Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abony oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

Abonyi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2740 Abony, Vasút út 2.sz.
képviselő: Mucsányi Tamás
Az abonyi gyermekek egészséges életmódra nevelése, gyermekétkeztetésének támogatása, szabadidős programjainak, gyermeküdültetés szervezése támogatása. Középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató abonyi diákok támogatása (pl: kollégiumi térítési díj, ösztöndíj stb.). Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű abonyi gyermekek támogatása. ... >>

Abonyi Keresztény Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 14.sz.
képviselő: Nagy András elnökh., Szijjártó Mihály elnök
Keresztény szellemű általános iskolai oktatás-nevelés fejlesztése Abonyban. ... >>

Abonyi Keresztény Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 14.sz.
képviselő: Nagy András, Riznerné Gáspár Erika elnök ... >>

Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2740 Abony, Abonyi L. u. 12.
képviselő: Szűcs Sándor ( elnök )
Az Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület a Kárpát-medencében élő magyarság szellemi hagyatékának ápolását, őrzését, valamint népszerűsítését végzi. A magyar történelmi és művelődéstörténeti, valamint néprajzi, népművészeti hagyományok megismertetése előadások keretében. Néptánc tanulása táncház keretében, népdalok tanulása tanítása. Az általános és középiskolás diákok számára hagyományőrző vetélkedők, versenyek szervezése. A helyi hagyományok szokásrendszer feltárása, megismertetése az érdeklődőkkel, különös tekintettel az ifjúságra. Helytörténeti kutatások szervezése, a meglévő ismeretek átadása. Közösségi alkalmak szervezése, testvérkapcsolati együttműködések kiépítése más, hasonló szervezetekkel a Kárpát-medencében. ... >>

Abonyi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 18.sz.
képviselő: Szücs Sándor ... >>

Abonyi Nosztalgiakórus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Tószegi u. 1/B.
képviselő: Bukor Erzsébet ( elnök )
Kulturális örökségek megóvása, kulturális tevékenység az Abonyi Nosztalgiakórus létrehozásával és fenntartásával. Koncertek, énekversenyek szervezése és lebonyolítása mind Magyarország területén, mind pedig a külföldi magyarlakta területeken (felhasználva a meglévő kapcsolatokat a Sárrétudvariban, illetve az erdélyi Tordasszentmihályon működő vegyeskarokkal). A kórus repertoárjában szerepelnek az autenikus magyar népdalkincs darabjai is. Az egyesület végzi a jövőben az abonyi Bihari János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kertjének gondozását, ápolását, takarítását, illetve tervbe veszi Abony város köztéri parkjaiban is hasonló munkálatok végzését. Az Abonyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve koncertek tartása a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. ... >>

Abonyi Sakk Egyesület

(sport,oktatási)

2740 Abony Művelődési Ház, Csillag Zsigmond u. 2.
képviselő: Dr. Bálványos István elnök, Molnár József elnökhelyettes
a helyi sakkélet kibontakozásának elősegítése, oktatása, támogatása ... >>

Abonyi Zsinagógáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2740 Abony, Deák Ferenc u. 4.
képviselő: Baksa István
A 2740 Abony Deák Ferenc u. 4. szám alatt fekvő, Abony, belterület 3263 hrsz. alatt nyilvántartott, jelenleg műemléki védettség alatt álló volt Zsinagóga-épület megmentése, helyreállítása és kulturális, oktatási célokra való hasznosítása. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bicskei u.2.sz.
képviselő: Falusi Mónika
Az óvodai, iskolai nevelés, oktatás, szabadidős kulturális és sport tevé- kenységek támogatása, jutalmazás, anya- gi támogatás. ... >>

Gudúc Uniós Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

2740 Abony, Vak Bottyán út 14.
képviselő: Raffael János elnök
Érdekvédelem, nevelés, oktatás, kultúra ... >>

Gyulai Gaal Miklós Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kálvin u.11.sz.
képviselő: Dr. Soós Ferenc
Az iskolai tanítás színvonalának emelése, a teheséges tanulók támogatása. ... >>

Kék Madár Jóléti Alapítvány

(oktatási)

2740 Abony, Köztársaság út 2.sz.
képviselő: Deákné Orosz Zsuzsanna
Az alapítvány szakmai és anyagi lehetőségeihez mérten támogatást nyújt a családok, egyének életminőségének, életkörülményeinek javításához. Az egzisztenciálisan veszélyeztetett, munkanélküli egyének részére foglalkoztatási, vállalkozási tanácsadás szervezése, a szociális hátrányok csökkentése érdekében képzési, átképzési lehetőségek biztosítása, közvetítése. Kiadványok, szakmai anyagok készítése. Tanulmányutak, oktatótáborok szervezése lebonyolítása. Családsegítés, gyermekvédelem idősellátás. ... >>

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 18
képviselő: Nagy Tibor
Tagjainak rendszeres játék-és versenylehetőségek szervezése, lebonyolítása. Biztosítani kivánja a város és környékén élő ügyes sportolók sportolási lehetőségét is. ... >>

Méltóbb Jövő Alapítvány

(oktatási,szociális)

2740 Abony, Nagykőrösi u. 10.
képviselő: Plangár Lászlóné
Az Abonyi Speciális Otthonban elhelyezettek életkörülményeinek javítása, ellátásuk anyagi-műszaki feltételeinek magasabb szintre emelése, az értelmileg akadályozottak létfeltételeinek jobbítása. Az Intézmény szakmai és tárgyi feltételeinek javítása, az intézmény dolgozói szakképzésének támogatása. ... >>

Óvodás Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bethlen Gábor u. 3-5.
képviselő: Lendvai Sándorné
Gyermekellátási nevelési-oktatási feladatok, képességfejlesztés, ismerettejesztés. ... >>

Pedagógusok - Diákok - Szülők a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Kálvin u.11.sz.
képviselő: Pintér János
Az iskolai nevelőmunka, a gyermekek önkormányzat munkájában: számítástechnikában, művészetben, sportban, táborban támogatás. ... >>

Somogyi Iskola - Együtt a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Szelei u.1.sz.
képviselő: Csizmadia Mihályné
Az iskolai nevelőmunka, a számítástechnika, az idegennyelv oktatás támogatása. ... >>

Támasz Egészségügyi Közhasznú Társaságokat Támogató Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2740 Abony, Szolnoki út 90/b.
képviselő: Tariné Kiss Erika
Egészségmegőrzési, szociális, nevelési és oktatási tevékenység kifejtése, valamint ezen feladatokat ellátó társaságok, cégek, szervezetek támogatása. ... >>

Válassz Jövőt Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Egressy G. u. 3.sz.
képviselő: Botosné Kóté Lilla elnökhelyettes, Kadétné Farkas Hermina elnök, Sántáné Szabó Henrietta titkár
Az egyesület magyar állampolgárok hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatását tekinti céljának, alapvetően szociális, kulturális, valamint oktatási céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermekek óvodai, iskolai napközbeni étkeztetésében, a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, az arra rászoruló családok részére tanácsadás, nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Városunk Fejlődéséért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

2740 Abony, Vasút út 56/c.
képviselő: Varga Sándorné elnök
Abony város fejlődésének elősegítése. Részvétel a város közéletében. Fejlesztést szolgáló programok kidolgozása és közzététele.
Környezetvédelmi tevékenység, oktatási tevékenység és egészségügyi tevékenység végzése. ... >>
1. oldal