Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ajka oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

/Szem/Fénysugár Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Verseny u. 8. 4/14.
képviselő: Dani Lászlóné képviselő
Ajka és környéke szemészeti ellátásának korszerűsítése, - korszerű műszerek és berendezések vásárlása, - térítéses gyógykezelés támogatása, - szakirányú oktatás, továbbképzés, ismerettertjesztés /kongresszus szervezése, kongresszusi részvétel támogtása./ Az alapítvány által végzett közhasznú szolgáltatások a társadalom és az egyén közös érdekét egyszerre szolgálják, ennek megfelelően tevékenységet végez az egészsgémegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitáció területein.Az alapítvány ezen közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

A Fertőző betegek színvonalas ellátásáért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi F. utca 1.
képviselő: Sipos Józsefné elnök
1.Magyar Imre Kórház Fertőzött Osztályán a betegellátás színvonalának emelése.
2.Betegek komfortérzetének javítása.
3.A tárgyi feltételek, az eszközök-, és műszerállomány fejlesztése.
4.Elsősorban a fertőző osztályos és lehetőség szerint egyéni szakmai továbbképzések finanszirozása
részben, vagy egészben.
5.Szakirodalom vásárlásának finanszirozása, illetve támogatása.
6.Ismeretterjesztő és tudományos munka folytatása a fertőző betegségek megelőzésével, leküzdésével, továbbvitelük megakadályozásával kapcsolatban. ... >>

Ajkai Kistérségért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 15.
képviselő: Kerekes Bálint kuratórium elnöke
Kistérségi "Látóhatár" programm megvalósításának támogatása:
- Munkaügy, infrastruktúra, hulladékkezelés támogatása,
- Szociális ellátások szerezése, új ellátások megvalósítása,
- Egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósítása, finanszírozása,
- Oktatás javítása,
- Közművelődés, könyvtárügy és sport szervezése,
- Kommunikáció javítása.
Kistérségi Közoktatási és Közművelődési Intézmények felújításának támogatása. ... >>

Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Rédling Nikoletta képviselő
Ajka, valamint térsége kulturális és idegenforgalmi megismertetése nemzetközi szinten. Ösztönzi és minden szinten elősegíti a térség nemzetközi kapcsolatainak ápolását az alábbi területeken: oktatás, sport, idegenforgalom, ismeretterjesztés, hagyományápolás különösen Finnországgal és annak Rovaniemni nevű városával. Támogatja a természet védelmét és a népi hagyományok ápolását, a kismesterségek művelését, ezek népszerűsítését, társadalmi támogatásának erősödését. ... >>

Ajkai Szent Györgyi Albert Szakközépiskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Kandó K. lakótelep 4.
képviselő: Némethné Dr.Varga Erika elnök, képviselő
Szakközépiskolai oktatás, nappali rendszerű szakképesítés megszerzése felkészítő iskolai oktatás/elméleti és gyakorlati oktatás/, nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás,- szakmunkásképző iskolai oktatás /szakács, pincér,cukrász, pékcukrász, szociális gondozó és ápoló, ápolási asszisztens, dísznövény-zöldségtermesztő képzés/, Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás /szociális asszisztens, szociális gondozó szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő-, és kisgyermek gondozó-nevelés képzés/. ... >>

Ajkai "Zeneiskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Városliget Pf. 22.
képviselő: Vajdáné Vörös Orsolya Piroska
A magasabb szintű zenei oktatáshoz szükséges anyagi fedezet megteremtése, a tehetséges tanulók zenei pályára történő irányitásának, felkészitésének segitése, a zeneiskola technikai felszereltéségének gyarapitása, annak érdekében, hogy Ajka város és vonzáskörzetében a fellépések feltételeinek megteremtése révén a zene valóban mindenkié legyen. ... >>

Alma Mater Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Vasvári Pál utca 15.
képviselő: Horváthné Tilhof Gyöngyi képviselő
a Mikes Kelemen Általános Iskola fejőödésének elősegítése. Oktatási munkát elösegitö eszközök vásárlása, tornaterem épitése, sporteszközök vásárlása. Iskola felujitása, bútorzat vásárlása, táboroztatása, gyermekek jutalmazása. ... >>

Az egészséges életmódért Alapitvány Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Sport u. 10.
képviselő: Farkasné Osváth Zsuzsanna, Kreinerné Haraszti Erika
Az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelése. ... >>

