Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Zsombó civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

Bigs Motor Sport Club

(sport)

6792 Zsombó, Deák F. utca 3.
képviselő: Nagy Róbert, elnök
A salakmotor sport népszerűsítése, szakmai színvonalának emelése, utánpótlásnevelés, salakmotor élsport kinevelése. ... >>

Cél-Tudat Sportlövő és Szabadidős Sportegyesület

(sport)

6792 Zsombó, Dózsa dűlő 115/2.
képviselő: Dr. Jákó Gyula, elnök
A sporttevékenység, különösen a sportlövészet népszerűsítése, versenyek szervezése, tartása, élversenyzők kinevelése. ... >>

Dél-Alföldi Off-Road és Túra Egyesület

(sport)

6792 Zsombó, Gárdonyi u.46.
képviselő: Tűhegyi Attila elnök ... >>

Egészséges Zsombóért Alapítvány

(egészségügyi)

6792 Zsombó, Alkotmány u. 2.
képviselő: a kuratórium elnöke Dr. Szalayné dr. Szabó Ágnes, a kuratórium tagja Maróti Dezsőné, Monori Gyula Zsolt
Zsombó község lakossága egészséges életvitelének, életmódjának elősegítése és a betegségek korai felismerésének elősegítése. ... >>

Együttgondolkodók Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6792 Zsombó, Kossuth utca 40.
képviselő: Tóth Péter, elnök
Zsombó természeti és környezeti értékeinek védelme, nevelés, oktatás, kultúra, sport, ismeretterjesztés és szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

"Élő Kövek" Közhasznú Alapítvány a Zsombói Kisboldogasszony Plébániáért

(természetvédelem,oktatási)

6792 Zsombó, Mária tér 1.
képviselő: Pancza István, a kuratórium elnöke
A Zsombói Római Katolikus Egyházközségért, a helyi hitéletért tenni akarók szervezése, összefogása, a hitélet méltó környezetben való gyakorlásához szükséges anyagi és természetbeni erőforrások előteremtése. ... >>

Equitania Lovas Club

(sport)

6792 Zsombó, Bába dűlő 33/B.
képviselő: Réti Dávid, elnök, Süli Ágnes, titkár, Váczi Erika, elnökhelyettes
A lovasok, lótartók, a ló- és lovassport iránt szimpátiát érzők összefogása, a lovaskultúra felesztése. ... >>

Fiatalok a Falu Lapjáért Egyesület

(kulturális)

6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
képviselő: Dörmő Nóra titkár, Fejérvári Balázs elnök ... >>

Ichiro Kyokushin Sportegyesület

(sport)

6792 Zsombó, Móricz Zs. u. 13.
képviselő: Kardos Imre elnök ... >>

Iskolaigazgatók és Sportbarátaik Köre Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6792 Zsombó, Móra utca 15.
képviselő: Kókai Gyula, elnök, Szaniszló Antal, elnökhelyettes
Aktív sportos, egészséges életmód biztosítása, a sportban tehetséges fiatalok felkutatása és nevelése, időskorúak egészségi, szociális, kulturális és sport szükségleteik kielégítésére. ... >>

Kisgazda, Polgár- és Munkás Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6792 Zsombó, Rákosi J. u. 12.
képviselő: Id. Zádori Iván elnök ... >>

Kisgazdák, Földművelők Polgári Szövetsége Zsombó

(érdekképviselet,egyéb)

6792 Zsombó, Rákosi J. u. 12.
képviselő: Id. Zádori Iván elnök ... >>

Korszerű Fogtechnika Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6792 Zsombó, Móricz Zsigmond u.4.
képviselő: Novákné Halász Anna, a kuratórium elnöke
Dél-kelet Magyarországon a fogtechnikusi szakmában folyó szakképzést a legmagasabb szintre emelni. A Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában folyó fogászati szakaszisztensi és dentálhigénikusi képzés továbbfejlesztése, európai uniós képzési programok biztosítása, a svéd fogászat vívmányainak beépítése a képzésbe, majd ennek elterjesztése az egész országban. Számítástechnikai és videotechnikai tematikák beépítése az oktatásba. Szakmai nyelvoktatás és szakmai utak szervezése cserediák-elven. Saját szakképző tanműhely létrehozása, majd a képzés főiskolai szintre emelése, a diákok segítése tankönyvkiadással, segédanyagok készítésével. Szakmai találkozók, konferenciák, rendezvények szervezése, kapcsolatok keresése hasonló célú hazai és külföldi alapítványokkal, intézetekkel. ... >>

MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT

(egyéb)

6792 Zsombó, Gárdonyi utca 17.
képviselő: Hamza János, elnök
Az egyéni politikai jogok, szabadságjogok, szociális jogok biztosítása. ... >>

Magyar Függetlenségi Párt

(egyéb)

6792 Zsombó, Kodály utca 35.
képviselő: Bátki-Fazekas Zoltán, elnök
Politikai tevékenység folytatása az 1947-ben alapított, 1956-ban és 1989-ben újjászervezett elődpárt szellemében. ... >>

Meteora Mászócsapat

(sport)

