Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ajka szociális civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Ajka Városi Idősügyi Tanács Egyesület

(szociális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Schwartz Béla
Szociális tevékenység, időskorúak gondozása ... >>

Ajkai és Padragi Bányász Nyugdijasok Szociális Célú Segitése Alapitvány

(szociális)

8400 Ajka, Sport út 14.
képviselő: Győr Sándor
Nyugdijasok szociális célú segitése. ... >>

Ajkai Labdarugó Utánpótlásért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

8400 Ajka, Fő u. 22.4/16.
képviselő: Cserna Róbert képviselő
Ajka város és térsége gyermek- ifjúsági sportjának fejlesztése. - Gyermekek, fiatalok táboroztatása, sporttáborok szervezése. - A gyermekek és az ifjúság hasznos szabadidő-eltöltéséhez lehetőségek biztosítása, a feltételrendszerek megteremtése. - Szociális tevékenység,családsegítés, az arra rászorulók részére. - Sport- és kulturális tevékenységek szervezése. - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - sportrendezvények szervezése ( a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.) ... >>

Az Ajkai Hőerőmű Dolgozói a Nyugdijasokért közhasznú szervezet

(szociális)

8401 Ajka, Pf. 134.
képviselő: Bérczy Pálné képviselő
A vállalalat akár öregségi, akár rokkantsági nyugdíjba vonult dolgozóinak támogatása évente egy, vagy két alkalommal. ... >>

Az ifjúságért Egyesület Ajka

(szociális)

8400 Ajka, Alkotmány u.
képviselő: Jáhny József ... >>

Bercsényi Alapitvány Ajka közhasznú szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
képviselő: Szaniszló Edit
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékeny- ség, germek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érekképvislet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélye- gyenlőségének elősegitése, euroatlanti integráció elősegitése. ... >>

Életet az Éveknek Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete közhasznú szervezet

(érdekképviselet,szociális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Czigler Sándor elnök
érdekvédelem ... >>

Gyermekek táborozásáért Alapitvány közhasznú szervzet

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Maiczenné Tatai Gyöngyi
Ajka város és vonzáskörzetében élő iskoláskorú gyermekek nyári szabadidő eltöltésének szinvonalas biztositása. A hátrányos helyzetű és veszélyeztett gyermekek üdülési költségeihez hozzájárulás. ... >>

Hátrányos helyzetű tehetséges tanulókért Alapitvány Ajka

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4.
képviselő: Bábics Valéria
A Szent-Györgyi Albert Szakiskola hal- mozottan hátrányos helyzetű tehetséges szorgalmas tanulói részére, tankönyv egyéb tanszer megvásárlásához pályázat alapján pénzbeli támogatása. Szakmai kirándulásoknál a tanulót terhelő költ- ségekhez hozzájárulás. Kötelező szakmai tábor költségeihez hozzájárulás, tanulók szakmai versenyein elért eredmé nyek alapján pénzbeli jutalom. Kitűnő, jeles tanulók pénzbeli jutalomban részesitése,munkaruha vásár- láshoz pénzbeli támogatás. Étkezési hozzájárulás részbeni átválla- lása. ... >>

Kossuth Lajos Általános Iskola Ajka oktatási feltételeinek javitása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatására létesitett Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Móra F. u. 16.
képviselő: Maráczié Vörös Éva kuratórium elnöke
A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az idegen nyelv oktatás, tárgyi feltételeinek bővítése. ... >>

Lakóhelyünkért Alapitvány Ajka-Bakonygyepes közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka-Bakonygyepes, Fő u. 169.
képviselő: Pad Ágoston, Ughy Zoltán
Az alapitó az alapitványt az Ajka város, illetve Ajka városkörnyék terü- letén tapasztalható szociális nehézsé- gek leküzdésében való munkálkodásra hozza létre. Kiemelt területek : nyugdijsok, nagycsaládosok, iskoláskorú gyermekeket nevelő családok. Az alapit- vány ösztönözni kivánja más helyi önte- vékeny kezdeményezések munkáját. ... >>

Mozgáskorlátozottak Ajkai FŐNIX Sportegyesülete

(sport,szociális)

8447 Ajka-Ajkarendek, Korányi F. u. 221.
képviselő: Jusztin János elnök ... >>

Mozgássérültek Ajkai Egyesülete közhasznú szervezet

(szociális)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Jusztin Jánosné ... >>

Part Alapitvány Hajléktalanokért kiemelkedően közhasznú szervezet Ajka

(egészségügyi,szociális)

8400 Ajka, Kossuth u.6. IV/20.
képviselő: Léránt Norbert
Ajkán élő hajléktalanok életminöségének javitása, az intézményi keretek közül kiszorulók utcai gondozás keretében történö ellátása, a társadalomba való be-illetve visszailleszkedés segitése, támogatása, munkavállalási, lakáshozjutási esélyeik növelése, egészségügyi állapotuk javitása érdekében kapcsolattartás a helyi egészsgéügyi szervekkel. Mentális gondozásuk, az együttműködés elősegítése a hajléktalanság ellen tenni akaró szervezetek, magánszemélyek között. Komplex hajléktalan ellátás /nappali melegedö, éjjeli menhely, átmeneti szálló/ megszervezése, biztositása. ... >>

Segítséggel Könnyebb Alapítvány

(szociális)

8400 Ajka, Szilvágyi Károly u. 8.
képviselő: Varga Mihály képviselő
Társadalmi szempontból, vagy elemi csapás folytán átmenetileg vagy tartósan krízishelyzetbe került, kiszolgáltatott, gyermeket nevelő családok, gyermeküket egyedül nevelő anyák segítése, támogatása, élethelyzetük javítása, a családi kapcsolatok megtartásának illetve helyreállításánek segítése. Szakemberek segítségével segítségnyújtás családi és gyermeknevelési funkciók megfelelő ellátásához.Családok széthullásának, a gyermekek állami gondozásba vételének, a hajléktalanná válásának és a marginalizálódásának az elkerülése. ... >>

Simon István Általános Művelődési Központért és Diákjaiért Alapítvány közhasznú

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8447 Ajka-Ajkarendek, Gyepesi u. 22.
képviselő: Gráczonyi Anna elnök, képviselő
Az Alapítvány működése, céljainak megvalósítása során alapvetően az alábbi közhasznú tevékenységekbe sorolható feladatok teljesítését segíti elő: nevelés és az oktatás, a képesség- fejlesztés, az ismeretterjesztés. - kultúrális tevékenység, - a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet - a hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek társadalmi eséglyegyenlőségének elősegitése, - sport, az egészségmegőrzés, - tárgyi feltételek javitása. . ... >>

Veszprém Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete közhasznú

(szociális)

8400 Ajka, Kohász u. l.
képviselő: Boncz Zoltán titkár, Dr.Virányi Judit elnök ... >>
1. oldal