Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Komló egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A 8 osztályos gimnázium támogatása Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Gorkij utca 2.
képviselő: Tóth József ... >>

"Civilek a Településükért" Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7300 Komló, Alkotmány utca 41. III./45.
képviselő: elnök Szigeti Szabolcs
Adott település ? Komló Város ? lakosságának összefogása, programok, fórumok és különböző tevékenységi körök segítése. Egészséges életmód elterjesztése, a ?Törődj többet egészségeddel!? és a ?Sporttal az egészségedért? mozgalom támogatása. Kulturális, érdekvédelmi nevelési feladatok ellátása kiemelten az ifjúság körében, a szabadidő hasznos eltöltésének és a kultúra ápolásának érdekében. ?Tiszteld a Településedet!? szemlélet elterjesztése. Környezetvédelem, mint a jövő generációjának éltetője. ?Együtt Egymásért!?, a ?Szabadság és Felelősség!? generációk közötti együttműködési életforma elterjesztése, megvalósítása, erősítése. Az állampolgárokkal való szorosabb kapcsolatra törekvés, együttműködés minden olyan szervezettel, akik nem sértik a jogállamiság elveit. ... >>

Fogyatékos Fiataljainkért Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Városház tér 4.
képviselő: Dr. Szántó Judit, Nagy Péter ... >>

Hétszínvirág Alapítvány a Komlói II.sz. Körzet Óvodáiért

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Tompa M. utca 2/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Judikné Linde Teréz, tag Szűcsné Stenzinger Éva, titkár Czukor Istvánné
Az óvodai nevelés személyi és dologi feltételeinek fejlesztése, a gyermekek egészséges testi,- értelmi és személyiség fejlődésének biztosítása, a játéktevékenységhez szükséges eszközök bővítése, az óvodai, nevelési program megvalósításának támogatása, kirándulások szervezése és támogatása. ... >>

Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány

(tűzoltó,egyéb)

7300 Komló, Berek utca 12.
képviselő: kuratóriumi elnök Fülöp Zoltán
Az alapító önkormányzat területén működő tűzoltóság működésének korszerűsítésének anyagi támogatása. Polgári védelmi és tűzoltási tevékenység. ... >>

Komló Városért Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Városház tér 3.
képviselő: titkár Adószegi Zoltán, Tóth József ... >>

Komlói Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Városház tér 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Ladányi Lívia
Komló város területén élő ifjúság egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Gyermek és ifjú korosztály szabadidő eltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében közreműködés, turizmus ösztönzése, megfelelő cserekapcsolatok előmozdítása, nemzetközi vonatkozásban is. ... >>

Komlói Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

7300 Komló, Majális tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Harka Győző ... >>

Komlói Munkáskórusért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

7300 Komló, 48-as tér 1.
képviselő: kuratórium elnöke Bakos Gyula
Komló város meglévő és jövőben létesülő testvérvárosi kulturális kapcsolatainak képviselete, ápolása, fejlesztése a kórusmuzsika terjesztésével a Komlói Munkáskórus által. ... >>

Komlói Pedagógus Kamarakórusért Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, 48-as tér 1.
képviselő: Perhács Eszter, Rádler Lászlóné, Wittner Kálmánné ... >>

Komlói Polgári Kör

(kulturális,egyéb)

7300 Komló, Városház tér 4.
képviselő: alelnök Pálfi László, alelnök Ruzsinszky László, elnök Kispál László
Települési, térségi érdekek megjelenítésére kész közösség létrehozása, város gazdasági, kulturális felemelkedését szolgáló civil szerveződések közötti kapcsolat, együttműködés előmozdítása, a polgárok közéleti aktivitásának növelése, az önkormányzati testületek működésének szakmai segítése. ... >>

Komlói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7300 Komló, Kossuth Lajos utca 115.
képviselő: alelnök Mihalek István, alelnök Radics Kálmán, elnök Deák Imre
a bűncselekmények megelőzésére és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) csoportok összefogása, működésük rendszerbe foglalása, tevékenységük szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, vagyonvédelem javításával, a lakosság biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, kapcsolat tartása. Azonos profiló szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Komlói Szent Borbála Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Templom tér 3.
képviselő: Kengyel Miklós, Tamás Gyuláné Laszkovszky Anna ... >>

Komlói Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Városház tér 3.
képviselő: Szarka Elemér ... >>

Komlói Vállalkozók Klubja

(egyéb)

7300 Komló, Városház tér 4.
képviselő: elnök Kispál László
hogy Komló, és Komló környéki menedzserek és vállalkozók részére teret biztosítson kapcsolatfelvételre, találkozásokra, olyan kötetlen klubélet megteremtésével, ahol lehetőség van a szabad eszmecserére, információcserére, és az üzleti kapcsolatok kialakítására. ... >>

Kökönyösi Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Ságvári utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Iván Attila
az 501.sz. Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola működési támogatása. ... >>

Magyar Romák Társulási Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7300 Komló, Zrínyi utca 32.
képviselő: elnök Orsós Teréz ... >>

NAGY-KÖR Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7300 Komló, Nagyszántó utca 10.
képviselő: kuratórium elnöke Singovszkyné Herendi Tünde
a komlói III. sz. óvodai körzet óvodásainak testi, leki nevelésének támogatása. ... >>

Purnatirh Jóga Központ Komló-Mánfa

(egyéb)

7300 Komló-Mánfa, Vágottpuszta 1.
képviselő: elnök Felcser Johanna, ügyvezető Bányai Klára ... >>

Uszodáért Alapítvány

(egyéb)

7300 Komló, Városház tér 3.
képviselő: elnök Dr. Hoppa József, titkár Györkösné Nagy Ildikó ... >>
1. oldal