Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Komló sport civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

Baranya Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Sallai utca 30. I./5.
képviselő: elnök Makkai Balázs ... >>

"Civilek a Településükért" Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7300 Komló, Alkotmány utca 41. III./45.
képviselő: elnök Szigeti Szabolcs
Adott település ? Komló Város ? lakosságának összefogása, programok, fórumok és különböző tevékenységi körök segítése. Egészséges életmód elterjesztése, a ?Törődj többet egészségeddel!? és a ?Sporttal az egészségedért? mozgalom támogatása. Kulturális, érdekvédelmi nevelési feladatok ellátása kiemelten az ifjúság körében, a szabadidő hasznos eltöltésének és a kultúra ápolásának érdekében. ?Tiszteld a Településedet!? szemlélet elterjesztése. Környezetvédelem, mint a jövő generációjának éltetője. ?Együtt Egymásért!?, a ?Szabadság és Felelősség!? generációk közötti együttműködési életforma elterjesztése, megvalósítása, erősítése. Az állampolgárokkal való szorosabb kapcsolatra törekvés, együttműködés minden olyan szervezettel, akik nem sértik a jogállamiság elveit. ... >>

Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Munkácsy M. utca 60.
képviselő: elnök Hegedüs Norbert
hátrányos helyzetű roma és nem roma személyek támogatása, érdekeinek védelme, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerő piacon való elhelyezkedés, foglalkoztatás elősegítése, hátrányos helyzetűek, valamint a roma fiatalok továbbtanulásának segítése, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint szabadidős sporttevékenységek, kulturális programok biztosítása részükre. ... >>

Diák és Öntevékeny Körök Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Balogh Bettina
Elsősorban sportfeladatok ellátása, melyek a fiatalok és az őket segítő felnőttek egészséges életmódjának kialakítását és fejlődését segítik. Kulturális és érdekvédelmi feladatok ellátása az ifjúság körében, melyek a szabadidő hasznos eltöltését és a kultúra ápolását szolgálják. Az egyesület minden szakosztálya törekszik a civil kapcsolatok kialakítására, más szervezetekkel való együttműködésre, illetve ezek minőségi javítására. A fiatalok körében a természetvédelmi szemlélet formálása is a célok között megfogalmazásra került. ... >>

Diák és Szabadidősport Egyesület

(sport)

7300 Komló, Fürst Sándor u. 1.
képviselő: Baráth Gyula elnök, Bien József elnökhelyettes ... >>

DIRTPARK Extrémsport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

7300 Komló, Batthyány utca 1/A.
képviselő: elnök Hoffmann Balázs György
a kerékpár-, motorsport népszerűsítése, támogatása, élvonalbeli versenyzők támogatása, a versenyzők szakmai fejlődésének elősegítése, versenyzési lehetőségeik, érdekképviseletük megteremtése, versenyzők utánpótlás nevelése, támogatása. Kerékpár- és motorsport megismertetése a tagokkal. A tagok számára a Magyar Kerékpársportok Szövetsége és a Magyar Motorsport Szövetség által kiadott licenc megszerzésének elősegítése. Fiatal tehetségek felkutatása, részükre versenyzési lehetőség biztosítása. Versenyrendezés, lebonyolítás. Egészséges természet-közeli életmód népszerűsítése, balesetmentes közlekedés elősegítése. Kapcsolatfelvétel és tartás, együttműködés hasonló célú szervezetekkel. ... >>

Fehérbot Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Berek utca 10/A.
képviselő: elnök Csonka Attila
a fogyatékkal élő emberek sportolási lehetőségének biztosítása a sportmozgalomban. Így a hazai kajak-kenu, csörgőlabda, teke sport-erősítése, segítése, tagjainak sporttevékenységén keresztül, illetve az általános testkultúra javítása. Minőségi sporteredmények elérése, ehhez a sportolók kiválasztása, felkészítése és versenyeztetése, az utánpótlás folyamatos biztosítása. Nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Four Seasons Szabadidő és Ifjúsági Sport Egyesület

(sport)

7300 Komló, Hamvasvölgy dűlő 73-79.
képviselő: elnök Bódis Tamás
összefogni és koordinálni a Dél-dunántúli Régióban élő sportolni, túrázni szerető fiatalokat és idősebbeket, kihasználva a földrajzi helyzetből (tavak, barlangok, Mecsek-hegység) fakadó sportolási és túrázási lehetőségeket. Az akár egyéni, akár csapatsportokban sportolni vágyó személyek részére sportversenyeket és sportrendezvényeket szervezve elősegíteni és koordinálni a junior és a szenior korosztály sportszabadidős tevékenységét. ... >>

Gagarin Iskoláért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7300 Komló, Gagarin utca 4.
képviselő: elnök Hamvas Viktória
a Komlói Gagarin utcai Általános Iskola működésének,oktatói továbbképzésének és tanulói sportolási, táborozási és kulturális tevékenységének támogatása ... >>

Gimnáziumért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7300 Komló, Alkotmány utca 2.
képviselő: elnök Sasváriné Aszódi Kinga
A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma tanulóinak testi és szellemi tevékenységének elősegítése, az oktatás, érdekvédelem, kultúra, sport és a szabadidős tevékenységek által. ... >>

