéséhez, a derülátó gondolkodáshoz, a megfelelő stresszkezeléshez. Lehetőséget nyújtani, hogy egyre több embermegismerkedhessen az alternatív gyógyulásokkal, az öngyógyítás ősi és új módszereivel, az egészséges táplálkozás és mozgás alapelveivel. Különös hangsúlyt fektet a felnövekvő korosztály testi és lelki egészségének javítására. Képességfejlesztő tanfolyamain fejleszti a sikeresebb tanuláshoz vezető megismerő képességeket. Programjain minden korosztály és társadalmi réteg megtalálhatja számítását. Segít az egészségesnek és sikeresnek, hogy továbbra is meg tudja őrizni egészségét, a betegnek, hogy kiegyensúlyozottabb életvitelt ... >>

Modern Szívgyógyászatért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Drescher E. utca 13.
képviselő: Dr. Sziegl Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Color Doppler Echocardiogramm vásárlása., A cardiológia terén használatos orvosi műszerek és egyéb gyógyászati segédeszközök vásárlása, működtetése a kiegészítő műszerekkel együtt, tárgyi feltételek biztosítása a hatékonyabb betegellátás érdekében. A szívgyógyászat legújabb kutatásait tartalmazó szakirodalom és tudományos szakfolyóiratok vásárlása az orvosi kar továbbképzése céljából., A cardiológia szakterületén tudományos kutatások támogatása, valamint tudományos konferenciák, szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, illetve szakorvosok azon való részvételének biztosítása., Tudományos kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése., Lakosság számára szűrés megszervezése, valamint az ehhez szükséges műszerek, eszközök beszerzése. Egyéb humán egészségügyi oktatás, tanácsadás. ... >>

Nővér Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Csőzik Jánosné képviselő, Göbl Vilmosné elnök
Az ápolás minőségének jobbítása szempontjából az egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének a szinvonalbeli javítása, szemléletessé tétele audió-vizuális eszközök használatával, ill. egyéb eszközök bevonásával pl.számítógép, stb.az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Orvosok Továbbképzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Molnár Istvánné, Várbíró Zsolt elnök
Szakmai továbbképzések szervezése lebonyolítása. - Tudományos munkát elősegítő dokumentációs rendszer kialakítása. - Korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel- és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek és szakirodalom beszerzésének finanszírozása. - Nyelvtudás fejlesztésének elősegítése. - Betegek számára szűrés megszervezése. ... >>

Shankara Jóga és Légzés Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

6500 Baja, Budai-Nagy Antal utca 7.
képviselő: Széphegyi Zsolt elnök
A jóga szellemiségének megismertetése, átadása. Lehetőség a szellemi jóga tanításaiban való elmélyülésre. A jóga értékrendjének, szemléletmódjának, egészségre gyakorolt hatásának minél szélesebb körben való megismertetése. A jóga, mint tevékenység népszerűsítése. Alkalom a rendszeres, napi szintű gyakorlásra. Ez segíti az egyesületi tagokat a testi-lelki megerősödésben ? ezáltal betegségmegelőző szerepe is kiemelkedő. Előadások a jóga életmódról, jóga filozófiáról, a tudatosságról, a jóga testi, lelki, szellemi harmóniára gyakorolt hatásairól. A különböző légzéstechnikák fizikai és mentális egészségmegőrzésben gyakorolt jótékony hatásának megismertetése. Az energialégzések ? vivation, rebirthing, holotrop ? gyakorlása csoportos és egyéni formában. Évente legalább egy jógatábor, meditációs elvonulások, sajátélményű tréningek szervezése egyesületi tagok számára. Jógával, egészséges életmóddal, szellemi tanításokkal, transz-perszonális pszichológiával kapcsolatos könyvek, információk gyűjtése, ezek ingyenes kölcsönzése egyesületi tagok számára. Különböző jógik, mesterek és szellemi tanítók életével kapcsolatos filmek gyűjtése és bemutatása. Saját honlap készítése és folyamatos frissítése. Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok létesítése és fenntartása hasonló célokért dolgozó egyesületekkel, közösségekkel, személyekkel. ... >>

Szívbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Kálvária u. 90.
képviselő: Marton Imre
A Bajai Városi Kórház műszerezettségének javítása, ezáltal a szívbetegek hatékony kezelésének javítása. ... >>

Támaszpont Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Bereczki M. u. 19/E.
képviselő: Bíró Anikó elnök
Európa és Magyarország területén, kiemelten az alapítvány székhelyénak, illetve telephelyének régiójában élő szociális szférában dolgozó vagy egyéb területen segítő tevékenységet folytató személyek, szervezetek, illetve hátrányos helyzetű családok, csoportok rekreációja, oktatása, továbbképzése, támogatása (dologi, jogi, anyagi, egészségügyi), érdekképviselete, későbbiekben egy rekreációs központ létrehozása és fenntartása a keresztyén hit alapján, Jézus Krisztus szeretetében. ... >>

Természetes Gyógymódok Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6500 Baja, Hunyadi utca 18.
képviselő: Markóné Virasztó Irén kuratóriumi elnök
Hozzásegítse az embereket az egészségesebb életvitelhez, lehetőséget kíván nyújtani, hogy egyre több ember megismerkedhessen az alternatív gyógymódokkal, egészséges táplálkozás alapelveivel. ... >>

Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

6500 Baja, Kossuth u. 6.
képviselő: Dr. Ragadics Erzsébet ... >>

Út az Egészséghez Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

6500 Baja, Róka u. 24.
képviselő: Hegedűs Csaba
Egy olyan egészségmegőrző ház majdani kialakítása és folyamatos üzemeltetése, melyben a hagyományos nyugati orvostudományi eljárás mellett, a Magyarországon alig ismert keleti eredetű, Reiki kézrátételes kezelési eljárással (energia átadással), bármely személy felborult, természetes egészségi állapotának visszaállítására való törekvés válna meghatározóvá. Az ország egész területéről érkező beteg emberek számára, cselekvő együttműködés mellett az eljárás megcélozza a jelenlegi orvostudomány által gyógyíthatatlannak ítélt betegségek fájdalmát enyhíteni és az öngyógyító mechanizmusok részvételével ezek kórlefolyását visszafordítani, ill. megszüntetni. A kezelési eljárás tanfolyami megszervezése. ... >>

Vesebetegek Bajai Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

6500 Baja, Vasvári P. utca 38.
képviselő: Baráti Róbertné elnökhelyettes, Dr. Boros Károlyné titkár, Falusi Ferencné elnök
A művesebetegek további betegségmegelőzése, egészségmegőrzése, rehabilitációja., Ennek érdekében felvállalja: a művesebetegek részére a rendszeres kezelések utáni szabadidő hasznos, s állapotukhoz igazodó megszervezését., Vállalja olyan szabadidős programok kialakítását, melyeken a részvétel e súlyos, s rendszeres orvosi kezelésre szoruló betegek részére is elérhető., A betegség fokához igazodóan megszervezi a természetjárást, a kultúra és művelődés elérhetőségét., Biztosítja mindazt, ami hozzásegíti a betegeket a normális, s a betegség előtt megszokott életvitel fenntartásához. ... >>

VIMAX Közhasznú Lovassport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, V. Ker. 44.
képviselő: Molnárné Straub Mária
A lovaglásnak mint tömegsportnak a népszerűsítése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása. A terápiás lovaglás, mint egészségjavító, betegség megelőző, illetőleg mint rehabilitációs tevékenység végzése. A lótenyésztés, a lovakkal való foglalkozás népszerűsítése az ifjúság és a felnőttek körében. Lovasoktatás biztosítása, mind a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt korosztályok részére és a lovas versenyeken való részvétel feltételeinek megteremtése, az ehhez szükséges személyi, dologi feltételek biztosítása. ... >>
1. oldal