6792 Zsombó, Deák F. utca 57.
képviselő: Táborosi Gábor, elnök
A hegymászás, a sziklamászás és a falmászás sportág népszerűsítése, versenyek, rendezvények szervezése. ... >>

Nefelejcs Zsombói Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6792 Zsombó, Mária tér 1.
képviselő: Gyurisné Szász Ágnes kuratóriumi e.
A szülők és vállalkozók társadalmi összefogásának előmozdítása a zsombói óvodások és az óvodai nevelés támogatására; játék és sporteszközök beszerzése, ezek folyamatos karbantartása; a gyermekek rendszeres úszásoktatása; tanulmányi kirándulások, utazások szervezése; a környezet- és természetvédelemre nevelés és az ehhez szükséges tárgyi eszközök megszerzése; készségfejlesztő, modern eszközök biztosítása, amelyekkel a gyermekek szellemi és testi fejlődését könnyebben elősegíthetik; a prevenciós nevelés megvalósítása; az óvodapedagógusok szakmai továbbképzése; a rendkívüli, sürgős, költségvetésből nem finanszírozható kiadások megvalósítása. ... >>

Összefogás Zsombóért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.
képviselő: Dr. Nagy Péter, elnök
Zsombó község szellemi és anyagi javainak gyarapítása, lakosai életkörülményeinek javítása, településfejlesztési programok támogatása. ... >>

Őszeszék és Környéke Földtulajdonosok Vadászegyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6792 Zsombó, Rákosi J. u. 12.
képviselő: Gyuris Attila, elnök
Tagjai részére kulturált vadászati lehetőség biztosítása, vadgazdálkodási és természetvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Sprint Zsombó Sport Egyesület

(sport)

6792 Zsombó, Gárdonyi Géza utca 18.
képviselő: Mihálffy Zsolt, elnök
Zsombón és vonzáskörzetében élőknek sportolási, testedzési lehetőségek biztosítása. ... >>

"Szivárvány" Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete

(szociális)

6792 Zsombó, Alkotmány u. 1.
képviselő: Gyuris László elnök ... >>

"Váczy György Alapítvány a Dél-Dunántúli Rákbetegekért"

(egészségügyi,oktatási)

6792 Zsombó, Deák F. utca 38.
képviselő: Dr. Csere Tibor, kuratórium elnöke 2011. január 1-től, Prof. Dr Ésik Olgaa kuratórium elnöke 2010. december 31-ig
A rákbetegek gyógyítását segítő eszközök vásárlása; a rákbetegekkel foglalkozó személyzet képzésének, továbbképzésének, kongresszusi részvételének támogatása; szakkönyvek vásárlása; az oktató, gyógyító, tudományos munka támogatása; az onkológiai ellátást szolgáló tárgyi feltételek megteremtésének támogatása. ... >>

Wesselényi Tanyai Népfőiskola és Tájvédelmi Egyesület

(intézményi,oktatási)

6792 Zsombó, Szatymazi út 105.sz.
képviselő: Sipos Mihály elnök ... >>

Zsombó Közbiztonságáért Alapítvány

(egyéb)

6792 Zsombó, Radnóti u. 10.
képviselő: Kálmán Miklós kuratóriumi elnök
Az emberi és állampolgári jogok védelme, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás. ... >>

Zsombóért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6792 Zsombó, Móricz Zs. utca 13.
képviselő: Kardos Imre Zsolt, elnök
Zsombó község értékeinek, hagyományainak megőrzése, gyarapítása, kulturális, sport és egyéb programok, rendezvények szervezése, támogatása, megrendezése. ... >>

Zsombói Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6792 Zsombó, Móra F. utca 8.
képviselő: Faragó Gabriella, a kuratórium elnöke
Az alapítvány célja a zsombói iskola anyagi támogatása. ... >>

Zsombói Foci-Suli Sportegyesület

(sport)

6792 Zsombó, Arany János u. 15.
képviselő: Huszár János alelnök, Pozsár Mátyás elnök ... >>

Zsombói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6792 Zsombó, Móra F. u. 6.
képviselő: Angyal Ferenc, elnökségi tag, Terjéki Tibor, elnökségi tag, Tündik Attila, elnök
Zsombó település közrendje, közbiztonsága fenntartásának segítése, a személyi és közösségi tulajdon védelme. ... >>

Zsombói Szépkorúak Egyesülete

(kulturális)

6792 Zsombó, Alkotmány utca 1.
képviselő: Kálmán Ferenc, elnök
Társasági élet folyamatos biztosítása az egyesület tagjai vagy bármely érdeklődő számára, megőrizni a népi és helyi kulturális hagyományokat. ... >>

"Zsombói Technikai Sportokért" Alapítvány

(sport,oktatási)

6792 Zsombó, Andrássy utca 21.
képviselő: Farkas Ferenc a kuratórium elnöke
A nehéz körülmények között élő tehetséges sportolók segítése, a technikai sportok speciális képzésének elősegítése, a versenyzés tárgyi feltételeinek javítása, a sportversenyeken való részvétel elősegítése, a technikai sportok népszerűsítése, sportversenyek - vetélkedők - pályázatok lebonyolításának előmozdítása, a versenysport pályázati lehetőségeinek szélesítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41