Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Albertirsa oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 29
1. oldal

A Tessedik Iskolások Egészségéért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.
képviselő: Apró Dóra elnök
Az albertirsai általános iskolás korú gyermekek, a mindenkori és leendő Tessedik-iskolások testi-lelki-közösségi jólétének emelése. Az iskolai egészséges életmódra nevelés fejlesztése. Az iskolai testnevelés, diák- és szabadidősport lehetőségeinek támogatása. Gyermekeink körében egyre gyakoribb civilizációs- és életmódbetegségek, úgymint asztma, allergia, mozgásszervi rendellenességek, elhízás, mentális- és szenvedélybetegségek megelőzése, visszaszorítása. Az iskola erdei iskola programjának támogatása. Minden olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenység, illetve iskolai létesítmény támogatása, amely a Tessedik-iskolás tanulók egészséges életmódját szolgálja. ... >>

Albertirsa és Környezete Térségfejlesztéséért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2730 Albertirsa, Nefelejcs u. 29.
képviselő: Simó Marianna gazd. vezető együttesen, Tóth Emil titkár együttesen, Zatykó János elnök együttesen titkárral vagy gazd.vezetővel
Albertírsa és térsége fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, sport, kulturális, oktatási igények kielégítése. ... >>

Albertirsa Nyilvánosság Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2.sz.
képviselő: Kaáriné Kabay Lilla elnök
-Albertirsa és térsége közéleti és közérdeklődésre számottartó eseményeinek, rendezvényeinek, kulturális, egyházi, sport és turisztikai eseményeinek, értékeinek maradandó rögzítését, megörökítését, továbbá bemutatását a média eszközeivel, továbbá ilyen célra történő juttatás. -Albertirsa történelmi nevezetességeinek megörökítése, archíválása, a községben működő öntevékeny kulturcsoportok, szakkörök tevékenységének rögzítése. - A helyi iskolákban működő szakkörök tevékenységének segítése.-A község kulturális örökségének megóvása pl. az un. Dolina természetvédelmi terület rehabilizálása, ahol a község és az ifjúság részére természetvédelmi bemutatókat lehet tartani. -Hozzájárulás a helyi kábeltelevízió üzemeltetője által az Albertirsai Önkormányzat részére napi 24 órás működtetésre biztosított csatorna műsorral történő ellátáshoz, a fiatalok részére lehetőség biztosítása a csatornán történő bemutatkozásra, a csatorna hírekkel történő ellátással való segítése, a helyi énekkar kulturcsoport műsorának felvétele és bemutatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - A fiatalok részére az iskolai oktatás, nevelés, pességfejlesztés, ismeretterjesztéshez segítségnyújtás, ... >>

Albertirsai Mazsola Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. út 11.sz.
képviselő: Korcsolainé Pálfi Éva
Az óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése. Az óvoda részére újabb eszközök, játékok beszerzésének segítése. Csoportos programok szervezése. ... >>

Albertirsai Művészetfejlesztésért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.sz.
képviselő: Fazekas László
A helyi művészeti iskola segítése. A pedagógiai feltételek javítása, ki- melkedő teljesítményt nyújtó tanulók támogatása. A helyi művészeti képzés támogatása. ... >>

Albertirsai Művészetoktatásért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 2.sz.
képviselő: Major Judit Mária (elnök)
Az Albertirsai Művészeti Iskola támogatása, ezen belül: az iskola együtteseinek, csoportjainak, valamint az egyes tanulók versenyeken, rendezvényeken, való szereplésének kapcsán felmerülő költségek csökkentése. Az oktatás- nevelés feltételeinek javítása, az oktatásban résztvevő tehetséges tanulók támogatása, az albertirsai művészeti oktatás-nevelés segítése. ... >>

Albertirsai Napsugár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Pesti út 29.sz.
képviselő: Ocsenásné Berkes Mónika
Az óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének segítése. Az óvoda részére újabb eszközök, játékok beszerzésének segítése. Csoportos programok szervezése. ... >>

Albertirsai Nyitnikék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Ady E. u. 25-27.
képviselő: Nyerges Józsefné elnök
Az óvodába járó gyermekek egészséges életmódra nevelésének elősegítése. A gyermekek fejlődését elősegítő eszközök, játékok beszerzése. A csoportos programok szervezése. ... >>

Albertirsai Reforméletmód Egyesület

(oktatási)

