Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsbokod oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 80.
képviselő: Héhn László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja annak a polgári szellemi és kultúrális örökségnek az újjáélesztése és továbbfejlesztése, amely Bácsbokod nagyközség életét jellemezte a XX. század első felében. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében: - ismeretterjesztő, kultúrális, zenei, egészséges életmód rendezvények szervezéséhez és megtartásához nyújt pénzbeli támogatást, - a helyi ált. iskola tanulói számára évente pályázatot ír ki helytörténeti témakörök kutatására illetve feldolgozására, és a nyerteseket díjazza, - a helyi zeneiskolában évente hangszeres és szolfézs-versenyt rendez és a nyerteseket díjazza, - a helyi nemzeti kisebbségek (bunyevácok és németek) hagyományainak gyűjtése és számítógépes tárolása. ... >>

Bácsbokod Oktatási- Nevelési Alapítvány

(oktatási,szociális)

6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
képviselő: Szűcs Tiborné elnök
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Bácsbokodi Gazdakör

(oktatási)

6453 Bácsbokod, Csávolyi út 1.
képviselő: Lárencz Tibor ... >>

Bácsbokodi Lövész, Technikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István u. 80.
képviselő: Mészáros István (elnök), Werner Tamás János elnökhelyettes, Zádori Tamás (ügyvezető elnök)
A lövészetet, a technikai és egyéb szabadidősportokat megismertesse tagjaival, meghatározott szakmai rendezvények, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését, oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést. ... >>

Polifon Községi Ifjusági Zenei Nevelés Alapítvány

(oktatási)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi utca 80.
képviselő: Horváthné Tóth Zsuzsanna
Bácsbokod és vonzáskörzetében az ifjuság zenei nevelése, szakirányú tanulmányi kirándulások költségeihez hozzájárulás. A fúvószenekar hangszerállományának bővítése. ... >>

Szapár András Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6453 Bácsbokod, Hősök tere 3.
képviselő: Havasi Jánosné kuratóriumi elnök
A Bácskai ÁMK Általános Iskolájának Móra Ferenc Tagintézményének többnemzetiségű tanulóinak a közös Magyar Haza megismerésére, szeretetére történő oktatása, nevelése érdekében legtöbbet tevő pedagógus kétévenkénti támogatása. ... >>

Tehetséges Fiatalok, Hátrányos Helyzetű Tanulók Támogatása Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6453 Bácsbokod, Tolbuchin u.80.
képviselő: Hídvégi Attila
Támogatni a tehetséges, de valamely okból hátrányos helyzetű tanulók, általános és szakközépiskola, ill. főiskolai és egyetemi tanulmányait. - Fejleszteni már az általános iskolai tanulmányok alatt az egységes tanulási versenyszellemet. - Támogatni a tehetséges fiatalokat tehetségük kibontakozása céljából: a művészetek, a zene és a sport területén. - Támogatni a nemzeti kisebbségi nyelvek tanulását, tanítását. ... >>
1. oldal