Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Alsónémedi oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Alsónémedi Amadeus Lovas Sport Egyesület

(sport,oktatási)

2351 Alsónémedi, 0347/26. hrsz.
képviselő: Madarász Beáta elnök, Mahrabi Aimal
a lovas versenyek és versenyzők, elsősorban a díjugratás támogatása, oktatás elősegítése, népszerűsítése, érdekképviselet. Támogatni az összhangban álló programokat és ismeretterjesztő előadásokat. ... >>

Alsónémedi Napköziotthonos Óvodáért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Mikusné Végh Magdolna
Óvoda tárgyi feltételeinek segítése, udvar rendezés támogatása, játékok, sporteszközök vásárlása. ... >>

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Győrvári Pálné elnök
A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és szabadidős tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését.
E cél elérése érdekében a Közalapítvány egészségmerőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, kulturálisörökség megóvása, környezetévdelem és sport közhasznú tevékenységeket végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését. ... >>

Horizont 99 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2351 Alsónémedi, Diófa u. 14.
képviselő: Papp Ferenc
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gazdálkodásánek támogatása, az Egyetem gazdasági apparátusában dolgozó személyek képzésének, továbbképzésének támogatása, részükre szakmai tanulmányutak szerve- zése és támogatása, szakmai képzések szervezése és támogatása, az Egyetem gazdálkodásával kapcsolatos tudományos tevékenység szerve- zése és támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, a hazai és nemzetközi rendezvényekre történő felkészülésének eredményessége érdekében anyagi támogatás biztosítása. -a kulturális területen dolgozó szakmai állomány felkészültsé- gének elősegítése, szakmai tovább képzéseken történő részvételük- pályázat alapján- anygi feltételeinek biztosítása, - az EU csatlakozással összefüggő, az integráció kommunikációs stratégiáját elősegítő kulturális-szakmai tevékenységek szervezése, feltételeinek biztosítása, - az amatőr előadó- és alkotóművészeti körök, csoportok és az általuk folytatott művészeti tevékenységek támogatása, - tehetséggondozás, képességfejlesztés, elsősorban a hátrányos helyzetű fiatal tehetségek szakmai fejlődésének elősegítése, támogatása, - hazai és nemzetközi képző- és alkotótáborok szervezése, bonyolítása ehhez támogatók felkutatása, - kulturális szakmai továbbképzések és tanulmányi utak szervezése, kapcsolatok kialakítása a hasonló területen működő hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Ifjú Művészekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2.
képviselő: dr. Gálos Julianna, Geiger János Ferencné
Az oktatás széles alapokra helyezése különös tekintettel a művészetekre. Az ifjú tehetségek számára tér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. További cél a hátrányos helyzetű rétegek szocializációjának elősegítése, az ehhez szükséges művészeti, szakmai, tárgyi keretek biztosítása. A kultúrális hátrányok csökkentése a művészeti nevelés és tehetséggondozás által. ... >>

Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási)

2351 Alsónémedi, Ócsai út 7.
képviselő: Ábrányi Tamás elnök, ifj. Talabos Gábor elnökségi tag, Illés Tamás elnökségi tag
a sport-, kiképzés célú repülés. Kiemelten a motoros és vitorlázó műrepülés, s az ehhez kapcsolódó technikai személyi és anyagi feltételek biztosítása, a szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és gazdálkodás ... >>

NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1/a
képviselő: Suplicz Zsolt elnök (önállóan)
Az íjászat mint sportág és kultúra népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés. A magyar népi kultúra és az íjászat, valamint a hozzájuk kapcsolódó hagyományok megőrzése. Versenyeken induló íjászcvsapat létrehozása, ennek felszerelés és képzés biztosítása. ... >>

Számítógép az oktatásért Alapítvány

(oktatási)

2351 Alsónémedi, Zrinyi u.34.sz.
képviselő: Tallér Julia
Támogatás az oktatási intézményeknek, hardwer, softwer eszközök beszerzésére, ingyenes oktatás. ... >>
1. oldal