Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abaújlak kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Kallódó Értékeinkért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3815 Abaújlak-Szanticska, Völgy u.4.
képviselő: Molnár Zsófia Dóra
a csereháti térség /kiemelten abaújlak, felsőgagy,Gagyapáti/ turisztikai vonzerejének növelése: a turizmust, oktatást, pihenést, gyógyulást segítő programok, szervezetek támogatása: falu-mozi felélesztése, filmes táborok létrehozása, független filmek támogatása, filmszemle rendezése: Kézműves foglalkozások és műhelyek támogatása, szervezése: a falusi életforma megismertetése a városi polgárokkal, illetve a Kárpátmedencében élő népek kultúrájának, történelmének, hagyományainak ápolása: oktatópark létrehozása: termálvizek, gyógyturzmus fejlesztése, népszerűsítése: népi épületek megmentése: környezetvédelem az alapítványi célok megvalósítását szolgáló telephelyek, gépek, ingatanok üzemeltetése és ezen célokkal összhangban munkahelyteremtés: a fewnti célok megvalósítása érdekében non-profit szolgáltatások nyújtása: internet-elérés biztosítása, tv-műsorkészítés, számítástechnikai szolgáltatás, újságkészítés: a szociálisan rászorulók támogatása, valamint közreműködés az időskoruk gondozásában, szerepvállalás a családok megsegítésében: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése? a műemléki jelentőségű épületek, építmények kulturális értékeinek a megőrzése, azok közvetlen környezetének ápolása, azok történeti jellegének hagyományörző szempontok szándékkal történő bemutatása. ... >>

Összefogás Abaújlak-Szanticska Jövőjéért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3815 Abaújlak, Völgy út 7
képviselő: Pollák István Zoltán
Működési területén a Csereháton ? különös tekintettel Abaújlak és Szanticska településekre ?
a./ különös fontossággal Szanticska létének megőrzése, a falu biztonságának, hagyományainak, értékeinek életben tartása, a közterületek és nem üzleti céllal használt középületek karbantartásának támogatása, egyfajta falurend kialakítása, annak betartása, betartatása ? különös tekintettel az üdülőövezeti normákra,
b./ a szanticskai állandó bejelentett, vagy ingatlannal rendelkező tulajdonosok összefogásának megteremtése, a jövőkép meghatározása, és kiépítése közös összefogással,
c./ a Cserehát hagyományainak megismerése, feltárása, dokumentálása, megőrzése,
d./ az itt található természeti, építészeti, népművészeti, népi kézműves értékek gondozása,
e./ az Abaújlakon élő időskorú lakosság életének lehetőségek szerinti támogatása,
f./ az Abaújlakon élő fiatalok jövőképének segítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelem,
természetvédelem, állatvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
közhasznú szevezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység,
bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. ... >>
1. oldal