2730 Albertirsa, Pesti út 83.sz.
képviselő: Gulyás Károlyné gazdasági vezető, Kürtiné Bognár Klára elnök ... >>

Áldott Gyermekkor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Pesti út 110.
képviselő: Gyócsos Krisztina Éva önállóan, Hepp Éva önállóan, Mányi Sándorné elnök önállóan
Az Alberti Evangélikus Iskolában folyó oktatási-nevelési tevékenység segítése, a hitélet erősítése, különös tekintettel az iskolás korú gyermekek körében végzendő tevékenységekre. ... >>

Az Albertirsai LURKÓ BÖLCSŐDE gyermekeiért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Baba u. 1.
képviselő: Bajárné Erős Erika ügyvezető elnök
A Lurkó bölcsődében nevelhető gyermekek fejlődésének biztosítása, a magas szintű bölcsődei ellátás feltételeinek megteremtése, a gyermekek környezetének esztétikus kialakítása, korszerű eszközök, technikai felszerelések beszerzése, a bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, a bölcsőde nevelői-oktatói tevékenységének támogatása, a bölcsődében dolgozó szakemberek képzésének segítése. ... >>

BOROSTYÁNKŐ Oktatási és Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

2730 Albertirsa, Somogyi B. 26.sz.
képviselő: Fazekas László elnök
Oktatási és nevelési tevékenységek, képességfejlesztés elősegítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre, illetve tehetséggondozásra. ... >>

Élet-kenyere Evangélikus Szeretetotthon Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7.
képviselő: Farkas László (önállóan), Jákfalvi Mónika (önállóan)
A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon működési feltételeinek, tárgyi eszközeinek biztosítása, beruházások megvalósítása, illetve beruházásokban való részvétel, a fentiek finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon gondozottak egészségmegőrzése, betegség megelőzése és rehabilitációja, ezen feladatok feltételeinek biztosítása. Időskorúak, fogyatékkal élő személyek teljes körű ellátása, gondozása. Ezen személyek kulturális és sport tevékenységeinek szervezése, és ezen tevékenységek finanszírozása. Rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, lebonyolítása és finanszírozása. A Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon dolgozóinak szakmai képzése és továbbképzése. A szociális ellátásban dolgozók részére továbbképzések, tanfolyamok és konferenciák szervezése. Az idős gondozás területén tudományos tevékenység kifejtése, kutatások folytatása és finanszírozása. Ezen tevékenységek közzététele, publikálása. Részvétel a helyi és térségi idős gondozás meglévő adottságainak és az ezzel szemben támasztott lakossági igényeknek a vizsgálatában, az ún. hiányterületek feltérképezésében. Hozzájárulás (szisztematikus forrásszervezési tevékenységgel és az erre irányuló kedvezményezések támogatásával is) az intézményes és a társadalmi, illetve civil részvételen alapuló idős gondozás tárgyi és szakmai feltételeinek bővítéséhez, ill. javításához. ... >>

Gerje Lovas Sport Egylet

(sport,oktatási)

2730 Albertirsa, Pesti u. 159.
képviselő: Kissné Bártfai Gabriella elnök, Sziráczki Róbert alelnök
Amatőr képzés, hobby lovagoltatás. ... >>

HEURÉKA Oktatási Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Somogyi Béla u.26.sz.
képviselő: Fazekas László, Fazekas Marcell, Mátékovics Rudolf
Oktatási és nevelési tevékenység, képességfejlesztés elősegítése mentáli- san, egészségügyileg vagy szociálisan hátrányos helyzetű gyermekekre. ... >>

Irsai Mustármagokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 3.
képviselő: Stefcsikné Klenk Katalin
Az Irsai Evangélikus Egyházközség Óvodájának támogatása. Korszerű vallásos oktatás fejlesztése. Kultúrális, szórakoztató programok szervezése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. ... >>

Játékkal a Jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 10.sz.
képviselő: Szelei Éva Angéla tikár, Walterné Kovács Ágnes
Az albertirsai Luther utcai óvoda nevelési, gondozási feladataihoz, a gyermekek fizikai és szellemi fejlődésének elősegítéséhez kíván eszközöket biztosítani. ... >>

Jövő Nemzedékéért Önkormányzati Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Irsaí Károly u.2.sz.
képviselő: Aszódi Zoltánné elnök
Felsőfokú iskolások anyagi támogatása, tanulmányaik segítése, a szülőföldhöz való kötődésük erősítése. ... >>

Közgáz 30 Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2730 Albertirsa, Politzer u. 2.sz.
képviselő: Baksa Attila
A közgazdasági és informatikus szak- képzésben résztvevők (oktatók,hallgatók diákok) támogatása, illetve az oktatás tárgyi feltételei szinvonalának javítá- sa. A szakképzésben résztvevő intézmé- nyek kultúrális és sport tevékenységé- nek támogatása. ... >>

