Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ajka intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Fertőző betegek színvonalas ellátásáért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi F. utca 1.
képviselő: Sipos Józsefné elnök
1.Magyar Imre Kórház Fertőzött Osztályán a betegellátás színvonalának emelése.
2.Betegek komfortérzetének javítása.
3.A tárgyi feltételek, az eszközök-, és műszerállomány fejlesztése.
4.Elsősorban a fertőző osztályos és lehetőség szerint egyéni szakmai továbbképzések finanszirozása
részben, vagy egészben.
5.Szakirodalom vásárlásának finanszirozása, illetve támogatása.
6.Ismeretterjesztő és tudományos munka folytatása a fertőző betegségek megelőzésével, leküzdésével, továbbvitelük megakadályozásával kapcsolatban. ... >>

Ajkai Kistérségért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 15.
képviselő: Kerekes Bálint kuratórium elnöke
Kistérségi "Látóhatár" programm megvalósításának támogatása:
- Munkaügy, infrastruktúra, hulladékkezelés támogatása,
- Szociális ellátások szerezése, új ellátások megvalósítása,
- Egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósítása, finanszírozása,
- Oktatás javítása,
- Közművelődés, könyvtárügy és sport szervezése,
- Kommunikáció javítása.
Kistérségi Közoktatási és Közművelődési Intézmények felújításának támogatása. ... >>

Ajkai Kórház sportegyesület közhasznú szervezet

(intézményi,sport,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
képviselő: Becsei József elnök ... >>

Ajkai Kórházért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
képviselő: Dr. Küronya Pál
A gyógyító munka közvetlen és közvetett tárgyi és egyéb feltételeinek javításához a betegellátás az ápolási tevékenység komfort színvonalának növeléséhez. A kultúráltabb kórházi környezet megvalósításához a legújabb dignosztikai és műtéti eljárások bevezetéséhez, gépműszer hátterének megteremtéséhez.

... >>

Ajkai Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. út 1.
képviselő: Dr. Chanis William képviselő
Az Alapító szándéka olyan alapítvány létrehozása, amely hozzájárulhat az Ajkai Magyar Imre Kórház Sebészeti Osztályán - a gyógyító munka közvetlen és közvetett tárgyi és egyéb feltételeinek javításához,-a betegellátás, az ápolási tevékenység komfort-színvonalának növeléséhez, - a kúltúráltabb kórházi környezet megvalósításához, - a legújabb dignosztikai és műtéti eljárások bevezetéséhez szükséges gép-műszer háttér megteremtéséhez. ... >>

Ajkai Szent Györgyi Albert Szakközépiskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Kandó K. lakótelep 4.
képviselő: Némethné Dr.Varga Erika elnök, képviselő
Szakközépiskolai oktatás, nappali rendszerű szakképesítés megszerzése felkészítő iskolai oktatás/elméleti és gyakorlati oktatás/, nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás,- szakmunkásképző iskolai oktatás /szakács, pincér,cukrász, pékcukrász, szociális gondozó és ápoló, ápolási asszisztens, dísznövény-zöldségtermesztő képzés/, Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőtt oktatás /szociális asszisztens, szociális gondozó szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő-, és kisgyermek gondozó-nevelés képzés/. ... >>

Ajkai "Zeneiskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Városliget Pf. 22.
képviselő: Vajdáné Vörös Orsolya Piroska
A magasabb szintű zenei oktatáshoz szükséges anyagi fedezet megteremtése, a tehetséges tanulók zenei pályára történő irányitásának, felkészitésének segitése, a zeneiskola technikai felszereltéségének gyarapitása, annak érdekében, hogy Ajka város és vonzáskörzetében a fellépések feltételeinek megteremtése révén a zene valóban mindenkié legyen. ... >>

Alma Mater Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Vasvári Pál utca 15.
képviselő: Horváthné Tilhof Gyöngyi képviselő
a Mikes Kelemen Általános Iskola fejőödésének elősegítése. Oktatási munkát elösegitö eszközök vásárlása, tornaterem épitése, sporteszközök vásárlása. Iskola felujitása, bútorzat vásárlása, táboroztatása, gyermekek jutalmazása. ... >>