Bakonytól az Amazóniáig Molnár Gábor Társaság

(oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 19.
képviselő: Dr.Kovács Géza társelnök, Dr.Tatai Zoltán elnök
Nevelés, oktatás ... >>

Bánki Donát Alapitvány

(sport,oktatási)

8401 Ajka, Bródy Imre u. 2.
képviselő: Böhmné Keszler Zsuzsanna
A tanév végén legjob tanulmányi eredményt elért tanulók, az országos tanulmányi és szakmai versenyeken első, második, vagy harmadik helyen végzett tanu lók, a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Oktatástechnikai eszközök fejlesztéséhezvaló pénzbeli hozzájárulás. ... >>

Bercsényi Alapitvány Ajka közhasznú szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
képviselő: Szaniszló Edit
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékeny- ség, germek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érekképvislet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélye- gyenlőségének elősegitése, euroatlanti integráció elősegitése. ... >>

Box Klub - Ajka

(sport,oktatási)

8400 Ajka, Újélet út 10/A.
képviselő: Gombor Béla elnök
egészségmegőrzés, nevelés és oktatás ... >>

Boxsuli Ajka Sportegyesület

(sport,oktatási)

8400 Ajka, Gyártelep Pf. 91.
képviselő: Skobrák Tibor elnök
Ajka városban és környékén élő ökölvívó sportot szerető, tehetséges gyermek-, serdülő és ifjúsági korosztályú fiatalok, valamint felnőtt korosztályúak rendszeres testedzés és sportolási lehetőségeinek biztosítása szervezett körülmények között . ... >>

Egészség, Mozgás, Sport és Oázis Sportegyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8400 Ajka, Korányi u. 20.
képviselő: Horváth Ernő elnök
nevelés és oktatás, sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Egy kis segitség barátaimtól Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Verseny u. 18.
képviselő: Kovácsné Lukácsa Xénia képviselő
Az ajkai "Molnár Gábor " Általános Iskola, mint gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény tanulói kézségének, ügyességének, gondolkodásának fejlődését elősegitő műszaki,technikai berendezések bővitése.Tanulmányi és egyéb más versenyek szervezése, nyertesek dijazása. Iskolai és más kultúrális,- sport szabadidős programok, osztálykirándulások szervezése. Diáksportrendezvények szervezése és nyerteseinek dijazása. ... >>

Fekete István Általános Iskola Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, József A. u. 30.
képviselő: Radnainé Szőke Eszter képviselő
Alapítványukkal vállalkozást nem kivánnak folytatni.Vagyonával szeretnék biztositani: Korszerű tanulás tárgyi feltételeit /nyelvi labor, technikai eszközök : mikroszkóp, számitógép stv./ a tanulmányi versenyekre való felkészülés anyagi hátterét /szakkönyvek, fotózás, videofelvétel, stb./ a versenyeztetés költségeit /nevezési díj/ utazás, stb. az idegennyelv gyakorlását nyelvterületeken, a kíváló szaktárgyi eredmények elismerése. ... >>

Gimnaziumi és Szakközépiskolai Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Bródy utca 4.
képviselő: Csermák Mihály titkár, Molnár István képviselő
Az intézményben tanuló diákok oktatási, kulturális és egyéb feltételeinek javítása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók jutalmazása. A Bródy Imre Gimnazium és Szakközépiskola munkavállalóinak anyagi elismerése kizárólag kiemelkedő szakmai munkavégzés esetében. ... >>

Gyermekek táborozásáért Alapitvány közhasznú szervzet

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Maiczenné Tatai Gyöngyi
Ajka város és vonzáskörzetében élő iskoláskorú gyermekek nyári szabadidő eltöltésének szinvonalas biztositása. A hátrányos helyzetű és veszélyeztett gyermekek üdülési költségeihez hozzájárulás. ... >>

Gyertyafény Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Mádai Péterné
Az Ajkán és környékén élő vak, illetve gyengénlátó gyermekek beiskolázásának támogatása, ilymódon a gyermekek társadalmi esélyegyenlöségének elősegitése, müvelödésének és rehabilitációjának támogatása. ... >>

Hátrányos helyzetű tehetséges tanulókért Alapitvány Ajka

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4.
képviselő: Bábics Valéria
A Szent-Györgyi Albert Szakiskola hal- mozottan hátrányos helyzetű tehetséges szorgalmas tanulói részére, tankönyv egyéb tanszer megvásárlásához pályázat alapján pénzbeli támogatása. Szakmai kirándulásoknál a tanulót terhelő költ- ségekhez hozzájárulás. Kötelező szakmai tábor költségeihez hozzájárulás, tanulók szakmai versenyein elért eredmé nyek alapján pénzbeli jutalom. Kitűnő, jeles tanulók pénzbeli jutalomban részesitése,munkaruha vásár- láshoz pénzbeli támogatás. Étkezési hozzájárulás részbeni átválla- lása. ... >>

