Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hegyeshalom kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Földtulajdonosok Bérkilövő Vadászati Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Liget u. 3.
képviselő: Szabó Dezső
Vadászati jog gyakorlása, bérvadászat. A vadászterületen található vadállomány megőrzése, növelése. A nem vadászható állatfajok megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. Vadvédelmi létesítmények, berendezések felállítása. A vad gyógyítása, az állatbetegségek elleni védekezés. A vadászat rendjének fenntartása. A vadak által okozott károk lehetőség szerinti megelőzése, a felmerült kár megtérítése. A vadászhagyományok ápolása, a vadászok továbbképzésének biztosítása. ... >>

Hegyeshalmi Fúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Damjanich út 2.
képviselő: elnök Kauschitz János
Hegyeshalomba 1934-ben, alakult "Hegyeshalmi Vasutas Fúvószenekar" hagyományainak ápolása, tevékenységének folytatása. Szakmai, és művészeti szempontból annak utódjának tekinti magát. A Hegyeshalmi Fúvós Egyesület bekapcsolása a község művészeti életébe, ehhez személyi és anyagi feltételek megteremtése. Fiatal tehetségek felkutatása, szakmai fejlődésének elősegítése, és a zenekarban történő belépési lehetőségének megteremtése. Jótékonysági rendezvényeken való részvétel anyagi feltételeinek megteremtése, elsősorban a községi, egyesületi szervezésében. Hegyeshalom községi és más egyesületek illetve szervezetek által szervezett rendezvényeken való résztvétel és színvonalas szereplés biztosítása. A zenekar eddigi tevékenységi körének szélesítése. ... >>

Hegyeshalmi Kulturális Egyesület

(kulturális)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Leinwetter Lajos László ... >>

Hegyeshalmi Polgári Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Szövetkezet u. 21.
képviselő: Cseh Szilvia, Ujj Sándor
Kulturális együttműködések támogatása, az ifjúság felkarolása és képességeinek fejlesztése. ... >>

Hegyeshalmi Sport Club 1931

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Török Zoltán
A Hegyeshalomban 1931. évben alapított Hegyeshalmi Sport Club labdarúgócsapat hagyományainak ápolása, tevékenységének folytatása labdarúgás sportágban, lehetőség biztosítása a tehetséges sportolók számára a versenyszerű bajnoki rendszerben működő sporttevékenységre. Az egyesület labdarúgói sportemberhez méltó magatartással és küzdőszellemmel járuljanak hozzá a sportrendezvények látogatottságához, ápolják és továbbvigyék az egyesület sporthagyományait, erősítsék a lakosság sportszeretetét. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon. ... >>

Hegyeshalmi Vasutas Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Zalka M. u. 44.
képviselő: Fekete Tamás
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének segítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület által használt vízterület és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Hegyeshalom Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Szőke László
Hegyeshalom község értékeinek, hagyományainak védelme, megőrzése, környezetének szépítése, pénzeszközökkel, energiával való takarékoskodása. ... >>

Hegyeshalom Jövőjéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi u. 1.
képviselő: Kaizinger Zoltán
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Hegyeshalom és vidéke építészeti és természeti értékeinek, hagyományainak védelmében, a település szépítésében, fejlesztésében, közösségi életének szervezésében. Az egyesület célja, hogy segítse a község építészeti, környezetei és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demokratikus hagyományokra építve szervezze közösségi tevékenységét. ... >>

Napsugár Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Damjanich u. 2/a.
képviselő: Nagyné Tóth Csilla
A gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Hozzájárulás az egészséges életmód kialakításához. Segítség az esztétikai és művészeti neveléshez. Segítség abban, hogy a gyerekek megismerhessék tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Az óvoda bútorzatának, berendezéseinek szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközeinek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása. ... >>

Turul Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Bécsi út 10.
képviselő: Debra Zsolt
Az egyesület céljai: íjász verseny- és szabadidősport, mint közhasznú tevékenység népszerűítése és fejlesztése, különösen a tagok, illetve Hegyeshalom és vonzáskörzetének lakossága, valamint általában országos szinten is; elsősorban tagjai, valamint a helyi és környékbeli lakosság számára elérhető kultúrált íjászsport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára szellemi és anyagi feltételek - lehetőségekhez mért - megteremtése; különböző sporteseményekben, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, illetve és nemzetközi versenyek, bemutatók, csereoktatással egybekötött nemzetközi íjász táborok szervezése, lebonyolítása; kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intzéményekkel; tagjai részére a rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, közös éredekeinek képviseletek és védelme, illetve tevékenységük szükség szerinti összehangolása valamint; az íjászsport, a magyar történelem, a magyar hagyományok ápolása, az ősi magyar kultúra megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt; a helyi társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, az egészséges életmódra nevelés. ... >>
1. oldal