Az egészséges életmódért Alapitvány Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Sport u. 10.
képviselő: Farkasné Osváth Zsuzsanna, Kreinerné Haraszti Erika
Az óvodáskorú gyermekek egészséges életmódra nevelése. ... >>

Egészséges Nő, Egészséges Gyermek Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

8400 Ajka, Korányi u. 1.
képviselő: Szántó Tiborné kuratórium elnöke, képviselő
Az Ajkai "Magyar Imre " Kórházban működő szülészet-nőgyógyászati osztály fejlesztése. ... >>

Egy kis segitség barátaimtól Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Verseny u. 18.
képviselő: Kovácsné Lukácsa Xénia képviselő
Az ajkai "Molnár Gábor " Általános Iskola, mint gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény tanulói kézségének, ügyességének, gondolkodásának fejlődését elősegitő műszaki,technikai berendezések bővitése.Tanulmányi és egyéb más versenyek szervezése, nyertesek dijazása. Iskolai és más kultúrális,- sport szabadidős programok, osztálykirándulások szervezése. Diáksportrendezvények szervezése és nyerteseinek dijazása. ... >>

Együtt az Egészségért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi u. l.
képviselő: Ernhéfer Ferencné
Az alapitó szándéka olyan alapitvány létrehozása, amely hozzájárulhat az Ajkai Magyar Imre Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályán a gyógyitó munka közvetlen és közvetett tárgyi feltételeinek javitásához. ... >>

Fekete István Általános Iskola Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, József A. u. 30.
képviselő: Radnainé Szőke Eszter képviselő
Alapítványukkal vállalkozást nem kivánnak folytatni.Vagyonával szeretnék biztositani: Korszerű tanulás tárgyi feltételeit /nyelvi labor, technikai eszközök : mikroszkóp, számitógép stv./ a tanulmányi versenyekre való felkészülés anyagi hátterét /szakkönyvek, fotózás, videofelvétel, stb./ a versenyeztetés költségeit /nevezési díj/ utazás, stb. az idegennyelv gyakorlását nyelvterületeken, a kíváló szaktárgyi eredmények elismerése. ... >>

Fiatal Művészek Kultúrális Egyesülete Zenés Színháza Ajka

(intézményi,kulturális)

8400 Ajka, Cserhát u. 14.III/6.
képviselő: Horváth György elnök ... >>

Gimnaziumi és Szakközépiskolai Tanulókért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Bródy utca 4.
képviselő: Csermák Mihály titkár, Molnár István képviselő
Az intézményben tanuló diákok oktatási, kulturális és egyéb feltételeinek javítása, a kiemelkedő eredményeket elért tanulók jutalmazása. A Bródy Imre Gimnazium és Szakközépiskola munkavállalóinak anyagi elismerése kizárólag kiemelkedő szakmai munkavégzés esetében. ... >>

Gyermekek táborozásáért Alapitvány közhasznú szervzet

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Maiczenné Tatai Gyöngyi
Ajka város és vonzáskörzetében élő iskoláskorú gyermekek nyári szabadidő eltöltésének szinvonalas biztositása. A hátrányos helyzetű és veszélyeztett gyermekek üdülési költségeihez hozzájárulás. ... >>

Gyertyafény Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Mádai Péterné
Az Ajkán és környékén élő vak, illetve gyengénlátó gyermekek beiskolázásának támogatása, ilymódon a gyermekek társadalmi esélyegyenlöségének elősegitése, müvelödésének és rehabilitációjának támogatása. ... >>

