Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Badacsonytomaj szociális civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Badacsonytomajért Közalapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

8257 Badacsonytomaj, Csigáskúti út 7.
képviselő: Berecz István
A település egészségügyi alapellátásá- nak javitása, az egészségügyi alapellá- táshoz szükséges műszerek, berendezések beszerzésének finanszírozása. A település közbiztonságát javító szakmai, ön-kormányzati, lakossági és vállalkozói kezdeményezések anyagi, erkölcsi és jogi támogatása, koordinálása, azok menedzselése. A több évtizedes hagyo mányokkal rendelkező, a település kul- túrális életében, a népi hagyományok ápolásában meghatározó szerepet játszó Badacsony Néptánc-együttes folyamatos, magas színvonalú működési feltételeinek megteremtése.
A település lakosainakalábbiak szerinti szociális támogatása.
Szocuális ellátó rendszerből az alacsony jövedelmhatárok miatt kiestt, de egyébként helyzetüknél fogva rászorult családok támogatása. Idősek napközbeni ellátásának támogatása, segítése, gyermekvédelmi szolgálat támogatása, elsősorban a "DADA" program támogatásával. /DADA program: a drog, dohányzás és alkoholfogyasztás elterjedésének megelőzésére létrejött program/. ... >>

Kiss József Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8258 Badacsonytomaj, Füge köz 5.
képviselő: Sall Csaba elnök
Badacsonytomaj városban lakó hátrányos helyzetű gyermekek általános iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatásának támogatása, valamint a badacsonytomaji idősek szociális ellátásának segítése. ... >>

Szent Imre Karitativ Alapitvány Badacsonyőrs

(oktatási,szociális)

8257 Badacsonyörs, 64.
képviselő: Gordon Rösch, Papp Kálmán
Badacsonytomaj oktatási helyzetének fejlesztése, e célból oktatási szolgál- tatások megvalósitása, a hátrányos helyzetű tanulók és fiatal felnőttek képzésének elősegitése, ösztöndijrendszer müködtetése. Tanfolyamok inditása, átképzéásek szervezése a fiatal munkanélküleik kö- rében. Gondoskodás az ellátás nélküli időskorúakról. Szociális szolgáltatások szervezése, közvetitése, különösen az elesett és gondoskodást igénylő idősek megsegitése. ... >>
1. oldal