Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsborsód oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

Bácsborsódi Horgász Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6454 Bácsborsód, Szabadság tér 4.
képviselő: Csomor László elnök, Szabó János elnökhelyettes, Zádori Tamás ügyvezető elnök
A horgászsportot, mint szabadidős tevékenységet megismertesse tagjaival, népszerűsítse, horgászlehetőségek biztosítása, gyakorlása, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését. A horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak megismertetése, bemutatása. A természeti környezet szeretetére és védelmére való nevelés. Oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést. ... >>

Bácsborsodi Sportkör

(intézményi,sport,oktatási)

6454 Bácsborsód, Petőfi S. utca 3.
képviselő: Bognár Pál elnök
Tagjai, valamint az iskola sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék, Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatásim, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Községi Lövészklub Bácsborsód

(sport,oktatási)

6454 Bácsborsód, Petőfi S. utca 3.
képviselő: Csomor László elnök, Török Gyula alelnök, Újházi László ügyvezető elnök
A Lövészklub ?az e törvényben megállapított eltérésekkel- az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (továbbiakban: Et), illetve a Ptk. szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltak szerint a lövészetet, a technikai és egyéb szabadidősportokat megismertesse tagjaival, meghatározott szakmai rendezvények, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését. Oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést. ... >>
1. oldal