Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúszoboszló civil szervezetek


Találatok száma: 127
3. oldal

Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület

(egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Hunyadi u. 77.
képviselő: elnök Dr. Sóvágó László
Az elhatalmasodó pártoskodás helyett városi szintű politizálás megvalósítása, a várospolitika előtérbe helyezése. ... >>

Pedagógus Fáklya Sportegyesület (Pedagógus Fáklya SE)

(sport)

4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 28. IV/13.
képviselő: elnök: Korény István ... >>

Pontyhalász Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 10-12.
képviselő: elnök Deczki József, elnökhelyettes Nagyné Deczki Zsuzsanna Tímea, gazdaságvezető Seres Marianna Hajnalka
Tagjai érdekképviselete mellett hozzájárulás a szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez. A horgászetika szabályainak, a természet és környezet értékeinek védelme, védelmének elősegítése. ... >>

Rácz György Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Rácz György Baráti Kör)

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Seres u. 25/B.
képviselő: elnök: Piroska Mihály
Rácz György emlékének életben tartása, művészete továbbvitelének elősegítése. ... >>

ROLLING MEDICAL SERVICE Egészségügyi Közhasznú Alapítvány (RMS Alapítvány)

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 18.
képviselő: elnök: Dr. Búzás Csaba
Egészségfejlesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és az egészségügyi rehabilitáció érdekében az egészséggel kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, ismeretterjesztő előadások szervezése, könyvek kiadása. ... >>

S-4 Magyar Postaglambsport Egyesület Hajdúszoboszló

(sport)

4200 Hajdúszoboszló, Szik u. 12.
képviselő: Szabó József elnök ... >>

Segítő Szeretet Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.
képviselő: elnök Kocsis Róbert
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység. ... >>

Shotokán Karate Egyesület Hajdúszoboszló

(sport)

4200 Hajdúszoboszló, Médy István u. 5.
képviselő: elnök: Dihen Károly János
A tradicionális shotokán karate küzdősport megismertetése, népszerűsítése, folytatása, fenntartása, felhívni a figyelmet a shotokán karate küzdősport önvédelmi célzatára, az ifjúság egészségtudatos szemléletének kialakítása fejlesztése, önfegyelemre és tudatos életmódra nevelés. ... >>

Sport Horgász Egyesület

(sport,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Pf: 7.
képviselő: elnök Orosz János
Sport horgászat. ... >>

Szép Ernő Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,szociális,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Kádár u. 8/B.
képviselő: Katzirzné Tóth Andrea
Az alapítvány a kollégista tanulók körében fejti ki tevékenységét. Arra törekszik, hogy hozzájáruljon a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi elhelyezéséhez, biztosítva ezzel a tanuláshoz való alapvető jogukat, megteremtve a jogaik gyakorlásához szükséges nyugodt, kulturált, fejlesztő hatású környezetet. ... >>

Szoboszlói Kulturális Közösség Kulturális, Szabadidős és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.
képviselő: elnök Domokos János Zoltán
A város kulturális életének színesítése, gazdagítása, az ifjúsági
korosztály önszerveződő kezdeményezéseinek támogatása,
érdekeinek képviselete, valamint a tagok és a városlakók szabadidős
és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Szoboszlói Művészek Egyesülete

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 15.
képviselő: Antal János elnökh., T. Kis Endre titkár, Vida Lajos elnök ... >>

Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Török u. 11.
képviselő: elnök: Márton Károly
A tradicionális magyar íjászat népszerűsítése és megőrzése. ... >>

Szoboszlói Waldorf Egyesület

(oktatási)

4200 Hajdúszoboszló, Vadas u. 32.
képviselő: elnök Balogh Zsuzsa
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ... >>

Ten Shin Karate Sport Egyesület

(sport)

4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy u. 68.
képviselő: Kiss László ... >>

Thököly Diáksport Egyesület

(sport)

4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4
képviselő: elnök Szűcs János
Rendszeres sportolás, testedzés, verseny biztosítása, sportkapcsolatok létesítése,
sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása ... >>

Thököly Imre Általános Iskola Tanulóiért

(intézményi,oktatási)

4200 Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.
képviselő: Cseke Amália elnök ... >>

TIGÁZ Gázszakmai Szakszervezet

(érdekképviselet)

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
képviselő: Balláné Daku Mária elnök ... >>

Tudod Várospolitikai Lokálpatrióta Egyesület

(egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 34.
képviselő: elök Máté Lajos
átfogó várospolitikiai program megalkotása, , melynek célja a város vesenyképességének biztosítása a régióban az itt élőknek, az idelátogatóknak. ... >>

Ultrahang-készülék Egészségünkért Alapítvány

()

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.
képviselő: Dr. Garai Zsigmond elnök
Hasi ultrahang-készülék vásárlása, kiegészítő berendezések vásárlá- sa a minél hatékonyabb kezelés érdekében. ... >>

Útépítő Dolgozói Önsegélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 164.
képviselő: Nagy Józsefné Szabó Judit, Szűcs Sándor elnök
A Hajdú-Bihar Megyei Útépítő Vállalat, ill. annak jogutódja alkal- mazásában álló főfoglalkozású dolgozók, továbbá az alapítótól (jog- utódjától) nyugdíjazott volt dolgozók részére szociális, kulturá- lis, sport szolgáltatások és juttatások biztosítása, különösen: - rászoruló dolgozók szociális támogatása betegség vagy egyéb jelentős keresetcsökkenés esetén, - szociális gondozói, egészségvédelmi tevékenység keretében részt vállalni a betegség megelőzésében, gyógyításában, rehabilitáció- jában, - dolgozók kulturális és sporttevékenységének fejlesztése, ill. eh- hez való hozzájárulás, - a dolgozók átképzésének, ill. továbbképzésének részleges finan- szírozása. ... >>

Vidékünk fejlődéséért Egyesület

(egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Erzsébet u. 5.
képviselő: elnök Flenderné Muszil Éva Mária
Településfejlesztési célok ... >>

Vörös Sári Magyarnóta Egyesület

(oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Liget u. 11.
képviselő: elnök Drágánné Szabó Eszter
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Zanshin Aikido Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 6. V/13.
képviselő: Szalai Attila János
A rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak,
valamint utánpótlásának nevelése, a társadalmi öntevékenység és kö-
zösségi élet kibontakoztatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41