Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Komló oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

A Komlói Sallai Uti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Sallai u. 1.
képviselő: Buzásiné Petkó Ildikó
az óvoda tevékenaységéhez szükséges feltételek javítása ... >>

A Komlói Szilvási Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Függetlenség u.30
képviselő: Németh Tamásné
célja: az óvoda müködésének támogatása v.f.h.játékok, butorok,nevelési eszközök vétele,óvodai programok költségeinek átvállalása ... >>

BALINÉGÓ Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7300 Komló, Alkotmány utca 28. fdsz./1.
képviselő: elnök dr. Csontos Csaba
a PTE ÁOK Akác utcai Trauma Centrum Baleseti Intenzív Osztályán dolgozó orvosok, nővérek, aneszteziológiai asszisztensek továbbképzésének, kongresszusokon való részvételének támogatása, az osztály számára egészségügyi eszközök megvásárlásának támogatása, az osztályon lévő irodai bútorok, egészségügyi berendezések korszerűsítésének segítése, anyagi támogatása. ... >>

Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Munkácsy M. utca 60.
képviselő: elnök Hegedüs Norbert
hátrányos helyzetű roma és nem roma személyek támogatása, érdekeinek védelme, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerő piacon való elhelyezkedés, foglalkoztatás elősegítése, hátrányos helyzetűek, valamint a roma fiatalok továbbtanulásának segítése, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint szabadidős sporttevékenységek, kulturális programok biztosítása részükre. ... >>

DIRTPARK Extrémsport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

7300 Komló, Batthyány utca 1/A.
képviselő: elnök Hoffmann Balázs György
a kerékpár-, motorsport népszerűsítése, támogatása, élvonalbeli versenyzők támogatása, a versenyzők szakmai fejlődésének elősegítése, versenyzési lehetőségeik, érdekképviseletük megteremtése, versenyzők utánpótlás nevelése, támogatása. Kerékpár- és motorsport megismertetése a tagokkal. A tagok számára a Magyar Kerékpársportok Szövetsége és a Magyar Motorsport Szövetség által kiadott licenc megszerzésének elősegítése. Fiatal tehetségek felkutatása, részükre versenyzési lehetőség biztosítása. Versenyrendezés, lebonyolítás. Egészséges természet-közeli életmód népszerűsítése, balesetmentes közlekedés elősegítése. Kapcsolatfelvétel és tartás, együttműködés hasonló célú szervezetekkel. ... >>

Erkel Ferenc Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, 48-as tér 7.
képviselő: kuratórium elnöke Takács Dóra
Iskolai kórus és zenekar támogatása. ... >>

Erkel Ferenc Zeneiskola Baráti Társaság Komló

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, 48-as tér 7.
képviselő: Harnóczy Csabáné titkár, Kolozsvári Sándor elnök ... >>

Ezüsthegedű Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Templom tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kozmann Kornélia, kuratóriumi tag Fuchs Attiláné szül. Käsz Ildikó, kuratóriumi titkár Hochrein-Takács Dóra
Az óvodai nevelés személyi és dologi feltételeinek fejlesztése, a gyermekek egészséges testi-, értelmi, személyiség fejlődésének biztosítása, játék-tevékenységhez szükséges eszközök bővítése, óvodai, nevelési program megvalósításának támogatása, kirándulások szervezése, támogatása. ... >>

Felsőszilvás a Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7300 Komló, Május 1. u. 13.
képviselő: Kovácsné Molnár Márta, Sereg József
oktatási ellátás biztosítása ... >>

Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Május 1. u. 15.
képviselő: Bíróné Tóth Ágnes kurtóriumi elnök
A Komlói Felsőszilvási Óvoda gyermekeinek testi, lelki nevelésének támogatása, az óvodai nevelés dologi feltételeinek javítása, fejlesztése, a játéktevékenységekhez szükséges eszközök és berendezési tárgyak biztosítása, az óvodai nevelés eszköztárának bővítése, óvodai programok támogatása,kirándulások támogatása, német nemzetiségi nevelőmunka feltételeinek javítása ... >>

Gagarin Iskoláért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7300 Komló, Gagarin utca 4.
képviselő: elnök Hamvas Viktória
a Komlói Gagarin utcai Általános Iskola működésének,oktatói továbbképzésének és tanulói sportolási, táborozási és kulturális tevékenységének támogatása ... >>

Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7300 Komló, Rózsa utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Madarász Katalin
Gesztenyési Óvoda gyermekeinek támogatása, a harmonikus és sokoldalú nevelés és fejlesztés elősegítése. Környezeti nevelés és környezetvédelmi nevelés feltételeinek javítása, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. A Gesztenyési Óvoda hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése az esélyegyenlőség megteremtésében. ... >>

Gimnáziumért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7300 Komló, Alkotmány utca 2.
képviselő: elnök Sasváriné Aszódi Kinga
A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma tanulóinak testi és szellemi tevékenységének elősegítése, az oktatás, érdekvédelem, kultúra, sport és a szabadidős tevékenységek által. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány a Komlói II.sz. Körzet Óvodáiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Judikné Linde Teréz, tag Szűcsné Stenzinger Éva, titkár Czukor Istvánné
Az óvodai nevelés személyi és dologi feltételeinek fejlesztése, a gyermekek egészséges testi,- értelmi és személyiség fejlődésének biztosítása, a játéktevékenységhez szükséges eszközök bővítése, az óvodai, nevelési program megvalósításának támogatása, kirándulások szervezése és támogatása. ... >>

Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, November 7. u. 32.
képviselő: Jakab Gabriella ... >>

Kazinczys diákokért alapitvány

(oktatási)

7300 Komló, Alkotmány u.2
képviselő: Dr.Baán Mihályné
tehetséges tanulók támogatása ... >>

Kenderföldi Német Nemzetiségi Oktatásért Alapítvány

(oktatási)

7300 Komló, Gagarin u. 4.
képviselő: Ábel János, Rónáné Lusztig Ágnes ... >>

Komló PETANQUE CLUB Sportegyesület

(sport,oktatási)

7300 Komló, Székely Bertalan utca 33/1.
képviselő: elnök Tálosi Krisztián
az egyesület tagjai egyéni és csoportos petanque versenyzésének szervezése és biztosítása, a versenyzéssel összefüggő rendezvények szervezése, a szabadidő eltöltésének kötetlen vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végezhető testedzés, amely a fizikai erőnlét megtartását, fejlesztését szolgálja, mely a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. ... >>

Komló-Szilvási Sportaerobik Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7300 Komló, Attila utca 51/4.
képviselő: elnök Réfi Eszter
a komlói sportaerobik sport fejlődésének elősegítése. A Komló-Szilvási iskola tanulóinak sportaerobik, szabadidős és versenysport tevékenységének folytatásához lehetőség biztosítása. ... >>

Komlóért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7300 Komló, Vértanúk utca 11.
képviselő: elnök Jencsik János
Komló város szépítése, patronálása a város fejlesztése és hagyományainak őrzése. Az egyesületi tagoknak a város szeretetére, megóvására és védelmére való együttműködése.
Az egyesületi tagok képviseletének a programokban, rendezvényekben való kedvező részvétel biztosítása.
Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez való ismeretek gyarapításának biztosítása.
Az egyesületre vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának biztosítása.
A város által kitűzött célok megvalósításában, továbbá a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés.
Nagy figyelmet fordítani a város tisztaságára a természet és a lakosság érdekében. a hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében folytatott tevékenységben.
Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények rendezése a tagok kívánsága szerint, továbbá a fesztiválok előkészületei és híresebbé tétele elősegítése.
Óvodák, iskolák, nagycsaládosok, hajléktalan szálláson lakók segítése, gyermek rendezvények szervezése, rendezése.
A turizmus iránt érdeklődők figyelmét felkeltve a sikondai üdülőterület ismertebbé tétele.
Komló város testvérvárosaival a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele.
Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a város bányászati múltjának, emlékeinek ápolása. ... >>

Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Vörösmarty utca 11.
képviselő: elnök Orsós Ferenc
Hátrányos helyzetű romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítése. Kulturális programok, szabadidős sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzetű és roma fiatalok előmenetelének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás. Érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. ... >>

Komlói Ifjúság Utcai Általános Iskola Diákalapítványa

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Ifjúság u. 37.
képviselő: Csík Istvánné Hegedűs Mária
az általános iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok elősegítése, különös tekintettel az alapító okirat V. pontjában foglaltakra ... >>

Komlói Tenisz és Sí Klub

(sport,oktatási)

