Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abaújszántó kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Abaújszántóért Egyesület

(kulturális)

3881 Abaújszántó, Szent István tér 4.
képviselő: elnök Firmánszky Gábor ... >>

" Abaújszántóért " Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

3881 Abaújszántó, Béke u.51.
képviselő: Kender János elnök
A településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a csapadékvíz elvezetése, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a köztisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, a közmúűvelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, az egészségkárosodottak támogatása, helyi média (helyi TV, helyi újság, helyi rádió) üzemeltetése. ... >>

Abaújszántói Lovagrend Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3881 Abaújszántó, Szent István tér 4
képviselő: Lengyel Ottó ... >>

Az Abaujszántói Óvódás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3881 Abaújszántó, Jászai tér 10.
képviselő: Szakolczai Miklós elnök
Társadalmi és gazdasági helyzetünk követelményeit figyelembe véve, a meglévő és felnövő új generáció érzett szeretetből és felelősségtől indítva, az Abaújszántón és a társult településeken ? Abaújalpár, Baskó, Sima ? élő óvodás és bölcsődés korú gyermekek magasabb színvonalú képzése és nevelése érdekében AZ ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT névvel alapítványt hoz létre az alábbi célok kitűzésével:

1./ A gyermekek nevelésének, testi és szellemi fejlődésének magas szintű biztosítása;
2./ A tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának maximális segítése;
3./ A hátrányos helyzetű gyermekek anyagi természetű segítése;
4./ Az alapító intézmény játék-, sport- és ismeretanyagának bővítése;
5./ Az alapító intézmény épületének otthonosabbá tétele;
6./ Az alapító intézmény alkalmazottai ? különösképpen az óvónők ? szakmai továbbfejlesztésének segítése;
7./ Az alapító intézmény rendezvényeinek támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:

szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális örökség megóvása,
gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek-, és ifjúsági érdekképviselet, ... >>

ZEMPLÉN Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3881 Abaújszántó, Arany J.u.147.
képviselő: Firmánszki Gábor
A Zemplén hegység és tárgytörténetileg hozzákapcsolódó területek, természeti értékei feltárása, megóvása és megismertetése, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezése. Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében - a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök és nem pénzbeli támogatások, illetve egyéb vagyonrendelkezésből eredő jövedelmek felhasználásával gondoskodik az alapítvány védelemre tervezett és védett természeti értékeinek megóvásáról, fenntartásáról és a természetvédelmi célokat szolgáló hasznosításáról. - Kutatási pályázatokat ír ki és anyagilag támogat a Zemplén hegység térségében lévő természeti értékek, kultúrális javak és környzetvédelmi célkitűzések megfogalmazására, bemutatására és széleskörben történő megismertetésére. - Segíti és támogatja az alapítvány célkitűzéseit összegző tanulmányok publikálását, audióvizuális anyagok terjesztését. - Kezdeményezi és szervezi a Zemplén hegység térségében a természeti területek tájrehabilitációját szolgáló hagyományos vagy újdonságszerű környzetbarát gazdálkodási formák alkalmazását. - Közreműködik a Zempléni térség zoológiai és botanikai, valamint tájtörténeti értékeinek a feltárásában, védelmében és bemutatásában. - Elősegíti, támogatja és szervezi a Zemplén hegység térségét érintő ökoturizmus fejlődését, mint a lakosság természtvédelmi célokat szolgáló foglalkoztatásának fejlesztése, mint a területfejlesztési és területfelhasználási tervek kidolgozása és megvalósítása terén. ... >>
1. oldal