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Köztársaság u. 29.
képviselő: Szilágyiné Papp Tünde elnök
Római Kat. Ált. Iskola működésének, fejlesztésének a támogatása. ... >>

Patróna Vizuális Műhely Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Luther u. 6. fszt. 2.
képviselő: Pappné Bartos Mária ( önállóan )
Albertirsa és térsége vizuális kommunikációjának segítése, terjesztése, fejlesztése (vizuális kommunikációjának tekintjük a különféle rendezvényeken, eseményeken készített vagy készíttetett felvételeket, tájékoztató jellegű összefoglalók megjelentetését a helyi, illetve mikrotérségi médiákban, térségi televízió adásokban, helyi, illetve térségi időszaki vagy állandó sajtótermékekben). Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, hagyományápolás, kulturális élet népszerűsítése. Nyilvánosság biztosítása közéleti események rögzítésével, archiválásával, tájékoztató preventív és ismeretterjesztő tevékenység folytatása, illetve támogatása, célok megvalósításához eszközök biztosítása. Albertirsa és térsége lakosságát közvetlenül vagy közvetve érintő eseményekről, különösen művészeti rendezvényekről (pl. kiállítások) videofelvétel készítése vagy készíttetése. Az elkészített felvételek, illetve ezekből készített műsorok megjelentetése helyi zárt láncú hálózaton működő televíziók műsorában. Művészeti eseményekről, rendezvényekről tájékoztató jellegű cikkek megjelentetése helyi újságokban. ... >>

Pro Artibus Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Strand u. 3.sz.
képviselő: Varga Csaba Attila elnök
Hazai és határon túli szervezetek, egyének egészségügyi, szociális tevékenység, oktatás, kulturális tevékenység. ... >>

Ragyogó Gyermekarcok Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2730 Albertirsa, Pesti út 104.
képviselő: Mag Pálné
Az Alberti Evangélikus Óvodában folyó egyházi óvodai tevékenység segítése, a hitélet erősítése, különös tekintettel az óvodás korú gyermekek körében végzendő tevékenységekre. ... >>

Szövétnek a Kárpát-medencei keresztény ifjúságért

(oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Petőfi u. 2/2.
képviselő: Iker Ferenc
Támogatási és segélynyújtási hálózat kialakítása keresztény fiatalok szerve- zetei részére. Oktatási és karitatív támogatás. ... >>

Szülők az Albertirsai Tessedik Iskoláért 96 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Győzelem u.2.sz.
képviselő: Schmidt Józsefné
Iskola oktatási ellátás segítése, szá- mítástechnikai tárgyi eszköz fejlesz- tés, tantárgyak tárgyi eszköz beszerzés támogatása. ... >>

Szülők Az Albertírsai Tessedik Iskoláért 96 Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2730 Albertirsa, Győzelem u. 2.sz.
képviselő: Schmidt Józsefné
Az alberirsai Tessedik Ált.Iskola ok- tatási tárgyi eszközeinek fejlesztése, tárgyi eszközökkel történő támogatása. ... >>

Tessedik Sámuel Népfőiskolai Társaság

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Irsay Károly u.2.sz.
képviselő: Major Jánosné Daru Mária ... >>

Újtelepi Óvoda alapítvány

(intézményi,oktatási)

2730 Albertirsa, Somogyi Béla u. 26.
képviselő: Jászberényi Tamás - bármelyik kettő együtt, Papp Róbertné elnök - bármelyik kettő együtt, Zatykó Zsolt Zsolt bármelyi két kuratóriumi taggal együtt
Albertirsa Újtelepi városrészébe tervezett három foglalkoztatás óvoda felépítésének elősegítése. ... >>

Yurusu Aikido Egyesület

(sport,oktatási)

2730 Albertirsa, Virág u. 3.
képviselő: Németh Ferenc
A gyermek-, és fiatalság sporttevékenységre nevelés és egészségmegőrzés, a rendszeres sportolásra nevelés, az egészséges életmód tevékenység népszerűsítésével hozzájáruljon Albertirsa és környéke felnövekvő nemzedéke testi-lelki fejlődéséhez. Az egyesület által nyújtott szolgáltatást a jelentkezők - az egyesületi tagságtól függetlenül - csoportosan, szervezett formában, rendszeresen vehetik igénybe. A közhasznú tevékenység keretében a gyermekek, fiatalok nevelése, oktatása és képességfejlesztése, sporttevékenység végzése. ... >>
1. oldal