Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Komló szociális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Munkácsy M. utca 60.
képviselő: elnök Hegedüs Norbert
hátrányos helyzetű roma és nem roma személyek támogatása, érdekeinek védelme, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerő piacon való elhelyezkedés, foglalkoztatás elősegítése, hátrányos helyzetűek, valamint a roma fiatalok továbbtanulásának segítése, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint szabadidős sporttevékenységek, kulturális programok biztosítása részükre. ... >>

Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7300 Komló, Rózsa utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Madarász Katalin
Gesztenyési Óvoda gyermekeinek támogatása, a harmonikus és sokoldalú nevelés és fejlesztés elősegítése. Környezeti nevelés és környezetvédelmi nevelés feltételeinek javítása, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. A Gesztenyési Óvoda hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése az esélyegyenlőség megteremtésében. ... >>

Idősek Otthona Támogatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7300 Komló, Pécsi út 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Bojcsev Sztojan
A ?Mecsek Szíve? Idősek Otthonában élők életfeltételeinek, egészségügyi gondozása szakmai színvonalának javítása, emelése. Az ellátottak szabadideje hasznos és színvonalas eltöltésének támogatása, elősegítése. ... >>

Komló és Kistérsége Fiataljainak Fóruma

(sport,kulturális,szociális)

7300 Komló, Petőfi Sándor utca 2/ A.
képviselő: elnök Pálmai Attila
a fiatalok aktív részvételének erősítése a társadalmi életben helyi, országos szinten. A helyi közösségek fejlesztése és segítése. Ifjúsági kulturális, sport és szabadidőprogramok szervezése, támogatása. ... >>

Komló és Kistérsége Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

7300 Komló, Vörösmarty Mihály utca 1.
képviselő: elnök Salai Károly
Roma és nem roma érdekvédelem; roma kultúra fejlesztése, hagyomány őrzése; szociálisan rászoruló emberek megsegítése. ... >>

Komló Város Kézilabda Tömegsportjáért Alapítvány

(sport,szociális)

7200 Komló, Bocskai u.54.
képviselő: Gallusz Gábor
a kézilabda tömegsport támogatása ... >>

Komlóért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7300 Komló, Vértanúk utca 11.
képviselő: elnök Jencsik János
Komló város szépítése, patronálása a város fejlesztése és hagyományainak őrzése. Az egyesületi tagoknak a város szeretetére, megóvására és védelmére való együttműködése.
Az egyesületi tagok képviseletének a programokban, rendezvényekben való kedvező részvétel biztosítása.
Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez való ismeretek gyarapításának biztosítása.
Az egyesületre vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának biztosítása.
A város által kitűzött célok megvalósításában, továbbá a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés.
Nagy figyelmet fordítani a város tisztaságára a természet és a lakosság érdekében. a hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében folytatott tevékenységben.
Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények rendezése a tagok kívánsága szerint, továbbá a fesztiválok előkészületei és híresebbé tétele elősegítése.
Óvodák, iskolák, nagycsaládosok, hajléktalan szálláson lakók segítése, gyermek rendezvények szervezése, rendezése.
A turizmus iránt érdeklődők figyelmét felkeltve a sikondai üdülőterület ismertebbé tétele.
Komló város testvérvárosaival a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele.
Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a város bányászati múltjának, emlékeinek ápolása. ... >>

Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Vörösmarty utca 11.
képviselő: elnök Orsós Ferenc
Hátrányos helyzetű romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítése. Kulturális programok, szabadidős sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzetű és roma fiatalok előmenetelének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás. Érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. ... >>

Nők a Hétköznapokban

(oktatási,szociális,kulturális)

7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 25. II/9.
képviselő: elnök Rácz Sándorné
a rendezvények szervezése, időszakos kiadványok, szórólapok terjesztése, információ nyújtás, kapcsolat ápolás, nők összefogása, esélyegyenlőség biztosítása, nők felkészítése az EU csatlakozásra, továbbképzés szervezéséhez kapcsolódó pályázati anyag benyújtás, egészséges életmódra való ösztönzés, rendezvény bemutató szervezés, nők a drog ellen. ... >>

Ózon Közhasznú Alapítvány

(szociális)

7300 Komló, Alkotmány utca 52.
képviselő: képviselő dr. Kovács Teodóra Eszter, kuratóriumi titkár Kardos Ferencné
az intézmény gondozottjai életkörülményeinek javítása, ellátásuk személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, az otthon fenntartásának segítése. ... >>

Pécsi Művészkör: Irók, Költők Baráti Társasága

(szociális,kulturális)

7300 Komló, Hegyhát utca 7. IV/9.
képviselő: elnök Eszes Mária Erzsébet, elnökhelyettes Pap János, képviselő-elnökhelyettes Temesi Endre, vezetőségi tag Kiss László György
a magyar nyelv, a magyar táj és haza szeretetének saját erőnkhöz mérten irodalmi műveinkkel való ápolása és bemutatása. Kulturális összejövetelek szervezésével a kulturális örökség megóvása, a határon túli magyarsággal a kapcsolattartás, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának figyelemmel kísérése, bemutatása. Az emberi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, valamint a megváltozott életkörülményű, hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. ... >>

Rokkantak Fantasztikus Kubja Közhasznú Egyesület

(szociális)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 115.
képviselő: elnök Szabó Attila
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek és megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos személyek képességüknek és képzettségüknek, lehetőségeiknek megfelelően történő foglalkoztatása, foglalkoztatásuk, gyógyító - rehabilitációs tevékenységük megszervezése.
A szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás. ... >>

ROMÁNIPÉ Független Roma Képviseleti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Berek utca 2/D.
képviselő: elnök Dobos Tiborné
A hátrányos helyzetű roma kisebbség tagjainak felzárkóztatása érdekében a térségben élő roma lakosság számára oktatási, kulturális programok szervezése, foglalkoztatás elősegítése, érdekvédelem ellátása, kulturális örökség megőrzése. ... >>

Szent Kinga Caritas Alapítvány

(szociális)

7300 Komló, Templom tér 4.
képviselő: kuratórium elnöke Tamás Gyuláné
A komló és közvetlen környezetében lévő olyan társadalmi rétegek esélyegyenlőségének megteremtéséhez való lelki, szellemi, testi és anyagi támogatás megteremtése, amelyekből önmaguk nem vagy nagyon nehezen tudnának kitörni. ... >>
1. oldal