Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ajka egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

/Szem/Fénysugár Alapitvány közhasznú szervezet

(egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Verseny u. 8. 4/14.
képviselő: Dani Lászlóné képviselő
Ajka és környéke szemészeti ellátásának korszerűsítése, - korszerű műszerek és berendezések vásárlása, - térítéses gyógykezelés támogatása, - szakirányú oktatás, továbbképzés, ismerettertjesztés /kongresszus szervezése, kongresszusi részvétel támogtása./ Az alapítvány által végzett közhasznú szolgáltatások a társadalom és az egyén közös érdekét egyszerre szolgálják, ennek megfelelően tevékenységet végez az egészsgémegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitáció területein.Az alapítvány ezen közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. ... >>

A Fertőző betegek színvonalas ellátásáért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi F. utca 1.
képviselő: Sipos Józsefné elnök
1.Magyar Imre Kórház Fertőzött Osztályán a betegellátás színvonalának emelése.
2.Betegek komfortérzetének javítása.
3.A tárgyi feltételek, az eszközök-, és műszerállomány fejlesztése.
4.Elsősorban a fertőző osztályos és lehetőség szerint egyéni szakmai továbbképzések finanszirozása
részben, vagy egészben.
5.Szakirodalom vásárlásának finanszirozása, illetve támogatása.
6.Ismeretterjesztő és tudományos munka folytatása a fertőző betegségek megelőzésével, leküzdésével, továbbvitelük megakadályozásával kapcsolatban. ... >>

Ajka Város Diabetes Alapitvány

(egészségügyi)

8400 Ajka, Semmelweis u. 1. 21. rendelő undefined
képviselő: Baranyainé dr. Győri Andrea elnök
a rászoruló cukorbetegek anyagi támogatása a diabetes klub működési feltételeinek anyagi biztosítása. ... >>

Ajkai Készenléti Mentőegység Egyesület közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8400 Ajka, Liliom u. 10/B.
képviselő: Németh Krisztián elnök ... >>

Ajkai Kistérségért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Szabadság tér 15.
képviselő: Kerekes Bálint kuratórium elnöke
Kistérségi "Látóhatár" programm megvalósításának támogatása:
- Munkaügy, infrastruktúra, hulladékkezelés támogatása,
- Szociális ellátások szerezése, új ellátások megvalósítása,
- Egészségügyi szűrővizsgálatok megvalósítása, finanszírozása,
- Oktatás javítása,
- Közművelődés, könyvtárügy és sport szervezése,
- Kommunikáció javítása.
Kistérségi Közoktatási és Közművelődési Intézmények felújításának támogatása. ... >>

Ajkai Kórház sportegyesület közhasznú szervezet

(intézményi,sport,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
képviselő: Becsei József elnök ... >>

Ajkai Kórházért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. u. 1.
képviselő: Dr. Küronya Pál
A gyógyító munka közvetlen és közvetett tárgyi és egyéb feltételeinek javításához a betegellátás az ápolási tevékenység komfort színvonalának növeléséhez. A kultúráltabb kórházi környezet megvalósításához a legújabb dignosztikai és műtéti eljárások bevezetéséhez, gépműszer hátterének megteremtéséhez.

... >>

Ajkai Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi F. út 1.
képviselő: Dr. Chanis William képviselő
Az Alapító szándéka olyan alapítvány létrehozása, amely hozzájárulhat az Ajkai Magyar Imre Kórház Sebészeti Osztályán - a gyógyító munka közvetlen és közvetett tárgyi és egyéb feltételeinek javításához,-a betegellátás, az ápolási tevékenység komfort-színvonalának növeléséhez, - a kúltúráltabb kórházi környezet megvalósításához, - a legújabb dignosztikai és műtéti eljárások bevezetéséhez szükséges gép-műszer háttér megteremtéséhez. ... >>

Dajka Alapitvány közhasznú szervezet Ajka

(egészségügyi)

8400 Ajka, Béke u. 12.
képviselő: Polányi Márta
Az alapító szándéka olyan alapítvány léterhozása, amely a közhasznú szervezetekről szóló l997. évi CLVI. tv. 26.§. c./pontjának 1./ alpontja alá tartozó egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs közhasznú tevékenységet látja el oly módon, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. ... >>

Egészséges Nő, Egészséges Gyermek Alapitvány közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

8400 Ajka, Korányi u. 1.
képviselő: Szántó Tiborné kuratórium elnöke, képviselő
Az Ajkai "Magyar Imre " Kórházban működő szülészet-nőgyógyászati osztály fejlesztése. ... >>

Együtt az Egészségért Alapitvány

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Korányi u. l.
képviselő: Ernhéfer Ferencné
Az alapitó szándéka olyan alapitvány létrehozása, amely hozzájárulhat az Ajkai Magyar Imre Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályán a gyógyitó munka közvetlen és közvetett tárgyi feltételeinek javitásához. ... >>

