Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Komló intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Komlói Sallai Uti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Sallai u. 1.
képviselő: Buzásiné Petkó Ildikó
az óvoda tevékenaységéhez szükséges feltételek javítása ... >>

A Komlói Szilvási Óvodáért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Függetlenség u.30
képviselő: Németh Tamásné
célja: az óvoda müködésének támogatása v.f.h.játékok, butorok,nevelési eszközök vétele,óvodai programok költségeinek átvállalása ... >>

Erkel Ferenc Zenei Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, 48-as tér 7.
képviselő: kuratórium elnöke Takács Dóra
Iskolai kórus és zenekar támogatása. ... >>

Erkel Ferenc Zeneiskola Baráti Társaság Komló

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, 48-as tér 7.
képviselő: Harnóczy Csabáné titkár, Kolozsvári Sándor elnök ... >>

Ezüsthegedű Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Templom tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Kozmann Kornélia, kuratóriumi tag Fuchs Attiláné szül. Käsz Ildikó, kuratóriumi titkár Hochrein-Takács Dóra
Az óvodai nevelés személyi és dologi feltételeinek fejlesztése, a gyermekek egészséges testi-, értelmi, személyiség fejlődésének biztosítása, játék-tevékenységhez szükséges eszközök bővítése, óvodai, nevelési program megvalósításának támogatása, kirándulások szervezése, támogatása. ... >>

Felsőszilvási Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Május 1. u. 15.
képviselő: Bíróné Tóth Ágnes kurtóriumi elnök
A Komlói Felsőszilvási Óvoda gyermekeinek testi, lelki nevelésének támogatása, az óvodai nevelés dologi feltételeinek javítása, fejlesztése, a játéktevékenységekhez szükséges eszközök és berendezési tárgyak biztosítása, az óvodai nevelés eszköztárának bővítése, óvodai programok támogatása,kirándulások támogatása, német nemzetiségi nevelőmunka feltételeinek javítása ... >>

Gagarin Iskoláért Alapitvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7300 Komló, Gagarin utca 4.
képviselő: elnök Hamvas Viktória
a Komlói Gagarin utcai Általános Iskola működésének,oktatói továbbképzésének és tanulói sportolási, táborozási és kulturális tevékenységének támogatása ... >>

Gesztenyési Óvoda Gyermekeiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7300 Komló, Rózsa utca 9.
képviselő: kuratóriumi elnök Madarász Katalin
Gesztenyési Óvoda gyermekeinek támogatása, a harmonikus és sokoldalú nevelés és fejlesztés elősegítése. Környezeti nevelés és környezetvédelmi nevelés feltételeinek javítása, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. A Gesztenyési Óvoda hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése az esélyegyenlőség megteremtésében. ... >>

Hétszínvirág Alapítvány a Komlói II.sz. Körzet Óvodáiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Judikné Linde Teréz, tag Szűcsné Stenzinger Éva, titkár Czukor Istvánné
Az óvodai nevelés személyi és dologi feltételeinek fejlesztése, a gyermekek egészséges testi,- értelmi és személyiség fejlődésének biztosítása, a játéktevékenységhez szükséges eszközök bővítése, az óvodai, nevelési program megvalósításának támogatása, kirándulások szervezése és támogatása. ... >>

Idősek Otthona Támogatásáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

7300 Komló, Pécsi út 42.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Bojcsev Sztojan
A ?Mecsek Szíve? Idősek Otthonában élők életfeltételeinek, egészségügyi gondozása szakmai színvonalának javítása, emelése. Az ellátottak szabadideje hasznos és színvonalas eltöltésének támogatása, elősegítése. ... >>

Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, November 7. u. 32.
képviselő: Jakab Gabriella ... >>

Komló-Szilvási Sportaerobik Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7300 Komló, Attila utca 51/4.
képviselő: elnök Réfi Eszter
a komlói sportaerobik sport fejlődésének elősegítése. A Komló-Szilvási iskola tanulóinak sportaerobik, szabadidős és versenysport tevékenységének folytatásához lehetőség biztosítása. ... >>

