Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ásotthalom oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.
képviselő: a kuratórium elnöke Andrésiné Dr.Ambrus Ildikó, Rácz Albert tag
A Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégiumban folyó korszerű és eredményes oktatás lehetőségeinek kiszélesítése, a tanulók és dolgozók kiemelkedő munkájának elismerése. ... >>

Ásotthalmi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6783 Ásotthalom, Béke u. 3.
képviselő: Dr.Hadfiné Böjthe Gabriella elnök
Az Ásotthalom községben élő gyermekek, így az óvodás korúak iskolai életmódra történő felkészítő foglalkozásai tárgyi feltételeinek javítása; az általános iskolás korúak általános iskolai, elemi ismereteket nyújtó, a középfokú oktatásra való felkészítést célzó oktatás tárgyi feltételeinek javítása; az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek és a pedagógusok személyiségfejlszető munkája tudományos és művészeti tevékenysége feltételeinek javítása; a preventív mentálhigiéné megvalósítása; a tudományos, környezetvédelmi, művészeti, kulturális célok elérésének támogatása; a tanulók testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése és kiemelkedő teljesítményének elismerése. ... >>

Az Élhetőbb Életért Ásotthalom és Környéke Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6.
képviselő: Kása Gabriella, a kuratórium elnöke
Korosztályos megkülönböztetés nélkül a hátrányos helyzetű, rossz állapotú és rossz szociális körülmények között élő, továbbá a fogyatékos, a munkanélküli, az azonnali segítséget igénylő, krízishelyzetben lévő egyén, család megsegítése; a szociális szférában dolgozók képzése; kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása; az alapítványi célokhoz tárgyi eszközök biztosítása. ... >>

BEDŐ ALBERT Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6783 Ásotthalom, Béke utca 3.
képviselő: Zsiros Attila, elnök
A Bedő Albert Középiskola Erdészeti Szakiskola és Kollégium diákjainak rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés biztosítása. ... >>

Köz-Pont Egyesület Ásotthalom

(oktatási,kulturális)

6783 Ásotthalom, Béke utca 28
képviselő: Csehóné Kiss Dalma, elnök
A falu lakosságának nevelését, oktatását segítő előadások, tanfolyamok, mezőgazdasági szakmai tanácsadások, kulturális és szórakoztató programok szervezése, lebonyolítása. ... >>

Nagycsaládosok Interregionális Szövetsége

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6783 Ásotthalom, VII. körzet Tanya 1002.
képviselő: Tóth Beáta, elnök
Szervezi és összefogja a nagycsaládosok szervezeteinek működését a szövetséghez tartozó minden országban. Szervezi a szövetség tagjaiból alakuló önsegítő csoportok létrejöttét. Szociális tevékenységet folytat, megszervezi a családsegítést, gyermekek és időskorúak támogatását, gondozását. Szakmai képzési és oktatási programokat dolgoz ki és ezen felül kulturális, táborozási programokat szervez. Képviseli a nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeit. Segíti a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét. ... >>
1. oldal