Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abasár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Abasári Honvéd Baráti Kör Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

3261 Abasár, Fő tér 1.
képviselő: elnök Tóth Ferenc
Az egyesület célja a honvédelem össztársadalmi ügyének támogatása, a honvédelmi hagyományok ápolásával, a katonai értékek, valamint a hivatásos katonai pályázathoz való kötődés erősítése és a haza iránt való elkötelezettség közvetítése a civil társadalom felé. A Magyar Honvédség kulturális értékeinek népszerűsítése, továbbá baráti és kölcsönös együttműködés kialakítása a valamikori alakulatot befogadó Abasár község lakosságával. Szakmai támogatása és közvetítő szerep vállalása a mindenkori önkormányzat iskolai, valamint társadalmi hazafias és honvédelmi nevelés terén végzett tevékenységének.
Az egyesület kiemelt célja a Magyar Néphadsereg 44. sz. abasári harckocsi ezred (MN2520) hivatalos és polgári állományú, valamint sor- és tartalékos tagjai közösségi kapcsolatainak elősegítése, ezen keresztül az egykori alakulat emlékének ápolása, történeti hagyatékának felkutatása. ... >>

Abasári Jövő Nemzedékért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

3261 Abasár, Ságvári Endre út 11.
képviselő: Dér Ferenc Kálmánné (kur. elnök)
Általában ösztönözze a helyi embereket a gyermekek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának támogatására, ezzel összefüggésben támogatja a gyakorlati kezdeményezéseket. Konkrétan idegennyelv oktatása, nyelvi labor kialakítása, számítástechnikai berendezések fejlesztése. Közösségi szakkörök működtetése, egyéb olyan eszközök vásárlása, amely segít a tanulók egyéni képességeinek a fejlesztésében. Iskolai sportélet, sporttevékenység, versenyek támogatása. ... >>

Abasári Múzeum Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3261 Abasár, Múzeum út 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Dér Istvánné
Az óvodai élet színesebbé tétele; az óvoda udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése; jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése; az epochális óvodai programhoz kapcsolódó fejlesztő játékok beszerzése; az óvodás gyermekek úszásoktatásának anyagi támogatása; az óvodai kirándulások díjának esetenkénti átvállalása, támogatása. ... >>

Őszidő-Abasár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

3261 Abasár, Múzeum utca 15/a.
képviselő: k. titkár Molnár Józsefné, kuratóriumi elnök dr. Lénártné Benei Anikó
Szociális intézmények lakóinak, különösen az abasári idősek otthona lakóinak támogatása, az ott folyó ellátás színvonalának emelése érdekében a szükséges tárgyi-műusaki feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás, kulturális és szabadidős programok, valamint a dolgozók képzésének, továbbképzésének támogatása. ... >>

Szent Fülöp Alapítvány az Abasári Idősekért

(intézményi,egészségügyi)

3261 Abasár, Múzeum út 25.
képviselő: Fülöp Bertalanné (elnök, önállóan), Molnár Józsefné sz.Szedmák Anna
A rászoruló, egyedülálló, idősek otthonukban való széleskörű ellátásához szükséges műszaki feltételek megteremtése. Ebédkihordáshoz, takarításhoz és mosdáshoz szükséges műszaki eszközök beszerzése és üzemeltetése. Idősek részére kulturprogramok szervezése, anyagi fedezetének biztosítása. Az idősek egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételéhez kísérésük és szállításuk. ... >>
1. oldal