Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abony intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Abonyi Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2740 Abony, Vasút út 2.sz.
képviselő: Mucsányi Tamás
Az abonyi gyermekek egészséges életmódra nevelése, gyermekétkeztetésének támogatása, szabadidős programjainak, gyermeküdültetés szervezése támogatása. Középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató abonyi diákok támogatása (pl: kollégiumi térítési díj, ösztöndíj stb.). Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű abonyi gyermekek támogatása. ... >>

Abonyi Keresztény Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 14.sz.
képviselő: Nagy András elnökh., Szijjártó Mihály elnök
Keresztény szellemű általános iskolai oktatás-nevelés fejlesztése Abonyban. ... >>

Abonyi Keresztény Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 14.sz.
képviselő: Nagy András, Riznerné Gáspár Erika elnök ... >>

Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

2740 Abony, Abonyi L. u. 12.
képviselő: Szűcs Sándor ( elnök )
Az Abonyi Magyarok Szövetsége Egyesület a Kárpát-medencében élő magyarság szellemi hagyatékának ápolását, őrzését, valamint népszerűsítését végzi. A magyar történelmi és művelődéstörténeti, valamint néprajzi, népművészeti hagyományok megismertetése előadások keretében. Néptánc tanulása táncház keretében, népdalok tanulása tanítása. Az általános és középiskolás diákok számára hagyományőrző vetélkedők, versenyek szervezése. A helyi hagyományok szokásrendszer feltárása, megismertetése az érdeklődőkkel, különös tekintettel az ifjúságra. Helytörténeti kutatások szervezése, a meglévő ismeretek átadása. Közösségi alkalmak szervezése, testvérkapcsolati együttműködések kiépítése más, hasonló szervezetekkel a Kárpát-medencében. ... >>

Abonyi Népfőiskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 18.sz.
képviselő: Szücs Sándor ... >>

Egyedül Nem Megy Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

2740 Abony, Tószegi út 25/A.
képviselő: Járdányné Dóka Mária Magdolna
Abony és kistérsége működési területén fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek egészségének megóvása, kórházi és hazai gyógykezeléseiknek támogatása. A betegségek következményeinek csökkentése. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bicskei u.2.sz.
képviselő: Falusi Mónika
Az óvodai, iskolai nevelés, oktatás, szabadidős kulturális és sport tevé- kenységek támogatása, jutalmazás, anya- gi támogatás. ... >>

Erdélyi Magyar Gyermekekért Alapítvány

(intézményi)

2740 Abony, Római Katolikus Plébánia
képviselő: Nagy András
Erdélyi szegénysorsú magyar diákok felsőfokú intézetben kollégiumon kívüli támogatása. ... >>

Gyulai Gaal Miklós Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Kálvin u.11.sz.
képviselő: Dr. Soós Ferenc
Az iskolai tanítás színvonalának emelése, a teheséges tanulók támogatása. ... >>

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2740 Abony, Kossuth tér 18
képviselő: Nagy Tibor
Tagjainak rendszeres játék-és versenylehetőségek szervezése, lebonyolítása. Biztosítani kivánja a város és környékén élő ügyes sportolók sportolási lehetőségét is. ... >>

Óvodás Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Bethlen Gábor u. 3-5.
képviselő: Lendvai Sándorné
Gyermekellátási nevelési-oktatási feladatok, képességfejlesztés, ismerettejesztés. ... >>

Pedagógusok - Diákok - Szülők a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2740 Abony, Kálvin u.11.sz.
képviselő: Pintér János
Az iskolai nevelőmunka, a gyermekek önkormányzat munkájában: számítástechnikában, művészetben, sportban, táborban támogatás. ... >>

Somogyi Iskola - Együtt a gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2740 Abony, Szelei u.1.sz.
képviselő: Csizmadia Mihályné
Az iskolai nevelőmunka, a számítástechnika, az idegennyelv oktatás támogatása. ... >>

Válassz Jövőt Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2740 Abony, Egressy G. u. 3.sz.
képviselő: Botosné Kóté Lilla elnökhelyettes, Kadétné Farkas Hermina elnök, Sántáné Szabó Henrietta titkár
Az egyesület magyar állampolgárok hátrányos helyzetű gyermekeinek támogatását tekinti céljának, alapvetően szociális, kulturális, valamint oktatási céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a gyermekek óvodai, iskolai napközbeni étkeztetésében, a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, az arra rászoruló családok részére tanácsadás, nyújtása, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>
1. oldal