HÉLIX Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 85. II//2.
képviselő: elnök Fáskerti Gábor
tagjainak a testkultúrát -mint az általános műveltség egyik ágát- szervezett formában közvetíti és ezzel mozgásműveltségük fejlődését teszi lehetővé. A testi nevelés eszközeivel (testnevelés, sport) a tagok rendszeres testedzési igényének felkeltését és egészeges életmódjuk kialakítását, megőrzését segíti. Az egész életre szóló távlati felkészülés irányelveinek figyelembevételével megalapozza a tagok mozgásos cselekvőképességének hosszú idejű fenntartását. ... >>

Hétdomb Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

7300 Komló, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Őri Zsuzsanna
a természetjárás, a természetbarát mozgalom népszerűsítése, a természet- és környezetvédő életszemlélet kialakítása és erősítése, az egészséges életmód kialakítása, aktív részvétel a természeti környezet megóvásában, a természetjárás feltételeinek kialakításában. ... >>

Karbon Kör Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7300 Komló, Városház tér 4.
képviselő: elnök Halász Gábor
Komló város természeti, kulturális értékeinek megőrzése, sportéletének fejlesztése,a lakosság életminőségének javítása. ... >>

Kék Kokasok Tollas Csapat

(sport)

7300 Komló, Alkotmány utca 41.
képviselő: elnök Radványi Zoltán
Rendszeres testedzés, sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása, egészséges életmód, tollaslabda kultúrája iránti igény felkeltése, biztosítása minden korosztály és nem számára. ... >>

Komló és Kistérsége Fiataljainak Fóruma

(sport,kulturális,szociális)

7300 Komló, Petőfi Sándor utca 2/ A.
képviselő: elnök Pálmai Attila
a fiatalok aktív részvételének erősítése a társadalmi életben helyi, országos szinten. A helyi közösségek fejlesztése és segítése. Ifjúsági kulturális, sport és szabadidőprogramok szervezése, támogatása. ... >>

Komló PETANQUE CLUB Sportegyesület

(sport,oktatási)

7300 Komló, Székely Bertalan utca 33/1.
képviselő: elnök Tálosi Krisztián
az egyesület tagjai egyéni és csoportos petanque versenyzésének szervezése és biztosítása, a versenyzéssel összefüggő rendezvények szervezése, a szabadidő eltöltésének kötetlen vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végezhető testedzés, amely a fizikai erőnlét megtartását, fejlesztését szolgálja, mely a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. ... >>

Komló Rally Sport Egyesület

(sport)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 13.
képviselő: elnök Zoboki Péter
elsősorban technikai sportok, azon belül is a motorsport, rally sport mint szabadidős illetve versenyszerű sporttevékenység megismertetése, népszerűsítése, szervezése, bemutatása, gyakorlásának biztosítása. ... >>

Komló Város Asztalitenisz Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

7300 Komló, Gorkij utca 15. II/10.
képviselő: kuratóriumi tag Rajnai József
Komló városában élő fiatalok körében az asztalitenisz sportág népszerűsítése. Az utánpótláskorú sportolók támogatása, versenyeztetése, részükre edzőtáborozási lehetőség és a tárgyi feltételek megteremtése. A kiemelkedő sportolók számára biztosítani a lehetőséget az előrelépésre - annak érdekében, hogy az anyagi feltételek hiánya miatt ne kerüljenek hátrányos helyzetbe más egyesületek sportolóival szemben. ... >>

Komló Város Kézilabda Tömegsportjáért Alapítvány

(sport,szociális)

7200 Komló, Bocskai u.54.
képviselő: Gallusz Gábor
a kézilabda tömegsport támogatása ... >>

Komló-Mecsekfalu" Térsége Lovas Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Városház tér 4/E.
képviselő: Hojcska Ilona elnök ... >>

Komló-Szilvási Sportaerobik Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7300 Komló, Attila utca 51/4.
képviselő: elnök Réfi Eszter
a komlói sportaerobik sport fejlődésének elősegítése. A Komló-Szilvási iskola tanulóinak sportaerobik, szabadidős és versenysport tevékenységének folytatásához lehetőség biztosítása. ... >>

Komló-Valpovo Baráti Társaság Egyesület

(sport,kulturális)

7300 Komló, Városház tér 3.
képviselő: elnök Sarkadi László, elnökségi tag Halász Jenő, elnökségi tag Magyarics Júlianna, elnökségi tag Memetovic Ildikó, titkár Simon Andrásné
Komló és Valpovo városok közös kulturális, gazdasági, sporttevékenységének és egyéb tevékenységeinek segítése, koordinálása, szervezése. ... >>

