Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Andornaktálya kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Andornaktálya Citerahagyományáért Alapítvány

(kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 73.
képviselő: k. alelnök Bíró Istvánné, k.elnök Bögös Tamásné
Andornaktálya citerahagyományainak felkutatása, fenntartása és népszerűsítése, a község citerásainak támogatása, utánpótlásuk nevelése. ... >>

Andornaktályai Művelődési Központ Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 73.
képviselő: Boros Istvánné
Pk.60.137/1998/8.sz. végzéssel új cél: Az általános iskola tanulóinak segítése a felzárkóztatásban, a tehetség kibonta- koztatásában, az esélyegyenlőség megte- remtésében - az oktatási feltételek ja- vításával, valamint a tanulók művészeti és sporttevékenységének, táboroztatásá- nak a szabadidő hasznos eltöltésének se- gítése közvetett és közvetlen anyagi támogatásával. ... >>

Egervölgye Nyugdíjas Kub Egyesület

(kulturális,egyéb)

3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. út 213.
képviselő: elnök Jeneiné Csernák Marianna, titkár Varga Sándorné
Az Andornaktálya községben élő nyugdíjas állampolgárok szociális segítése, gondozása továbbá Andornaktálya község kulturális hagyományainak megőrzése ápolása. ... >>

Jelenünkért és Jövőnkért Alapítvány

(sport,kulturális)

3399 Andornaktálya, Rákóczi út 289.
képviselő: kuratóriumi elnök Halászné Rácz Julianna (önállóan), kuratóriumi titkár Tar Csilla
A Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete működésének segítése, az ott lakó gondozottak életkörülményeinek javítása. Az intézmény lakóinak, gondozottainak, közösségi életfeltételeinek javítása, a közösségi kulturális és sportélet fejlesztése. Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület támogatása. + 9. alszámú végzéssel további cél: A fogyatékos gondozottak számára munkalehetőség keresése, munkahelyek létrehozása.
Pk60101/1995/32. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány célja vállalkozási tevékenység folytatása rehabilitációs célú foglalkoztatás elősegítésére. ... >>

Kis BÓBITÁk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3399 Andornaktálya, Széchenyi u. 3.
képviselő: kuratóriumi tag Fodorné Turai Krisztina
Napközis gyermeknevelés biztosítása.
- Elsősorban Andornaktálya területén élő családok segítése ? a család értékeinek megerősítése, továbbadása, szülők számára önismeret és személyiségfejlesztés, nevelési tanácsok, előadások, tanfolyamok szervezése, lelki egészségvédelem, lelki segítségnyújtás.
- A családok szabadidős tevékenységének értékorientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése.
- A szülők munkába állását segítő családi napközi, gyermekmegőrző, játszóház létrehozása és működtetése, pótmama szolgálat, időszakos és nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása.
- Elsősorban Andornaktályán élő sajátos nevelési igényű /más fogyatékos/ óvodások, kisiskolások tanulási nehézséggel, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók megsegítése, rehabilitációs célú és szabadidős foglalkozások keretében. ... >>

Magyar Postagalamb Sportszövetség V-36 Andornaktályai Egyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet)

3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 155.
képviselő: enök Gáspár József
Alapvető célja a tagok postagalambsporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása:
a) a postagalambsport hagyományainak ápolása,
b) a tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése,
c) a versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása,
d) a tagok képviselete külső személyekkel szemben. ... >>

"SZILAJ" Kuturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3399 Andornaktálya, Kossuth út 2/ 2.
képviselő: elnök Kürti Péter
A régi, ősi hagyományokat megőrizve és bemutatva szellemi, kulturális műhely biztosítása tagjai részére. Figyelemfelhívás a természetes és az épített környezet értékeire. ... >>
1. oldal