Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Akasztó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Akasztó Futball Club

(sport,kulturális)

6221 Akasztó, Sport u.18.
képviselő: Beszedics László
A sport, a labdarúgás, a testedzés, a testmozgás biztosítása, népszerűsítése, támogatja a községben működő labdarúgó csapatokat, elősegíti a község labdarúgó életének fellendítését, a sporthagyományok ápolását az Alapszabály 2-3.§.szerint. ... >>

Akasztó Község Művelődéséért, Kultúrájáért Alapítvány

(kulturális)

6221 Akasztó, Lenin u. 30.
képviselő: Lóki András
Akasztó Községben élő emberek művelődési lehetőségeinek fejlesztése, népi kultúra megőrzése, a magyarnyelv ápolásxa. ... >>

Akasztói Gazdakör

(kulturális,érdekképviselet)

6221 Akasztó, Akácfa utca 22.
képviselő: Odrobida József elnök
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján, az önkéntesen létrehozott szervezetben tagsági viszonyon és önkormányzati elven alapuló tevékenységet fejtsen ki. A gazdakör célja továbbá a tagok érdekeinek képviselete, az önálló családi gazdálkodáshoz szükséges feltételek, a helyben maradva boldoguláshoz szükséges körülmények kialakulásának előmozdítása, a gazdaköri hagyományok ápolása és továbbadása, valamint tagjai szakmai és általános műveltségének gyarapítása. A gazdakör további célja a kiszámítható, tervezhető és egészséges vidéki életkörülmények javítása; a termőföldhöz kötődő vidéki közösség erősítése, érdekeik képviselete; a korszerű vidékpolitika megértése és megértetése, valamint gyakorlati megvalósulásának segítése; a multifunkcionális mezőgazdaság kínálta lehetőségek kihasználása; a munkaképességet megőrző életmód propagálása és elősegítése; a hagyományok ápolása és továbbadása, továbbá kapcsolattartás a határokon túli gazdaszervezetekkel; a szolidaritás és az összefogás szükségességének terjesztése. ... >>

Európai Akasztóért Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

6221 Akasztó, Fő u. 131.
képviselő: Dr. Palágyi János elnök, Endrődi Ferenc alelnök, Szamek Sándor alelnök
Az időskorúak segítése, tehetséges, valamint hátrányos helyzetű fiatalok képzésének segítése, támogatása, kultúrális rendezvények szervezése, segítségnyújtás a hagyományteremtéshez és a hagyomány ápoláshoz, kapcsolattartás a határontúli magyarsággal, testvérvárosi kapcsolatok létesítése külföldi településekkel, lakosság érdekeinek képviselete, tömegsport rendezvények szervezése az Alapaszabály 2.pontja szerint. ... >>

Ritmika Sportegyesület

(sport,kulturális)

6221 Akasztó, Fő utca 75.
képviselő: Kalaposné Szlenicskó Éva alelnök titkár, Király Tiborné alelnök pénztáros, Turúné Letoha Bernadett elnök
Az egyesület sporttevékenysége: az aerobic, elsősorban mint szabadidősport tevékenység, különösen a gyermek aerobic terén. Létrehozni egy olyan közösséget, ahová jó tartozni, így lehetővé válik, hogy gyerekek és felnőttek megtapasztalják a közösség megtartó és formáló erejét. Megszerettetni a mozgást, kialakítani az egészséges életmód iránti vágyat, fejleszteni a koordinációs és kondicionális képességeket, figyelembe véve a gyermekek, felnőttek személyiségét, életkori sajátosságait, egyéni képességeit. Az egészséges életmódhoz, a mozgás megszerettetéséhez, és életformává alakításához szeretnénk jó alapot adni, hogy a további mozgás-, és személyiségfejlődés harmonikus legyen. A személyiségfejlesztés és a mozgásfejlesztés összekapcsolásával lehetőségük legyen a gyerekeknek/felnőtteknek, hogy mindennapi konfliktusaikat fel tudják dolgozni; ezáltal harmonikus és kiegyensúlyozott legyen a személyiségfejlődésük. Elősegíteni a különböző képességek fejlesztését, amit a tanulásban és a mindennapi életben fognak kamatoztatni a gyermekek, illetve felnőttek. A gyerekek pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelése a csoportos önismereti tényezőinek felhasználásával, konfliktusaikat önállóan (erőszakmentesen) tudják kezelni, vagy képesek legyenek segítséget kérni, és megtalálni. A felgyülemlett feszültség, agresszivitás megdolgozott formában történő levezetése, lelki ?egyensúlyra nevelés, valamint a koncentrációs készségek fejlesztése. A pozitív minták nyújtásával, a közösségi szolidaritás erősítése a cél. Társakhoz való alkalmazkodás, együttműködés tanulása. Kulturális, szabadidős, sport programok hozzáférési lehetőségének biztosításán keresztül, hasznos szabadidő eltöltési szokások kialakítása és erősítése. ... >>

Solti Fúvószenei Közhasznú Egyesület

(kulturális)

6221 Akasztó, Nyúl utca 31.
képviselő: Fuchs Attila elnök, Móricz Béla titkár
A magyar fúvószenei hagyományok ápolása, megőrzése, továbbadása. Solt város fúvószenei és kulturális életében való aktív részvétel, helyi és kistérségi rendezvényeken való közreműködés. A fúvószenekari munkába bekapcsolódva a közösségi szellem kialakításának, fejlesztésének elősegítése. Részvétel a solti fúvószenekar feladatvállalásának szervezésében, lebonyolításában. Helyi, megyei, országos nemzetközi rendezvényeken, versenyeken való közreműködés. ... >>

Tartsd Életben a Zenét Egyesület

(kulturális)

6221 Akasztó, Fő u. 75.
képviselő: Suhajda Krisztián
Amatőr zenekarok támogatása. ... >>
1. oldal