Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Alsónémedi kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Alsónémedi Községért Közalapítvány

(kulturális)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Dr.György Balázs
A község környezetének,közbiztonságának védelme, a kulturális tevékenység színvonalának emelése. ... >>

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

2351 Alsónémedi, Fő u.58.sz.
képviselő: Győrvári Pálné elnök
A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit elősegítő infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a tanulóifjúság sportolási lehetőségeit és szabadidős tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének növelését.
E cél elérése érdekében a Közalapítvány egészségmerőrzés, betegségmegelőzés, nevelés és oktatás, kulturálisörökség megóvása, környezetévdelem és sport közhasznú tevékenységeket végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését. ... >>

Elveszett Örökségeink Nyomában Kulturális Egyesület

(kulturális)

2351 Alsónémedi, Árpád u. 10.
képviselő: Jakab Béla elnök, Vajda József alelnök
A magyar nyelvterületeken lévő hagyományok, hagyományőrző ünnepek és fesztiválok összegyűjtése, feldolgozása, s ennek közzététele. ... >>

Horizont 99 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2351 Alsónémedi, Diófa u. 14.
képviselő: Papp Ferenc
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gazdálkodásánek támogatása, az Egyetem gazdasági apparátusában dolgozó személyek képzésének, továbbképzésének támogatása, részükre szakmai tanulmányutak szerve- zése és támogatása, szakmai képzések szervezése és támogatása, az Egyetem gazdálkodásával kapcsolatos tudományos tevékenység szerve- zése és támogatása, a kiemelkedő eredményeket elért személyek és csoportok további fejlődése, a hazai és nemzetközi rendezvényekre történő felkészülésének eredményessége érdekében anyagi támogatás biztosítása. -a kulturális területen dolgozó szakmai állomány felkészültsé- gének elősegítése, szakmai tovább képzéseken történő részvételük- pályázat alapján- anygi feltételeinek biztosítása, - az EU csatlakozással összefüggő, az integráció kommunikációs stratégiáját elősegítő kulturális-szakmai tevékenységek szervezése, feltételeinek biztosítása, - az amatőr előadó- és alkotóművészeti körök, csoportok és az általuk folytatott művészeti tevékenységek támogatása, - tehetséggondozás, képességfejlesztés, elsősorban a hátrányos helyzetű fiatal tehetségek szakmai fejlődésének elősegítése, támogatása, - hazai és nemzetközi képző- és alkotótáborok szervezése, bonyolítása ehhez támogatók felkutatása, - kulturális szakmai továbbképzések és tanulmányi utak szervezése, kapcsolatok kialakítása a hasonló területen működő hazai és nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Ifjú Művészekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2.
képviselő: dr. Gálos Julianna, Geiger János Ferencné
Az oktatás széles alapokra helyezése különös tekintettel a művészetekre. Az ifjú tehetségek számára tér, lehetőség, sikerélmény biztosítása. További cél a hátrányos helyzetű rétegek szocializációjának elősegítése, az ehhez szükséges művészeti, szakmai, tárgyi keretek biztosítása. A kultúrális hátrányok csökkentése a művészeti nevelés és tehetséggondozás által. ... >>

NYWYG Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1/a
képviselő: Suplicz Zsolt elnök (önállóan)
Az íjászat mint sportág és kultúra népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés. A magyar népi kultúra és az íjászat, valamint a hozzájuk kapcsolódó hagyományok megőrzése. Versenyeken induló íjászcvsapat létrehozása, ennek felszerelés és képzés biztosítása. ... >>
1. oldal