Hátrányos helyzetű tehetséges tanulókért Alapitvány Ajka

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Kandó Kálmán lakótelep 4.
képviselő: Bábics Valéria
A Szent-Györgyi Albert Szakiskola hal- mozottan hátrányos helyzetű tehetséges szorgalmas tanulói részére, tankönyv egyéb tanszer megvásárlásához pályázat alapján pénzbeli támogatása. Szakmai kirándulásoknál a tanulót terhelő költ- ségekhez hozzájárulás. Kötelező szakmai tábor költségeihez hozzájárulás, tanulók szakmai versenyein elért eredmé nyek alapján pénzbeli jutalom. Kitűnő, jeles tanulók pénzbeli jutalomban részesitése,munkaruha vásár- láshoz pénzbeli támogatás. Étkezési hozzájárulás részbeni átválla- lása. ... >>

Időskorúak gondozásáért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Frankel L.u.8.
képviselő: Kleinhans Teréz
az idöskorúak életminöségének javitása: idöskoruak átmeneti és végleges elhe- lyezését szolgáló intézmények féröhelyeinek bövitése, uj intézmények létrehozásának kezdeményezése. Bentlakásos intézményekben elhelyezett időskorúak részére ünnepségek szervezése. Gondozóházban, Idősek Otthonában elhelyezett idöskorúak foglalkoztatásá- nak hasznos szabadidös tevékenységének elösegitése. Bentlakásos intézményekben lakók egészségügyi és mentális ellátásának segítése: bentlakásos intézményre várakozó előgondozása (pl. látogatási szolgálat, házi segítségnyújtás útján). Bentlakásos idősellátó intézmények tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Ifjúságért a jövőért Alapitvány közhasznú szervezet Ajka

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Eötvös u. 9.
képviselő: Utassy István
a magasabb szintű általános iskolai oktatáshoz az anyagi fedezet megterem- tése, a szociális gondokkal küzdő családok támogatása, a tehetséges tanulók gondozása. ... >>

Info Lokál Kultúrális Alapitvány Ajka

(intézményi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Petőfi S. u. 31-33.
képviselő: Balázsi Imre
Az ajkai alsófokú intézmények /óvodák, általános iskolák / tevékenységének tá- mogatása, audiovizuális és egyéb műszaki technikai eszközökkel, az ajkai Városi Múzeum és egyéb ajkai közgyűjte- mények helytörténeti kutatásainak, gyűjtéseinek elősegitése, népszerűsitése. Az Ajka város kultúrálisintézményeinek támogatása, közéleti vá- rosi ujság működtetése a város életét bemutató kiadványok kivitelezése, ter- jesztése. ... >>

Korszerű iskoláért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet Ajka

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Fürst S. u. 2.
képviselő: Marosné Telek Hajnalka
az iskolai oktatás korszerűsitése, a pedagógiai munka szinvonalának folyamatos emelése, a tehetséges, de szociálisan hátrányos gyermekek támogatása. ... >>

Kossuth Lajos Általános Iskola Ajka oktatási feltételeinek javitása, a hátrányos helyzetű tanulók támogatására létesitett Alapitvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka, Móra F. u. 16.
képviselő: Maráczié Vörös Éva kuratórium elnöke
A hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az idegen nyelv oktatás, tárgyi feltételeinek bővítése. ... >>

Kossuth Művelődési és Diáksport Alapitvány Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Móra F. u. 19.
képviselő: Baranyainé Dr. Győri Andrea
A Kossuth Lajos Általános Iskolában, valamint Ajka város területén a sport, a nyelvtanulás, a számitástechnikai képzés valamint kultúrális és művészeti csoportok támogtása /rendezvények szer- vezése/. A támogatás rendszeres és ese- ti lehet, attól függően, hogy az egyes támogatott csoportok működési felttéte- lei milyen módon teszik indokolttá. ... >>

Kreativ Gyermekekért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Béke u. 33.
képviselő: Vér Zsoltné
Az Ajkai 12.sz.óvodában ellátott gyemekek kreativ tárgyi feltételek javitásához szükséges eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Lakóhelyünkért Alapitvány Ajka-Bakonygyepes közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási,szociális)

