Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Akasztó sport civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Akasztó Futball Club

(sport,kulturális)

6221 Akasztó, Sport u.18.
képviselő: Beszedics László
A sport, a labdarúgás, a testedzés, a testmozgás biztosítása, népszerűsítése, támogatja a községben működő labdarúgó csapatokat, elősegíti a község labdarúgó életének fellendítését, a sporthagyományok ápolását az Alapszabály 2-3.§.szerint. ... >>

Akasztói Focisuli Sportegyesület

(sport,oktatási)

6221 Akasztó, Sport utca 9.
képviselő: Klajkó Tamás főtitkár, Németh Mariann pénztáros, Teknyős István főtitkár, Újvári Gábor elnök
A labdarúgás népszerűsítése, alapismereteinek elsajátítása, a sportág utánpótlás alapjainak szélesítése, a tehetségek kiválasztásának elősegítése, tehetséggondozás. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a fiatalok szabadidősportjának segítése. Hasonló szervezetekkel sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Akasztói Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6221 Akasztó, Tubáni utca 13.
képviselő: Németh László alelnök, Suhajda Antal elnök
A tagok horgászérdekeinek védelme és képviselete, minél kedvezőbb horgászati lehetőségek biztosítása, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése a szabadidő kulturált eltöltése érdekében az Alapszabály 2.§-a szerint. ... >>

Európai Akasztóért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6221 Akasztó, Fő u. 131.
képviselő: Dr. Palágyi János elnök, Endrődi Ferenc alelnök, Szamek Sándor alelnök
Az időskorúak segítése, tehetséges, valamint hátrányos helyzetű fiatalok képzésének segítése, támogatása, kultúrális rendezvények szervezése, segítségnyújtás a hagyományteremtéshez és a hagyomány ápoláshoz, kapcsolattartás a határontúli magyarsággal, testvérvárosi kapcsolatok létesítése külföldi településekkel, lakosság érdekeinek képviselete, tömegsport rendezvények szervezése az Alapaszabály 2.pontja szerint. ... >>

Mustang Lovas Klub

(sport)

6221 Akasztó, Döbrögec
képviselő: Kastély Attila ... >>

Ritmika Sportegyesület

(sport,kulturális)

6221 Akasztó, Fő utca 75.
képviselő: Kalaposné Szlenicskó Éva alelnök titkár, Király Tiborné alelnök pénztáros, Turúné Letoha Bernadett elnök
Az egyesület sporttevékenysége: az aerobic, elsősorban mint szabadidősport tevékenység, különösen a gyermek aerobic terén. Létrehozni egy olyan közösséget, ahová jó tartozni, így lehetővé válik, hogy gyerekek és felnőttek megtapasztalják a közösség megtartó és formáló erejét. Megszerettetni a mozgást, kialakítani az egészséges életmód iránti vágyat, fejleszteni a koordinációs és kondicionális képességeket, figyelembe véve a gyermekek, felnőttek személyiségét, életkori sajátosságait, egyéni képességeit. Az egészséges életmódhoz, a mozgás megszerettetéséhez, és életformává alakításához szeretnénk jó alapot adni, hogy a további mozgás-, és személyiségfejlődés harmonikus legyen. A személyiségfejlesztés és a mozgásfejlesztés összekapcsolásával lehetőségük legyen a gyerekeknek/felnőtteknek, hogy mindennapi konfliktusaikat fel tudják dolgozni; ezáltal harmonikus és kiegyensúlyozott legyen a személyiségfejlődésük. Elősegíteni a különböző képességek fejlesztését, amit a tanulásban és a mindennapi életben fognak kamatoztatni a gyermekek, illetve felnőttek. A gyerekek pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelése a csoportos önismereti tényezőinek felhasználásával, konfliktusaikat önállóan (erőszakmentesen) tudják kezelni, vagy képesek legyenek segítséget kérni, és megtalálni. A felgyülemlett feszültség, agresszivitás megdolgozott formában történő levezetése, lelki ?egyensúlyra nevelés, valamint a koncentrációs készségek fejlesztése. A pozitív minták nyújtásával, a közösségi szolidaritás erősítése a cél. Társakhoz való alkalmazkodás, együttműködés tanulása. Kulturális, szabadidős, sport programok hozzáférési lehetőségének biztosításán keresztül, hasznos szabadidő eltöltési szokások kialakítása és erősítése. ... >>

Stadler Football Club

(sport)

6221 Akasztó, Vörösmarty u.18.
képviselő: Stadler József ... >>

"Stadler" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,egyéb)

6221 Akasztó, Vörösmarty M. utca 18.
képviselő: elnök Gyuris György
a kórház létesítése és működtetése, a sport támogatása ... >>
1. oldal