Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abasár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

ABA SÁMUEL Kulturális Alapítvány

(kulturális)

3261 Abasár, Gyöngyösi út 17.
képviselő: kuratóriumi elnök Grócz Zsolt
Abasár és környéke kulturális és történelmi, vallási örökségének, valamint a magyarság ősi hagyományainak felkutatása, népszerűsítése,
- A térségben rejlő, a fenti cél eléréséhez eszközként felhasználható vagy hasznosítható gazdasági lehetőségek felkutatása és össszehangolása a kistérségben rejlő adottságok alapján.
- A térség és kistérség társadalmi és gazdasági szereplőinek összefogása a fenti cél megvalósítása érdekében. ... >>

Abasári Hagyományőrző Dalkör

(kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Misi József ... >>

Abasári Honvéd Baráti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Tóth Ferenc
Az egyesület célja a honvédelem össztársadalmi ügyének támogatása, a honvédelmi hagyományok ápolásával, a katonai értékek, valamint a hivatásos katonai pályázathoz való kötődés erősítése és a haza iránt való elkötelezettség közvetítése a civil társadalom felé. A Magyar Honvédség kulturális értékeinek népszerűsítése, továbbá baráti és kölcsönös együttműködés kialakítása a valamikori alakulatot befogadó Abasár község lakosságával. Szakmai támogatása és közvetítő szerep vállalása a mindenkori önkormányzat iskolai, valamint társadalmi hazafias és honvédelmi nevelés terén végzett tevékenységének.
Az egyesület kiemelt célja a Magyar Néphadsereg 44. sz. abasári harckocsi ezred (MN2520) hivatalos és polgári állományú, valamint sor- és tartalékos tagjai közösségi kapcsolatainak elősegítése, ezen keresztül az egykori alakulat emlékének ápolása, történeti hagyatékának felkutatása. ... >>

"Együtt Abasárért" Aba Sámuel Egyesület

(kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Czáka Andrásné, titkár Szabó Katalin
Az idegenforgalmi és gazdasági tevékenység megteremtésének az előmozdítása, a régióban való koordinálása. A régió egyik legfontosabb tevékenységének, bor- és szőlőkultúrának népszerűsítése és fejlesztése az idegenforgalom segítségével. ... >>

Otthon Európában - Home in Europe Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,kulturális)

3261 Abasár, Május 1. út 18.
képviselő: Endrész Jánosné (elnök) ... >>

Ősbuda Várvédői Egyesület

(kulturális)

3261 Abasár, Dobó út 28.
képviselő: elnök Dr. Kovács István
olyan nemzeti mozgalom megindítása és szervezése, mely az ősbudai feltárások megkezdésére és előmozdítására irányul, és amely egyúttal megakadályozza az ott fellelhető ? már feltárt és még feltárandó ? történelmi-kulturális értékek további pusztulását,
- a feltárásokhoz szükséges adatgyűjtések, környezetismereti bejárások és barlangászati kutatások megkezdése, folytatása és összehangolása,
- a feltáruló székesfőváros és környéke történelmi-földrajzi, valamint háromdimenziós térképének elkészítése,
- a történelmi-földrajzi nevek felkutatása és alkalmazásának szorgalmazása az illetékes fórumokon, annak érdekében, hogy az ősi elnevezések a térképekre és a köztudatba visszakerüljenek,
- olyan kezdeményezések megindítása, melynek eredményeként már ismert és a jövőben feltárandó nemzeti értékeinknek, történelmi objektumainknak és tárgyi maradványainknak szigorú védettséget biztosító jogszabályok szülessenek, melyek egyrészt biztosítják mindezek értékelvű és értékóvó hasznosítását, másrészt megakadályozzák az ezekhez fűződő társadalmi-nemzeti érdekek figyelmen kívül hagyását,
- annak biztosítása, hogy a jövő-teremtés összhangba kerüljön a történelmi múlttal, a múltbéli kultúrák által megteremtett történelmi, szakrális és néprajzi emlékekkel,
- olyan társadalmi és anyagi bázis megteremtése, mely az értékek feltárásához, bemutatásához és megóvásához a legoptimálisabb feltételeket biztosítja. ... >>

Őszidő-Abasár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3261 Abasár, Múzeum utca 15/a.
képviselő: k. titkár Molnár Józsefné, kuratóriumi elnök dr. Lénártné Benei Anikó
Szociális intézmények lakóinak, különösen az abasári idősek otthona lakóinak támogatása, az ott folyó ellátás színvonalának emelése érdekében a szükséges tárgyi-műusaki feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, kulturális és szabadidős programok, valamint a dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>
1. oldal