Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ajka kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

Ajka Városi Bányász Fúvószenekar Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Fehér Georgina titkár, Hargitai Tibor elnök ... >>

Ajka-Csingeri "Borostyán" Férfi Kar közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Beitl Antal elnök ... >>

Ajka-Padragkút Táncegyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13. undefined
képviselő: Kádár Ignác elnökhelyettes, Szenger Ádám elnök ... >>

Ajka-Tósoki Kultúrális Alapitvány

(kulturális)

8400 Ajka, Bajcsy Zs. u. 15/A.
képviselő: Szurics Nándor
Ajka-Tósok kultúrális fejlődésének elősegitése, tagjai közművelődésének elősegitése, kábeltelevizió rendszer létrehozása és működtetése, helyi TV adás megvalósitása. ... >>

Ajkai Bianka Értelmi Fogyatékosok Egyesülete

(kulturális)

8400 Ajka, Fő u. 42.
képviselő: Angermayer Judit, Király Péterné ... >>

Ajkai Fotóklub

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Tihanyi György elnök
Fotózás kultúrájának népszerűsítése, kultúrális tevékenység ... >>

Ajkai Grafikai Műhely kiemelkedően közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Csabai Tibor elnök ... >>

Ajkai Képzőművészeti Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Széchenyi u. 32.
képviselő: Papp Béla elnök ... >>

Ajkai Konzervatív Klub közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Juhar sor 30.
képviselő: Dr. Andrónyi Tamás elnök ... >>

Ajkai Labdarugó Utánpótlásért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális)

8400 Ajka, Fő u. 22.4/16.
képviselő: Cserna Róbert képviselő
Ajka város és térsége gyermek- ifjúsági sportjának fejlesztése. - Gyermekek, fiatalok táboroztatása, sporttáborok szervezése. - A gyermekek és az ifjúság hasznos szabadidő-eltöltéséhez lehetőségek biztosítása, a feltételrendszerek megteremtése. - Szociális tevékenység,családsegítés, az arra rászorulók részére. - Sport- és kulturális tevékenységek szervezése. - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. - sportrendezvények szervezése ( a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.) ... >>

Ajkai Magyar-Finn Baráti Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Rédling Nikoletta képviselő
Ajka, valamint térsége kulturális és idegenforgalmi megismertetése nemzetközi szinten. Ösztönzi és minden szinten elősegíti a térség nemzetközi kapcsolatainak ápolását az alábbi területeken: oktatás, sport, idegenforgalom, ismeretterjesztés, hagyományápolás különösen Finnországgal és annak Rovaniemni nevű városával. Támogatja a természet védelmét és a népi hagyományok ápolását, a kismesterségek művelését, ezek népszerűsítését, társadalmi támogatásának erősödését. ... >>

Ajkai Pedagógus Nőikar közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Horváthné Treiber Ildikó elnök ... >>

Ajkai Pedagógusok Egyesülete

(kulturális)

8400 Ajka, Ifjúság utca 9.
képviselő: Nagy Erzsébet Zsuzsanna ... >>

Ajkai Szinjátszó Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Bródy u. 2.
képviselő: Fábián Lujza ... >>

Ajkarendekért Egyesület

(sport,kulturális)

8447 Ajkarendek, Nyíres u. 26.
képviselő: Meiczinger Lászlóné főtitkár, Rainiss Andrea elnök
A magyarországi nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység; kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása; műemlékvédelem; sporttevékenység. ... >>

Alma Mater Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Vasvári Pál utca 15.
képviselő: Horváthné Tilhof Gyöngyi képviselő
a Mikes Kelemen Általános Iskola fejőödésének elősegítése. Oktatási munkát elösegitö eszközök vásárlása, tornaterem épitése, sporteszközök vásárlása. Iskola felujitása, bútorzat vásárlása, táboroztatása, gyermekek jutalmazása. ... >>

Álmos" Íjász Egyesület

(sport,kulturális)

8400 Ajka, Tölgyfa utca 1. I/8.
képviselő: Horváth Attila elnök
Sporttevékenység biztosítása; versenyek, tanfolyamok szervezése; kulturális tevékenység, hagyományőrzés. ... >>

BAHAR Orientális Tánc és Kulturális Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Dobó Katica u. 29.
képviselő: Sipőcz Andrea elnök
Orientális és egyéb tánc típusok kulturális hagyományainak megismerése, elsajátítása, tanfolyamok, rendezvények szervezése, hagyományok ápolása. ... >>

Bakonyi Bányász Hagyományőrző Alapitvány közhasznú szervezet Ajka

(kulturális)