8400 Ajka-Bakonygyepes, Fő u. 169.
képviselő: Pad Ágoston, Ughy Zoltán
Az alapitó az alapitványt az Ajka város, illetve Ajka városkörnyék terü- letén tapasztalható szociális nehézsé- gek leküzdésében való munkálkodásra hozza létre. Kiemelt területek : nyugdijsok, nagycsaládosok, iskoláskorú gyermekeket nevelő családok. Az alapit- vány ösztönözni kivánja más helyi önte- vékeny kezdeményezések munkáját. ... >>

Óvodás Gyermekekért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,sport,oktatási)

8400 Ajka, Bródy I. u. 7.
képviselő: Kanczlerné Csizmadia Zsuzsanna képviselő
Az Ajka város Önkormányzatat által fenntartott 1.sz. Óvodai körzet önálló költségvetési szervhez tartozó 2., 6., és 7. sz. számú Óvodák óvodás gyermekeinek személyiségfejlődését elősegítő játékszerek testi fejlődésüket segítő és ügyességüket fejlesztő sporteszközök biztosítása, a gyermekek részére ünnepségek rendezése. ... >>

Önfejlesztő Iskolák Egyesület Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Fürst S. u. 2.
képviselő: Árendás Péter, Kovács Géza ... >>

Ramazuri Bábszínház és Kézműves Alkotói Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

8451 Ajka, Padragi u. 62.
képviselő: Bíróné Bognár Ágnes elnök
Az egyesület bábszínházi előadásokat, egyéb gyermek, ifjúsági és felnőtt színpadi előadásokat rendez. Részt vesz fesztiválok és kulturális rendezvények lebonyolításában, szervezésében. Kulturális tevékenység; - kulturális örökség megóváse, - nevelés és oktatás. ... >>

Sane vivere = Egészségesen élni Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Ilona elnök, képviselő
A Magyar Imre Kórház Csecsemö-és Gyermekosztályán a betegellátás szintentartása és lehetöség szerinti fejlesztése. Az osztály meglévő műszereinek felújitása, a műszerállomány bővitése. Az osztály komfortositása. Az ellátás szakmai színvonalának növelése továbbképzések finanszirozása és szakmai konferenciák szervezése útján. ... >>

Székelykeresztúrért Alapítvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 12.
képviselő: Tornavölgyi István kuratórium elnöke, képviselője
A romániai Székelykersztúr és környéke fiataljainak romániai egyetemeken és főiskolákon folytatott tanulmányainak anyagi támogatása. Az alapítvány felmenő rendszerben tanévenként 3 fő tanulót segít havonta 10.000.-Ft/főösszegű támogatással. ... >>

Terepíjász Egyesület Ajka

(intézményi,sport,oktatási)

8400 Ajka, Szilvágyi Károy út 25.
képviselő: Kapocsi Imre
Az egyesület célja az íjászat, mint sportág népszerűsítése, az egészségeséletmódra nevelés, az íjászat iskolai szinten való támogatása, utánpótlás nevelése. E cél megvalósítása érdekében az egyesület lehetőséget kíván teremteni minden érdeklődő számára, hogy a sporttal versenyszerűen tudjon foglalkozni. ... >>

Tevékenységközpontú Óvodai Életmódért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Béke u. 6/A. undefined
képviselő: Czaháné Dózsa Melinda elnök, Holczmann Györgyné titkár, Tavasziné Ruttner Zsuzsanna képviselő
Az óvodáskorú gyermek személyiségfejlesztése érdekében az óvodai nevelés feladatainak megvalósítása. ... >>

TOP DOG Kutyaiskola Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

8400 Ajka, Zöldfa u. 9.
képviselő: Mikó László elnök
Biztosítani a szakszerű kutyakiképzés magas színvonalú feltételeit, képességvizsgák, versenyek szevezése, kulturált ebtartás, állatvédelem. ... >>

Új Könyvtárat az Ezredfordulóra Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 13.
képviselő: Utassy Istvánné elnök
Könyvtári szolgáltatás színvonalának emelése. ... >>
1. oldal