Humán Akadémia 2010 Alapítvány

(sport,oktatási)

8400 Ajka, Bajcsy-Zs. u. 78.
képviselő: dr. Horváth Zsolt képviselő, Kovács Zsolt képviselő
A gyermekek, fiatalok, felnőttek és idős korúak egészséges életmódra, az egészséges életre nevelése, az életben történő boldogulásukhoz, az élethosszig tartó tanulásukhoz, oktatásukhoz, tájékoztatásukhoz való hozzájárulás. ... >>

Ifjúságért a jövőért Alapitvány közhasznú szervezet Ajka

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Eötvös u. 9.
képviselő: Utassy István
a magasabb szintű általános iskolai oktatáshoz az anyagi fedezet megterem- tése, a szociális gondokkal küzdő családok támogatása, a tehetséges tanulók gondozása. ... >>

Info Lokál Kultúrális Alapitvány Ajka

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Petőfi S. u. 31-33.
képviselő: Balázsi Imre
Az ajkai alsófokú intézmények /óvodák, általános iskolák / tevékenységének tá- mogatása, audiovizuális és egyéb műszaki technikai eszközökkel, az ajkai Városi Múzeum és egyéb ajkai közgyűjte- mények helytörténeti kutatásainak, gyűjtéseinek elősegitése, népszerűsitése. Az Ajka város kultúrálisintézményeinek támogatása, közéleti vá- rosi ujság működtetése a város életét bemutató kiadványok kivitelezése, ter- jesztése. ... >>

Korszerű iskoláért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet Ajka

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Fürst S. u. 2.
képviselő: Marosné Telek Hajnalka
az iskolai oktatás korszerűsitése, a pedagógiai munka szinvonalának folyamatos emelése, a tehetséges, de szociálisan hátrányos gyermekek támogatása. ... >>

Kossuth Lajos Általános Iskola Ajka oktatási feltételeinek javitása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatására létesitett Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Móra F. u. 16.
képviselő: Maráczié Vörös Éva kuratórium elnöke
A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az idegen nyelv oktatás, tárgyi feltételeinek bővítése. ... >>

Kossuth Művelődési és Diáksport Alapitvány Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Móra F. u. 19.
képviselő: Baranyainé Dr. Győri Andrea
A Kossuth Lajos Általános Iskolában, valamint Ajka város területén a sport, a nyelvtanulás, a számitástechnikai képzés valamint kultúrális és művészeti csoportok támogtása /rendezvények szer- vezése/. A támogatás rendszeres és ese- ti lehet, attól függően, hogy az egyes támogatott csoportok működési felttéte- lei milyen módon teszik indokolttá. ... >>

Kreativ Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Béke u. 33.
képviselő: Vér Zsoltné
Az Ajkai 12.sz.óvodában ellátott gyemekek kreativ tárgyi feltételek javitásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Kristálykapu Waldorf Gyermekképzési Alapítvány

(oktatási)

8400 Ajka, Esze T. köz 2.
képviselő: Stumpf Alice kuratórium elnöke
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés ... >>

Lakóhelyünkért Alapitvány Ajka-Bakonygyepes közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka-Bakonygyepes, Fő u. 169.
képviselő: Pad Ágoston, Ughy Zoltán
Az alapitó az alapitványt az Ajka város, illetve Ajka városkörnyék terü- letén tapasztalható szociális nehézsé- gek leküzdésében való munkálkodásra hozza létre. Kiemelt területek : nyugdijsok, nagycsaládosok, iskoláskorú gyermekeket nevelő családok. Az alapit- vány ösztönözni kivánja más helyi önte- vékeny kezdeményezések munkáját. ... >>

Női Labdarúgó Club Ajka

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Tűzoltó u. 17. fsz.1.
képviselő: Gyenese Csaba elnök
Kezdeményező és aktív részvétel a település sport, közéleti, kulturális életének szervezésében, fejlesztésében; testedzési, sportolási lehetőség biztosítása.
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - nevelés, oktatás ... >>

