Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Albertirsa szociális civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A teljesebb életért Alapítvány

(szociális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2.sz.
képviselő: Farkas János ( önállóan )
Az önkormányzat területén élő sulyos mozgáskorlátozottak anyagi támogatása. ... >>

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
képviselő: Apró Dóra elnök
Az albertirsai általános iskolás korú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik-iskolások testi-lelki-közösségi jólétének emelése. Az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése. Az iskolai testnevelés, diák- és szabadidősport lehetőségeinek támogatása. Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs- és életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, mentális- és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása. Az iskola erdei iskola programjának támogatása. Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység, illetve iskolai létesítmény támogatása, amely a Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálja. ... >>

Albertirsa Nyilvánosság Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.sz.
képviselő: Kaáriné Kabay Lilla elnök
-Albertirsa és térsége közéleti és közérdeklődésre számottartó eseményeinek, rendezvényeinek, kulturális, egyházi, sport és turisztikai eseményeinek, értékeinek maradandó rögzítését, megörökítését, továbbá bemutatását a média eszközeivel, továbbá ilyen célra történő juttatás. -Albertirsa történelmi nevezetességeinek megörökítése, archíválása, a községben működő öntevékeny kulturcsoportok, szakkörök tevékenységének rögzítése. - A helyi iskolákban működő szakkörök tevékenységének segítése.-A község kulturális örökségének megóvása pl. az un. Dolina természetvédelmi terület rehabilizálása, ahol a község és az ifjúság részére természetvédelmi bemutatókat lehet tartani. -Hozzájárulás a helyi kábeltelevízió üzemeltetője által az Albertirsai Önkormányzat részére napi 24 órás működtetésre biztosított csatorna műsorral történő ellátáshoz, a fiatalok részére lehetőség biztosítása a csatornán történő bemutatkozásra, a csatorna hírekkel történő ellátással való segítése, a helyi énekkar kulturcsoport műsorának felvétele és bemutatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - A fiatalok részére az iskolai oktatás, nevelés, pességfejlesztés, ismeretterjesztéshez segítségnyújtás, ... >>

Az Albertirsai LURKÓ BÖLCSŐDE gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Baba u. 1.
képviselő: Bajárné Erős Erika ügyvezető elnök
A Lurkó bölcsődében nevelhető gyermekek fejlődésének biztosítása, a magas szintű bölcsődei ellátás feltételeinek megteremtése, a gyermekek környezetének esztétikus kialakítása, korszerű eszközök, technikai felszerelések beszerzése, a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, a bölcsőde nevelői-oktatói tevékenységének támogatása, a bölcsődében dolgozó szakemberek képzésének segítése. ... >>

BOROSTYÁNKŐ Oktatási és Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Somogyi B. 26.sz.
képviselő: Fazekas László elnök
Oktatási és nevelési tevékenységek, képességfejlesztés elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, illetve tehetséggondozásra. ... >>

Élet-kenyere Evangélikus Szeretetotthon Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7.
képviselő: Farkas László (önállóan), Jákfalvi Mónika (önállóan)
A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon gondozottak egészségmegőrzése, betegség megelőzése és rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Időskorúak, fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása, gondozása. Ezen személyek kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, és ezen tevékenységek finanszírozása. Rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása és finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon dolgozóinak szakmai képzése és továbbképzése. A szociális ellátásban dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése. Az idős gondozás területén tudományos tevékenység kifejtése, kutatások folytatása és finanszírozása. Ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Részvétel a helyi és térségi idős gondozás meglévő adottságainak és az ezzel szemben támasztott lakossági igényeknek a vizsgálatában, az ún. hiányterületek feltérképezésében. Hozzájárulás (szisztematikus forrásszervezési tevékenységgel és az erre irányuló kedvezményezések támogatásával is) az intézményes és a társadalmi, illetve civil részvételen alapuló idős gondozás tárgyi és szakmai feltételeinek bővítéséhez, ill. javításához. ... >>

Explorer Vasutas Világjáró Klub

(természetvédelem,szociális,egyéb)

2730 Albertirsa, Temesvári utca 10.
képviselő: Balog Imre elnök
A tömegbázis/tagság természet és környezetbarát gondolkodásmódra és egészséges életmódra nevelése. Céljai közé tartozik még meghatározni a helyünket a III. évezred Európájában, humánus európai gondolkodásmódra nevelés, a helyes értékítélet kialakítása. Felkeltse az érdeklődést a természetjárás iránt, segítséget nyújtson a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Feltárja a vonatozás és a vasút rejtett perspektíváit, népszerűsítse ezt az utazási formát. Az utazási kultúra megteremtése. Bármely tag részére hozzáférhető - a lehetőségekhez mérten - naprakész információ nyújtása, utazási tanácsadás a tanácstalanoknak, kapcsolattartás külföldi vasutas világjárókkal.Egyszerű körülmények között lehetőséget biztosítson, a közérdeklődésre számot tartó helyek, nevezetességek, események, látnivalók látogatására Európa-szerte. Karitatív formában lehetővé tegye ezt mindazon rétegek számára is, akik anyagi helyzetüknél fogva nem engedhetnék ezt meg maguknak. ... >>

HEURÉKA Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Somogyi Béla u.26.sz.
képviselő: Fazekas László, Fazekas Marcell, Mátékovics Rudolf
Oktatási és nevelési tevékenység, képességfejlesztés elősegítése mentáli- san, egészségügyileg vagy szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekre. ... >>

Mária Rehabilitációs Alapítvány

(szociális)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. utca 26.
képviselő: Szebenszki János
Az Alapítvány elsődleges célja Soltvadkert és a környező településeken élő sérült emberek segítése, elsősorban gondozásukra és elhelyezésükre lakóotthon létrehozása és fenntartása, valamint foglalkoztatásuk folyamatos biztosítása az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Szövétnek a Kárpát-medencei keresztény ifjúságért

(oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Petőfi u. 2/2.
képviselő: Iker Ferenc
Támogatási és segélynyújtási hálózat kialakítása keresztény fiatalok szerve- zetei részére. Oktatási és karitatív támogatás. ... >>

Szülők Az Albertírsai Tessedik Iskoláért 96 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.sz.
képviselő: Schmidt Józsefné
Az alberirsai Tessedik Ált.Iskola ok- tatási tárgyi eszközeinek fejlesztése, tárgyi eszközökkel történő támogatása. ... >>
1. oldal