Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abony kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Abonyi Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

2740 Abony, Kálvin út 1.
képviselő: Csáki Kálmán
Helyi és külföldi zenei rendezvényeken való részvétel ... >>

Abonyi Lajos Falumúzeum Baráti Köre

(kulturális)

2740 Abony, Vasút u. 16.
képviselő: Acsai Ferenc elnök ... >>

Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány

(kulturális)

2740 Abony, Vasút út 16.
képviselő: Györe Ágnes Zsófia titkár, Kalácska Róbert
Múzeumi tevékenységek segítése Abony, Biatorbágy és Csákvár települések vonatkozásában.

Helytörténeti, néprajzi vallástörténeti kutatások támogatása. Ismeretterjesztés. ... >>

Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2740 Abony, Abonyi L. u. 12.
képviselő: Szűcs Sándor ( elnök )
Az Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület a Kárpát-medencében élő magyarság szellemi hagyatékának ápolását, őrzését, valamint népszerűsítését végzi. A magyar történelmi és művelődéstörténeti, valamint néprajzi, népművészeti hagyományok megismertetése előadások keretében. Néptánc tanulása táncház keretében, népdalok tanulása tanítása. Az általános és középiskolás diákok számára hagyományőrző vetélkedők, versenyek szervezése. A helyi hagyományok szokásrendszer feltárása, megismertetése az érdeklődőkkel, különös tekintettel az ifjúságra. Helytörténeti kutatások szervezése, a meglévő ismeretek átadása. Közösségi alkalmak szervezése, testvérkapcsolati együttműködések kiépítése más, hasonló szervezetekkel a Kárpát-medencében. ... >>

Abonyi Nosztalgiakórus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Tószegi u. 1/B.
képviselő: Bukor Erzsébet ( elnök )
Kulturális örökségek megóvása, kulturális tevékenység az Abonyi Nosztalgiakórus létrehozásával és fenntartásával. Koncertek, énekversenyek szervezése és lebonyolítása mind Magyarország területén, mind pedig a külföldi magyarlakta területeken (felhasználva a meglévő kapcsolatokat a Sárrétudvariban, illetve az erdélyi Tordasszentmihályon működő vegyeskarokkal). A kórus repertoárjában szerepelnek az autenikus magyar népdalkincs darabjai is. Az egyesület végzi a jövőben az abonyi Bihari János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kertjének gondozását, ápolását, takarítását, illetve tervbe veszi Abony város köztéri parkjaiban is hasonló munkálatok végzését. Az Abonyi Családsegítő Szolgálattal együttműködve koncertek tartása a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára. ... >>

Abonyi Zsinagógáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2740 Abony, Deák Ferenc u. 4.
képviselő: Baksa István
A 2740 Abony Deák Ferenc u. 4. szám alatt fekvő, Abony, belterület 3263 hrsz. alatt nyilvántartott, jelenleg műemléki védettség alatt álló volt Zsinagóga-épület megmentése, helyreállítása és kulturális, oktatási célokra való hasznosítása. ... >>

Abonyiak Abonyért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

2740 Abony, Kossuth tér 1.
képviselő: Pető Zsolt elnök
Abony műemlék, természet, környezet védelme, sport, kultúra művészet támogatása. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bicskei u.2.sz.
képviselő: Falusi Mónika
Az óvodai, iskolai nevelés, oktatás, szabadidős kulturális és sport tevé- kenységek támogatása, jutalmazás, anya- gi támogatás. ... >>

Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület

(kulturális)

2740 Abony, Bethlen Gábor u. 14.
képviselő: Drávay Csaba elnök, Tamasi Gyopárka elnökhelyettes
A fiatalok tudományos, művészeti fejlődésének támogatása ... >>

Kinizsi Városkapu Alapitvány

(sport,kulturális)

2740 Abony, Szolnoki út 139.sz.
képviselő: Plangár László Károly elnök
A falusi turizmus megalapozása. Abony és térsége történeti , népművészeti emlékeinek hagyományos megóvása, lovas- sport művelése. ... >>

Nagyabonyi Színkör

(kulturális)

2740 Abony, Csillag Zsigmond u. 5.
képviselő: Király Béláné ( önállóan )
A színjátszó kedvnek teret adni és a közönségnek örömet szerezni. Az ifjúság lelki, szellemi gyarapodását elősegítő értelmes, tartalmas elfoglaltságot szórakozási, művelődési lehetőséget nyújtani az arra igényt tartó abonyiaknak, valamint az Abony közelében lévő települések lakóinak. ... >>

Origó-Plusz Közösségszervező és formáló Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2740 Abony, Imre u. 7.
képviselő: Botosné Kóté Lilla elnök, Kállai Rita elnökhelyettes, Szabó Gergely titkár
A roma kisebbség érdekvédelme, esélyegyenlőség megteremtése. Kultúrális és szabadidő programok szervezése ... >>

Óvodás Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bethlen Gábor u. 3-5.
képviselő: Lendvai Sándorné
Gyermekellátási nevelési-oktatási feladatok, képességfejlesztés, ismerettejesztés. ... >>

Pedagógusok - Diákok - Szülők a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Kálvin u.11.sz.
képviselő: Pintér János
Az iskolai nevelőmunka, a gyermekek önkormányzat munkájában: számítástechnikában, művészetben, sportban, táborban támogatás. ... >>

Válassz Jövőt Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Egressy G. u. 3.sz.
képviselő: Botosné Kóté Lilla elnökhelyettes, Kadétné Farkas Hermina elnök, Sántáné Szabó Henrietta titkár
Az egyesület magyar állampolgárok hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatását tekinti céljának, alapvetően szociális, kulturális, valamint oktatási céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermekek óvodai, iskolai napközbeni étkeztetésében, a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, az arra rászoruló családok részére tanácsadás, nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>
1. oldal