Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Komló érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Baranyai-hegyhát Gazdakör

(érdekképviselet)

7305 Komló Jánosi, Fő utca 92/c.
képviselő: elnök Prettl Nándor
A tagok érdekeinek képviselete, védelme, az önálló gazdálkodók, családi gazdaságok fejlődésének segítése. Az ehhez szükséges szakmai ismeretek eljuttatása a gazdakör tagságához. A termőföldnek, mint legfontosabb nemzeti értéknek, a termőerejének és az ember környezetének a megóvása. ... >>

"Civilek a Településükért" Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7300 Komló, Alkotmány utca 41. III./45.
képviselő: elnök Szigeti Szabolcs
Adott település ? Komló Város ? lakosságának összefogása, programok, fórumok és különböző tevékenységi körök segítése. Egészséges életmód elterjesztése, a ?Törődj többet egészségeddel!? és a ?Sporttal az egészségedért? mozgalom támogatása. Kulturális, érdekvédelmi nevelési feladatok ellátása kiemelten az ifjúság körében, a szabadidő hasznos eltöltésének és a kultúra ápolásának érdekében. ?Tiszteld a Településedet!? szemlélet elterjesztése. Környezetvédelem, mint a jövő generációjának éltetője. ?Együtt Egymásért!?, a ?Szabadság és Felelősség!? generációk közötti együttműködési életforma elterjesztése, megvalósítása, erősítése. Az állampolgárokkal való szorosabb kapcsolatra törekvés, együttműködés minden olyan szervezettel, akik nem sértik a jogállamiság elveit. ... >>

Dankó Pista Cigány Érdekvédelmi és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Munkácsy M. utca 60.
képviselő: elnök Hegedüs Norbert
hátrányos helyzetű roma és nem roma személyek támogatása, érdekeinek védelme, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerő piacon való elhelyezkedés, foglalkoztatás elősegítése, hátrányos helyzetűek, valamint a roma fiatalok továbbtanulásának segítése, képességfejlesztése, tehetséggondozása, valamint szabadidős sporttevékenységek, kulturális programok biztosítása részükre. ... >>

Darabosenergia Termelő Iparági Munkástanácsok Szövetsége

(érdekképviselet)

7300 Komló, Zobák-Bánya II.e.2.Pf.53.
képviselő: Horváth László ... >>

Diák és Öntevékeny Körök Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Balogh Bettina
Elsősorban sportfeladatok ellátása, melyek a fiatalok és az őket segítő felnőttek egészséges életmódjának kialakítását és fejlődését segítik. Kulturális és érdekvédelmi feladatok ellátása az ifjúság körében, melyek a szabadidő hasznos eltöltését és a kultúra ápolását szolgálják. Az egyesület minden szakosztálya törekszik a civil kapcsolatok kialakítására, más szervezetekkel való együttműködésre, illetve ezek minőségi javítására. A fiatalok körében a természetvédelmi szemlélet formálása is a célok között megfogalmazásra került. ... >>

DIRTPARK Extrémsport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

7300 Komló, Batthyány utca 1/A.
képviselő: elnök Hoffmann Balázs György
a kerékpár-, motorsport népszerűsítése, támogatása, élvonalbeli versenyzők támogatása, a versenyzők szakmai fejlődésének elősegítése, versenyzési lehetőségeik, érdekképviseletük megteremtése, versenyzők utánpótlás nevelése, támogatása. Kerékpár- és motorsport megismertetése a tagokkal. A tagok számára a Magyar Kerékpársportok Szövetsége és a Magyar Motorsport Szövetség által kiadott licenc megszerzésének elősegítése. Fiatal tehetségek felkutatása, részükre versenyzési lehetőség biztosítása. Versenyrendezés, lebonyolítás. Egészséges természet-közeli életmód népszerűsítése, balesetmentes közlekedés elősegítése. Kapcsolatfelvétel és tartás, együttműködés hasonló célú szervezetekkel. ... >>

Egyesített Szociális Intézetek Alapszervezete Komló

(érdekképviselet)

7300 Komló, Liliom u. 9.
képviselő: Söreginé Fábián Irén titkár ... >>

Gimnáziumért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7300 Komló, Alkotmány utca 2.
képviselő: elnök Sasváriné Aszódi Kinga
A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma tanulóinak testi és szellemi tevékenységének elősegítése, az oktatás, érdekvédelem, kultúra, sport és a szabadidős tevékenységek által. ... >>

KIES Komlói Ifjúságsegítő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, 48-as tér 1.
képviselő: elnök Friesz Judit
a helyi fiatalok szociális és kulturális módszerekkel történő aktivizálása és érdekvédelme. Segítségnyújtás a Komló és térségében élő fiatalok számára a mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, információs igényeik kielégítésében. ... >>

Komló és Kistérsége Roma Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

7300 Komló, Vörösmarty Mihály utca 1.
képviselő: elnök Salai Károly
Roma és nem roma érdekvédelem; roma kultúra fejlesztése, hagyomány őrzése; szociálisan rászoruló emberek megsegítése. ... >>

Komló-Viz Viziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Munkahelyi Szakszervezete, Komló

(érdekképviselet)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 9.
képviselő: elnök Fonyódi Péterné, titkár Holczimmer Tímea
a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. Munkavállalók érdekeinek képviselete, tagság érdekeinek védelme. Részvétel a munkavállalókat érintő döntések kialakításában, elkötelezett kiállás a tagság érdekeinek érvényesítéséért. Önsegélyező feladatot is vállalva, vállalja a tagság szociális támogatását, a szociálisan rászoruló tagjainak segélyezését. ... >>

Komlói Bányász Horgász Egyesület

(érdekképviselet)

7300 Komló,
képviselő: elnök Mátyás János
A tagjai horgász érdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. ... >>

Komlói Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Vörösmarty utca 11.
képviselő: elnök Orsós Ferenc
Hátrányos helyzetű romák és nem romák támogatása, munkaközvetítés, munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítése. Kulturális programok, szabadidős sporttevékenységek szervezése, lebonyolítása. Képzések, tanfolyamok szervezése, hátrányos helyzetű és roma fiatalok előmenetelének, továbbtanulásának segítése, tehetséggondozás. Érdek- és jogvédelem, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel való kapcsolattartás, együttműködés. ... >>

Komlói FŰTŐMŰ Zrt. Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

7300 Komló, Bem
képviselő: titkár Aipl József
Tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekek feltárása, képviselete, védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Magyar Romák Társulási Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7300 Komló, Zrínyi utca 32.
képviselő: elnök Orsós Teréz ... >>

Munkástanácsok Bányaipari Szövetsége

(érdekképviselet)

7300 Komló, Zobák bánya I. em. 19.
képviselő: Kuruczi Zoltán alelnök, Szegedi János elnök, Tary László alelnök, Tuza László alelnök ... >>

Nyugdíjas Egyesület Komló

(érdekképviselet)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 115.
képviselő: elnök dr. Iván László
a nyugdíjas korúak és nyugdíjasok életminőségének javítása, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása. A nyugdíjasok és nyugdíjas korúak érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

ROMÁNIPÉ Független Roma Képviseleti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7300 Komló, Berek utca 2/D.
képviselő: elnök Dobos Tiborné
A hátrányos helyzetű roma kisebbség tagjainak felzárkóztatása érdekében a térségben élő roma lakosság számára oktatási, kulturális programok szervezése, foglalkoztatás elősegítése, érdekvédelem ellátása, kulturális örökség megőrzése. ... >>
1. oldal