7300 Komló, Móricz Zs. utca 4-6.
képviselő: elnök dr. Gátos Attila
egyesíteni Komló Város gazdasági és társadalmi erőit, a szélesebb körű és magasabb szintű sportolási lehetőségek biztosítása érdekében. A város sportjának fejlesztése, az utánpótlás nevelése, valamint a tömegsport szervezése és irányítása. Hozzájárulni az ország minőségi sport célkitűzéseinek megvalósításához. A rendszeres versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság ilyen irányú sporttevékenységét. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik működési területén állami, társadalmi és szövetkezeti szerveivel. ... >>

Komlói-Iskola Vállalkozási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Gagarin u.4.
képviselő: . ., Király Istvánné, Petrics Anna ... >>

Kökönyösi Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Ságvári utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Iván Attila
az 501.sz. Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola működési támogatása. ... >>

NAGY-KÖR Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Nagyszántó utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Singovszkyné Herendi Tünde
a komlói III. sz. óvodai körzet óvodásainak testi, leki nevelésének támogatása. ... >>

NEVADA Sportegyesület

(sport,oktatási)

7300 Komló, Mecsekfalu 41/D.
képviselő: elnök Czár Tibor
tagjai és a lakókörnyezete (Komló és környéke) sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Nők a Hétköznapokban

(oktatási,szociális,kulturális)

7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky utca 25. II/9.
képviselő: elnök Rácz Sándorné
a rendezvények szervezése, időszakos kiadványok, szórólapok terjesztése, információ nyújtás, kapcsolat ápolás, nők összefogása, esélyegyenlőség biztosítása, nők felkészítése az EU csatlakozásra, továbbképzés szervezéséhez kapcsolódó pályázati anyag benyújtás, egészséges életmódra való ösztönzés, rendezvény bemutató szervezés, nők a drog ellen. ... >>

OSTEOPOROSIS Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

7300 Komló, Kossuth L. utca 103.
képviselő: kuratórium elnök Vig Miklós
az osteoporosis megelőzése, gyógyítása, csonttörésen átesettek rehabilitációjának segítése, postgraduális képzés támogatása. ... >>

ROMÁNIPÉ Független Roma Képviseleti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Berek utca 2/D.
képviselő: elnök Dobos Tiborné
A hátrányos helyzetű roma kisebbség tagjainak felzárkóztatása érdekében a térségben élő roma lakosság számára oktatási, kulturális programok szervezése, foglalkoztatás elősegítése, érdekvédelem ellátása, kulturális örökség megőrzése. ... >>

Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, 48-as tér 5.
képviselő: elnök Harka Jenő
Komlói Súgólyuk Színház tevékenységének segítése, megvalósuló produkciók szakmai, anyagi feltételeinek előteremtése. Komló kulturális hagyományainak ápolása, kultúra értékeinek védelme és új értékek létrehozása. A városban élő, művészeti tevékenységet folytató személyek, illetve az itt működő művészeti csoportok létrejöttének és munkájának támogatása, közösségfejlesztés. Kiemelten támogatni a hátrányos és halmozottan hátrányos egyének, csoportok tevékenységét. A városban élő tehetségek felkutatása, előmenetelük segítése, tehetség-gondozás, ösztöndíj és pályázatok formájában. Oktatási intézmények tanórán kívüli tevékenységének segítése, egyéb szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése, lebonyolítása. Minden egyéb, Komló kulturális közéletét, az itt élők mindennapi kultúráját érintő tevékenység. Tömöríteni mindazokat, akik a megfogalmazott célok elérésében aktívan részt kívánnak venni, támogatják, segítik azok megvalósítását. Együttműködni más érdekképviseleti szervekkel, civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel, vallási, felekezeti csoportokkal a kultúra és az érte munkálkodók érdekeinek védelmében. ... >>

ZÖLDIKE Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Müllerné Tóth Ildikó
A komlói Hunyadi utcai Óvoda gyermekei testi és lelki nevelésének támogatása érdekében az óvodai nevelés dologi feltételeinek javítása, fejlesztése, játéktevékenységhez szükséges eszközök és berendezési tárgyak biztosítása, az óvodai nevelés eszköztárának bővítése, óvodai programok támogatása, kirándulások támogatása, a környezet megismerése és védelme érdekében szervezett Erdei Óvodai tábor támogatása, a nevelőtestület tájékozódásának, továbbképzésének támogatása. ... >>
1. oldal