Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Andocs sport civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Andocs Jeans-Tex Sportegyesület

(sport)

8675 Andocs, Szabadság tér 9/b.
képviselő: Kétszeri László
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

"Kiscsali" Horgász Egyesület

(sport)

8675 Andocs, Petőfi S.u.5.
képviselő: Törőcsik László ... >>

NITA Dance Club Egyesület

(sport)

8675 Andocs, Táncsics utca 6/A.
képviselő: elnök Rostás Anita, elnökhelyettes Babodi Józsefné, elnökhelyettes Horváth Győző
Az Egyesület célja a Kaposváron és környékén lakó fiatalok tánctudásának megalapozása, továbbfejlesztése, táncversenyekre történő felkészítése, versenyeztetése. Célja még továbbá a megyei és kaposvári rendezvények színvonalának emelése táncos fellépésekkel, műsorokkal, bemutatókon és egyéb rendezvényeken való részvétel, valamint az ilyen jellegű rendezvények, műsorok és versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

SZIGET Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8675 Andocs, Petőfi utca 5.
képviselő: Törőcsik László
a./ Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása, valamint az egyesület használatában lévő halastó ily módon való hasznosítása. b./ A horgászsport megteremtése, fejlesztése és népszerűsítése. c./ A horgászoknak a jogszabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására való nevelés. ... >>

"Tündérkert" Közhasznú Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8675 Andocs, Ady E. utca 13.
képviselő: Katonáné Menyhárt Etelka
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően Andocs község Önkormányzatának A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8. § (1) bekezdésében kötelező feladatként előírt óvoda fenntartási feltételeinek javítása. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § C./1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. pontjában foglaltak alapján, különös tekintettel az alábbiakra: a./ Az óvodai nevelés tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása: - a számítástechnikai alapismeretek megszerzésének segítéséhez szükséges eszközök beszerzése, - az óvoda szemléltető eszköztárának bővítése, korszerűsítése, - az óvoda udvari játékainak bővítése, korszerűsítése, - óvodai tornaszoba kialakításának és felszereléseinek folyamatos bővítéséhez való hozzájárulás, b./ az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében: - az óvodai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás kirándulások, sportversenyek rendezéséhez), - gyógy-testneveléshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása, c./ kulturális örökségünk megóvása érdekében: - rendezvények, előadások, műsoros estek szervezési költségeihez való hozzájárulás, - video és DVD filmek beszerzése, technikai feltételek biztosítása, d./ a gyermek és ifjúságvédelmi, valamint a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének növelése érdekében: - a rászoruló gyermekek és családjainak támogatása, a közösségbe történő integrációjának elősegítése. ... >>
1. oldal