Komlóért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7300 Komló, Vértanúk utca 11.
képviselő: elnök Jencsik János
Komló város szépítése, patronálása a város fejlesztése és hagyományainak őrzése. Az egyesületi tagoknak a város szeretetére, megóvására és védelmére való együttműködése.
Az egyesületi tagok képviseletének a programokban, rendezvényekben való kedvező részvétel biztosítása.
Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez való ismeretek gyarapításának biztosítása.
Az egyesületre vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának biztosítása.
A város által kitűzött célok megvalósításában, továbbá a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés.
Nagy figyelmet fordítani a város tisztaságára a természet és a lakosság érdekében. a hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében folytatott tevékenységben.
Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények rendezése a tagok kívánsága szerint, továbbá a fesztiválok előkészületei és híresebbé tétele elősegítése.
Óvodák, iskolák, nagycsaládosok, hajléktalan szálláson lakók segítése, gyermek rendezvények szervezése, rendezése.
A turizmus iránt érdeklődők figyelmét felkeltve a sikondai üdülőterület ismertebbé tétele.
Komló város testvérvárosaival a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele.
Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a város bányászati múltjának, emlékeinek ápolása. ... >>

Komlói Bányász Sport Klub

(sport)

7300 Komló, Pécsi út 44. Pf. 71.
képviselő: elnök Ordas Miklós
a szakosztályaiban vezető szerep vállalása Komló város sportjának életében és fejlesztésében. ... >>

Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Vörösmarty utca 11.
képviselő: elnök Orsós Ferenc
Hátrányos helyzetű romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítése. Kulturális programok, szabadidős sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzetű és roma fiatalok előmenetelének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás. Érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. ... >>

Komlói Góliát Utánpótlás Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 25.
képviselő: képviselő Takács Gábor ... >>

Komlói Hétdomb Íjász és Hagyományőrző Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7300 Komló, Alkotmány utca 25. II/8.
képviselő: elnök Stemler Zsolt Péter
a tagjai által űzött szabadidősport, íjászat megismertetése, bemutatása, népszerűsítése, gyakorlásának biztosítása, utánpótlás nevelés, valamint népi és történelmi hagyományaink megőrzése és továbbadása, ezeken keresztül a természeti és környezeti értékek megismertetése, védelme. ... >>

Komlói Női Kézilabda Egesület

(sport)

7300 Komló, Gagarin u. 4.
képviselő: Huszár ZOltán, Kőszegi Zsuzsanna, Schmidt József ... >>

Komlói Tenisz és Sí Klub

(sport,oktatási)

7300 Komló, Móricz Zs. utca 4-6.
képviselő: elnök dr. Gátos Attila
egyesíteni Komló Város gazdasági és társadalmi erőit, a szélesebb körű és magasabb szintű sportolási lehetőségek biztosítása érdekében. A város sportjának fejlesztése, az utánpótlás nevelése, valamint a tömegsport szervezése és irányítása. Hozzájárulni az ország minőségi sport célkitűzéseinek megvalósításához. A rendszeres versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság ilyen irányú sporttevékenységét. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik működési területén állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

MARCO RACING TEAM Sport Egyesület

(sport)

7300 Komló, Tavasz u. 3.
képviselő: alelnök Markó Zoltán, elnök ifj. Markó Tibor
az egyesület igazolt, leszerződtetett autóversenyzői nemzetközi és Magyar Bajnoki futamokon való minél eredményesebb szereplésének elősegítése. ... >>

MECSEKFALUI Szabadidő és Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Városház tér 4/E.
képviselő: elnök Takácsné Hojcska Ilona
A lovas sporttevékenység szervezése, végzése, fellendítése, illetve fejlesztése, ennek érdekében sportszervezői tevékenység végzése. A rendszeres lovas sportolási lehetőség megszervezése. Lovas sportolási igény kielégítése; túraszakosztály működtetése. Együttműködés más hasonló célú belföldi és külföldi egyesületekkel. ... >>

NEVADA Sportegyesület

(sport,oktatási)

7300 Komló, Mecsekfalu 41/D.
képviselő: elnök Czár Tibor
tagjai és a lakókörnyezete (Komló és környéke) sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

T 20 Darts Club Egyesület

(sport)

7300 Komló, Alkotmány utca 11.
képviselő: elnök Bozsok Attila
az angolszász országokban széles körben elterjedt és népszerű darts sport magyarországi és helyi elterjesztése, népszerűsítése. Az egyesület tagjai számára rendszeres sportolási, edzési, versenylehetőség biztosítása. Elősegíteni a darts sporttevékenységet folytató személyek és szervezetek együttműködését. ... >>

Tom Autósport Egyesület

(sport)

7300 Komló, Sallai u. 11.
képviselő: Kaluzsa Tamás ... >>

VAX Komlói Bányász Sportklub Kézilabda Szakosztálya Utánpótlás Alapítvány

(sport)

7300 Komló, Pécsi út 44.
képviselő: kuratórium elnök Notheisz József
a névben írt szakosztály utánpótlásának személyi- és tárgyi feltétleinek biztosítása. ... >>

Villa Complov Sport Club Közhasznú Sportegyesület

(sport)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 111. fsz./2.
képviselő: elnök Dr. Csontos Gergely
A szabadidős és versenyszerűen űzhető sportágak, sporttevékenységek gyakorlása, versenyszerű űzése lehetőségének biztosítása, utánpótlás nevelés, ezáltal egészségesebb életmódra nevelés, ösztönzés. ... >>
1. oldal