Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsbokod kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Bácsbokod Művelődéséért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 80.
képviselő: Héhn László kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja annak a polgári szellemi és kultúrális örökségnek az újjáélesztése és továbbfejlesztése, amely Bácsbokod nagyközség életét jellemezte a XX. század első felében. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében: - ismeretterjesztő, kultúrális, zenei, egészséges életmód rendezvények szervezéséhez és megtartásához nyújt pénzbeli támogatást, - a helyi ált. iskola tanulói számára évente pályázatot ír ki helytörténeti témakörök kutatására illetve feldolgozására, és a nyerteseket díjazza, - a helyi zeneiskolában évente hangszeres és szolfézs-versenyt rendez és a nyerteseket díjazza, - a helyi nemzeti kisebbségek (bunyevácok és németek) hagyományainak gyűjtése és számítógépes tárolása. ... >>

Frankcity Kispályás Futball Club

(sport,kulturális)

6453 Bácsbokod, Vásártér sor 18.
képviselő: Sereg Róbert elnök
Alapvető célja Bácsbokod község sportkultúrájának fejlesztése, hagyományok ápolása, bővítése, a különböző kispályás futballtornákon (hagyományos 5+1, futsal, strandfoci) való részvétel, valamint kapcsolatok kialakítása, fenntartása, illetve együttműködés más hazai és külföldi sportegyesületekkel,labdarúgással foglalkozó szervezetekkel. ... >>

Tehetséges Fiatalok, Hátrányos Helyzetű Tanulók Támogatása Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

6453 Bácsbokod, Tolbuchin u.80.
képviselő: Hídvégi Attila
Támogatni a tehetséges, de valamely okból hátrányos helyzetű tanulók, általános és szakközépiskola, ill. főiskolai és egyetemi tanulmányait. - Fejleszteni már az általános iskolai tanulmányok alatt az egységes tanulási versenyszellemet. - Támogatni a tehetséges fiatalokat tehetségük kibontakozása céljából: a művészetek, a zene és a sport területén. - Támogatni a nemzeti kisebbségi nyelvek tanulását, tanítását. ... >>

Track Dance Moderntánc Egyesület

(sport,kulturális)

6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. utca 59.
képviselő: Kisföldi Kitti elnök, Nákityné Csúcs Hajnalka Rozália alelnök
Egyesületünk célja elsősorban a gyermekek, fiatalok, felnőttek, testi és lelki egészségének ?egyensúlyának a megteremtése, fenntartása a modern tánc, mint szabadidős tevékenység keretében. A táncelemek, koreográfiák megtanulása során a gyermekek, fiatalok, felnőttek egészséges testi, lelki és személyiségfejlődésének elősegítése. Ez kapcsán a figyelemfejlesztés, képességfejlesztés, állóképesség növelése, egészségmegőrzés, egészséges önbizalom-fejlesztés, erőnlét fejlesztése. A csoportmunka és közösségi szellem kialakítása a tánctanuláson, bemutatókon való részvétellel. A modern tánc nagyközönség előtti bemutatása, esztétikai élmény nyújtása a nagyközönség számára. Sportrendezvények, versenyek szervezése, versenyzési lehetőség biztosítása s a nevezett célok megvalósításához szükséges sport-, és egyéb létesítmények üzemeltetése. Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi szervezetekkel, együttműködés önkormányzatokkal, különböző társadalmi szervezetekkel. Szolgáltatások nyújtása tagoknak, és az egyesület céljait támogató szervezeteknek, személyeknek. A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvények, programok szervezése. Az egészséges életmódra való nevelés. Tagjai sportérdekeinek képviselete, a szabadidő egészséges eltöltésének népszerűsítése. ... >>
1. oldal