Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bácsalmás egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Bácsalmás Városért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Gróf Teleki J. u. 4-8.
képviselő: Bakos Zoltán István kuratóriumi elnök, Dr. Ujlaki Eszter kuratóriumi titkár
A Bácsalmás városban folyó minden városfejlesztési, közigazgatási, kommunális, környezetvédelmi, szociális, kulturális, oktatási, egészségügyi feladatok végrehajtásának segítése, az ezen a területen dolgozók munkájának elismerése. A minél kedvezőbb városkép kialakításának további elősegítése, a városi rang emelése, a városi kisugárzás, a kistérségi szerepkör erősítése. ... >>

Bácsalmási Németek Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Szent János u. 36.
képviselő: Czitzinger Antal alelnök, Krix János elnök, Manz József alelnök
A bácsalmási és a Bácsalmásról elszármazott németek összefogásával a német namzetiség nyelvi és kulturális értékeinek ápolása, hagyományörzés támogatása. ... >>

Hobbi-Kutyások Baráti Köre Egyesület

(egyéb)

6430 Bácsalmás, Dob u.1.
képviselő: Hajdú József ... >>

Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Bajcsy-Zsilinszky utca 19.
képviselő: Dezső Mihály elnök
A Magyar Köztársaság területén a közrend és közbiztonság védelmének elősegítése valamint önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, bűnmegelőzésben való aktív részvétel, a hazaszeretetre nevelés tovább a fiatalok honvédelmi előkészítése, illetőleg az ebben való részvétel, a honvédelmi ismeretek fejlesztése és fenntartása, a magyar katonai hagyományok ápolása, a katonaviselt honfitársaink katonai ismereteinek fejlesztése továbbá a haderőreform társadalmi támogatása, ár- belvízvédelemben való önkéntes közreműködés. ... >>

Kunbajai Vadaskert Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Juhász Gy. utca 6.
képviselő: Kárpáti László elnök
A vadásztársaság célja, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény és a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet keretei között, az egyéb vonatkozó jogszabályokra is figyelemmel, rendszeres vadászati tevékenység folytatása céljából, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő ? és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet ? és természetvédelmi előírásokra figyelemmel demokratikus, az önkormányzatiság elvén alapuló, baráti szellemű egyesületi élettel biztosítsa tagjai számára a Kunbajai Vadaskertben a sportvadászati lehetőséget, és elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségének érvényesülését. A vadászati hagyományok a vadászati kultúra ápolása, a vadászterület élővilágának védelme, a helyi társadalom környezet- és természetvédelmi szemléletének előmozdítása. ... >>

Magánvállalkozók Ipartestülete Bácsalmás és Körzete

(érdekképviselet,egyéb)

6430 Bácsalmás, Szent János u.38.
képviselő: Dezső Mihály alelnök, Mészáros Istvánné elnök
A településhez tartozó és hozzá önként tagnak belépő egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Mozgáskorlátozottak Bácsalmási Egyesülete

(szociális,egyéb)

6430 Bácsalmás, Arany J.u.14.
képviselő: Nánási Károly ... >>

Óvodásokért és a Jövőnkért Bácsalmáson Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6430 Bácsalmás, Árpád vezér u. 89.
képviselő: Mancz Ivette
A bácsalmási óvodák és óvodai tevékenység támogatása az alapító okirat II. fejezete szerint. ... >>

ÚT-VÉG Lovas Egyesület

(egyéb)

6430 Bácsalmás, Damjanich János utca 45.
képviselő: elnök Ropoli László
A magyarországi lovaskultúra fejlesztésének előmozdítása Szegeden és régiójában, Bácsalmáson, előadások, bemutatók, versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>
1. oldal