Óvodás Gyermekekért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8400 Ajka, Bródy I. u. 7.
képviselő: Kanczlerné Csizmadia Zsuzsanna képviselő
Az Ajka város Önkormányzatat által fenntartott 1.sz. Óvodai körzet önálló költségvetési szervhez tartozó 2., 6., és 7. sz. számú Óvodák óvodás gyermekeinek személyiségfejlődését elősegítő játékszerek testi fejlődésüket segítő és ügyességüket fejlesztő sporteszközök biztosítása, a gyermekek részére ünnepségek rendezése. ... >>

Önfejlesztő Iskolák Egyesület Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Fürst S. u. 2.
képviselő: Árendás Péter, Kovács Géza ... >>

Polgárok a városért-a népszavazási kampány kreatív csapata" Egyesület

(oktatási,egyéb)

8400 Ajka, Erkel F. u. 28.
képviselő: Marton József elnök
Az ajkai polgárok jogvédelmének ellátása, támogatja a helyi közszolgáltatások fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket, ingyenes tanácsadást szervez a rászorulóknak, oktatást szervez fogyasztóvédelmi témakörben. ... >>

Ramazuri Bábszínház és Kézműves Alkotói Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8451 Ajka, Padragi u. 62.
képviselő: Bíróné Bognár Ágnes elnök
Az egyesület bábszínházi előadásokat, egyéb gyermek, ifjúsági és felnőtt színpadi előadásokat rendez. Részt vesz fesztiválok és kulturális rendezvények lebonyolításában, szervezésében. Kulturális tevékenység; - kulturális örökség megóváse, - nevelés és oktatás. ... >>

Sane vivere = Egészségesen élni Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Ilona elnök, képviselő
A Magyar Imre Kórház Csecsemö-és Gyermekosztályán a betegellátás szintentartása és lehetöség szerinti fejlesztése. Az osztály meglévő műszereinek felújitása, a műszerállomány bővitése. Az osztály komfortositása. Az ellátás szakmai színvonalának növelése továbbképzések finanszirozása és szakmai konferenciák szervezése útján. ... >>

Simon István Általános Művelődési Központért és Diákjaiért Alapítvány közhasznú

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8447 Ajka-Ajkarendek, Gyepesi u. 22.
képviselő: Gráczonyi Anna elnök, képviselő
Az Alapítvány működése, céljainak megvalósítása során alapvetően az alábbi közhasznú tevékenységekbe sorolható feladatok teljesítését segíti elő: nevelés és az oktatás, a képesség- fejlesztés, az ismeretterjesztés. - kultúrális tevékenység, - a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet - a hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek társadalmi eséglyegyenlőségének elősegitése, - sport, az egészségmegőrzés, - tárgyi feltételek javitása. . ... >>

Székelykeresztúrért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Tornavölgyi István kuratórium elnöke, képviselője
A romániai Székelykersztúr és környéke fiataljainak romániai egyetemeken és főiskolákon folytatott tanulmányainak anyagi támogatása. Az alapítvány felmenő rendszerben tanévenként 3 fő tanulót segít havonta 10.000.-Ft/főösszegű támogatással. ... >>

Terepíjász Egyesület Ajka

(intézményi,sport,oktatási)

8400 Ajka, Szilvágyi Károy út 25.
képviselő: Kapocsi Imre
Az egyesület célja az íjászat, mint sportág népszerűsítése, az egészségeséletmódra nevelés, az íjászat iskolai szinten való támogatása, utánpótlás nevelése. E cél megvalósítása érdekében az egyesület lehetőséget kíván teremteni minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. ... >>

Tevékenységközpontú Óvodai Életmódért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Béke u. 6/A. undefined
képviselő: Czaháné Dózsa Melinda elnök, Holczmann Györgyné titkár, Tavasziné Ruttner Zsuzsanna képviselő
Az óvodáskorú gyermek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelés feladatainak megvalósítása. ... >>

TOP DOG Kutyaiskola Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8400 Ajka, Zöldfa u. 9.
képviselő: Mikó László elnök
Biztosítani a szakszerű kutyakiképzés magas színvonalú feltételeit, képességvizsgák, versenyek szevezése, kulturált ebtartás, állatvédelem. ... >>

Tósokberéndért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Damjanich utca 23.
képviselő: Geri Gyula elnök
Tósokberenénd település múltját, kulturális emlékeit és örökségét ápolja, környezet-, és természetvédelmi, valamint ismeretterjesztő és sport tevékenységével, hagyományőrzés. ... >>

Új Könyvtárat az Ezredfordulóra Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Utassy Istvánné elnök
Könyvtári szolgáltatás színvonalának emelése. ... >>
1. oldal