Komlóért Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7300 Komló, Vértanúk utca 11.
képviselő: elnök Jencsik János
Komló város szépítése, patronálása a város fejlesztése és hagyományainak őrzése. Az egyesületi tagoknak a város szeretetére, megóvására és védelmére való együttműködése.
Az egyesületi tagok képviseletének a programokban, rendezvényekben való kedvező részvétel biztosítása.
Tagjainak a rendszeres egyesületi élethez való ismeretek gyarapításának biztosítása.
Az egyesületre vonatkozó jogszabályok, előírások betartásának biztosítása.
A város által kitűzött célok megvalósításában, továbbá a rendkívüli veszélyhelyzetek elhárításában való közreműködés.
Nagy figyelmet fordítani a város tisztaságára a természet és a lakosság érdekében. a hatóságok segítése a bűnmegelőzés és a közbiztonság érdekében folytatott tevékenységben.
Turisztikai, sport, zenei, kulturális, ünnepi és egyéb rendezvények rendezése a tagok kívánsága szerint, továbbá a fesztiválok előkészületei és híresebbé tétele elősegítése.
Óvodák, iskolák, nagycsaládosok, hajléktalan szálláson lakók segítése, gyermek rendezvények szervezése, rendezése.
A turizmus iránt érdeklődők figyelmét felkeltve a sikondai üdülőterület ismertebbé tétele.
Komló város testvérvárosaival a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele.
Hagyományőrző és teremtő rendezvények segítése és rendezése, a város bányászati múltjának, emlékeinek ápolása. ... >>

Komlói Ifjúság Utcai Általános Iskola Diákalapítványa

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Ifjúság u. 37.
képviselő: Csík Istvánné Hegedűs Mária
az általános iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok elősegítése, különös tekintettel az alapító okirat V. pontjában foglaltakra ... >>

Komlói Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

7300 Komló, Majális tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Harka Győző ... >>

Komlói-Iskola Vállalkozási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Gagarin u.4.
képviselő: . ., Király Istvánné, Petrics Anna ... >>

Kökönyösi Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Ságvári utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Iván Attila
az 501.sz. Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola működési támogatása. ... >>

NAGY-KÖR Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Nagyszántó utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Singovszkyné Herendi Tünde
a komlói III. sz. óvodai körzet óvodásainak testi, leki nevelésének támogatása. ... >>

Súgólyuk Színjátszókat és Előadóművészeket Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7300 Komló, 48-as tér 5.
képviselő: elnök Harka Jenő
Komlói Súgólyuk Színház tevékenységének segítése, megvalósuló produkciók szakmai, anyagi feltételeinek előteremtése. Komló kulturális hagyományainak ápolása, kultúra értékeinek védelme és új értékek létrehozása. A városban élő, művészeti tevékenységet folytató személyek, illetve az itt működő művészeti csoportok létrejöttének és munkájának támogatása, közösségfejlesztés. Kiemelten támogatni a hátrányos és halmozottan hátrányos egyének, csoportok tevékenységét. A városban élő tehetségek felkutatása, előmenetelük segítése, tehetség-gondozás, ösztöndíj és pályázatok formájában. Oktatási intézmények tanórán kívüli tevékenységének segítése, egyéb szabadidős tevékenységek támogatása, szervezése, lebonyolítása. Minden egyéb, Komló kulturális közéletét, az itt élők mindennapi kultúráját érintő tevékenység. Tömöríteni mindazokat, akik a megfogalmazott célok elérésében aktívan részt kívánnak venni, támogatják, segítik azok megvalósítását. Együttműködni más érdekképviseleti szervekkel, civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel, vallási, felekezeti csoportokkal a kultúra és az érte munkálkodók érdekeinek védelmében. ... >>

ZÖLDIKE Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7300 Komló, Hunyadi utca 8-10.
képviselő: kuratóriumi elnök Müllerné Tóth Ildikó
A komlói Hunyadi utcai Óvoda gyermekei testi és lelki nevelésének támogatása érdekében az óvodai nevelés dologi feltételeinek javítása, fejlesztése, játéktevékenységhez szükséges eszközök és berendezési tárgyak biztosítása, az óvodai nevelés eszköztárának bővítése, óvodai programok támogatása, kirándulások támogatása, a környezet megismerése és védelme érdekében szervezett Erdei Óvodai tábor támogatása, a nevelőtestület tájékozódásának, továbbképzésének támogatása. ... >>
1. oldal