8400 Ajka, Gyártelep Pf. 134. 1961 hrsz.
képviselő: Hajnáczky Tamás elnök
a bakonyi bányászkodás során létrehozott szakmai és kultúrális értékek megőrzése. A bányászathoz kapcsolodó tárgyi és szellemi értékek megőrzése a humán kapcsolatokban kiala- kult szokások, történeti, vallási hagyományok ápolása, életben tartása. ... >>

Bakonytól az Amazóniáig Molnár Gábor Társaság

(oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 19.
képviselő: Dr.Kovács Géza társelnök, Dr.Tatai Zoltán elnök
Nevelés, oktatás ... >>

Bányász Kulturális Egyesület

(kulturális)

8451 Ajka-Padragkút, Iparos u. 5.
képviselő: Megyesi Józsefné Zöld Mónika elnök ... >>

Bercsényi Alapitvány Ajka közhasznú szervezet

(oktatási,szociális,kulturális)

8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
képviselő: Szaniszló Edit
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kultúrális tevékeny- ség, germek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érekképvislet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélye- gyenlőségének elősegitése, euroatlanti integráció elősegitése. ... >>

Bódéért Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Jószerencsét út 2/
képviselő: Horváth Károly
Az egyesület Bódé és térsége hagyományainak ápolását, az értékek megőrzését kívánja szolgálni.Feladatának tekinti a települési értékek gazdagítását, a helyi hagyományok életben tartását; a lakóhely történelmének, múltjának és jelenének megismerérét és megismertetését, a szülőföld tiszteletének előmozdításá. ... >>

Csalinga Kultúrális Egyesület Ajka

(kulturális)

8400 Ajka, Alkotmány u. 18.
képviselő: László Gábor ... >>

Egy kis segitség barátaimtól Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Verseny u. 18.
képviselő: Kovácsné Lukácsa Xénia képviselő
Az ajkai "Molnár Gábor " Általános Iskola, mint gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény tanulói kézségének, ügyességének, gondolkodásának fejlődését elősegitő műszaki,technikai berendezések bővitése.Tanulmányi és egyéb más versenyek szervezése, nyertesek dijazása. Iskolai és más kultúrális,- sport szabadidős programok, osztálykirándulások szervezése. Diáksportrendezvények szervezése és nyerteseinek dijazása. ... >>

Fekete István Irodalmi Társaság közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 4.
képviselő: Csordás Gyöngyi titkár, Horváth Tibor elnök, Horváthy György társelnök, Mátrainé Mester Katalin ügyvezető elnök, Vasi Miklósné gazdasági vezető ... >>

Fiatal Művészek Kultúrális Egyesülete Zenés Színháza Ajka

(intézményi,kulturális)

8400 Ajka, Cserhát u. 14.III/6.
képviselő: Horváth György elnök ... >>

Gimnaziumi és Szakközépiskolai Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Bródy utca 4.
képviselő: Csermák Mihály titkár, Molnár István képviselő
Az intézményben tanuló diákok oktatási, kulturális és egyéb feltételeinek javítása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók jutalmazása. A Bródy Imre Gimnazium és Szakközépiskola munkavállalóinak anyagi elismerése kizárólag kiemelkedő szakmai munkavégzés esetében. ... >>

Gyepesi Örökségünk Egyesület közhasznú szervezet

(kulturális)

8448 Ajka-Bakonygyepes, Fő u. 172.
képviselő: Áment Márton elnök
kultúrális örökség megóvása ... >>

Hallássérültek Ajkai Egyesülete

(sport,kulturális,egyéb)

8400 Ajka, Sport u. 25
képviselő: Heck Károlyné elnök
Segítségnyújtás a siket és nagyothallóknak (képességfejlesztés, érdekképviselet, kulturális, sporttevékenység. ... >>

Ifjúságért a jövőért Alapitvány közhasznú szervezet Ajka

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Eötvös u. 9.
képviselő: Utassy István
a magasabb szintű általános iskolai oktatáshoz az anyagi fedezet megterem- tése, a szociális gondokkal küzdő családok támogatása, a tehetséges tanulók gondozása. ... >>

Info Lokál Kultúrális Alapitvány Ajka

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Petőfi S. u. 31-33.
képviselő: Balázsi Imre
Az ajkai alsófokú intézmények /óvodák, általános iskolák / tevékenységének tá- mogatása, audiovizuális és egyéb műszaki technikai eszközökkel, az ajkai Városi Múzeum és egyéb ajkai közgyűjte- mények helytörténeti kutatásainak, gyűjtéseinek elősegitése, népszerűsitése. Az Ajka város kultúrálisintézményeinek támogatása, közéleti vá- rosi ujság működtetése a város életét bemutató kiadványok kivitelezése, ter- jesztése. ... >>

