Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Andornaktálya oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Andornaktályai Művelődési Központ Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 73.
képviselő: Boros Istvánné
Pk.60.137/1998/8.sz. végzéssel új cél: Az általános iskola tanulóinak segítése a felzárkóztatásban, a tehetség kibonta- koztatásában, az esélyegyenlőség megte- remtésében - az oktatási feltételek ja- vításával, valamint a tanulók művészeti és sporttevékenységének, táboroztatásá- nak a szabadidő hasznos eltöltésének se- gítése közvetett és közvetlen anyagi támogatásával. ... >>

Andornaktályai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3399 Andornaktálya, Kossuth út 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdős Lajosné
Az Andornaktályai Napköziotthonos Óvodába járó 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki szükségletek kielégítése, s az ehhez szükséges tárgyi és működési feltételek javítása, továbbfejlesztése. ... >>

Kis BÓBITÁk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3399 Andornaktálya, Széchenyi u. 3.
képviselő: kuratóriumi tag Fodorné Turai Krisztina
Napközis gyermeknevelés biztosítása.
- Elsősorban Andornaktálya területén élő családok segítése ? a család értékeinek megerősítése, továbbadása, szülők számára önismeret és személyiségfejlesztés, nevelési tanácsok, előadások, tanfolyamok szervezése, lelki egészségvédelem, lelki segítségnyújtás.
- A családok szabadidős tevékenységének értékorientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése.
- A szülők munkába állását segítő családi napközi, gyermekmegőrző, játszóház létrehozása és működtetése, pótmama szolgálat, időszakos és nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása.
- Elsősorban Andornaktályán élő sajátos nevelési igényű /más fogyatékos/ óvodások, kisiskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs célú és szabadidős foglalkozások keretében. ... >>

Magyar Autó-, Szabadidősport és Közlekedésbiztonsági Egyesület

(sport,oktatási)

3399 Andornaktálya, II.Rákóczi Ferenc út 71/a.
képviselő: alelnök Móni Attila, elnök Jurec Miklós, főtitkár Táboriné Majnár Mónika
Elősegíteni a magyar autósport működését, fejlődését.
- Segítse elő és ösztönözze a Magyar Autósport résztvevőit a biztonságos, sportszerű verseny szervezésére, illetve működtetésére.
- Elősegíteni és támogatni bármely fórumon és módon a magyar sportutánpótlás keresését.
- Segítse elő és támogassa bármely fórumon és módon a magyar sportutánpótlás nevelését, képzését, bármely sportágban, bármely szakágban.
- Elősegíteni és támogatni bármely fórumon az egészséges életmód, a sportszeretet és a mindennapi sportolási tevékenység köztudatba építését.
- Segítse elő és támogassa bármely szabadidősport tevékenységet.
- Elősegíteni és támogatni a biztonságos közlekedésre való nevelést bármely fórumon és módon.
- Összefogni és képviselni bármely fórumon a verseny- , és szabadidősportban tevékenykedő sportbírókat, a sportbírók érdekeit.
- Elősegíteni, támogatni, megszervezni a sportbírók oktatását, képzését, továbbképzését a Magyar Köztársaság és az Európai Unió teljes területén.
- Sportbírók versenyeken történő tevékenységének szervezése, koordinálása, irányítása, értékelése, a munkavégzéssel kapcsolatos pénzügyi elszámolások elvégzése, nyilvántartása.
- Közvetítői tevékenység folytatása, versenyek, rendezvények szervezése és rendezése, felkutatása, melyen sportbírói tevékenység végezhető.
- Versenyek, rendezvények biztosítása, biztonsági felügyelete, biztonsági és egyéb dokumentációk készítése.
- Versenyzők egyesületbe tömörítése.
- Rendezvények, versenyek lebonyolításához, közlekedésbiztonsági oktatáshoz szükséges hangos, írott és képi anyagok készítése, készíttetése. Ezen anyagok ismertetése, terjesztése és forgalmazása. ... >>
1. oldal