Fábián Lajosné Alapitvány Ajka

(egészségügyi)

8400 Ajka, Béke u. 15.
képviselő: Dr. Csonka Judit
Fábán Lajos gyógykezeléséhez szükséges összeg adakozás útján történő összegyűjtése,másodsorban az adományo- zók feltételeire tekintettel a vissza, illetve az általuk megjelölt célra utalsa, illetőleg az Életért a csontvelő beteg gyermekekért alapitvány javára történő átutalása. ... >>

Időskorúak gondozásáért Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi)

8400 Ajka, Frankel L.u.8.
képviselő: Kleinhans Teréz
az idöskorúak életminöségének javitása: idöskoruak átmeneti és végleges elhe- lyezését szolgáló intézmények féröhelyeinek bövitése, uj intézmények létrehozásának kezdeményezése. Bentlakásos intézményekben elhelyezett időskorúak részére ünnepségek szervezése. Gondozóházban, Idősek Otthonában elhelyezett idöskorúak foglalkoztatásá- nak hasznos szabadidös tevékenységének elösegitése. Bentlakásos intézményekben lakók egészségügyi és mentális ellátásának segítése: bentlakásos intézményre várakozó előgondozása (pl. látogatási szolgálat, házi segítségnyújtás útján). Bentlakásos idősellátó intézmények tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Levegöt! Környezetvédelmi Alapitvány Ajka

(egészségügyi,környezetvédelmi)

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 15.
képviselő: Harmati György, Szellem Béla
Ajka város légszennyezettségi adatainak pontos megállapitása és a légúti megbetegedések megelözése. ... >>

Mindig Hazavárunk Alapitvány / Filáj Ágnes emlékére /Ajka kiemelkedően közhasznú szervezet

(egészségügyi)

8400 Ajka, Ibolya út 3.
képviselő: Dr. Oszlánszkyné Dr. Sallai Éva, Schönek Andrásné
Közúti balesetben-önhibáján kívül -maradandóan megsérült fiatalemberek, illetve közeli hozzátartozóik, vagy egyéb a sérült későbbi gondoskodását ellátó magán,-vagy jogi személyek anyagi megsegítése. A
segítségnyújtás célja elsősorban egészségügyi ellátás és rehabilitáció, amely magában foglalja a gyógyítással kapcsolatos költségek részbeni megtéritését, amely lehet közvetlen és közvetett jellegű, így például gyógyszerek, gyógyászati egédeszközök esetlegesen külföldön elvégezhető műtéti beavatkozások költségei, valamint az ezzel kapcsolatos járulékos költségek. ... >>

Női Labdarúgó Club Ajka

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

8400 Ajka, Tűzoltó u. 17. fsz.1.
képviselő: Gyenese Csaba elnök
Kezdeményező és aktív részvétel a település sport, közéleti, kulturális életének szervezésében, fejlesztésében; testedzési, sportolási lehetőség biztosítása.
-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, - nevelés, oktatás ... >>

Part Alapitvány Hajléktalanokért kiemelkedően közhasznú szervezet Ajka

(egészségügyi,szociális)

8400 Ajka, Kossuth u.6. IV/20.
képviselő: Léránt Norbert
Ajkán élő hajléktalanok életminöségének javitása, az intézményi keretek közül kiszorulók utcai gondozás keretében történö ellátása, a társadalomba való be-illetve visszailleszkedés segitése, támogatása, munkavállalási, lakáshozjutási esélyeik növelése, egészségügyi állapotuk javitása érdekében kapcsolattartás a helyi egészsgéügyi szervekkel. Mentális gondozásuk, az együttműködés elősegítése a hajléktalanság ellen tenni akaró szervezetek, magánszemélyek között. Komplex hajléktalan ellátás /nappali melegedö, éjjeli menhely, átmeneti szálló/ megszervezése, biztositása. ... >>

Sane vivere = Egészségesen élni Alapitvány kiemelkedően közhasznú szervezet

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8400 Ajka, Korányi u. 1.
képviselő: Dr.Kovács Ilona elnök, képviselő
A Magyar Imre Kórház Csecsemö-és Gyermekosztályán a betegellátás szintentartása és lehetöség szerinti fejlesztése. Az osztály meglévő műszereinek felújitása, a műszerállomány bővitése. Az osztály komfortositása. Az ellátás szakmai színvonalának növelése továbbképzések finanszirozása és szakmai konferenciák szervezése útján. ... >>

Sóhaj Mentálhigiéniás Egyesület

(egészségügyi)

8400 Ajka, Gárdonyi Géza út 7.
képviselő: Rénes Klára elnök ... >>

Szaunázó Baráti Kör Egyesület Ajka

(egészségügyi)

8400 Ajka, Táncsics M. u. 1.
képviselő: Dr. Szabó László elnök ... >>
1. oldal