Kacagó Bábcsoport Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Ferenczi Attiláné elnök ... >>

Kézműves Művészeti Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Tűzoltó u. 5. II/7.
képviselő: Szalai Jánosné elnök, Szalay Károlyné titkár ... >>

Kínai Kultúrális és Művészeti Központ

(sport,kulturális)

8400 Ajka, Béke u. 19.
képviselő: Cserkész Gábor ... >>

Kossuth Művelődési és Diáksport Alapitvány Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Móra F. u. 19.
képviselő: Baranyainé Dr. Győri Andrea
A Kossuth Lajos Általános Iskolában, valamint Ajka város területén a sport, a nyelvtanulás, a számitástechnikai képzés valamint kultúrális és művészeti csoportok támogtása /rendezvények szer- vezése/. A támogatás rendszeres és ese- ti lehet, attól függően, hogy az egyes támogatott csoportok működési felttéte- lei milyen módon teszik indokolttá. ... >>

Melody Dance Stúdió Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Feketegyémánt út 56.
képviselő: Németh József elnök
A fiatalok kulturális életének, nevelésének elősegítése; az egészséges életmódra nevelés; a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét támogatja. ... >>

Női Labdarúgó Club Ajka

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Tűzoltó u. 17. fsz.1.
képviselő: Gyenese Csaba elnök
Kezdeményező és aktív részvétel a település sport, közéleti, kulturális életének szervezésében, fejlesztésében; testedzési, sportolási lehetőség biztosítása.
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - nevelés, oktatás ... >>

Orange Kultúrális Egyesület Ajka

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Badáczy Tibor, Darvas Imréné /Varga Andrea/ ... >>

Padragi Bányász Hagyományőrző Kör

(kulturális)

8451 Ajka-Padragkút, Iparos u. 5.
képviselő: Blaskó Sándor elnök
Kulturális tevékenység, hagyományőrzés, környezetvédelmi tevékenység. ... >>

Planéta Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

8400 Ajka, Cserhát út 8. I/2.
képviselő: Dr.Szabó István elnök ... >>

Polgári Összefogás a Városért Egyesület Ajka

(kulturális)

8400 Ajka, Szabadság tér 8.
képviselő: Fülöp Zoltán elnök ... >>

Praxis Stúdium Alapitvány Ajka

(kulturális)

8400 Ajka, Semmelweis u.l.
képviselő: Dr. Schreithoffer Lajos, Dr. Szalay Ferenc
Egy megerösitett megelözésre és definitiv ellátására törekvö, szakmailag jól felkészitett háziorvosi rendszer kiépitésének segitése. ... >>

Ramazuri Bábszínház és Kézműves Alkotói Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8451 Ajka, Padragi u. 62.
képviselő: Bíróné Bognár Ágnes elnök
Az egyesület bábszínházi előadásokat, egyéb gyermek, ifjúsági és felnőtt színpadi előadásokat rendez. Részt vesz fesztiválok és kulturális rendezvények lebonyolításában, szervezésében. Kulturális tevékenység; - kulturális örökség megóváse, - nevelés és oktatás. ... >>

Reneszánsz Együttes Ajka közhasznú szervezet

(kulturális)

8400 Ajka, Városliget 1.
képviselő: Bedők László elnök ... >>

Robinson Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Egyesület

(kulturális)

8400 Ajka, Fürst S. u. 2.
képviselő: Péntek Vendel ... >>

Simon István Általános Művelődési Központért és Diákjaiért Alapítvány közhasznú

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8447 Ajka-Ajkarendek, Gyepesi u. 22.
képviselő: Gráczonyi Anna elnök, képviselő
Az Alapítvány működése, céljainak megvalósítása során alapvetően az alábbi közhasznú tevékenységekbe sorolható feladatok teljesítését segíti elő: nevelés és az oktatás, a képesség- fejlesztés, az ismeretterjesztés. - kultúrális tevékenység, - a gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermek és ifjúsági érdekképviselet - a hátrányos helyzetű csoportok, gyermekek társadalmi eséglyegyenlőségének elősegitése, - sport, az egészségmegőrzés, - tárgyi feltételek javitása. . ... >>

Somlói Magyar Október Baráti Közösség

(kulturális)

8400 Ajka, Bódy I. út 5.
képviselő: Vaczkó László ... >>
1. oldal 2. oldal